Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
8.1.2015
Kankaan %-kulttuuri
Kangas
8.1.2015
• Uusi kaupunginosa
vuoteen 2040
mennessä
• Vastaa kaupungin
vetovoiman ja
menestyksen
haasteisiin
KESKUST...
8.1.2015
Vuonna 2025
• 3000 asukasta
• 145 000 k-m2 asumisen
rakennusoikeutta
Vuonna 2040
• 5000 asukasta
Uuden Kankaan
ty...
Tärkeitä elementtejä
Kankaan kehittämisessä:
• Osallistaminen ja
osallistuminen
– Avoimet ovet
– Kaupunkiviljely
– Spontaa...
Kankaan maankäyttö ja kehittäminen
Kaavarunko Osayleiskaava
KYTKIN
Kankaan yhteisjärjestelyt Palveluyhtiö
Resurssiviisaus
...
Toteuttaminen
• Rakentamisen kumppanit
– Skanska Talonrakennus Oy ja YIT Rakennus Oy, toteuttavat 70%
asuntorakentamisesta...
%-periaate
• Taide- ja kulttuurihankintojen rahoitusmalli, jossa noin 1%
rakentamisen kustannuksista sijoitetaan taiteesee...
%-kulttuuri
Kulttuuri = taide + tapahtumat
Kulttuuri Kankaalla
Ilahduttavaa, nokkelaa ja ihmisläheistä
Tehdään usein yhdes...
%-kulttuurin rahoitus
• n. 1 %:n osuus tonttien myyntihinnasta, maankäyttömaksuista ja
kiinteistöjen rakennuskustannuksist...
Kankaan palveluyhtiö Oy
Hallitus
(perustajajäsenten edustajat)
Kankaan palveluyhtiö Oy
Toimitusjohtaja
Kulttuurituottaja T...
Toteutuksen eteneminen
• Kumppanit sitoutettu
toteutussopimuksella 10/2014
• Piippurannan AK vahvistuu 02/2015
• Vanha Pap...
Mitä on tehty?
Kuva: Jukka Kaikkonen
• Vuosina 2011- 2014 kulttuuri- ja taidetoimintaa kehitetty
suunnitelmallisesti pohjaten kulttuurivisioon. Vuonna
2014 käv...
Mitä on tehty?
8.1.2015
• Osallistuminen ja Ihmiset liikkeelle -
periaate
• Kulttuuria ja kaupunkiviljelyä
• Tapahtumia vu...
Missio Kankaalle (kulttuurivisio, luonnos 2011)
• Kehittää uutta ja helposti lähestyttävää
kaupunkikulttuuria Jyväskylässä...
Miksi on tehty?
Miksi on tehty?
• Tapahtumien ja taiteen avulla asuinalueelle on mahdollisuus saada
sellaista vetovoimaa ja omaleimaisuutt...
Tapahtumat
• %-kulttuurilla rahoitettavien tapahtumien tulee olla
avoimia ja niillä tulee olla kulttuurista sisältöä
• Tap...
Taide
• Kankaan taide on ilahduttavaa, nokkelaa ja ihmisläheistä.
Kankaan taidetta tehdään usein yhdessä. Taide voi olla
p...
Mitä seuraavaksi?
• Vuosina 2015-2030 noin 5 M€ (Tontit,
asuntorakentaminen, työpaikkarakentaminen ja
pysäköintitalot)
• P...
Ilolla!
Yhdessä!
Värikynien kanssa!
Kuka Mitä Häh?
• Kuka ne rahat saa?
- Taiteen ja kulttuurin tekijät ja tuottajat taiteen ja kulttuurin
tekemisestä aiheutu...
• Hankejohtaja Anne Sandelin 014-2665051
• Kulttuurijohtaja Mari Aholainen 040-634 95
• Sähköposti: etunimi.sukunimi@jkl.f...
Kankaan ensimmäinen taidehankinta
Taiteilijana Tommi Toija
Taiteen edistämiskeskus
Visuaalisten taiteiden läänintaiteilija...
Taidehankinnan taustat:
• Pohjatyötä taidehankinnoille on tehty monta vuotta yhteistyössä
Jyväskylän kaupunkirakennepalvel...
Läänintaiteilijat taideasiantuntijoina
• Läänintaiteilijoiden rooli yleisesti:
- toimia taideasiantuntijana hankkeissa
- v...
Taidekoordinaattorin merkitys
taidehankinnoille
• Taidekoordinaattori on tärkeä yhteyshenkilö taiteilijan ja tilaajan
väli...
