Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Benzetim modelleme örnekleri - Arena - Examples arena simulation program

Benzetim modelleme örnekleri - Arena - Examples arena simulation program | Kazım Anıl AYDIN | Samsun - 2016 > tags | etiketler: arena, modelleme, simulation, benzetim, programming, diagrams, components, examples || kazimanilaydin.wordpress.com -> model dosyaları - examples model documents (Arena) : https://drive.google.com/open?id=0B8vErAyS-EcZSGRsRzJVZU5hejA

 • Login to see the comments

Benzetim modelleme örnekleri - Arena - Examples arena simulation program

 1. 1. Benzetim (modelleme) dersi örnek modeller (ARENA programında) Hazırlayan: KAZIM ANIL AYDINSAMSUN - 2016
 2. 2. Giriş • Bu örnek modeller Arena Programı’nda tasarlanmıştır. • Arena modelleri, örnek tasarımlar olup çalışmasının nasıl gerçekleştiğinden, komponentlerden kısaca bahsedeceğim.
 3. 3. ‘Create’ komponenti • Bu komponent gezen birim oluşturmayı sağlar. • Ayarlar kısmında ise gelişler arası süreyi ayarlayabileceğimiz bazı ayarlar bulunmaktadır. • Tipler kısmına baktığımızda karşımıza (random[exp]) -> rastgele(üstel) , constant(sabit) gibi gibi seçenekler olduğunu görmekteyiz. • Bu seçenekler üretilen gezen birimlerin hangi dağılıma uygun olarak seçmemizi sağlar. • Zaman birimi olarak ise Gün, Saat, Dakika, Saniye gibi seçimleri yapabiliriz.
 4. 4. ‘Dispose’ komponenti • Bu komponent gezen birimlerin çıkış yapmasını sağlar. • Ayarlar kısmında pek bi ayar bulunmamaktadır.
 5. 5. ‘Process’ komponenti • Bu komponent çalışan (işlem yapan) birim oluşturur. • Bu komponenti bir gecikme sağlayıcı işleç, bir makine, bir personel olarak düşünebiliriz. • Ayarlar kısmında tipinin seçileceği ayarlar ve işleç süresinin dağılımsal ayarları bulunmaktadır. • Delay, Seize Delay, Seize Delay Release, Delay Release tipleri bulunmaktadır.
 6. 6. ‘Process’ komponenti -> Devamı • Delay, Seize Delay, Seize Delay Release, Delay Release tipleri bulunmaktadır. • Delay : Gecikme sağlar. Herhangi bir kaynak tüketmez. • Seize Delay: Gezen birimi tutar (bir süre) . • Seize Delay Release: Gezen birimi bi süre tutar sonra bırakır (Kaynak tüketimi oluşturur) . • Delay Release: Gezen birimi bekletir ve bırakır .
 7. 7. ‘Decide’ komponenti • Bu komponent karar verme işlemini sağlar. • Ayarlarına bakacak olursak tipleri çifte şans ve çoklu şans olarak gözükür. • Çifte şansta true – false olayı vardır. • Belirli bir yüzdeye göre yönlendirme sağlar. • Yada ekstra ayarlar yaparak koşullandırma (condition) sağlanır.
 8. 8. ‘Batch’ komponenti • Bu komponent gruplama işlemini sağlar. • Ayarlar kısmında iki tip gruplama mevcuttur. Bunlardan biri Temporary (Geçici), diğeri ise Permanent (Kalıcı) gruplamadır. • Kalıcı gruplamayı paketlemeye gidecek ürünler olarak düşünebiliriz. Geçici gruplamada ise geçici olarak bir araya getirilip işlemlerden sonra ayrıştırma yapılacak bir dizi ürün olarak düşünebiliriz.
