Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Reeglipärased võõrnimed
Jaanika Mastik
Krifiti Känd
Eesti võõrnimekirjutuse kujunemine
jaguneb kuueks ajajärguks
• Korrapäratu kirjaviisi ajajärk
• Vana kirjaviisi ajajärk
• ...
Korrapäratu kirjaviisi ajajärk
G. Müller, H. Stahl
• Vanimate teadaolevate eestikeelsete tekstide
kirjutajad kasutasid koh...
Vana kirjaviisi ajajärk I
B. G. Forselius, J. Hornung, A. Virginius
• Forselius ja Hornung algatasid rahvapärase
kirjaviis...
Vana kirjaviisi ajajärk II
A. T. Helle, O. W. Masing
• Piiblitõlkest sai alguse võõrnimede mugandatud
kirjutusviis ja piib...
Vana kirjaviisi ajajärk III
M. G. Kauzmann, E. W. W. Schultz
• Kauzmann ja Schultz koostasid esimese eestikeelse
maailmaat...
Uue kirjaviisi algus I: isikunimede
reeglipärastamine
F. R. Kreutzwald, J. Hurt
• Tekkisid taotlused parandada võõrnimede
...
Uue kirjaviisi algus II: isikunimede
reeglipärastamine
C. R. Jakobson
• Uue kirjaviisi kohase nimede kirjutamise eeskuju
a...
XX sajandi algus: kohanimede
reeglipärastamine
K. A. Hermann
• Hermanni arvates oli see vale, et piiblist kaotati ära
võõr...
1940. – 1950. aastad
• Uuesti hakkas levima nimede mugandatud
kirjutusviis.
• Karl Aben esitas üliõpilaste koosolekus üles...
1970. aastad
• Mati Hint nõudis, et ortograafiareeglil peab olema
selge rakendusvaldkond ja rakendusviis. Enamik
tunnistas...
Olulisi võõrnimekirjutuse teoseid
• Võõrnimekirjutuse põhimõtteid avas kõige
põhjalikumalt ,,Nimekirjutusraamat’’ (1993).
...
Täname tähelepanu eest!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Võõrnimede kirjutamine

1,556 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Võõrnimede kirjutamine

 1. 1. Reeglipärased võõrnimed Jaanika Mastik Krifiti Känd
 2. 2. Eesti võõrnimekirjutuse kujunemine jaguneb kuueks ajajärguks • Korrapäratu kirjaviisi ajajärk • Vana kirjaviisi ajajärk • Uue kirjaviisi algus • XX sajandi algus • 1940. – 1950. aastad • 1970. aastad
 3. 3. Korrapäratu kirjaviisi ajajärk G. Müller, H. Stahl • Vanimate teadaolevate eestikeelsete tekstide kirjutajad kasutasid kohanimede kirjutamisel harjumuspärast viisi. • Kujunes kirjutamata reegel, et võõrkohanimi on nime täiendosana alati omastavas käändes. • Algust tehti ka nimede mugandamisega. • Esindatud oli nimede tõlkimine.
 4. 4. Vana kirjaviisi ajajärk I B. G. Forselius, J. Hornung, A. Virginius • Forselius ja Hornung algatasid rahvapärase kirjaviisi, mida tänapäeval tuntakse vana kirjaviisina. • Virginiuse tõlkest sai alguse tava asendada nime alguses nõrgad klusiilid(g, b, d) tugevatega(k, p, t). • Vana kirjaviis pääses lõplikult võidule 1739. aasta piiblitõlkega.
 5. 5. Vana kirjaviisi ajajärk II A. T. Helle, O. W. Masing • Piiblitõlkest sai alguse võõrnimede mugandatud kirjutusviis ja piibli nimed olid pikka aega peaaegu ainsad, mida eestikeelses kirjavaras tunti. • Masingu tegevusega algas uus ajajärk kirjakeele arengus. • Masingu kirjutised ei levinud kuigi laialt ja naasti võõrnimekirjutuse täieliku mugandamise juurde.
 6. 6. Vana kirjaviisi ajajärk III M. G. Kauzmann, E. W. W. Schultz • Kauzmann ja Schultz koostasid esimese eestikeelse maailmaatlase ,,Maa Kaardi-Ramat’’ (1859). • Isikunimesid kirjutati samade reeglite põhjal nagu kohanimesid.
 7. 7. Uue kirjaviisi algus I: isikunimede reeglipärastamine F. R. Kreutzwald, J. Hurt • Tekkisid taotlused parandada võõrnimede kirjutamist. • Hakkas tekkima lahknevus koha- ja isikunimede kirjutamises. • Uue kirjaviisi aluseid selgitas Hurt oma teoses ,,Lühikene õpetus õigest kirjutamisest parandatud viisi’’ (1864).
 8. 8. Uue kirjaviisi algus II: isikunimede reeglipärastamine C. R. Jakobson • Uue kirjaviisi kohase nimede kirjutamise eeskuju andis Jakobson oma geograafiaõpikuga ,,Veikene Geograafia ehk Maade teaduse käsiraamat’’ (1868). • Jakobson võttis põhimõtteks kirjutada kõiki nimesid häälduse järgi. • Jakobson pani aluse hääldusstandardile ja kinnistas paljude nimede õige häälduse.
 9. 9. XX sajandi algus: kohanimede reeglipärastamine K. A. Hermann • Hermanni arvates oli see vale, et piiblist kaotati ära võõrtähed ja nimed tuleks kirjutada algupärasel kujul nagu soome piiblis. • 1911. aastal kinnistati võõrnimede ortograafia ühtsel kujul. • Kohanimede ortograafiat hakkas kinnistama E. Muugi ,,Väike õigekeelsus-sõnaraamat’’. • 1930. aastate lõpuks oli võõrnimede ortograafia stabiliseerunud.
 10. 10. 1940. – 1950. aastad • Uuesti hakkas levima nimede mugandatud kirjutusviis. • Karl Aben esitas üliõpilaste koosolekus üleskutse häälduspärastada kõik võõrnimed ning töötada välja transkribeerimisreeglid kõigi tähtsamate ladinakirjaliste keelte jaoks. Enamik osalenuist oli Abeni soovituse vastu. • 1950. aastate lõpuks panid ENE toimetajad esikohale venepärase nimekuju.
 11. 11. 1970. aastad • Mati Hint nõudis, et ortograafiareeglil peab olema selge rakendusvaldkond ja rakendusviis. Enamik tunnistas Hindi argumentide põhjendatust. • Nimeteemaliste arutelude tulemusena võttis VÕK vastu otsuse maade ja pealinnade nimede ja riiginimetuste tõlgete kohta.
 12. 12. Olulisi võõrnimekirjutuse teoseid • Võõrnimekirjutuse põhimõtteid avas kõige põhjalikumalt ,,Nimekirjutusraamat’’ (1993). • Emakeele Seltsi keeletoimkonna arutelu tulemusena ilmus ÕS 1999 lisas uus ja põhjalikum kohanimevalimik. • Samade põhimõtete alusel ilmus sõnastik ,,Maailma kohanimed’’ (Päll 1999).
 13. 13. Täname tähelepanu eest!

×