Sprak och kunskapsutvecklande_arbetssatt_bas

2,014 views

Published on

Kanske ska du prata om detta för dina kollegor? Här finns lite ”textbilder” att låna om du vill.
Mer info om vad språk- & kunskapsutvecklande arbetssätt är och en del boktips finns här:
korta.nu/sprakutvecklande-arbetssatt

Hälsningar Anna Kaya

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,014
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
111
Actions
Shares
0
Downloads
30
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sprak och kunskapsutvecklande_arbetssatt_bas

 1. 1. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt/undervisning? Kanske ska du prata om detta för dina kollegor? Här finns lite ”textbilder” att låna om du vill. Mer info om vad språk- & kunskapsutvecklande arbetssätt är och en del boktips finns här: korta.nu/sprakutvecklande-arbetssatt Hälsningar Anna Kaya
 2. 2. Vad vi ofta gör Undervisningen för andraspråkselever anpassas ofta på ett sådant sätt att man förenklar innehållet, tar bort svåra begrepp och sänker kraven på elevernas prestationer.
 3. 3. Vad ska vi göra i stället? För att eleverna ska ta till sig innehållet måste vi anpassa undervisningen på ett sätt som gör att eleverna förstår innehållet och samtidigt får möjlighet att utveckla andraspråket. Förtydliga i stället för att förenkla!
 4. 4. ”Flerspråkiga elever behöver mötas av höga förväntningar och utmanas tankemässigt i sitt lärande, även om deras språkförmåga inte nått en fullgod nivå.” - Ur Greppa språket
 5. 5. Språket i Lgr 11 ”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.” ”Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk-och kommunikationsutveckling.” Lgr 11, kap 2.2
 6. 6. Språk- och kunskapsutvecklande undervisning • Undervisningen är planerad utifrån ämnesoch språkmål • Balans mellan tala, lyssna, läsa och skriva • En rik klassrumsinteraktion • Ämnesinnehåll kopplas till tidigare kunskaper och erfarenheter • Kontextrik undervisning • Eleverna ges stöttning
 7. 7. Varför? • Språk lärs in bäst i ett naturligt och meningsfullt sammanhang • Språk och innehåll går hand i hand • Alla lärare och all undervisning utvecklar elevernas språk och hela skoldagen måste vara språkutvecklande • Att integrera språk och innehåll ger eleverna kontinuerlig stöttning under skolgången
 8. 8. Ett didaktiskt perspektiv • Vem eller vilka är de som ska lära sig och vad kan de? • Vad ska de lära sig? Varför väljs just detta innehåll och dessa mål? • Vilka allmändidaktiska teorier lämpar sig för just detta planerade ämnesstoff? • På vilka sätt engageras och utmanas eleverna språkligt och hur kan elevernas mångkulturella erfarenheter tas tillvara i undervisningen? • Hur kan man lägga upp den konkreta undervisningen och bearbeta ämnesstoffet så att alla elever ska ha möjlighet att utveckla såväl faktakunskaper, förståelse, färdigheter som förtrogenhet? (Greppa språket)
 9. 9. Att lära i samarbete • Vygotskijs inlärningsteori • Lärande sker i ett sammanhang och i lärande ingår både sociala och kognitiva processer. • Inlärning sker bäst i den närmaste utvecklingszonen ”Det ett barn kan göra med stöd idag, kan han eller hon göra på egen hand imorgon.”
 10. 10. Stöttning är ett temporärt stöd och har tre funktioner: • Tillfällig handledning mot nya begrepp, högre nivåer av förståelse samt ett nytt språk • Att eleven ska kunna lösa uppgiften med hjälp av stöttningen samt lära sig hur • Att stöttningen ska leda till att eleven i framtiden kan lösa liknande uppgifter på egen hand
 11. 11. Vad kan stöttning vara? • Förklaringar • Frågor som ställs för att utveckla elevernas förståelse och tankar • Att demonstrera, visa och ge modeller • Visuellt stöd • Förberedande aktiviteter • Att ge eleverna strategier • Att ge feedback
 12. 12. Vad gynnar flerspråkiga elevers lärande i olika skolämnen? • läraren betonar läsning och skrivande • läraren förstår vilka texter som är ämnestypiska och vad som kännetecknar dem • läraren betonar muntlig framställning, lyssnande och • läraren undervisar om vad visualiseringar som utmärker olika texter i ämnet och också om olika • läraren betonar lärandestrategier, och tankemässigt krävande använder olika typer av uppgifter formativ bedömning av elevernas prestationer • läraren känner till och kan analysera språket i sitt ämne • läraren skapar en elevcentrerad • läraren fokuserar på en klassrumsmiljö. medveten utveckling av ordförrådet i ämnet (Meltzer & Hamann i Greppa språket)
 13. 13. Perspektiv på lärande - klassrumskommunikation Behavioristiska perspektivet Kognitiva och konstruktivistiska perspektivet Sociokulturella/ socialkonstruktivistiska perspektivet Ditt förhållningssätt får konsekvenser! Greppa språket sid 22-23
 14. 14. Sociokulturella/socialkonstruktivistiska perspektivet och Lgr 11 ”Språk, tänkande och kunskapsutveckling går hand i hand i detta perspektiv, och språket har en avgörande betydelse i kunskapsutvecklingen. Våra styrdokument bygger huvudsakligen på en sådan syn på kunskap och lärande. Kunskap konstrueras språkligt och språk fyller olika funktioner i olika sammanhang, så också i olika skolämnen. Detta är en del av förklaringen till diskussionen om alla lärares ansvar för elevernas språkutveckling.” Greppa språket, s 29
 15. 15. Interaktionens betydelse ”Språk är vårt kulturella verktyg – vi använder det för att dela erfarenheter och för att kollektivt, ihop med andra göra dem begripliga… Språk är därför inte bara ett medel som individer tar till för att formulera tankar och förmedla dem, det är också ett medel som gör att folk kan tänka och lära tillsammans.” Neil Mercer, The Guided Construction of Knowledge (Gibbons s 47)

×