Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pedagoeksamen

315 views

Published on

Published in: Travel
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Pedagoeksamen

  1. 1. Metateksten <ul><li>Den gode lærer: ”Studentene skal ha kunnskap om betingelser for utviklingen av et inkluderende felleskap.” </li></ul><ul><li>Den didaktiske relasjonsmodellen: Skoletime, veiledning. </li></ul><ul><li>Yrkesetisk gruppeoppgaven. </li></ul><ul><li>Logg </li></ul><ul><li>Vurdering av egen utvikling </li></ul><ul><li>Optimalt læringsmiljø og utfordring/støtte. </li></ul><ul><li>Samarbeid i praksisgruppa </li></ul>
  2. 2. Didaktikk og veiledning
  3. 3. Innledning <ul><li>Valgte å samarbeide </li></ul><ul><li>Didaktikk er teorier om hvordan man skal utarbeide og nvende undervisningen. </li></ul><ul><li>Hva? Hvordan Hvorfor? </li></ul><ul><li>Fem kategorier: Lærer- og elevforutsetninger, undervisningens mål, arbeidsmåter, innhold, vurdering. </li></ul><ul><li>Avhengighetsforhold. </li></ul><ul><li>Problemstilling </li></ul><ul><li>Hvordan skal jeg sette opp en undervisningstime? </li></ul>
  4. 4. Førveiledning <ul><li>Skille mellom mål og innhold. </li></ul><ul><li>Vanskligheter med at Charlotte og jeg skal dele en time. </li></ul><ul><li>Hvordan oppnå målene våre. </li></ul><ul><li>Kroppspråket mitt. Så trygg ut. Kontakt? </li></ul><ul><li>I timen </li></ul><ul><li>Følte meg trygg </li></ul><ul><li>Rolig klasse </li></ul><ul><li>Etterveiledning </li></ul><ul><li>Snakket høyt og tydelig. </li></ul><ul><li>Bra kontakt med elevene. </li></ul><ul><li>Mye på en gang for elevene </li></ul>
  5. 5. Konklusjon <ul><li>Gjorde det lettere å reflektere </li></ul><ul><li>Veiledning: Reflektere over hvordan andre oppfatter deg. </li></ul><ul><li>Større innblikk i avhengighetsforholdet </li></ul><ul><li>Støtteapperat </li></ul>

×