%-kulttuuri Kankaalla
• Kankaan prosenttikulttuuri noudattaa osin samaa toimintaperiaatetta
kuin Kalasatamassa
• vahva pai...
%-kulttuurin merkitys
Kankaalla
• prosenttikulttuurin käyttöönotto on merkittävä ja historiallinen päänavaus
Jyväskylässä
...
8.1.2015
Kudotaan yhdessä
kulttuurisesti rikas Kangas!
Kankaan prosenttikulttuuri 080115
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kankaan prosenttikulttuuri 080115

4,157 views

Published on

Kaupungin Kangas.
Kankaan Prosenttikulttuurin ja ensimmäisen taidehankinnan tiedotustilaisuus 8.1.2015
Esitykset: Anne Sandelin, Mari Aholainen & Kirsi Pitkänen

Published in: Art & Photos
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kankaan prosenttikulttuuri 080115

 1. 1. 8.1.2015 Kankaan %-kulttuuri
 2. 2. Kangas 8.1.2015 • Uusi kaupunginosa vuoteen 2040 mennessä • Vastaa kaupungin vetovoiman ja menestyksen haasteisiin KESKUSTA KANGAS Kaupungin merkittävin kehittämishanke, keskustan laajennusalue
 3. 3. 8.1.2015 Vuonna 2025 • 3000 asukasta • 145 000 k-m2 asumisen rakennusoikeutta Vuonna 2040 • 5000 asukasta Uuden Kankaan työpaikkatavoite 2100 kpl • 85 000 k-m2 työpaikkaintensiivisiä toimintoja, toimistoja, palveluja ja toimitilaa Hybridi Kangas 335 000 k-m2 • Asuminen + työpaikat synnyttävät lähipalveluja P P P
 4. 4. Tärkeitä elementtejä Kankaan kehittämisessä: • Osallistaminen ja osallistuminen – Avoimet ovet – Kaupunkiviljely – Spontaanit muotikuvaukset • Ihmiset liikkeelle filosofia • SYDÄN -teema: elämyksellisyys ja yhteisöllisyys • Smart City – Viisas Kangas – Älykkäitä ratkaisuja asumiseen, kunnallistekniikkaan ja työskentelyyn • Vanhojen mallien kyseenalaistaminen ja kehittäminen 4
 5. 5. Kankaan maankäyttö ja kehittäminen Kaavarunko Osayleiskaava KYTKIN Kankaan yhteisjärjestelyt Palveluyhtiö Resurssiviisaus selvitykset VIISAS KANGAS ICT-infra ja valokuituverkko tontinluovutusehdot Asemakaavat 2013-2038 2011 2012 2013 2014 Arkkitehtuurikilpailu Uutta osallistumista Kunnallistekniikan yleissuunnittelu Tapahtumatoiminta Avoimet ovet Työpaikkakonsepti %-kulttuuri Kulttuurivisio Sähköinen tunnistautuminen Vanhusasumisen huippuyksikkö 2015Piippurannan AK Laatuaapinen Kunnallistekniikan rakennussuunnittelu Vanhan paperitehtaan AK Arkkitehtuuri- kilpailu Vanhan paperitehtaan tontinluovutus- ja toteutuskilpailu Aurinkosähkön edistäminen toteutussopimus
 6. 6. Toteuttaminen • Rakentamisen kumppanit – Skanska Talonrakennus Oy ja YIT Rakennus Oy, toteuttavat 70% asuntorakentamisesta – Kehittävät vanhaa paperitehdasta ja 25 % työpaikkarakentamisesta – Jyväs-Parkki Oy toteuttaa pysäköintilaitokset • Toteutussopimus, allekirjoitettu 11/2014 – Allekirjoittajina Jyväskylän kaupunki, Skanska Talonrakennus Oy, YIT Rakennus Oy ja Jyväs-Parkki Oy – Määrittelee kehittämisen toimintamallit ja mm. %-kulttuuriperiaatteen 8.1.2015
 7. 7. %-periaate • Taide- ja kulttuurihankintojen rahoitusmalli, jossa noin 1% rakentamisen kustannuksista sijoitetaan taiteeseen ja kulttuuritapahtumiin • Kankaan alueella kulttuuriin varataan n. 1 %:n tonttien myyntihinnasta, maankäyttömaksuista ja kiinteistöjen rakennuskustannuksista SYDÄN -teemaan vastauksia Tavoitteena on kulttuurin avulla vahvistaa Kankaan identiteettiä, lisätä asukkaiden ja toimijoiden yhteisöllisyyttä sekä ylpeyttä omasta alueestaan 8.1.2015
