Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Esittelyaineisto: Asumisen tuet

154 views

Published on

Yleisesittely Kelan asumisen tuista: yleinen asumistuki, opintotuen asumislisä, eläkkeensaajan asumistuki, sotilasavustuksen asumisavustus

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Esittelyaineisto: Asumisen tuet

 1. 1. Tukea asumiseen 2018 Etuuspalvelujen lakiyksikkö
 2. 2. Kela tukee asumista maksamalla seuraavia tukia: • Yleinen asumistuki • Opintotuen asumislisä • Eläkkeensaajan asumistuki • Sotilasavustuksen asumisavustus 7.11.20182
 3. 3. Yleisen asumistuen tarkoitus • Yleisen asumistuen tarkoituksena on pienituloisten asumismenojen vähentäminen ja kohtuullisen asumistason turvaaminen • Yleinen asumistuki myönnetään ruokakunnalle yhteisesti • Ruokakunta = samassa asunnossa pysyvästi asuvat henkilöt • Opiskelijat kuuluvat 1.8.2017 alkaen yleisen asumistuen piiriin. 7.11.20183
 4. 4. Kenellä ei ole oikeutta yleiseen asumistukeen: Eläkkeensaajalla, • joka asuu yksin ja joka on oikeutettu eläkkeensaajan asumistukeen • joka asuu yhdessä avio- tai avopuolisonsa kanssa, ja ainakin toinen heistä on oikeutettu eläkkeensaajan asumistukeen • joka asuu ruokakunnassa, jonka kaikki jäsenet ovat oikeutettuja eläkkeensaajan asumistukeen. Opiskelijalla, • jolla on oikeus opintotuesta annetun Ahvenanmaan maakuntalain mukaiseen opintotuen asumislisään • joka lähtee Manner-Suomesta Ahvenanmaalle opiskelemaan ja on oikeutettu opintotukilain mukaiseen asumislisään • jolla on oikeus maksuttomaan asuntoon oppilaitoksen puolesta 7.11.20184
 5. 5. Yleisen asumistuen myöntämisedellytykset Yleistä asumistukea myönnetään Suomessa sijaitsevan vakituisen asunnon asumismenoihin • vuokra-asuntoon • omistusasuntoon (osakeasunto tai omakotitalo) • asumisoikeusasuntoon • osaomistusasuntoon 7.11.20185 Asunnon tulee olla tarkoitettu pysyvään asumiseen
 6. 6. Yleisen asumistuen määrään vaikuttavat tekijät Yleisen asumistuen määrään vaikuttavat • hyväksyttävät asumismenot • asunnon sijaintikunta • ruokakuntaan kuuluvien • aikuisten ja lasten lukumäärä • yhteenlasketut bruttokuukausitulot 7.11.20186
 7. 7. Yleinen asumistuki: asumismenoina otetaan huomioon • Vuokra-asunnossa ja osaomistusasunnossa • vuokra • erikseen maksettavat vesi- ja lämmityskulut normien mukaisina • Osakeasunnossa tai asumisoikeusasunnossa • vastike • erikseen maksettavat vesi- ja lämmityskulut normien mukaisina • 73% henkilökohtaisten asuntolainojen koroista • Omakotitalossa • omakotitalon hoitomenot hoitomenonormien mukaisina • 73% henkilökohtaisten asuntolainojen koroista 7.11.20187
 8. 8. Yleinen asumistuki: enimmäisasumismenot • Ruokakunnan hyväksyttäville asumismenoille on laissa asetettu ylärajat, joita kutsutaan enimmäisasumismenoiksi. • Jos hyväksyttävien asumismenojen määrä on enimmäisasumismenoja suurempi, asumistuen määrää ei lasketa todellisten asumismenojen mukaan vaan enimmäisasumismenojen mukaan. • Enimmäisasumismenoihin vaikuttavat ruokakunnan koko ja asunnon sijaintikunta. • Enimmäisasumismenoja tarkistetaan vuosittain elinkustannusindeksillä. 7.11.20188
 9. 9. Enimmäisasumismenot vuonna 2018 7.11.20189
 10. 10. Enimmäisasumismenojen kuntaryhmät • Kuntaryhmät ovat • I kuntaryhmä: Helsinki • II kuntaryhmä: Espoo, Kauniainen ja Vantaa • III kuntaryhmä: Hyvinkää, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Järvenpää, Kajaani, Kerava, Kirkkonummi, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Lohja, Mikkeli, Nokia, Nurmijärvi, Oulu, Pori, Porvoo, Raisio, Riihimäki, Rovaniemi, Seinäjoki, Sipoo, Siuntio, Tampere, Turku, Tuusula, Vaasa ja Vihti • IV kuntaryhmä: Muut kunnat 7.11.201810
