Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Esittelyaineisto: Omaisen kuolema

184 views

Published on

Esittelyaineisto Kelan etuuksista.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Esittelyaineisto: Omaisen kuolema

 1. 1. Omaisen kuolema 2018
 2. 2. Perhe-eläkejärjestelmät • Suomessa on kaksi toisiaan täydentävää lakisääteistä perhe- eläkejärjestelmää: • Kelan hoitama perhe-eläke perustuu kansaneläkelakiin • Työeläkejärjestelmän perhe-eläke perustuu edunjättäjän ansaitsemaan työ- tai yrittäjäeläkkeeseen. • Perhe-eläkkeitä maksetaan lisäksi tapaturmavakuutuslain, liikennevakuutusta koskevien eri lakien ja sotilasvammalain perusteella. 9.1.20192
 3. 3. Kelan perhe-eläke • Kela maksaa perhe-eläkkeenä • leskeneläkettä ja • lapseneläkettä Leskeneläke • alkueläke • jatkoeläke Lapseneläke • perusmäärä • täydennysmäärä 9.1.20193
 4. 4. Alkueläke (leskeneläke) • Alkueläke myönnetään puolison kuolinpäivää seuraavan kuukauden alusta. • Sitä maksetaan 6 kuukautta tai enintään sen kuukauden loppuun, jolloin leski täyttää 65 vuotta • Alkueläke on vakiomääräinen 9.1.20194
 5. 5. Jatkoeläke (leskeneläke) • Alkueläkkeen jälkeen leski voi saada jatkoeläkettä. Se koostuu • perusmäärästä ja • tulosidonnaisesta täydennysmäärästä. • Jatkoeläke on vähintään perusmäärän suuruinen, jos • leskellä on alle 18-vuotias yhteinen lapsi edunjättäjän kanssa tai • samassa taloudessa lesken kanssa asuu lesken tai hänen kuolleen puolisonsa alle 18- vuotias lapsi, joka asui heidän luonaan jo toisen puolison kuollessa. • Jos leskellä ei ole em. lasta, hän voi saada jatkoeläkkeenä tulosidonnaisen täydennysmäärä, mutta ei perusmäärää. 9.1.20195
 6. 6. Kenelle leskeneläkettä 1/2 • Leskeneläkettä voi saada vain, jos • leski on ollut naimisissa puolisonsa kanssa tai • he ovat rekisteröineet parisuhteensa. • Avopuolison kuoleman jälkeen ei voi saada Kelasta leskeneläkettä, mutta kuolleen puolison lapset voivat saada lapseneläkettä. 9.1.20196
 7. 7. Kenelle leskeneläkettä 2/2 • Jos leskellä tai hänen puolisollaan ei ole ollut yhteistä lasta, leski voi saada leskeneläkettä, jos • hän oli täyttänyt 50 vuotta, kun puoliso kuoli • hän oli avioitunut puolisonsa kanssa alle 50-vuotiaana ja hänen puolisonsa oli alle 65- vuotias, kun he solmivat avioliiton ja • heidän avioliittonsa on kestänyt kesti vähintään 5 vuotta. 9.1.20197
 8. 8. Leskeneläkkeen määrä • Alkueläke on 324,33 e/kk • Jatkoeläkkeen perusmäärä on 101,59 e/kk • Jatkoeläkkeen tulosidonnainen täydennysmäärä on enintään 527,26 e/kk, kun leski ei ole uudessa avo- tai avioliitossa ja hänen tulonsa ovat enintään 55,54 e/kk • Täydennysmäärää ei makseta lainkaan, jos lesken tulot ovat vähintään 1 110,05 (leskellä on alle 18-vuotias lapsi) tai 1 096,71 e/kk (leskellä ei ole alle 18-vuotiasta lasta. • Pienituloinen leski voi saada myös asumistukea Kelasta 9.1.20198
 9. 9. Lapseneläke • Kun lapsen äiti tai isä kuolee, Kela ja kuolleen vanhemman työeläkelaitos maksavat lapselle lapseneläkettä, kunnes hän täyttää 18 vuotta. • Lapseneläkettä voi saada myös isä- tai äitipuolen tai kasvatusisän tai -äidin kuoltua. • Jos lapsi opiskelee päätoimisesti, Kela voi jatkaa lapseneläkkeen maksamista, kunnes hän täyttää 21 vuotta. 9.1.20199
 10. 10. Lapseneläkkeen määrä 1/2 • Lapseneläkkeen perusmäärä on 59,68 e/kk • Jos lapsen molemmat vanhemmat ovat kuolleet, Kela maksaa hänelle kaksi perusmäärää. 9.1.201910
 11. 11. Lapseneläkkeen määrä 2/2 • Jos lapsi on alle 18-vuotias, hän voi saada perusmäärän lisäksi täydennysmäärän, johon vaikuttavat hänen muut perhe-eläkkeensä • Jos lapsen muualta kuin Kelasta saamat bruttomääräiset perhe- tai huoltoeläkkeet ovat enintään 55,54 e/kk, hän voi saada täydennysmäärän täytenä eli 90,26 e/kk. • Jos lapsen muut perhe-eläkkeet ovat yli 55,54 e/kk, täydennysmäärästä vähennetään puolet 55,54 euroa ylittävästä osasta • Lapsi ei saa täydennysmäärää lainkaan, jos hänen muut eläkkeensä ylittävät 236,05 e/kk. 9.1.201911
 12. 12. Perhe-eläkkeiden hakeminen • Leskeneläkkeen ja lapseneläkkeen voi hakea ainoastaan paperilomakkeella www.kela.fi/lomakkeet • Liitteitä hakemukseen voi liittää myöhemmin myös Kelan verkkoasiointipalvelussa. 9.1.201912
 13. 13. Kelan verkkoasiointipalvelu • Asiointipalveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella • Myös hakemuksen liitteet voi lähettää sähköisesti • Asiointipalvelun etusivulta asiakas näkee • seuraavat ja edelliset maksut • onko hakemus jo käsitelty tai ratkaistu • muistutukset, jos hakemuksesta puuttuu liite tai se on jäänyt lähettämättä • Tuet maksetaan nopeammin, kun asiakas on tehnyt hakemuksen verkossa 9.1.201913
 14. 14. Puhelinpalvelu ja ajanvaraus • Kelan puhelinpalvelu palvelee ma–pe klo 8–16 Omaisen kuoltua palvelunumerossa 020 692 208 • Puhelinpalveluun ei voi tällä hetkellä jättää soittopyyntöä. • Asiakas voi myös varata ajan Kelan toimistoon tai puhelinpalveluun • Ajanvaraus tehdään verkossa. Ajan varaamiseen tarvitaan puhelinnumero ja suomalainen henkilötunnus • Vaihtoehtoisesti ajan voi varata soittamalla palvelunumeroon 9.1.201914

×