 8. 8. %-kulttuuri Kulttuuri = taide + tapahtumat Kulttuuri Kankaalla Ilahduttavaa, nokkelaa ja ihmisläheistä Tehdään usein yhdessä Taide voi olla pysyvää, mutta myös tilapäistä Kankaan taiteessa jokainen teos täydentää suurempaa kokonaisuutta 8.1.2015
 9. 9. %-kulttuurin rahoitus • n. 1 %:n osuus tonttien myyntihinnasta, maankäyttömaksuista ja kiinteistöjen rakennuskustannuksista • Tontinmyyntituloista 1% kulttuuriin n. 560 000 € • Asunto- ja kiinteistörakennuttajat – %-kulttuurin velvoite rakennuskohtaisesti asemakaavassa määritellyn tontin rakennusoikeuden mukaan • Koko Kankaalla asuntojen ja työpaikkakiinteistöjen rakentamisesta %-kulttuuriin n. 4 200 000 €. • Pysäköintilaitosten rakentamisessa myös %-periaate. Kankaan sydänkorttelien alueelta osoitetaan P-talojen rakentamisesta %- kulttuuriin noin 300 000 €. • %-kulttuuriin rahoitusta yhteensä noin 5 M€. 8.1.2015
 10. 10. Kankaan palveluyhtiö Oy Hallitus (perustajajäsenten edustajat) Kankaan palveluyhtiö Oy Toimitusjohtaja Kulttuurituottaja Taidekoordinaattori Kankaan taidetyöryhmä Tapahtumatyöryhmä Hyväksyy Kankaan %-kulttuurin toimintasuunnitelman vuosittain valmistelee Kankaan %-kulttuurin toimintasuunnitelman vuosittain Päättää yksittäisten teosten ja tapahtumien hankinnasta • koordinoi tapahtumatoimintaa ja valvoo Kankaan tapahtumien toteutumista. • toimii valmistelijana ja esittelijänä Kankaan tapahtumiin liittyvissä asioissa • vastaa tapahtumien tiedottamisesta yhteistyössä Kankaan muun tiedottamisen kanssa. • koordinoi taidehankintoja ja valvoo Kankaan taiteen toteutumista • toimii valmistelijana ja esittelijänä Kankaan taideasioissa • vastaa taiteeseen liittyvästä tiedottamisesta • valmistelee Kankaalle vuosittaisen taideteosten hankintojen vuosibudjetin. • Avustaa taidekoordinaattoria mm. taiteilijan/teoksen valinnassa ja hankinnassa • Avustaa kulttuurituottajaa tapahtumien koordinoinnissa ja järjestämisessä • valmistelee vuosittaisen kulttuuri ja tapahtumaohjelman sekä budjetin
 11. 11. Toteutuksen eteneminen • Kumppanit sitoutettu toteutussopimuksella 10/2014 • Piippurannan AK vahvistuu 02/2015 • Vanha Paperitehdas siirtyy kehitysyhtiölle • Katujen ja tonttien esirakentaminen 2015 • Ensimmäisten asuinrakennusten työt käynnistyvät keväällä 2015 • JVA:n Vanhusasumisen huippuyksikkö, rakentaminen 2015 • P-Kangas 1:n rakennustöiden käynnistäminen 2016 -2017 • v. 2015 - 2017 käynnistyvät 40-50 M€:n rakennusinvestoinnit Kankaalla
 12. 12. Mitä on tehty? Kuva: Jukka Kaikkonen
 13. 13. • Vuosina 2011- 2014 kulttuuri- ja taidetoimintaa kehitetty suunnitelmallisesti pohjaten kulttuurivisioon. Vuonna 2014 kävijöitä 50 000 • Omia tapahtumia (mm. Avoimet ovet) mutta pääsääntöisesti tarjottu tilaa ja ympäristöä kuluja vastaan • Osa-aikainen kulttuurituottaja vuodesta 2013 • Suunniteltu tulevaisuutta ja luotu %-kulttuurimalli Kankaalle  5,1 M€ 2015–2030 Mitä on tehty?