 11. 11. Yleinen asumistuki: Ruokakunnan kuukausitulot • Asumistuen määrään vaikuttavat ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden yhteenlasketut bruttokuukausitulot • ansiotulot, esimerkiksi palkkatulot • pääomatulot, esimerkiksi vuokratulot ja talletusten korot • useat sosiaalietuudet, esimerkiksi opintoraha, työmarkkinatuki ja sairauspäiväraha sekä eläkkeet. • Tulot otetaan huomioon hakemis- tai tarkistamisajankohdan mukaan. Tulot arvioidaan joko jatkuvana tulona tai keskiarvotulona. Jatkuva tulo: • Jatkuvana tulona pidetään tuloa, joka jatkuu vähintään 3 kuukautta asumistuen myöntämis- tai tarkistamisajankohdasta Keskiarvotulo: • Jos henkilön tulot vaihtelevat eli eivät pysy samoina vähintään 3 kuukautta, arvioidaan keskiarvotulo. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki tulot, jotka henkilön arvioidaan saavan seuraavan 12 kuukauden aikana. 7.11.201811
 12. 12. Yleinen asumistuki: Ruokakunnan kuukausitulot Ansiotulovähennys • Asumistukea laskettaessa jokaisen ruokakuntaan kuuluvan henkilön yhteenlasketuista ansio- ja yrittäjätuloista vähennetään 300 euroa kuukaudessa. Asumistuen määrään eivät vaikuta: • tietyt sosiaalietuudet, esimerkiksi toimeentulotuki, lapsilisä tai omaishoidon tuki • ruokakunnan alaikäisen lapsen tulot • satunnaiset tulot, kuten perintö tai lahja. 7.11.201812
 13. 13. Yleisen asumistuen määrä Asumistuki = 0,80 x (hyväksyttävät, kuitenkin enintään enimmäisasumismenot – perusomavastuu) • Hyväksyttäviin asumismenoihin vaikuttavat asunnon sijaintikunta ja ruokakunnan koko. • Perusomavastuuseen vaikuttavat ruokakunnan aikuisten ja lasten lukumäärä sekä ruokakunnan yhteenlasketut bruttokuukausitulot. 7.11.201813
 14. 14. Yleisen asumistuen tarkistaminen Vuositarkistus Asumistuki tarkistetaan, kun myönnöstä tai edellisestä tarkistuksesta on kulunut vuosi Välitarkistus Asumistuki tarkistetaan vuositarkistusten välillä, kun • ruokakunnan tulot nousevat vähintään 400 e/kk • ruokakunnan tulot alenevat vähintään 200 e/kk • asumismenot muuttuvat vähintään 50 e/kk • ruokakunnan kokoonpano tai jäsenmäärä muuttuu • ruokakunta vaihtaa asuntoa • ruokakunnan jäsenen oikeus opintotuen asumislisään alkaa tai päättyy • ruokakunta ottaa alivuokralaisen tai luopuu alivuokralaisen pitämisestä • asunnon hallintamuoto muuttuu 7.11.201814
 15. 15. Opintotuen asumislisän myöntämisedellytykset Opintotuen asumislisää voivat saada • ulkomailla opiskelevat, jotka asuvat vuokralla • Suomessa kansanopistossa, liikunnan koulutuskeskuksessa tai Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa opiskelevat, jotka opiskelevat maksullisella linjalla ja asuvat oppilaitoksen asuntolassa • Ahvenanmaalla opiskelevat, jotka asuvat vuokralla. 7.11.201815
 16. 16. Opintotuen asumislisän määrä • Kansanopistossa, liikunnan koulutuskeskuksessa tai Saamelaisalueen koulutuskeskuksen maksullisella linjalla opiskelevat ja oppilaitoksen asuntolassa asuvat: 88,87 e/kk. • Vanhempien tulot vaikuttavat alle 18-vuotiaiden asumislisän määrään. • Ahvenanmaalla opiskelevat ja asuvat: yleensä 210 e/kk. • Ulkomailla opiskelevat ja asuvat: yleensä 210 e/kk. Alhaisen vuokratason maissa asumislisä on 58,87 e/kk, 75,68 e/kk tai 109,32 e/kk tai vuokran verran, enintään 210 e/kk. • Ahvenanmaalla ja ulkomailla opiskelevat: • Asumismenot eivät vaikuta asumislisän määrään. • Vanhempien tulot vaikuttavat määrään, jos perheetön alle 18-vuotias opiskelee muussa kuin korkeakoulussa. 7.11.201816
 17. 17. Eläkkeensaajan asumistuen tarkoitus • Pienituloisten eläkkeensaajien asumismenojen alentaminen. 7.11.201817
 18. 18. Eläkkeensaajan asumistuki myönnetään • henkilölle, joka on täyttänyt 16 vuotta ja saa esimerkiksi jotakin seuraavista eläkkeistä: • Kansaneläke (vanhuuseläke, työkyvyttömyyseläke) ja/tai Kelan leskeneläke • takuueläke • työeläkkeenä vanhuuseläke, leskeneläke, täysi työkyvyttömyyseläke tai työuraeläke • sotilasvamman, liikennevahingon tai tapaturman perusteella maksettava eläke tai korvaus (täysi työkyvyttömyys) tai leskeneläke • vastaava ulkomailta maksettava etuus 7.11.201818
