Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Esittelyaineisto: työterveyshuolto

32 views

Published on

Esittelymateriaali työterveyshuollosta

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Esittelyaineisto: työterveyshuolto

 1. 1. Työterveyshuolto Mitä työnantajan ja yrittäjän on hyvä tietää työterveyshuollosta? Kela.fi-sivut: työnantaja-asiakkaille - www.kela.fi/tyoterveys yrittäjäasiakkaille - www.kela.fi/tyoterveys/yrittaja työterveyshuollon palveluntuottajille - www.kela.fi/tyoterveys/palveluntuottaja
 2. 2. Sisältö • Työterveyshuollon tavoitteet • Työterveyshuollon järjestäminen • Korvaamisen edellytyksiä • Työterveyshuollon kustannusten korvaaminen • Työnantaja: työterveyshuollon korvaaminen ja korvausten hakeminen • Yrittäjä: työterveyshuollon korvaaminen ja korvausten hakeminen • Lisätietoja 20.12.2019 Työnantajat ja yrittäjät/Työterveyshuolto2
 3. 3. Työterveyshuollon tavoitteet • Terveellinen ja turvallinen työ, työympäristö ja työyhteisö • Työhön liittyvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisy • Työntekijän terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn edistäminen ja seuranta työuran eri vaiheissa 20.12.2019 Työnantajat ja yrittäjät/Työterveyshuolto3
 4. 4. Työterveyshuollon järjestäminen Työnantajalla on velvollisuus järjestää ja toteuttaa ehkäisevä työterveyshuolto • työ- tai virkasuhteessa oleville työntekijöilleen • siinä laajuudessa kuin työstä, työjärjestelyistä, henkilöstöstä, työpaikan olosuhteista ja niiden muutoksesta johtuva tarve edellyttää.  Sairaanhoitopalvelujen järjestäminen on vapaaehtoista.  Yrittäjän oman työterveyshuollon järjestäminen on vapaaehtoista. Palvelut voidaan järjestää • terveyskeskuksessa • lääkärikeskuksessa • työnantajan omalla tai työnantajien yhteisellä työterveysasemalla 20.12.2019 Työnantajat ja yrittäjät/Työterveyshuolto4
 5. 5. Korvaamisen edellytyksiä 1. Työnantajalla/yrittäjällä on • kirjallinen sopimus työterveyshuollon järjestämisestä • kirjallinen toimintasuunnitelma • Työpaikkaselvitys (perusselvitys) tehtynä 2. Sairaanhoidon kustannukset korvataan vain, kun sairaanhoito on järjestetty osana työterveyshuoltoa, ehkäisevän työterveyshuollon lisäksi. 3. Yksityisellä palvelujen tuottajalla tulee olla lupa tuottaa työterveyshuollon palveluja (terveyskeskus tai työnantajan oma terveysasema ei tarvitse lupaa). 20.12.2019 Työnantajat ja yrittäjät/Työterveyshuolto5
 6. 6. Työterveyshuollon kustannusten korvaaminen 1/2 Korvattava työterveyshuolto on työpaikkakohtaiseen tarpeeseen perustuvaa, työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toteuttamaa ja hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaista toimintaa. Korvausluokka I • ehkäisevä toiminta ja terveyden edistäminen Korvausluokka II • Yleislääkäritasoinen, työterveyspainotteinen sairaanhoito 20.12.2019 Työnantajat ja yrittäjät/Työterveyshuolto6
