Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Esittelyaineisto: Lääkekorvausten tarpeellisuuden seuranta

22 views

Published on

Esittelyaineisto lääkekorvausten tarpeellisuuden seurannasta

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Esittelyaineisto: Lääkekorvausten tarpeellisuuden seuranta

 1. 1. Lääkekorvausten tarpeellisuuden seuranta 1.1.2020
 2. 2. Sisältö • Lääkekustannusten tarpeellisuus ja lääkekorvausten tarpeellisuuden seuranta • Lääkemääräyspalaute lääkäreille • Tutkimus- ja tilastopalvelut 2 1.1.2020
 3. 3. Lääkekustannusten tarpeellisuus ja lääkekorvausten tarpeellisuuden seuranta • Asiakkaalla on sairausvakuutuslain mukaan oikeus saada korvausta tarpeellisista sairaanhoidon kustannuksista (SVL 2 luku) • Kelan tehtävänä on vastata sairausvakuutuslain toimeenpanosta sekä seurata ja valvoa SVL:n noudattamista (SVL 1 luku 3 §) • Kelalla on velvollisuus seurata lääkekorvausten tarpeellisuutta – asiakkaiden kaikki korvatut lääkeostot näkyvät Kelan tiedostossa – lääkekäyttö on tarpeellista, kun lääkkeitä käytetään sairauden hoitoon lääkärin määräämän annostusohjeen mukaisesti 3 1.1.2020
 4. 4. Lääkekorvausten tarpeellisuuden selvittäminen • Kelassa seurataan lääkekorvauksia • apteekkitilitysten käsittelyn yhteydessä • lääkekorvaushakemusten käsittelyn yhteydessä ja • erillisen lääkekorvausten seurantaohjelman avulla • esim. terveydenhuollon ammattihenkilöiden ilmoittamien epäilyjen perusteella • Lääkeostojen tarpeellisuus selvitetään tarkistamalla asiakkaan lääkeostot • Asiakkaalle lähetetään kirjallinen selvityspyyntö annostusohjeet ylittävistä lääkeostoista • Kela haluaa ohjata asiakasta annostusohjeiden mukaiseen lääkekäyttöön 4 1.1.2020
 5. 5. Mihin jatkotoimenpiteisiin Kela voi ryhtyä? • Kela voi ilmoittaa lääkeostotiedot hoitavalle taholle (SVL 19 luku 5 §) • jos asiakas hankkii Kelan selvityspyynnöstä huolimatta lääkkeitä edelleen enemmän kuin annostusohjeet edellyttävät • Kela voi rajoittaa asiakkaan oikeutta suorakorvaukseen (KT-merkintä, SVL 15 luku 1 §) • jos asiakas ostaa lääkkeitä annostusohjeita enemmän Kelan aiemmin tekemistä toimenpiteistä huolimatta • asiakkaan tulee hakea korvaukset Kelasta ja Kela maksaa korvaukset SVL:n mukaisista tarpeellisista kustannuksista 5 1.1.2020
 6. 6. Mahdolliset jatkotoimenpiteet, jos kyseessä on terveydenhuollon ammattihenkilö • Myös terveydenhuoltohenkilöstön keskuudessa lääkkeiden väärinkäyttötapaukset ovat lisääntyneet • Selvittelyn yhteydessä Kelassa arvioidaan, voiko hankittujen lääkkeiden käytöllä olla vaikutusta henkilön kykyyn toimia potilastyössä • Valvira valvoo terveydenhuollon ammattihenkilöiden toimintaa • Kelalla on lainsäädäntöön perustuva velvollisuus saattaa Valviran tutkittavaksi tiedot terveydenhuollon ammattihenkilöstä, jos – lääkeostoilla/lääkkeenmääräämiskäytännöillä voi olla vaikutusta potilasturvallisuuteen 6 1.1.2020