 19. 19. Eläkkeensaajan asumistukeen ei oikeutta • jos henkilö saa pelkästään • osatyökyvyttömyyseläkettä, osa-aikaeläkettä, osittaista varhennettua vanhuuseläkettä • luopumiseläkettä tai -tukea • rekisteröimätöntä lisäeläkettä tai vapaaehtoiseen vakuutukseen perustuvaa eläkettä 7.11.201819
 20. 20. Eläkkeensaajan asumistuen määräytymisperusteet Maksetaan • Suomessa sijaitsevan vakituisen asunnon asumismenoihin • vuokra- tai omistusasuntoon Määrään vaikuttavat • asumismenot • perhesuhteet • tulot ja omaisuus 7.11.201820
 21. 21. Eläkkeensaajan asumistuen asumismenot • Vuokra-asunnossa • vuokra • erilliset vesi- ja lämmityskulut normien mukaisina • asumisoikeus- ja osaomistusasunnon hankkimista varten otettujen lainojen korot • Omistusasunnossa • vastike • erilliset vesi- ja lämmityskulut normien mukaisina • omakotitalossa kiinteistön vesi-, lämmitys- ja kunnossapitokustannukset normien mukaisina • asuntoon kohdistuvat lainojen korot • tontin vuokra 7.11.201821
 22. 22. Perhesuhteiden vaikutus eläkkeensaajan asumistukeen • Yksinäisen asumistukeen vaikuttavat • asumismenot • tulot ja omaisuus • Avioliitossa, rekisteröidyssä parisuhteessa tai avoliitossa olevan asumistukeen vaikuttavat • asumismenot • puolisoiden yhteiset tulot ja omaisuus • Kun molemmat puolisot ovat oikeutettuja tukeen, tuki maksetaan puoliksi kummallekin. 7.11.201822
 23. 23. Tulojen ja omaisuuden vaikutus eläkkeensaajan asumistukeen Tuloina otetaan huomioon mm. hakijan ja puolison • palkkatulot ja niihin rinnastettavat tulot • yrittäjällä YEL/MYEL-työtulo • eläkkeet ja korvaukset • pääomatulot Omaisuusrajat • yksinäinen 16 400 euroa/v • parisuhteessa yhteensä 26 240 euroa/v • tuloksi otetaan 8 % ylimenevästä osasta 7.11.201823
 24. 24. Eläkkeensaajan asumistuen määrä Perusomavastuu • 610,42 euroa/vuosi, kuukaudessa noin 50,87. Lisäomavastuu • 40 % tulorajan ylittävästä vuositulosta • tuloraja määräytyy perheluokan muan • yksin asuva henkilö (Y) • asumistuen hakija, jonka puolisolla ei ole oikeutta asumistukeen (P) • asumistuen hakija, jonka puolisolla on oikeus asumistukeen (PP) 0,85 x (asumiskustannukset - (perusomavastuu + lisäomavastuu)) 7.11.201824 0,85 x (asumiskustannukset - (perusomavastuu + lisäomavastuu))
 25. 25. Eläkkeensaajan asumistuki: asumismenojen vähimmäis- ja enimmäismäärät, perusomavastuu ja lisäomavastuun tuloraja 7.11.201825 Asumismenot/vuosi Vähimmäismäärä Enimmäismäärät 1. kuntaryhmä 2. Kuntaryhmä 3. Kuntaryhmä 8 097 e 7 447 e 705 e 6 533 e Perusomavastuu 610,42 e Lisäomavastuun tuloraja/ 40 % ylimenevästä osasta Yksinäinen (Y) Puoliso (P) Puolisot (PP) 610,42 e 8 676 e 12 717 e 13 936 e
 26. 26. Eläkkeensaajan asumistuen tarkistaminen Asumistuki tarkistetaan, kun • asunto vaihtuu • perhesuhteet muuttuvat • asumistuen saajan puolisolle syntyy oikeus asumistukeen tai puolison oikeus asumistukeen lakkaa tai • asumismenot tai vuositulot muuttuvat laissa säädetyn määrän 7.11.201826 Asumistuki tarkistetaan aina, kun sen alkamisesta tai edellisestä tarkistuksesta on kulunut 2 vuotta (määräaikaistarkistus).
 27. 27. Asumisavustus asevelvolliselle • Kela voi maksaa asevelvolliselle asumisavustusta, jos hän maksaa esimerkiksi vuokraa tai vastiketta palveluksensa aikana. Asumisavustus on osa Kelan maksamaa sotilasavustusta. • Kela voi korvata palveluksessa olevan asevelvollisen tai avustukseen oikeutetun omaisen vakinaisen • vuokra-asunnon • asumisoikeusasunnon • osaomistusasunnon tai • omistusasunnon asumismenot. • Asumisavustus maksetaan • todellisten kustannusten mukaan ja enintään paikkakunnan käyvän vuokratason mukaan 7.11.201827 Sotilasavustusta määrättäessä otetaan huomioon asevelvollisen ja avustukseen oikeutettujen omaisten nettotulot
 28. 28. Kiitos! Lisätietoja: http://www.kela.fi/asumisen-tuet

×