Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Esittelyaineisto: Kelan kuntoutustuki ja työkyvyttömyyseläke

56 views

Published on

Esittelyaineisto Kelan kuntoutustuesta ja työkyvyttömyyseläkkeistä

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Esittelyaineisto: Kelan kuntoutustuki ja työkyvyttömyyseläke

 1. 1. Kelan kuntoutustuki ja työkyvyttömyyseläke Työ- ja toimintakykyetuuksien osaamiskeskus Työkykyryhmä
 2. 2. Kuntoutustuki / työkyvyttömyyseläke • Kuntoutustuki on määräajaksi myönnettävä työkyvyttömyyseläke • myönnetään, kun työkyvyn arvioidaan palautuvan asianmukaisella hoidolla tai kuntoutuksella. – edellyttää, että henkilölle on laadittu hoito- tai kuntoutussuunnitelma – voidaan myöntää myös hoito- tai kuntoutussuunnitelman valmistelun ajaksi – kuntoutustuelle voi hakea jatkoa. • Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää toistaiseksi, jos työkyvyn ei katsota palautuvan asianmukaisella hoidolla ja kuntoutuksella. • Kuntoutustukea/työkyvyttömyyseläkettä voi hakea Kelasta ja työeläkelaitoksista. • Kela ei myönnä osakuntoutustukea, osatyökyvyttömyyseläkettä eikä työuraeläkettä • näitä etuuksia voi hakea työeläkeyhtiöistä. 7.1.2020 Lakiyksikkö/Esittäjä | Kuntoutustuki / Työkyvyttömyyseläke2
 3. 3. Kuntoutus on aina ensisijaista • Kuntoutus ja kuntoutuminen ovat aina ensisijaisia työkyvyttömyyseläkkeeseen nähden • Kuntoutustarve selvitetään aina ennen eläkepäätöstä – kuntoutustarve ja mahdollisuudet tutkitaan aina jo sairauspäivärahakauden aikana – hyödynnetään sairauspäivärahakauden aikana saatu tieto 3
 4. 4. Sairauspäiväraha – kuntoutus - työkyvyttömyyseläke • Kela maksaa sairauden ajalta ensin sairauspäivärahaa enintään 300 päivää. • Kuntoutusmahdollisuuksia kartoitetaan sairauspäivärahakauden aikana. • Jos työkyvyttömyys jatkuu, voi hakea työkyvyttömyyseläkettä • Voi hakea Kelasta, työeläkelaitokselta tai molemmista. • Kelan maksama työkyvyttömyyseläke alkaa yleensä noin vuoden kuluttua sairastumisesta. • Työkyvyttömyyseläke turvaa toimeentuloa, jos pitkäaikainen sairaus aiheuttaa työkyvyttömyyden • Kuntoutustuki on määräajaksi myönnettävä työkyvyttömyyseläke. 7.1.2020 Lakiyksikkö/Esittäjä | Kuntoutustuki / Työkyvyttömyyseläke4
 5. 5. Kenellä on oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen / määräaikaiseen kuntoutustukeen Ikä 16 – 64 vuotta Sairaus, vika tai vamma, jonka johdosta ei pysty tekemään omaa työtään, muuta siihen verrattavaa työtä, eikä myöskään muuta sopivaa, kohtuullisen toimeentulon turvaavaa työtä Alle 20-vuotiailla nuoren kuntoutusraha ensisijainen 60 vuotta täyttäneillä, pitkän työuran (vähintään 10 vuotta) tehneillä työkykyä arvioidaan omaan työhön Pysyvästi sokea tai liikuntakyvytön on aina oikeutettu tk-eläkkeeseen, vaikka pystyisikin kohtuullisen toimeentulon turvaavaan työhön 7.1.2020 Työkyvyttömyyseläke – toimeentulon turva pitkittyneen työkyvyttömyyden varalta
 6. 6. Tuloraja ja eläkkeen täysi määrä Milloin saa täyden kansaneläkkeen, entä missä menee tuloraja, jolla ei enää saa kansaneläkettä? Katso kela.fi. 6.6.2018 Lakiyksikkö/Esittäjä | Kuntoutustuki / Työkyvyttömyyseläke6
 7. 7. Poikkeuksia ja lievennyksiä • Pysyvästi sokea, liikuntakyvytön tai muuten avuttomassa tilassa oleva on aina oikeutettu Kelan työkyvyttömyyseläkkeeseen, vaikka hän olisi työssä. • Nuoren kuntoutusraha on ensisijainen alle 20-vuotiaille • työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää, jos nuorella ei ole ammatillisen kuntoutumisen ja työelämään pääsemisen edellytyksiä. • 60 v. täyttäneiden työkyvyttömyyseläkkeen arvioinnissa sovelletaan lievennettyjä ehtoja • asiakkaan ikääntyneisyys, ammatti ja pitkä työura (käytännössä yli 10 v. työura) 7.1.2020 Lakiyksikkö/Esittäjä | Kuntoutustuki / Työkyvyttömyyseläke7