 9. 9. ‘Batch’ komponenti -> Devamı • Batch size ayarı : Bize ne kadarlık bir grup oluşturulacağını ayarlamamızı sağlar. Yani bir grubun ne kadar birimden oluşturulacağı ayarı buradan yapılır. • Rule ayarı: Gruplamanın nasıl gerçekleştirileceği ayarını sağlar. • İki seçeneği mevcuttur. • Any Entity : herhangi bir özelliğine (tipine) bakılmaksızın gruplama ayarıdır. • By Attribute : bu ayar ise özelliğine bakarak gruplandır ma sağlar. Örneğin ürün ağırlığı,rengi,tipi ve adına göre sınıflandırarak gruplama düşünebiliriz.
 10. 10. ‘Seperate’ komponenti • Bu komponent ise kopyalama (türetme) ve ayrıştırma işlemi yapar. • Açıklamak gerekirse gezen birimlerin çoğaltmasını sağlar. Ayrıca Batch işleminden geçirilmiş ürünlerin ayrıştırılmasını sağlar. • Type: Bu ayarda iki seçenek bulunur. Duplicate Original ve Split Existing Batch seçenekleri mevcuttur. • Duplicate Original kopyalama sağlar. Ne kadar % ile kopyalamanın yapılacağı seçilerek sağlanır. • Diğer seçenek olan Split Existing Batch ise Batch işleminden geçen ürünlerin yada girdilerin ayrıştırılmasını sağlar.
 11. 11. ‘Assign’ komponenti • Bu komponent tanımlama işlemini sağlar. Yani giren birimlerin adlandırılması, tipleri, özellikleri, simgeleri buradan ayarlanır. • Assignments kısmına add butonundan veriler eklenerek. Özellikleri tanımlanır. • Bu tipler; Variable, Variable[1d], Variable[2d], Attribute, Entitiy Type, Entity Picture ve Other olarak görülmektedir.
 12. 12. ‘Assign’ komponenti -> Devamı • Variable : Değişken ataması yapar, Variable[1d] : Tek boyutlu değişken ataması yapar (row [satır]) ataması, Variable[2d] : İki boyutlu değişken ataması yapar (row [satır] - column[sütun]) ataması, • Attribute: Özellik tanımlanması sağlanır, • Entity Type: Varlığın isminin ayarlanmasını sağlar, • Entity Picture: Bu ise simülasyon çalışırken varlıkların (girişten gelen gezen birimlerin) resimsel - niteliksel gösterimini sağlar, • Other: Diğer tanımlamalar buradan yapılabilir.
 13. 13. ‘Record’ komponenti • Bu komponent istatistiki verilerin raporlarda gözükmesini - toplanmasını sağlar. • Kümelerin ve Tekil elemanların raporlanması için ‘Record Into Set ‘ ayarı vardır. Bu ayarın aktif edilmesi durumunda kümelerin sayısal değerlerinin hesaplanması sağlanır. • Tipler ayarlarındaki seçeneklere baktığımızda; • Count, Entity Statistics, Time Interval, Time Between ve Expression seçeneklerini görmekteyiz.
 14. 14. ‘Record’ komponenti • Count seçeneği: Çıktı üreten gezen birimlerin varlıkların hesaplanmasını sağlar.(Adetsel olarak) • Time Interval seçeneği: Zaman değerini hesaplar ve raporda gözükmesini sağlar ve ayrıca giriş-çıkış zamanını hesaplatabiliriz. • Time Between seçeneği: Bu seçenekte iki zaman arasındaki farkı hesaplatabiliriz. • Örn : Dk başına üretilen parça sayısı gibi değerleri ‘Time’ seçeneklerinden yaparız. • Expression seçeneği: Bu seçenekte ise belirli bir formüle göre raporlama sağlar. Time fonksiyonları buradada kullanılabilir.
 15. 15. Model 1
 16. 16. Model 1 – Modelin Çalışma Anı
 17. 17. Model 2
 18. 18. Model 2 – Modelin Çalışma Anı
 19. 19. Model 3
 20. 20. Model 3 – Modelin Çalışma Anı
 21. 21. Model 4
 22. 22. Model 4 – Modelin Çalışma Anı
 23. 23. Model 5
 24. 24. Model 5 – Modelin Çalışma Anı

×