LUMC Social Media Masterclass 201220110

412 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

LUMC Social Media Masterclass 201220110

 1. 1. Social media en het LUMC
 2. 2. Kees Kamsteeg
 3. 3. Jeugdhelden
 4. 4. Recruitment sinds 1990, Headhunting sinds 1996 Social media advies, training en implementatie sinds 2008 “Werkenbij…”-website
 5. 5. Verwachtingen en leerdoelen
 6. 6. Verwachtingen • Kennis maken met SM • Inzicht in potentie van sociale media (SM) • Inzicht in gebruik / misbruik gegevens • Inzicht in invloed van SM • Welk medium waarvoor? • Uitleg over SM • Inzicht in meerwaarde SM • Nut SM, do’s & don’ts • Praktische handreikingen SM • Werking Twitter verduidelijkt • Hoe SM inzetten zonder overmatig tijdsbeslag + combi-mogelijkheden? • Welke “winst” te behalen? • Gebruik in kader van studies? • Bruikbaar voor klinische praktijk? • Hoe LUMC profileren om personeel te werven? • Wat via website LUMC en Facebook LUMC? • Informatiemanagement internet en SM- combi Leerdoelen • Uitleg over SM • Leren aanmaken van profielen op Linkedin, Facebook, Twitter, etc. • Starten met Twitter • Kan afdeling baat hebben bij SM, naast website? • Twitter-profielen privé en zakelijk scheiden? • Keuze maken voor gebruik van netwerken • Interessant profiel maken • Mogelijke aanpassing Linkedin-profiel • Opdoen van basiskennis • Mogelijkheden SM verkennen • Eerste aanzet tot meer gebruik SM- mogelijkheden • Linkedin instructie
 7. 7. Verwachtingen • Opdoen van basiskennis en inzien van nut, mogelijkheden, valkuilen en kansen van SM • Meer mogelijkheden benutten • Kennismaking als aanzet tot vorming beleid t.a.v. SM • Omgaan met privacy-aspecten • Inzicht en begrip in beïnvloeding door SM • Vinden van een baan • Info over voor- en nadelen plus zin en onzin van SM Leerdoelen • Zinnigheid Twitter ontdekken voor deze beroepsgroep • Benodigdheden voor SM • “mores” of gedragscodes in SM • Inzet ten gunste van patiënten • Inzicht in verrijking werk door SM • Hoe profileren en opvallen tussen alle informatie? • In welke situatie SM te gebruiken? • Hoe SM inzetten bij contact met patiënt en externe hulpverleners
 8. 8. Vandaag? Bewustwording !
 9. 9. Wat is Social Media ? “People having Conversations online”
 10. 10. User Generated Content Media for social interaction, using highly accessible and scalable publishing techniques. Social media use web-based technologies to transform and broadcast media monologues into social media dialogues
 11. 11. Social media = contact van mens tot mens
 12. 12. Sociale media <–> Sociale netwerken • Sociale media verbinden mensen met elkaar en faciliteren alleen; het zijn hulpmiddelen, tools. • Sociale media zijn geen doel op zich maar ‘slechts’ middelen om je doel te bereiken. • Mensen die met elkaar verbonden zijn heten een sociaal netwerk.
 13. 13. Zit uw doelgroep op social media? Kijk eens op “WieoWie en Google”
 14. 14. Dus, ga naar ze op zoek en …
 15. 15. Ben daar zelf ook !
 16. 16. Zoek de overeenkomsten
 17. 17. Oude stijl communicatie
 18. 18. Is voorbij
 19. 19. Vertrouwen?
 20. 20. Vertrouwen!
 21. 21. Waar gaat het heen?
 22. 22. Ontwikkeling van LinkedIn, Facebook, Twitter, Youtube en Hyves wereldwijd sinds 2004 Linkedin = 0 / Facebook = 38 / Twitter = 1 / YouTube = 18 / Hyves = 0 Bron www.google.com/insights ; 17 oktober 2011 De getallen in de grafiek geven aan hoe veel zoekopdrachten zijn uitgevoerd voor een bepaalde term, in verhouding tot het totale aantal zoekopdrachten op Google over een bepaalde periode.
 23. 23. Ontwikkeling van LinkedIn, Facebook, Twitter, Youtube en Hyves in Nederland sinds oktober 2010 Linkedin = 7/ Facebook = 67 / Twitter = 22 / YouTube = 78 / Hyves = 72 Bron www.google.com/insights ; 17 oktober 2011 De getallen in de grafiek geven aan hoe veel zoekopdrachten zijn uitgevoerd voor een bepaalde term, in verhouding tot het totale aantal zoekopdrachten op Google over een bepaalde periode.