 8. 8. Työkyvyttömyyden määrittely • Työkyvyttömyys määritellään sairausvakuutuslaissa ja kansaneläkelaissa ja työeläkelaeissa eri tavoin. • Sairauspäiväraha- ja työkyvyttömyyseläkepäätös voivat erota toisistaan. – Esimerkki: Epilepsiaa sairastava alle 60-vuotias ammattiautoilija on työkyvytön omaan työhönsä, mutta tämä ei riitä työkyvyttömyyseläkkeen saamiseksi, jos hänellä on työkykyä muuhun työhön. Kuntoutuksen mahdollisuudet on selvitettävä. • Sairauspäiväraha turvaa toimeentulon lyhytaikaisen työkyvyttömyyden varalta. • Työkyvyttömyyseläke on tarkoitettu turvaamaan toimeentuloa pidempiaikaisen työkyvyttömyyden varalta. 7.1.2020 Lakiyksikkö/Esittäjä | Kuntoutustuki / Työkyvyttömyyseläke8
 9. 9. Työskentely kuntoutustuella / työkyvyttömyyseläkkeellä • Työstä saadut tulot vaikuttavat kuntoutustuen / työkyvyttömyyseläkkeen maksamiseen. • Kela jatkaa maksamista, jos ansio- tai YEL-työtulot ovat ennen veroja (brutto) enintään 834,52 e/kk (2020). – Jos ansiot ylittävät rajan, eläke jätetään lepäämään vähintään 3 kuukaudeksi ja enintään kahdeksi vuodeksi. – eläkettä saavan hoitotuki muuttuu ylimmäksi vammaistueksi työskentelyn ajaksi, mutta ylimmän vammaistuen saa vain, jos on välittömästi ennen lepäämistä saanut hoitotukea. Lisäksi kaikkien eläkkeiden (työ- ja kansaneläke) tulee olla lepäämässä. • Työntekoa voi kokeilla • esim. 2 kuukauden työskentely ei välttämättä keskeytä eläkkeen maksamista, vaan Kela voi pitää sitä työkokeiluna. • Työtulot voivat vaikuttaa myös asumistuen määrään. • Asiakas voi myös opiskella työkyvyttömyyseläkkeellä tai kuntoutustuella. 9 7.1.2020 Lakiyksikkö/Esittäjä | Kuntoutustuki / Työkyvyttömyyseläke
 10. 10. Hakeminen • Kelan kuntoutustukea ja työkyvyttömyyseläkettä haetaan lomakkeella ETK/Kela 7002 • Lomakkeen voi toimittaa Kelaan tai työeläkelaitokseen. • Hakemuksen liitteeksi tarvitaan • lääkärinlausunto B, joka ei saa olla vuotta vanhempi • kuntoutustukihakemuksen liitteeksi tarvitaan hoito- ja kuntoutussuunnitelma, joka on yleensä osa B-lausuntoa • Kelan kuntoutustukea ja työkyvyttömyyseläkettä ei voi hakea verkossa eikä suullisesti. • Lisätietoa hakemiseen http://www.kela.fi/tyokyvyttomyyselake-ja-kuntoutustuki-nain-haet • Työeläkelaitoksilla on omia sähköisiä hakemuslomakkeita, joilla voi hakea työkyvyttömyyseläkettä myös Kelasta 10 7.1.2020 Lakiyksikkö/Esittäjä | Kuntoutustuki / Työkyvyttömyyseläke
 11. 11. Hakemuksen käsittelyn tavoiteajat v. 2020 • Uudet hakemukset 11 viikkoa • Jatkohakemukset 7 viikkoa • Lisätietoa käsittelyajoista 7.1.2020 Lakiyksikkö/Esittäjä | Kuntoutustuki / Työkyvyttömyyseläke11
 12. 12. • Lapsikorotus alle 16-v. lapsesta • Eläkettä saavan hoitotuki • Eläkkeensaajan asumistuki • Takuueläke • Toimeentulotuki 7.1.2020 Lakiyksikkö/Esittäjä | Kuntoutustuki / Työkyvyttömyyseläke12 Muita etuuksia, joita eläkkeensaaja voi hakea
 13. 13. Lisätietoa henkilöasiakkaille • www.kela.fi/tyokyvyttomyyselake-ja-kuntoutustuki • Eläkeasiat klo 9 – 16 palvelunumerossa 020 692 202. • Jos palvelunumerossa on soittohetkellä jonoa, voi asiakas halutessaan jättää Kelan puhelinpalveluun soittopyynnön. • Kelan palveluneuvoja soittaa asiakkaalle takaisin viimeistään tunnin sisällä. • Takaisinsoitto on asiakkaalle maksuton. • Asiakas voi myös varata ajan Kelan puhelinpalveluun tai palvelupisteeseen. • Ajanvaraus tehdään verkossa. Ajan varaamiseen tarvitaan puhelinnumero ja suomalainen henkilötunnus. • Ajan voi varata myös soittamalla eläkeasioiden palvelunumeroon. 13 7.1.2020 Lakiyksikkö/Esittäjä | Kuntoutustuki / Työkyvyttömyyseläke
 14. 14. Lisätietoa kumppanuusasiakkaalle • Lääkärit ja terveydenhuolto • Lääkärinlausunto kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä varten 7.1.2020 Lakiyksikkö/Esittäjä | Kuntoutustuki / Työkyvyttömyyseläke14

×