SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
1.Sasi per sasi L4L
Porositet po aq sa kerkohet per prodhimin duke u bazuar ne kerkesat neto.
Sasia e porosise mbulon kerkesat gjithsej ten je jave te vetme.
Periudha = 1 dhe qellimi eshte te minimizohen nivelet e rezerves
L4L-siguron qe porosia e planifikuar eshte mjaft e madhe per te parandaluar mungesen
ne nje jave te vetme.
Sasia e porosise per te mberritur ne javet t =(Kerkesat gjithsej ne javen t) –( Rezerva e
projektuar ne javen t-1) Rezerva e projektuar ne dispozicion ne kombinim me porosine e
re do te jete e barabarte me 0 ne fund te javes t.
Nese kosto e pergatitjes,porositjes eshte e larte ky rregull mund te jete i
kushtueshem.
Minimizon investimet per rezerve por maksimizon numrin e porosive te bera.
Kur furnizimi eshte i sigurt dhe porosite e shpeshta jane jo te kushtueshme, por
kosto e mbajtjes dhe e mosperdorimit e larte L4L-shume eficente.
2.Teknike e sasise se porosise FOQ
Ruan te njejten sasi porosie cdo here qe nje porosi te behet.Kjo sasi mund te vendoset nga:
 Kufizimet e kapacitetit te pajisjes
 Artikujt qe blihen mund te percaktohen nga niveli i diskontimit te sasise
 Nese kerkesa gjithsej e nje artikulli brenda nje jave eshte e larte sasia fikse e
pamjaftueshme per te shmangur kerkesen. FOQ-teknike efektive per madhesine e
porosise kur kerkesa eshte relativisht konstante.
FOQ L4L POQ
Sasi fikse
 Gjeneron nje nivel te
larte te rezerves
mesatare sepse krijon
rezerve teprice
 Teprica parandalon
mungesat
 Teprica ndodh sepse
SEP nuk pershtatet ne
menyre ekzakte
 Eficente kur kerkesa
eshte konstante
 Minimizon investimet
per rezerve
 Makx.nr.e porosive te
bera
 Me e aplikueshme per
artikujt e kushtueshem
apo per artikujt qe
kane kosto porositje
apo pershtatje te vogel
 Redukton sasine e
rezerves mesatare ne
dispozicion se ben nje
pune me te
pershtatshme sasine e
porosise me kerkesat.
 Ai rregullon sasine e
porosise ne rritje apo
uljen e kerksese.
3.Teknike e sasise se porosise me periudha fikse POQ Lejon nje sasi porosie te
ndryshueshme per cdo porosi qe behet, por tentohet qe te behet porosi ne intervalin e kohes
se paracaktuar.Sasia periodike per te mberritur ne javen t=( Kerkesat gjithsej per P (periudha)
(jave) duke perfshire javen t –( Rez.e projektuar ne dispozicion ne fund te javes t-1
MOOOO.docx

More Related Content

Featured

Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsKurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summarySpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementMindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...RachelPearson36
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Applitools
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at WorkGetSmarter
 
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...DevGAMM Conference
 
Barbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationErica Santiago
 
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellSaba Software
 

Featured (20)

Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
 
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
 
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
 
Barbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
 
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
 

MOOOO.docx

  • 1. 1.Sasi per sasi L4L Porositet po aq sa kerkohet per prodhimin duke u bazuar ne kerkesat neto. Sasia e porosise mbulon kerkesat gjithsej ten je jave te vetme. Periudha = 1 dhe qellimi eshte te minimizohen nivelet e rezerves L4L-siguron qe porosia e planifikuar eshte mjaft e madhe per te parandaluar mungesen ne nje jave te vetme. Sasia e porosise per te mberritur ne javet t =(Kerkesat gjithsej ne javen t) –( Rezerva e projektuar ne javen t-1) Rezerva e projektuar ne dispozicion ne kombinim me porosine e re do te jete e barabarte me 0 ne fund te javes t. Nese kosto e pergatitjes,porositjes eshte e larte ky rregull mund te jete i kushtueshem. Minimizon investimet per rezerve por maksimizon numrin e porosive te bera. Kur furnizimi eshte i sigurt dhe porosite e shpeshta jane jo te kushtueshme, por kosto e mbajtjes dhe e mosperdorimit e larte L4L-shume eficente. 2.Teknike e sasise se porosise FOQ Ruan te njejten sasi porosie cdo here qe nje porosi te behet.Kjo sasi mund te vendoset nga:  Kufizimet e kapacitetit te pajisjes  Artikujt qe blihen mund te percaktohen nga niveli i diskontimit te sasise  Nese kerkesa gjithsej e nje artikulli brenda nje jave eshte e larte sasia fikse e pamjaftueshme per te shmangur kerkesen. FOQ-teknike efektive per madhesine e porosise kur kerkesa eshte relativisht konstante. FOQ L4L POQ Sasi fikse  Gjeneron nje nivel te larte te rezerves mesatare sepse krijon rezerve teprice  Teprica parandalon mungesat  Teprica ndodh sepse SEP nuk pershtatet ne menyre ekzakte  Eficente kur kerkesa eshte konstante  Minimizon investimet per rezerve  Makx.nr.e porosive te bera  Me e aplikueshme per artikujt e kushtueshem apo per artikujt qe kane kosto porositje apo pershtatje te vogel  Redukton sasine e rezerves mesatare ne dispozicion se ben nje pune me te pershtatshme sasine e porosise me kerkesat.  Ai rregullon sasine e porosise ne rritje apo uljen e kerksese. 3.Teknike e sasise se porosise me periudha fikse POQ Lejon nje sasi porosie te ndryshueshme per cdo porosi qe behet, por tentohet qe te behet porosi ne intervalin e kohes se paracaktuar.Sasia periodike per te mberritur ne javen t=( Kerkesat gjithsej per P (periudha) (jave) duke perfshire javen t –( Rez.e projektuar ne dispozicion ne fund te javes t-1