 14. 14. Mitä on tehty? 8.1.2015 • Osallistuminen ja Ihmiset liikkeelle - periaate • Kulttuuria ja kaupunkiviljelyä • Tapahtumia vuodesta 2011: – Teatteri E4, CUM, UPM – Kankaan puutarha ja city-mehiläisiä – Kirpputoritapahtumat, kaupunkifestareita – Liikuntaa, opastettuja kierroksia
 15. 15. Missio Kankaalle (kulttuurivisio, luonnos 2011) • Kehittää uutta ja helposti lähestyttävää kaupunkikulttuuria Jyväskylässä • Lisätä Kankaan kaupunginosan vetovoimaa sen asukkaiden ja Jyväskylän talousalueen asukkaiden silmissä • Tarjota kulttuurituottajille ympäristö toteuttaa kulttuuritoimintaa ja mahdollisuus kohdata laajoja yleisöjä • Luoda alueelle luovan alan yritystoimintaa ja työpaikkoja. • Ihmiset liikkeelle –filosofia, asukkaiden ja kaupunkilaisten omaehtoinen toiminta 8.1.2015
 16. 16. Miksi on tehty?
 17. 17. Miksi on tehty? • Tapahtumien ja taiteen avulla asuinalueelle on mahdollisuus saada sellaista vetovoimaa ja omaleimaisuutta, mitä pelkällä rakentamisella ei saavuteta. (Erkki Jaala, 2014) • ”Kaupunki täydellisessä merkityksessä on niin muodoin maantieteellinen kompleksi, taloudellinen organisaatio, institutionaalinen prosessi, sosiaalisen toiminnan teatteri ja kollektiivisen yhteisyyden esteettinen symboli. Toisaalta se on kotielämän ja ansiotyön ulkonainen kehys, toisaalta tietoinen dramaattinen sommitelma inhimillisen kulttuurin jalostetuimpia tarpeita ja huomattavampia tapahtumia varten. Kaupunki edistää taidetta ja on taidetta, kaupunki luo teatterin ja on teatteri.” (Lewis Mumford, 1939, suom. 1949)
 18. 18. Tapahtumat • %-kulttuurilla rahoitettavien tapahtumien tulee olla avoimia ja niillä tulee olla kulttuurista sisältöä • Tapahtumat ovat yleisölle suunnattua kulttuurituotantoa ja -toimintaa, joka on osa Kankaan palvelukokonaisuutta.Alueen tulevat asukkaat ovat aktiivinen osa alueen kulttuuritoiminnan ja yhteisöllisyyden toteutumista ja sen sisällön määrittelyä. 8.1.2015
 19. 19. Taide • Kankaan taide on ilahduttavaa, nokkelaa ja ihmisläheistä. Kankaan taidetta tehdään usein yhdessä. Taide voi olla pysyvää, mutta myös tilapäistä. Kankaan taiteessa jokainen teos täydentää Kankaan kokonaisuutta. • Yksittäiset teokset voivat olla toiminnallisuuteen ja osallistumiseen perustuvia; perinteisten taidemuotojen rinnalla toteutetaan myös mm. ympäristö-, yhteisö-, valokuva, ääni-, valo-, katu- ja maataidetta. Toteutus voi olla myös taidetapahtuma, jonka luonteeltaan uutta luovia ja kokeilevia. 8.1.2015
 20. 20. Mitä seuraavaksi? • Vuosina 2015-2030 noin 5 M€ (Tontit, asuntorakentaminen, työpaikkarakentaminen ja pysäköintitalot) • Piippurannasta liikkeelle, 2015-2017 noin 750 000 €. • Ketkä? Humak, Koulutuskuntayhtymä, Yritystehdas, asukkaat, muut toimijat ja kaupunki. • Osallisuus, osallistuminen • Cultural planning on kaupunkien kehittämiseen liittyvä tarkastelutapa, jonka avulla kulttuuri sidotaan keskeiseksi kaupunkipoliittiseksi vaikuttajaksi. Merkitys välineenä sekä autonomiaan perustuen. .
 21. 21. Ilolla!
 22. 22. Yhdessä!
 23. 23. Värikynien kanssa!
 24. 24. Kuka Mitä Häh? • Kuka ne rahat saa? - Taiteen ja kulttuurin tekijät ja tuottajat taiteen ja kulttuurin tekemisestä aiheutuviin kustannuksiin. • Mihin ne käytetään? - Katso edellinen vastaus. - Kuka päättää mihin ne käytetään? – Näihin vastattu palveluyhtiökohdassa eli palveluyhtiö viimekädessä. • Saako taiteilijat mitään? – Tilauksia ja työmahdollisuuksia. • Tuleeko näillä rahoilla tiloja Kankaalle? – Ei pysyviä tiloja, tapahtumissa voidaan vuokrata tiloja käyttöön. – Kaupunki ei tule omistamaan alueella kiinteistöjä.