 24. 24. In Nederland?
 25. 25. Brutal facts, cijfers en toekomst
 26. 26. Nederland telt 11,5 miljoen unieke gebruikers van sociale media (bron: Comscore Media maart 2011) In 2010 waren er meer dan 3,3 miljoen smart phones In 2011 waren er meer dan 1 miljoen iPad’s (bron: GfK) 84% van de zorgvragers bezoekt eerst Google voordat zij naar hun eigen dokter gaan (Bron: Lucien Engelen RUNMC) Digitaal worden boeken en dvd’s gekocht, reizen geboekt, levenspartners gevonden, bankzaken geregeld, filmkaartjes gekocht, auto’s samengesteld en gekocht, belasting betaald, ruzies uitgevochten, nieuwe en oude vrienden gevonden, emoties getoond, regeringen omver geworpen…. Wat houdt u dan nog tegen?
 27. 27. >600 miljoen personen gebruiken sociale netwerken ten minste dagelijks Cijfers social media 2011
 28. 28. Linkedin Meer dan 135.000.000 users wereldwijd. Dit is ruim 8 maal de bevolking van Nederland Elke seconde komen er 2 nieuwe Linkedin’ers bij In Nederland 3.074.000 Linkedin’ers actief Dit is ruim 39% van de beroepsbevolking In Nederland 38% vrouw en 62% man In Nederland ruim 2.200.000 Linkedin’ers tussen 25 en 54 jaar Elke 60 seconden worden er 510.000 comments , 293.000 status updates en 136.000 foto’s geplaatst
 29. 29. Het Linkedin-principe = “two-way-traffic” 1 2 3
 30. 30. Netwerk omvang – 2e lijn maatgevend Nertwerktoename : + 1.080 eerste-lijns -> + 4.907.600 totaal in 1 jaar
 31. 31. Wie verkoopt het meest ?
 32. 32. Je moet zelf ook zichtbaar zijn
 33. 33. Profielpagina
 34. 34. En wat zie je in Google ?
 35. 35. Twitter Meer dan 225.000.000 users wereldwijd 150.000.000 tweets per dag Gemiddelde Tweep heeft 115 volgers Gemiddelde bericht bestaat uit 40 leestekens
 36. 36. Tweetdeck (programma)
 37. 37. Hootsuite (website)
 38. 38. Verbind Twitter met andere netwerken
 39. 39. Maak een profiel aan
 40. 40. Tweets worden alleen gelezen door mensen die u volgen, zorg dus voor VOLGERS
 41. 41. Ga mensen en groepen volgen..
 42. 42. Facebook Heeft meer bezoekers dan Google per dag 11% van de wereldbevolking heeft een Facebook-account 800.000.000 personen In Nederland ruim 5.361.200 Facebookers 50% van de Facebookers zijn dagelijks actief Gemiddelde Facebooker heeft 130 “vrienden” Gemiddelde Facebooker is 700 minuten per maand op Facebook Elke 60 seconden worden er 510.000 comments , 293.000 status updates en 136.000 foto’s geplaatst
 43. 43. Total Facebook Users in Netherlands: 5.242.200 (17 oktober 2011) Cijfers
 44. 44. 67 % in leeftijdscategorie 18 tot 44 jaar
 45. 45. Relevante info ! Start een Pagina die voor uw doelgroep interessant is Leer van anderen !
 46. 46. Ultieme inzet van social media 29 juni 2011 Straks meer ……
 47. 47. Gericht op de consument
 48. 48. Veel fans en informatie ! Veel communicatie ! Potentiële medewerkers ! Veel marktinformatie !
 49. 49. Vindbaarheid !
 50. 50. Of heel groot opgezet…
 51. 51. Maak dus een begin met in contact komen met …..
 52. 52. YouTube 490.000.000 unieke bezoekers Maandelijks 92.000.000.000 pageviews 700 miljard afspeelmomenten in 2010 Elke minuut 35 uur video-upload 60 dagen YouTube levert meer content dan hetgeen de 3 grootste televisiestations in de VS hebben samengesteld in hun 60-jarige bestaan
 53. 53. Praktijkvoorbeeld
 54. 54. Top 5 Nederlandse ziekenhuizen op Social Media Bron: Frankwatching 8 december 2011
 55. 55. Het kan eens fout gaan…
 56. 56. Wordt het een “beetje veel” ?
 57. 57. Dit vraagt om duidelijkheid
 58. 58. Waarom dient u als bedrijf op social media aanwezig te zijn?
 59. 59. Klout rangschikt personen naargelang hun invloed op anderen, gemeten naar het vermogen om online actie te genereren.
