Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Passie voor Oranje

395 views

Published on

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Passie voor Oranje

  1. 1. Portret van een Passie De Oranje
  2. 2. Het ongeluk bij de MoerdijkOp 14 juli 1711 kwam Johan Willem Friso aan bij deMoerdijk nabij Strijensas. Hier wilde hij het HollandschDiep oversteken om zo naar Den Haag te kunnen, inverband met een bespreking met zijn rivaal, Frederikvan Pruisen, over de erfenis van zijn achterneef koning-stadhouder Willem III. Het weer was goed, maar er leekeen flinke bui op komst. De prins liet zijn boot bij eengroter vaartuig aanleggen. Om het zelf droog tehouden, nam hij plaats in een klein vissersvaartuigwaarop zijn koets verscheept stond. Toen de boot bijnade overkant had bereikt, was de bui uitgebleven. Deprins was inmiddels uit zijn koets gekomen. De schippermoest de zeilen nog even wenden en daarna kon hetgezelschap aan land gaan. Echter, de zeilen weigerdenen plots kwam er een flinke windvlaag aanzetten. Dezevulde het zeil en de boot helde over en schepte water.Alle opvarenden vielen overboord. Eén persoon (DuTour) wist zich aan de portierkruk van de koets vast teklemmen. Prins Johan Willem Friso klemde zich weeraan hem vast, maar kon hem niet vasthouden toen eengolf hem meesleurde. De schipper zette tevergeefs eenreddingsactie op touw: de jonge prins verdronk, evenalszijn kamerheer. De overige opvarenden konden welworden gered.Pas acht dagen na het ongeluk zag een schipper het lijkvan de prins drijven, op ongeveer de plaats van hetongeluk. Op 25 februari 1712, ruim 7 maanden na zijndood, werd Johan Willem Friso bijgezet in de Grafkeldervan de Friesche Nassaus in de Grote of Jacobijnerkerkte Leeuwarden.
  3. 3. Varen moest hij over Hollands watert was eenvoudig, snel gedaan,maar de wind stak op en laterbleek dat hij er was vergaan.Groot en sterk en voortgedrevendoor zijn hartstocht en zijn eermoest hij zich er overgevenaan de grillen van het weer.
  4. 4. De zachte dood, nog niet gestorven;RICHTERS (Cornelis Theodoor) die over de berg naar beneden gleed:muzikant/dichter en oranje werd door het witte leed bedolven:verzamelaar uit het midden van de 20e geen plots verdwijnen,eeuw. maar onnoemelijk leed. 17 februari 2012
  5. 5. Den Haag zaterdag 12 oktober 2002 De rij gaat traag, grijs is Den Haag-kies eerbetoon kost tijd een volk dat treurt elk om de beurtvoor hem in eeuwigheid
  6. 6. Gezongen brief aan hareMajesteit……..

×