 7. 7. Lääkeseurannan yhteiskunnallinen merkitys • Lääkkeiden liikakäyttö on yhteiskunnallinen ongelma sekä turvallisuusriski asiakkaan terveydelle • Kelalla on sairausvakuutuslain toimeenpanijana paitsi velvollisuus seurata lääkekorvausten tarpeellisuutta myös velvollisuus pyrkiä osaltaan vaikuttamaan lääkkeiden liika- ja väärinkäytön vähentämiseen • väärinkäytössä on usein kyse lääkeriippuvuudesta ja siihen voi liittyä myös reseptiväärennyksiä ja rikollisuutta 7 1.1.2020
 8. 8. Reseptiväärennösepäily • Perustelluissa reseptiväärennysepäilyissä Kela tekee poliisille tutkintapyynnön • Reseptiväärennysepäilyt tulevat lääkekorvausten osalta tyypillisimmin esiin lääkekorvausten tarpeellisuuden seurannan yhteydessä – väärennysepäilyt tutkitaan – lääkemääräysten aitous selvitetään lääkemääräykset laatineilta lääkäreiltä • Reseptiväärennys on rikos (rikoslaki 33 luku) • Etuusväärinkäytös voidaan tuomita petoksena (rikoslaki 36 luku) • asiakas on saanut perusteetta sairausvakuutuslain mukaisia lääkekorvauksia, mistä voi seurata vahingonkorvausvelvollisuus 8 1.1.2020
 9. 9. Lääkemääräyspalaute
 10. 10. Lääkemääräyspalaute • Kelan ja Fimean yhteistyönä • Kela laatii lääkäreille ja hammaslääkäreille vuosittain yhteenvedon lääkemääräyksistä, jotka on toimitettu apteekista korvattuina • Henkilökohtaiset raportit ovat saatavilla kaikille lääkkeen määrääjille Kelan verkkosivuilla www.kela.fi/reseptit – Lääkärit ja hammaslääkärit voivat tarkastella tilastotietoja määräämistään lääkkeistä Kelan Lääkemääräyspalaute-verkkopalvelussa. – Omia lääkemääräystietojaan voi palvelussa myös verrata valitsemansa sairaanhoitopiirin tai erikoisalan tietoihin. • Kela lähettää osalle lääkäreistä ja hammaslääkäreistä kohdennettua palautetta vuosittain vaihtuvasta aiheesta kirjeitse. Lisätietoa www.kela.fi/reseptit. 10 1.1.2020
 11. 11. Kelan tutkimus- ja tilastopalvelut/lääkkeet
 12. 12. Kelan tutkimuspalvelut/lääkkeet • Tutkimuksen painopistealueina ovat lääkekorvausjärjestelmän ja lääkekustannusten tutkimus sekä rationaalinen lääkehoito • www.kela.fi/tutkimus • Kelan tutkijat ovat mukana useissa moniammatillisissa tutkimus- ja asiantuntijaryhmissä • www.kela.fi/kaynnissa-olevat-tutkimukset 12 1.1.2020
 13. 13. Kelan tilastot/lääkkeet www.kela.fi/tilastot • Kelan tilastojulkaisut • Kelan tilastotietokannasta (Kelasto) voi hakea raportteja: • lääkekorvausten saajat ja reseptitiedot • voimassaolevat, alkaneet ja päättyneet lääkekorvausoikeudet • määrättyjen reseptilääkkeiden aikasarja • määrätyimmät (10) lääkeryhmät • määrätyt reseptilääkkeet lääkäriryhmittäin • määrätyt reseptilääkkeet sairaanhoitopiireittäin • hammaslääkäreiden määräämät reseptilääkkeet 13 1.1.2020
 14. 14. Suomen lääketilasto www.kela.fi/tilastojulkaisut_suomen-laaketilasto • Kelan ja Fimean yhteistyönä • Sisältää lääkekorvaus- ja kulutustietoja • Ilmestyy vuosittain loppuvuodesta 14 1.1.2020

×