 60. 60. Werknemer 2.0 •Zoekt naar zingeving, is maatschappelijk betrokken •Persoonlijke groei en ontwikkeling staan centraal •Wil ruimte voor “persoonlijk ondernemerschap” •Zoekt authentieke, eerlijke werkgever •Tegen hiërarchische structuren en bureaucratie •Vraagt om aandacht en feedback door leidinggevende •Gewend te werken met nieuwste technologiën •Deelt kennis en actief in netwerken •Personal branding voor zoeken naar een nieuwe baan
 61. 61. Het Nieuwe Werken •Slimmer, efficiënter en flexibeler omgaan met tijd en omgeving •Tijd- en plaatsonafhankelijk werken •Communicatie en middelen op maat = voorwaarde •Altijd en overal toegang tot informatie •Ruimte voor zelfsturing Ga voorbij aan techniek. Mens en leiderschap zijn essentieel •Effectief en gericht op samenwerken •Vertrouwen geven en krijgen
 62. 62. Leiderschap •Sturen op output in plaats van input / inspanning •Ruimte bieden in plaats van regels opleggen •Dialoog in plaats van monoloog •Vertrouwen en verantwoordelijkheid geven •Inspireren en coachen •Verbinden en sturen op waarden Transformatie van Leiderschap en Leiderschapsontwikkeling Nieuwe identiteit voor de Leider en voor de Organisatie
 63. 63. En daarna, generaties Z en Alpha
 64. 64. Elke generatie is te karakteriseren door uiteenlopende ervaringen die hun gedrag en vooruitzichten vormen
 65. 65. De toekomst van uw organisatie
 66. 66. Social Media ?
 67. 67. Bron: www.ahtgroup.com Strategie !
 68. 68. Social media stappenplan Bepaal missie, online doelstellingen voor sociale media en vertaal deze naar een aantal succesfactoren (wat wil ik bereiken?). Alles start bij een heldere strategie, vandaar uit kun je gaan experimenteren en de online resultaten zichtbaar maken. Stel budget en mankracht beschikbaar (intern / extern). Sociale Media Marketing is niet een eenmalige activiteit, het vereist continue aandacht van medewerkers. En daarmee zul je ook middelen moeten vrijmaken. Onderzoek waar jouw doelgroep uithangt en start met online reputatiemanagement: volg en reageer op conversaties die plaatsvinden over je merk of producten. Kern: eerst luisteren, dan pas actief worden met SMM. Houd je aan het STRAIGHT principe van Paul Gillin: wees Succinct (beknopt), Transparant, Responsive, Accepting, Insightful, Genuine, Humorous & Timely. Ontwikkel unieke content / blogs / forums / wiki’s / communities dan wel een online campagne afgestemd op de doelgroep en de geformuleerde doelstellingen (bereik, naamsbekendheid, interactie, innovatie, merkbeleving). Meet continu de effecten op de geformuleerde doelstellingen, optimaliseer de resultaten, stel rapportages op, leer, stel bij en houdt de ontwikkelingen in de gaten. Bron: Jungle Minds
 69. 69. Social Media Beleid ?
 70. 70. Arbeidsconflicten
 71. 71. 60% zou graag hulp krijgen van de werkgever om relevante content online te delen. Company policy Maar slechts 25% heeft een schriftelijke policy over zakelijk gebruik van social media. En slechts 13% krijgt social media training vanuit de werkgever.
 72. 72. En Referral Recruitment
 73. 73. Invloed en Macht !!
 74. 74. Search engine optimization
 75. 75. Praten ze over je….. En houd ze in de gaten, want voor je het weet…
 76. 76. Monitoring van belang op: • Eigen persoon • Ziekenhuizen • Product / dienst • Klant / prospect • Kennis • Meer ?
 77. 77. GRATIS Monitoring
 78. 78. Monitoring BETAALD
 79. 79. Social media? Gewoon werk !
 80. 80. VRAGEN?
 81. 81. Kees Kamsteeg Kamsteeg Executive Search | 2Work4U http://www.kamsteegsearch.nl http://www.2work4u.nl http://www.linkedin.com/in/keeskamsteeg https://www.facebook.com/KamsteegExecutiveSearch http://twitter.com/keeskamsteeg Luchthavenweg 81-104; 5657 EA Eindhoven Tel 040 – 20 60 160 Mob 06 – 50 29 58 80 kees@kamsteegsearch.nl Wat wij voor u kunnen verzorgen: - Masterclass Social Media voor Werkgevers - Workshops Linkedin-profiel, Acquisitie en Linkedin, - Recruitment met social media en Linkedin - Juridische aspecten van Social Media en Beleid - Implementatie van social media binnen uw organisatie - Headhunting & Executive Search DANK voor uw aandacht

×