Förmågan att lyssna

14,024 views

Published on

Det finns en språklig färdighet som är oerhört viktig men som vi inte alltid undervisar explicit i, nämligen förmågan att lyssna. Många gånger tror jag att vi tänker att förmågan att lyssna utvecklas per automatik men lika lite som förmågan att läsa eller skriva sker automatiskt gör förmågan att lyssna det. Det krävs träning och det krävs att någon modellar och undervisar om hur man gör för att aktivt lyssna.

Vad innebär det att lyssna och hur kan vi utveckla våra elevers förmåga att lyssna? Hur kan vi göra lyssnandet nödvändigt och hur kan vi uppmuntra aktivt och lyhört lyssnande? Det tar jag upp i denna presentation.

Published in: Education
1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
 • Bra sammanställning av vikten av att lyssna och att ställa frågor, kan även kallas ett coachande förhållningssätt, eller professionell (ICF) coaching (i sin 'renodlade' form).
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
14,024
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12,426
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Förmågan att lyssna

 1. 1. Pauline Gibbons ”Stärk språket stärk lärandet”, kap 6 (2013)
 2. 2. Kent Adelmann ”Konsten att lyssna” (2009:7)
 3. 3. Olika lyssningssammanhang tvåvägslyssnande Ruta A vardagsämnen Ruta B Delta i: • Ett samtal på en fest • Ett samtal om vädret på busshållplatsen • En pratstund med en vän i telefon Delta i: • En anställningsintervju • Ett samtal där man ger anvisningar eller instruktioner • Ett telefonsamtal om inköp av datorer Ruta C Ruta D Lyssna på: • Någon som berättar om en vardagshändelse • Någon som berättar en historia • Någon som berättar ett skämt Lyssna på: • Nyheter på radio eller tv • En föreläsning • Inspelade upplysningar (t ex en tidtabell som läses upp) envägslyssnande Nunan i Gibbons ”Stärk språket, stärk lärandet” sid 157 (2013) faktabaserade ämnen
 4. 4. Förmågan att lyssna i Lgr 11 Svenska, svenska som andraspråk och modersmål: • Tala, lyssna och samtala Övriga ämnen: • Tala och samtala – kräver lyssnande • Lyssnande ingår som en självklar del i kommunikationen • Eleverna tar ofta in kunskaper via lyssnade eller avläsande
 5. 5. När eleverna lyssnar får de • ta del av hur språket används och samtidigt en modell för språkanvändning • observera hur talaren använder gester, röststyrka och tonläge. • observera hur samtalet förs i grupper, hur talarna interagerar och turas om samt hur innehållet i samtalet påverkas av vad de olika talarna säger.
 6. 6. För att utveckla sin förmåga att lyssna… … behöver eleverna utveckla sin förmåga att: • ställa frågor för att klargöra vad de har hört • kunna bygga vidare på vad andra har sagt • sammanfatta och ge kommentarer om vad som har sagts • svara icke-verbalt, t.ex. genom att nicka eller hålla ögonkontakt
 7. 7. Eleverna visar att de har lyssnat och förstått när de kan • • • • • sammanfatta det viktigaste komma ihåg huvudsakliga idéer återberätta vad som sades följa givna instruktioner på rätt sätt ge relevant respons i form av kommentarer eller synpunkter • ge återkoppling till talaren för att upprätthålla kommunikationen • ställa frågor för att klargöra förståelsen • kan göra kopplingar till egna erfarenheter utifrån vad de har hört
 8. 8. Gör lyssnandet nödvändigt genom att • undvika att upprepa vad barnen säger för att i stället förutsätta att eleverna lyssnar på varandra • planera aktiviteter där alla elever behöver bidra och delta för att gruppen ska kunna genomföra och slutföra uppgiften • inte upprepa instruktioner • tala tystare än vanligt ibland • uppmuntra eleverna att bygga vidare på vad den senaste talaren sagt (vilket även innefattar att man kan behöva ge extra tanketid innan man kräver ett svar) • ställa öppna frågor som alla kan svara på och då inte acceptera vaga eller otydliga svar utan i stället kanske be eleven omformulera sig • uppmuntra eleverna att tala tydligt, så alla kan höra, vilket leder till att läraren inte behöver omformulera eller upprepa det eleven sagt
 9. 9. Uppmuntra aktivt och lyhört lyssnande genom att • i förväg förklara syftet med lyssningsövningen • modella hur aktivt lyssnande går till (t ex vikten av ögonkontakt, hur man ställer förtydligande frågor och hur man drar slutsatser och gör sammanfattningar av det talaren sagt för att dubbelkolla att man förstått, hur man ber talaren tala långsammare eller repetera) • stötta eleverna så de förstår vilken betydelse gester och andra icke-verbala signaler kan ha för förståelsen och uppmuntra dem att själva använda sig av detta när de talar
 10. 10. Uppmuntra aktivt och lyhört lyssnande genom att • undervisa i och låta eleverna träna på strategier för att strukturera lyssnandet (t ex notera hur talaren ofta betonar viktiga ord och begrepp eller hur talaren på andra sätt visar detta med sitt kroppsspråk, hur man som lyssnare kan skapa mentala bilder eller under lyssnandet försöka formulera en fråga man kan ställa efteråt) • låta eleverna ofta träna på aktivt lyssnande (utan att avbryta för att säga sin egen mening eller samtidigt som man lyssnar planera vad man själv ska säga, vilket leder till att man egentligen inte lyssnar) • låta eleverna reflektera över sitt eget lyssnande
 11. 11. Ditt ansvar som lyssnare Kent Adelmann (2009) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Låt talaren tala till punkt Se på talaren Låt talaren känna sig viktig Ställ upp på talarens upplägg Koncentrera dig på vad som sägs Vänta på talarens poänger Följ/sök den röda tråden Anteckna Ställ relevanta frågor Försök att förstå Lyssnaren ska ta sin del av ansvaret för kommunikationen. Lyssnaren bör ta minst 51 % av ansvaret.
 12. 12. Läs mer Teaching Listening: http://www.nclrc.org/essentials/listening/liindex.htm http://dae.sju.edu.tw/faculty/flora/6.11/teaching%20listening.p df Improving ESL Learners' Listening Skills: At the Workplace and Beyond: http://www.cal.org/caela/esl_resources/digests/listenqa.html Listening Strategies and Applications in EFL Classroom : http://english.tyhs.edu.tw/xoops/html/tyhs/teach_source101/0 2plan.pdf
 13. 13. Denna presentation • Innehållet i denna presentation är inte på något sätt mina ord eller mina tankar utan möjligtvis min sammanställning och min tolkning av sådant som andra sagt och skrivit långt innan mig. Citat och källhänvisningar finns tyvärr bara där jag är säker på ursprungskällan. • Länkar till källhänvisningar finns i presentationens anteckningsfält. Presentationen är sammanställd av Anna Kaya och återfinns på http://www.slideshare.net/KayaAnna/ Kontakt: @Anna_Kaya anna@annakaya.se nyisvenskaskolan.blogspot.se

×