 25. 25. • Hankejohtaja Anne Sandelin 014-2665051 • Kulttuurijohtaja Mari Aholainen 040-634 95 • Sähköposti: etunimi.sukunimi@jkl.fi 8.1.2015 Kangas on Jyväskylän merkittävin kehityshanke, jossa kunnianhimoinen kaupunkisuunnittelu, älykäs kaupunkirakenne ja %-kulttuuri luovat ainutlaatuista kaupunkiympäristöä.
 26. 26. Kankaan ensimmäinen taidehankinta Taiteilijana Tommi Toija Taiteen edistämiskeskus Visuaalisten taiteiden läänintaiteilija Kirsi Pitkänen
 27. 27. Taidehankinnan taustat: • Pohjatyötä taidehankinnoille on tehty monta vuotta yhteistyössä Jyväskylän kaupunkirakennepalveluiden, kaupungin kulttuuripalveluiden ja Taiteen edistämiskeskuksen kanssa. • 9 läänintaiteilijalla vahva panostus prosenttiperiaatteen edistämiseen alkaen 2014. • Ympäristötaiteen säätiöllä hanke prosenttiperiaatteen edistämiseen: 2013-2015: Prosenttiperiaatteen edistäminen taidekonsultointia kehittämällä Arkkitehtuurin Tiedostuskeskus, Suomen Taiteilijaseura, Teollisuustaiteen liitto Ornamo  %-periaatteen pilottihankkeita käynnistynyt eri puolilla Suomea • Kankaan ensimmäinen taidehankinta rahoitetaan yhteistyössä Ympäristötaiteen säätiön kanssa suhteessa 50/50
 28. 28. Läänintaiteilijat taideasiantuntijoina • Läänintaiteilijoiden rooli yleisesti: - toimia taideasiantuntijana hankkeissa - välittää tietoa %-periaatteesta ja hyvistä käytännöistä - edistää taiteilijoiden ja asiantuntijapalveluiden työllistymistä • Rooli Kankaan ensimmäisessä taidehankinnassa: - tarjota asiantuntija-apua taidehankinnassa - toimia yhteyshenkilönä eri osapuolten välillä - olla mukana luomassa mallia ja käytäntöjä tuleville taidehankinnoille - läänintaiteilijan asiantuntijatyö mahdollistaa taidekoordinaattorin palkkaamisen Kankaan alueelle jatkossa
 29. 29. Taidekoordinaattorin merkitys taidehankinnoille • Taidekoordinaattori on tärkeä yhteyshenkilö taiteilijan ja tilaajan välillä – hoitaa paitsi käytännön asioita, on myös perillä rakennushankkeen eri vaiheista. - vastaa taidehankintojen kokonaisuudesta - näkemystä, tietoa ja ammattitaitoa luoda eheä ja mielenkiintoinen kokonaisuus, joka toimii saumattomasti arkkitehtuurin ja alueen muun suunnittelun tavoitteiden kanssa - vastaa taidehankinnoista ja on mukana etsimässä sopivia paikkoja taideteoksille - valvoo hankinnan toteutumista suunnitelmien mukaan - vastaa sopimuksista ja hyvien toimintatapojen noudattamisesta - on mukana tiedottamisessa
 30. 30. %-kulttuuri Kankaalla • Kankaan prosenttikulttuuri noudattaa osin samaa toimintaperiaatetta kuin Kalasatamassa • vahva painotus julkisten taidehankintojen lisäksi väliaikaisilla teoksilla ja tapahtumilla. • asukkaat voivat olla aktiivisessa roolissa myös silloin kun taideteoksia suunnitellaan, toteutetaan ja valitaan. • teokset voivat olla myös väliaikaisia
 31. 31. %-kulttuurin merkitys Kankaalla • prosenttikulttuurin käyttöönotto on merkittävä ja historiallinen päänavaus Jyväskylässä • edistää paikallisten taiteilijoiden työllistymistä ja lisää taiteen saavutettavuutta • parantaa viihtyvyyttä, kohentaa alueen imagoa, lisää yhteisöllisyyttä sekä nostaa kiinteistöjen ja koko asuinalueen arvoa • mitä enemmän taiteilijat työllistyvät luontevasti osana kaupunkikuvan kehittämistä ja siihen liittyviä hankkeita, sitä elinvoimaisemmasta kaupunkikuvasta saamme nauttia • Taiteen ja kulttuurin ansiosta Kankaan alue tulee nousemaan koko Jyväskylän keulakuvaksi. 8.1.2015
 32. 32. 8.1.2015 Kudotaan yhdessä kulttuurisesti rikas Kangas!

×