Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Esittelyaineisto: Omaisen kuolema

6 views

Published on

Esittelyaineisto Kelan etuuksista omaisen menehtyessä.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Esittelyaineisto: Omaisen kuolema

 1. 1. Omaisen kuolema 2020
 2. 2. Perhe-eläkejärjestelmät • Suomessa on kaksi toisiaan täydentävää lakisääteistä perhe- eläkejärjestelmää: • Kelan hoitama perhe-eläke perustuu kansaneläkelakiin • Työeläkejärjestelmän perhe-eläke perustuu edunjättäjän ansaitsemaan työ- tai yrittäjäeläkkeeseen. • Perhe-eläkkeitä maksetaan lisäksi tapaturmavakuutuslain, liikennevakuutusta koskevien eri lakien ja sotilasvammalain perusteella. 13.2.20202
 3. 3. Kelan perhe-eläke • Kela maksaa perhe-eläkkeenä • leskeneläkettä ja • lapseneläkettä Leskeneläke • alkueläke • jatkoeläke • perusmäärä • täydennysmäärä Lapseneläke • perusmäärä • täydennysmäärä 13.2.20203
 4. 4. Alkueläke (leskeneläke) • Alkueläke myönnetään puolison kuolinpäivää seuraavan kuukauden alusta. • Sitä maksetaan 6 kuukautta tai enintään sen kuukauden loppuun, jolloin leski täyttää 65 vuotta • Alkueläke on vakiomääräinen 13.2.20204
 5. 5. Jatkoeläke (leskeneläke) • Alkueläkkeen jälkeen leski voi saada jatkoeläkettä. Se koostuu • perusmäärästä ja • tulosidonnaisesta täydennysmäärästä. • Jatkoeläke on vähintään perusmäärän suuruinen, jos • leskellä on alle 18-vuotias yhteinen lapsi edunjättäjän kanssa tai • samassa taloudessa lesken kanssa asuu lesken tai hänen kuolleen puolisonsa alle 18- vuotias lapsi, joka asui heidän luonaan jo toisen puolison kuollessa. • Jos leskellä ei ole em. lasta, hän voi saada jatkoeläkkeenä tulosidonnaisen täydennysmäärä, mutta ei perusmäärää. 13.2.20205
 6. 6. Kenelle leskeneläkettä 1/2 • Leskeneläkettä voi saada vain, jos • leski on ollut naimisissa puolisonsa kanssa tai • he ovat rekisteröineet parisuhteensa. • Avopuolison kuoleman jälkeen ei voi saada Kelasta leskeneläkettä, mutta kuolleen puolison lapset voivat saada lapseneläkettä. 13.2.20206
 7. 7. Kenelle leskeneläkettä 2/2 • Jos leskellä tai hänen puolisollaan ei ole ollut yhteistä lasta, leski voi saada leskeneläkettä, jos • hän oli täyttänyt 50 vuotta, kun puoliso kuoli • hän oli avioitunut puolisonsa kanssa alle 50-vuotiaana ja hänen puolisonsa oli alle 65- vuotias, kun he solmivat avioliiton ja • heidän avioliittonsa on kestänyt kesti vähintään 5 vuotta. 13.2.20207
 8. 8. Leskeneläkkeen määrä • Alkueläke on 327,54 e/kk • Jatkoeläkkeen perusmäärä on 102,60 e/kk • Jatkoeläkkeen tulosidonnainen täydennysmäärä on enintään 532,48 e/kk, kun leski ei ole uudessa avo- tai avioliitossa ja hänen tulonsa ovat enintään 56 e/kk • Täydennysmäärää ei makseta lainkaan, jos yksin asuvan lesken tulot ovat vähintään 1 120,92 (leskellä on alle 18-vuotias lapsi) tai 1 107,42 e/kk (leskellä ei ole alle 18-vuotiasta lasta). • Pienituloinen leski voi saada myös asumistukea Kelasta 13.2.20208
 9. 9. Lapseneläke • Kun lapsen äiti tai isä kuolee, Kela ja kuolleen vanhemman työeläkelaitos maksavat lapselle lapseneläkettä, kunnes hän täyttää 18 vuotta. • Lapseneläkettä voi saada myös isä- tai äitipuolen tai kasvatusisän tai -äidin kuoltua. • Jos lapsi opiskelee päätoimisesti, Kela voi jatkaa lapseneläkkeen maksamista, kunnes hän täyttää 21 vuotta. 13.2.20209
 10. 10. Lapseneläkkeen määrä 1/2 • Lapseneläkkeen perusmäärä on 60,27 e/kk • Jos lapsen molemmat vanhemmat ovat kuolleet, Kela maksaa hänelle kaksi perusmäärää. 13.2.202010
 11. 11. Lapseneläkkeen määrä 2/2 • Jos lapsi on alle 18-vuotias, hän voi saada perusmäärän lisäksi täydennysmäärän, johon vaikuttavat hänen muut perhe-eläkkeensä • Jos lapsen muualta kuin Kelasta saamat bruttomääräiset perhe- tai huoltoeläkkeet ovat enintään 56 e/kk, hän voi saada täydennysmäärän täytenä eli 91,16 e/kk. • Jos lapsen muut perhe-eläkkeet ovat yli 56 e/kk, täydennysmäärästä vähennetään puolet 56 euroa ylittävästä osasta • Lapsi ei saa täydennysmäärää lainkaan, jos hänen muut eläkkeensä ylittävät 238,25 e/kk. 13.2.202011
 12. 12. Perhe-eläkkeiden hakeminen • Leskeneläkkeen ja lapseneläkkeen voi hakea Kelasta ainoastaan paperilomakkeella www.kela.fi/lomakkeet. Samalla lomakkeella voi hakea sekä Kelan että työeläkelaitoksen myöntämää perhe-eläkettä. • Vaihtoehtoisesti perhe-eläkettä voi hakea myös edunjättäjän työeläkelaitoksen sähköisessä palvelussa. Samalla hakemuksella voi hakea sekä työeläkelaitoksen että Kelan myöntämää perhe-eläkettä. • Liitteitä hakemukseen voi liittää myöhemmin myös Kelan verkkoasiointipalvelussa. 13.2.202012
 13. 13. Kelan verkkoasiointipalvelu • Asiointipalveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella • Myös hakemuksen liitteet voi lähettää sähköisesti • Asiointipalvelun etusivulta asiakas näkee • seuraavat ja edelliset maksut • onko hakemus jo käsitelty tai ratkaistu • muistutukset, jos hakemuksesta puuttuu liite tai se on jäänyt lähettämättä • Tuet maksetaan nopeammin, kun asiakas on tehnyt hakemuksen verkossa • Huom. Perhe-eläkkeitä ei voi hakea asiointipalvelussa. 13.2.202013
 14. 14. Puhelinpalvelu ja ajanvaraus • Kelan puhelinpalvelu palvelee ma–pe klo 9–16 Omaisen kuoltua palvelunumerossa 020 692 202 • Puhelinpalveluun ei voi tällä hetkellä jättää soittopyyntöä. • Asiakas voi myös varata ajan Kelan toimistoon tai puhelinpalveluun • Ajanvaraus tehdään verkossa. Ajan varaamiseen tarvitaan puhelinnumero ja suomalainen henkilötunnus • Vaihtoehtoisesti ajan voi varata soittamalla palvelunumeroon 13.2.202014

×