 7. 7. Työterveyshuollon kustannusten korvaaminen 2/2 Korvausluokka I: korvaus 60 % tai 50 %. Korvaustaso on 60 % vain silloin, kun työterveyshuolto ja työpaikka/yrittäjä ovat sopineet ja kirjanneet työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen toimintakäytännöt. Esim. • työpaikkakäynteihin perustuvat työpaikkaselvitysten kustannukset • toimintasuunnitelman laatimisen ja tarkistamisen kustannukset • työsuojelutoimikunnan tai vastaaviin kokouksiin osallistumisen kustannukset • Terveystarkastukset ja niihin liittyvien tutkimusten kustannukset • tietojen antamisen, neuvonnan ja ohjauksen kustannukset Korvausluokka II: korvaus 50 % • sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset Huom! Työnantajan tilikaudesta 2020 ja yrittäjillä vuodesta 2021 alkaen ehkäisevän työterveyshuollon kustannuksista voidaan korvata aina 60 %. Hyvään työterveyshuoltokäytäntöön kuuluva työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen toimintakäytäntö ei enää vaikuta korvausprosenttiin. 20.12.2019 Työnantajat ja yrittäjät/Työterveyshuolto7
 8. 8. Työnantaja: työterveyshuollon korvaaminen Enimmäismäärät tilikaudella 2019 • Korvaus tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista työntekijäkohtaisen laskennallisen enimmäismäärän mukaan 20.12.2019 Työnantajat ja yrittäjät/Työterveyshuolto8 169,50 € Korvausluokka I Kustannus e/hlö Korvausluokka II Kustannus e/hlö 254,10 € Korvaus e/hlö Korvaus e/hlö 84,75 € 127,05 € Korvaustaso 50 % Korvaustaso 60 % 101,70 € Korvaustaso 50 %
 9. 9. Työnantaja: korvausten hakeminen • työnantaja hakee korvausta tilikausittain kirjanpitonsa mukaisista kustannuksista • hakuaikaa on 6 kuukautta tilikauden päättymisestä 20.12.2019 Työnantajat ja yrittäjät/Työterveyshuolto9
 10. 10. Yrittäjä: työterveyshuollon korvaaminen Enimmäismäärät vuonna 2020 • Korvaus on enintään korvausluokittain määräytyvän yrittäjäkohtaisen vuotuisen enimmäismäärän mukaan 20.12.2019 Työnantajat ja yrittäjät/Työterveyshuolto10 882,00 Kustannukset, euroa Korvaus, euroa 441,00 441,00 220,50 II: Sairaanhoito 314,00 157,00 I: Työpaikkaselvitys tai tilakäynti I: Muu ehkäisevä tth Korvausluokka 50 % 60 % 529,20 264,60
 11. 11. Yrittäjä: korvausten hakeminen • Yrittäjä on hankkinut työterveyshuollon kunnan terveyskeskukselta tai yksityiseltä palveluntuottajalta, jolla on Kelan kanssa tilityssopimus. • Yrittäjä saa suorakorvauksen palveluntuottajalta. • Palveluntuottaja hakee korvauksen yrittäjän puolesta 6 kk:n kuluessa palvelujen antamisesta. • Yrittäjä on hankkinut palvelut yksityiseltä palvelujen tuottajalta, jolla ei ole tilityssopimusta. • Yrittäjä hakee itse korvausta 6 kuukauden kuluessa kustannusten maksamisesta. • Yrittäjä hakee itse korvausta työterveyshuoltoon liittyvistä matkoista ja ensiaputarvikkeista. • Työnantajana toimiva yrittäjä voi tietyin edellytyksin valita myös työnantajan hakumenettelyn, jolloin korvausta haetaan sekä yrittäjän että työntekijöiden työterveyshuollon kustannuksista samalla lomakkeella (SV 98a TTH/SV 98 TTH). 20.12.2019 Työnantajat ja yrittäjät/Työterveyshuolto11
 12. 12. Lisätietoja Työnantajat • kela.fi/tyoterveys • Työnantajan työterveyshuollon korvausten verkkoasiointi Yrittäjät kela.fi/tyoterveyshuolto-yrittaja Työterveyshuollon korvaus suorakorvauksena tai paperihakemuksella Palveluntuottajat • www.kela.fi/tyoterveys/palveluntuottaja Työterveyshuollon korvausten neuvonta työnantajille, yrittäjille ja palveluntuottajille 20.12.2019 Työnantajat ja yrittäjät/Työterveyshuolto12

×