Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Esittelyaineisto: Koulumatkatuki

41 views

Published on

Esittelyaineisto Kelan koulumatkatuesta.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Esittelyaineisto: Koulumatkatuki

 1. 1. Koulumatkatuki Etuuspalvelujen lakiyksikön opintotukiryhmä 2018-2019
 2. 2. Koulumatkatuki • Korvaa päivittäisten koulumatkojen kustannuksia. • Maksetaan kuukausittain opiskelijan kulkutavasta riippuen matkalipun myyjälle, koulukuljetuksen järjestäjälle tai opiskelijalle. • Opiskelijan on kuitenkin aina itse haettava etuutta lukuvuodeksi kerrallaan. Koulumatkatuki 2018-20192
 3. 3. Koulumatkatukea voivat saada • Päätoimisesti opiskelevat - lukio-opiskelijat • aikuis- ja iltalukio-opintoihin vain silloin, kun lukio-opinnot suoritetaan ammatillisen perustutkinnon yhteydessä (yhdistelmätutkinto) • maahanmuuttajille ja vieraskielisille järjestettävään lukiokoulutuksen valmistavaan koulutukseen - opiskelijat, jotka suorittavat • ammatillista perustutkintoa • ammatilliseen peruskoulutukseen tai työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta. 3 Koulumatkatuki 2018-2019
 4. 4. • Esimerkiksi seuraavat: • korkeakouluopiskelijat • aikuislukioiden ja lukioiden aikuislinjojen opiskelijat – tuki voidaan myöntää, jos aikuislukio-opinnot suoritetaan yhdistelmätutkintona eli ammatillisen perustutkinnon yhteydessä • ammatti- tai erikoisammattitutkintoa suorittavat • maksuttomaan asuntolapaikkaan oikeutetut • muun lain perusteella koulumatkoihin tukea saavat opiskelijat (esim. vammaispalvelulain mukainen matkakorvaus) • oppisopimuskoulutuksessa olevat. 4 Koulumatkatukea eivät voi saada Koulumatkatuki 2018-2019
 5. 5. • Yhdensuuntaisen koulumatkan opiskelijan asunnolta oppilaitokseen on oltava vähintään 10 km ja • koulumatkan kustannusten on oltava yli 54 e/kk • Ei koske Waltti-liikennettä, koulukuljetusta tai itse järjestettyä kulkutapaa • Opiskelijan oma maksuosuus on enintään 43 e/kk • Opiskelijalla on oltava viikon aikana vähintään 7 koulumatkatukeen oikeuttavaa yhdensuuntaista koulumatkaa vähintään 18 perättäisen kalenteripäivän ajan. • Koulumatkatukea voi saada lukuvuoden opintojen keston mukaan 1-12 kuukaudeksi. • Tukikuukaudessa (kalenterikuukausi) on oltava vähintään 18 koulumatkatukeen oikeuttavaan aikaan kuuluvaa päivää. 5 Koulumatkatuen myöntämisedellytykset Koulumatkatuki 2018-2019
 6. 6. Waltti-liikenne • Lipunosto oppilaitoksesta annetulla ostotodistuksella kaupungin tai ELY-keskuksen järjestämään Waltti-liikenteeseen. • Opiskelija maksaa lipusta enintään 43 euroa. • Lipunmyyjä laskuttaa matkan pituuden mukaan määräytyvän koulumatkatuen Kelasta. Matkahuollon linja-auto • Lipunosto oppilaitoksesta annetulla ostotodistuksella Matkahuollon linja-autoon. • Opiskelija maksaa lipusta 43 euroa. • Matkahuolto laskuttaa koulumatkatuen Kelasta (lipun hinta – 43 e). Muu joukkoliikenne (esim. VR) • Joukkoliikenne, joka ei ole laskutusmenettelyn piirissä • Opiskelija ostaa lipun normaaliin hintaan. • Tuki maksetaan halvimman kuukausilipun hinnan mukaan opiskelijalle (lipun hinta – 43 euroa). 6 Koulumatkatuen kulkutavat ja maksaminen Koulumatkatuki 2018-2019
 7. 7. Koulukuljetus • Koulutuksen järjestäjän tai oppilaitoksen järjestämä kulkutapa • Tuki maksetaan matkan pituuden mukaan määräytyvien laskennallisten matkakustannusten perusteella koulutuksen järjestäjälle (opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen mukaiset kustannukset – 43 euroa). Itse järjestetty kulkutapa • Opiskelijan järjestämä kulkutapa • Yleensä vain, jos muut kulkutavat eivät ole käytettävissä • Tuki maksetaan matkan pituuden mukaan määräytyvien laskennallisten matkakustannusten perusteella. • Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen mukaiset kustannukset – 43 euroa, josta opiskelijalle maksetaan 70 % • Kustannuksia ei korvata yli 100 km yhdensuuntaisen matkan osalta. 7 Koulumatkatuen kulkutavat ja maksaminen Koulumatkatuki 2018-2019
 8. 8. • Itse järjestetyllä kulkutavalla tarkoitetaan sitä, että tuki maksetaan kuukausittain opiskelijan tilille ja opiskelija kulkee koulumatkansa itse valitsemallaan tavalla (esim. oma auto) • Koulumatkatuki voidaan myöntää itse järjestetyn kulkutavan perusteella, jos esimerkiksi: • joukkoliikennettä tai koulukuljetusta – ei ole lainkaan – niiden ulkopuolista yhdensuuntaista koulumatkaa on yli 5 kilometriä – ne ovat käytettävissä enintään 6 yhdensuuntaisella koulumatkalla viikossa – niitä käytettäessä koulumatka olisi vaikea tai rasittava esim. vamman tai sairauden tai päivittäisten lasten hoitojärjestelyjen takia • koulumatkan odotus- ja matkustusaika on yli 3 tuntia päivittäin • opiskelijan koulumatka tai matkustustapa vaihtuu usein. 8 Itse järjestetty kulkutapa Koulumatkatuki 2018-2019
 9. 9. 9 Koulumatkatuen saajat lukuvuosina 1997/1998–2017/2018 Koulumatkatuki 2018-2019 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 1997/98 1999/00 2001/02 2003/04 2005/06 2007/08 2009/10 2011/12 2013/14 2015/16 2017/18 Henkilöä
 10. 10. 10 Koulumatkatuen kustannukset 1998–2018 1 Vuoden 2015 koulumatkatuen laskuttamisessa oli viivettä teknisistä syistä. Koulumatkatuki 2018-2019 0 10 20 30 40 50 60 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015¹ 2016¹ 2017 2018 Milj. euroa (vuoden 2018 rahana)
 11. 11. 11 Koulumatkatuen kustannukset matkustustavan mukaan vuonna 2018 1 Vuoden 2015 koulumatkatuen laskuttamisessa oli viivettä teknisistä syistä. Koulumatkatuki 2018-2019 Matkahuolto (20,0 milj. € / 40 %) Opiskelija, itse järjestetty kulkutapa Koulu- kulje- tus Opiskelija, muu joukkoliikenne Seutuliikenne

×