Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Esittelyaineisto: Perustoimeentulotuki

142 views

Published on

Esittelyaineisto Kelan perustoimeentulotuesta

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Esittelyaineisto: Perustoimeentulotuki

 1. 1. Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki
 2. 2. Toimeentulotuen tarkoitus 1 § Toimeentulotukilaki: Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on • turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja • edistää itsenäistä selviytymistä. • Toimeentulotuen avulla turvataan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo. 7.11.20182
 3. 3. Kuka voi saada perustoimeentulotukea? • Perustoimeentulotuki on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät tule toimeen ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, sosiaalietuuksien avulla tai muilla tuloillaan tai varoillaan. Se on myös tarkoitettu heille, joita elatusvelvollinen ei pysty elättämään. 7.11.20183
 4. 4. Toimeentulotuen kokonaisuus • Toimeentulotuki muodostuu kolmesta osasta: • perustoimeentulotuki • täydentävä toimeentulotuki • ehkäisevä toimeentulotuki. • Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. • Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki haetaan kunnasta • Jos asiakkaalla on sellaisia erityisiä menoja, joita perustoimeentulotuki ei kata, kunnan sosiaalitoimisto voi harkintansa mukaan myöntää täydentävää toimeentulotukea tai ehkäisevää toimeentulotukea. 7.11.20184
 5. 5. Mihin menoihin perustoimeentulotukea voi saada? • Tavalliset arjen menot muodostavat yhdessä tuen perusosan. • Perusosaan sisältyvät: • ruokamenot, vaatemenot, vähäiset terveydenhuoltomenot (esimerkiksi itsehoitolääkkeet, joihin ei tarvita lääkemääräystä) henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta aiheutuvat menot, paikallisliikenteen käyttö, sanomalehden tilaus, puhelimen ja tietoliikenteen käyttö (verkkoyhteydet), harrastus- ja virkistystoiminta muut vastaavat jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot. 7.11.20185
 6. 6. Perusosan määrä • Perusosan määrä on laskennallinen, ja sen suuruudesta säädetään toimeentulotukilaissa. Määriä tarkistetaan vuosittain kansaneläkeindeksin mukaan. • Vuonna 2018 toimeentulotuen perusosan määrä on yksin asuvalle 491,21 e/kk. 7.11.20186
 7. 7. Muut perusmenot • Tilanteen mukaan tukea voidaan lisäksi myöntää muihin perusmenoihin. • Muita perusmenoja ovat: • asumismenot (esimerkiksi vuokra, vastike, sähkö ja kotivakuutus) välttämättömät muuttokustannukset, julkisen terveydenhuollon menot, jotka eivät sisälly perusosaan (kuten terveyskeskuksen asiakasmaksut), lasten kunnallisen päivähoidon menot sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan menot, tietyt menot, jotka aiheutuvat etävanhemmalle lapsen tapaamisesta, välttämättömän henkilötodistuksen, oleskeluasiakirjan tai matkustusasiakirjan hankintamenot. 7.11.20187
 8. 8. Näin perustoimeentulotuki lasketaan • Oikeus perustoimeentulotukeen ratkaistaan arvioimalla hakijan tuen tarve toimeentulotukilain mukaan ja tekemällä laskelma tuloista ja menoista. • Laskelmassa tuloja ovat hakijan tai perheen käytettävissä olevat tulot verojen jälkeen sekä käytettävissä olevat varat. • Menoja ovat perusosalla katettavat menot (perusosa) ja muut tarpeelliset perusmenot. • Jos laskelmassa huomioidut menot ovat tuloja suuremmat, hakijalle maksetaan erotuksen suuruinen toimeentulotuki. 7.11.20188
 9. 9. Esimerkki perustoimeentulotuen laskelmasta • Sanna on työtön ja kahden yli 10-vuotiaan lapsen yksinhuoltaja Sipoosta. Sannalla ei ole säästöjä tai muita varoja. Hän hakee Kelasta perustoimeentulotukea tiukan taloudellisen tilanteensa vuoksi. • Perheen tuloja ovat: • työmarkkinatuki + lapsikorotus 641,28 e • lapsilisä + yksinhuoltajakorotus 306,32 e • asumistuki 608,80 e • elatustuki 312,78 e • Perheen menoja ovat: • vuokra 810 e • vesimaksu 45 e • perhekoon mukainen perusosa 1 203,47 e (yksinhuoltaja 540,33 e + ensimmäinen yli 10-vuotias lapsi 343,85 e + toinen yli 10-vuotias lapsi 319,29 e) • Tulot yhteensä 1 869,18 e – menot yhteensä 2 058,47 e = –189,29 e • Sannan perheelle maksetaan 189,29 e perustoimeentulotukea 7.11.20189
 10. 10. Miten ja milloin voit hakea tukea? • Perustoimeentulotukea voi hakea • Verkossa kela.fi/asiointi – Asiointipalveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella • Hakemuslomakkeella – Asiakas täyttää ja tulostaa toimeentulotuen hakemuksen (TO1) ja postittaa sen liitteineen Kelaan. • Jos asiakas ei voi hakea perustoimeentulotukea verkossa tai lomakkeella, sen voi hakea suullisesti Kelan toimistossa tai puhelinpalvelussa. • Perustoimeentulotukea voi hakea kuluvalle kuukaudelle tai seuraavan kuukauden alusta. 7.11.201810
 11. 11. Hakemuksen käsittely • Jos hakemuksessa on kaikki tarvittavat tiedot, Kela antaa päätöksen 7 arkipäivän kuluessa. • Jos Kela arvioi, että hakemus on kiireellinen, se ratkaistaan samana tai seuraavana arkipäivänä. • Kun Kela on käsitellyt hakemuksen, hakija saa kotiin päätöksen tuesta. Päätöksessä kerrotaan, kuinka paljon tukea saa. • Päätöksessä on myös perustelut, mihin päätös perustuu. 7.11.201811
 12. 12. Tuen maksaminen • Perustoimeentulotuen maksupäivä on kuukauden 1. pankkipäivä. • Jos tuen maksu ei ehdi säännölliseen maksupäivään, se maksetaan päätöksenteon yhteydessä. Silloin rahat ovat pankkitilillä 2 pankkipäivän päästä päätöksestä. • Kela voi myös maksaa esimerkiksi vuokran suoraan vuokranantajalle tai maksaa sähkölaskun sähköyhtiölle. • Se pienentää tilille maksettavan perustoimeentulotuen määrää. • Myönteisen perustoimeentulotukipäätöksen yhteydessä annetaan sähköinen lääkemaksusitoumus apteekkiin. • Osa myönnetystä perustoimeentulotuesta voidaan antaa maksusitoumuksena ruokaan. 7.11.201812

×