Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kauno miesto savivaldybės 100 dienų ataskaita

Daugiau informacijos - www.kaunas.lt

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

Kauno miesto savivaldybės 100 dienų ataskaita

 1. 1. ŽŽ „ŽŽ ee, Ž/ /x/ /xá „„% Ž ? xx/ Ž „áž/ M V/ x/x/ x/x/ x/ z. pnrmíeji darbai ir
 2. 2. SJABDOME | s MIESIO C9 C3 CD TEKANCIŲ PINIG ' CC?
 3. 3. PRADEJOME KAUNO_ MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS REORGANIZACIJĄ - miestas per metus '”? *-* suįaupys apie 2 mIn. „ eurų„ Ėä , „:: .. = s, ,_ darbuotojų skaičius Kauno miesto savivaldybėje
 4. 4. DUOBIŲ TVARKYMO DARBAI - i ; _24 PIGIAU PWaVFí šįmet bus darbų už 3 mln. eurų. i
 5. 5. inavo 2014 m. šienavimas ka 7 i „/ „x „J / 'i „ Dabar šienavimas kainuoja 86 eurus/ ha. .II a,
 6. 6. i ; II kaina sie y į ĮvARKYMAjí; s; 'wwbį-í . - 'l' “` à' s i n sutvark a 344 tū st _ _ I` (u: 1,3 mIn. cu I. (pernai buvo sumokáuük 1.2 mlnmnrų ' ` I Į - likęs mokmmm pamenu I lluon moku) ' 2015 m. T* *-", '*`~:5! s: i . Į i G 'AU' sigiñonb”us sutvarkyta 483 tūkst. kv. m o. . . - „__ 4
 7. 7. ž. GATV| Ų 2014m. ŽENKLINIMO ñšfšàäšñ"ä'à'ä'š`įįíäíiíšík” DARBAI - 201 5 m. gatvių ženklinimas (p astiku) kainuoja 10,77 euro/ m*
 8. 8. KAUNAS SUTAU PYS 170 ooo EURŲ cvv „Girstučio" plaukimo centrą perleidus privačiam operatoriui. iš? ?
 9. 9. UŽDARYTA KAUNO KINO STUDIJA - per metus miestas sutaupys apie Š] . . : Būt-Ų . - -_
 10. 10. LAISVĖS ALĖJOS REKONSTRUKCIJOS pirmojo etapo trukmė SutrumEinta iki 1,5 metų. AtsiSa ius konkėS bėgių ir kitų ne pirmo būtinumo įrenginių miestas sutaupys 250 000 eurų. -įxpųwíamaggg-u ›zą »ų »man'-
 11. 11. SUTVARKYTQS PAGRINDINĖS SILAINIŲ GATVES.
 12. 12. SURADOME ly- 77 -x SPRENDIMĄ, , ° i KAIP SUTVARKYTI JAU SĮMET.
 13. 13. SURADOME BUDĄ. KAIP IKI PANEMUNES TILTO ATIDARYMO SUTVARKYTI IR IKI 4 EISMO JUOSTŲ PRAPLATINTI TILTO GATvE.
 14. 14. "In ųpl 'i n` olLwua_ 5 w „. a o F irc no Į . o'| ` , -l _ s lig. . `8 . _, ;_. ` 'l v- , l d A i - . 4:1 . o j, , . is : o rc I s« ` č 'I '. ląrt'l H i __ I›Al› 'ų 25 naujos grupes 400 naujų vietų 7-75". ;" Ik nuram- “ a. 26 naujos grupes V DAR 400 naujų r vietų i
 15. 15. 1 . _ V_ f - 4 . mųw -. , . w i -n-n-„m-u-n . i Ą 4 , ų . Kų . › ' I' 1 ` . r -. . FW? . . ,. J: ,r . i . . „ I PRASIDĖJO O , NEMUNO -Ią K i« SALOS I. O
 16. 16. `-›s . . , _ ų į . i _ . Į / ?s- I ` 7 „Š" A“ _ pradėti remonto darbai Š? č mažesnėse gatvėse, kurios ; LV -s i kelininkų nemate jau j_ . ..e daugelį metų. x. : P. ~ . i r-*ít-»uzräüt-»xí-í m -s -ų
 17. 17. " 2014 miįíloääíijįl i AKIEMUS šr18jvažiavimųįkiemus. s 2015 m. bus sutvarkyta į 80 ivaziavimų Į kiemus.
 18. 18. UZBAIGEIVIE 15 METŲ KAUNE VILKINTĄ SvIETIMO ĮSTAIGŲ TINKLO REFORMĄ. į_ šį* į. :iš M, Ma, .e I. .___.
 19. 19. ĖIRMIEJI ZINGSNIAI -Geresnis susisiekimas tarp Aukštųjų ir Zemųjų. Šančių '”*“K . Nuvykti į "Urmą„ _ patogiau . Papildomas troleíbusas iki Kauno marių ` T* ~ -_, -Autobusas į oro uostą važiuoja dažniau -Nuo rudens naujas autobusas į Šilainius -54 maršrutinis taksi važiuoja pro klinikas
 20. 20. PALANKESNĖS SĄLYGOS EKAUN Avo v IKL s *g PERKELIANT MS VERSLININKAMS - Simboliniai žemės mokesčio ir žemės Į'. “„? .<'; `IĖ” 0,1 % ir 0,01 % . į: „Angíüaąaäuü-w--ągwų 42mm ; Egy-
 21. 21. . „U M) J „įįäv- Praėjusį antradienį, i- liepos 21 dieną, . - à. . : " Vjjr A”. o I o ', I 'I del sutarties su w į (į ę naująsias į - “ i i* "14' t: g . Į į Įkí ši metäáaabajgos turi_ b_ūti . .- -, I-. "`Ą įreng os 3 naujos stogines. 7 " lv. ` ' : iš i A_ . i i Per trejus metus_iš viso_tųri būti įrengsiančia bendrove. !'9“9*a 450 "aUJŲ 5t°9'"'Ų- ÷_. .. . ._, ... gu
 22. 22. KARTU SU LKF PRADETAS LIETUVOS KREPSINIO NAM , KURIUOSE SIKURS KRĖP INIO MUZIE US, PROJEKTO Į ĮGYVENDINIMAS. į na» Sprendimą Kauno miesto į taryba taip pat priėmė : praėjus antradienį, iepos 1dieną.
 23. 23. į ĮGYVENDINAMA ŠIUOLAIKINĖ PROJEKT VALDYMO IR DOKUMENTŲS ISTEMA, KU, RI SKAIDRIN AVIVALDYBĖS VĖIKLĄ IR PADĖS DIRBTI EFEKTYVIAU.
 24. 24. ATVIRUMAS IR SKAIDRUMAS: ; į paviešinome savivaldybės mazos vertes viesuosius pirkimus
 25. 25. - dėIAIeksoto ir Zaliakalnjo į . vietos veiklos grupių, į, kurias Sudarysįgvietinių į i _ bendruomenių, l? „I I. , savivaldybes Ir verslo * ~ i atstovai.
 26. 26. PASIRUOŠTA _ S. DARIAUS IR S. GIRENO AERODROMO 100-MECIO JUBILIEJUI. av» v v KVIĖCIAME VISUS Į SVENTE!

×