Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kaunas pristato novatorišką programą „Iniciatyvos Kaunui“

524 views

Published on

Plačiau apie tai - http://www.kaunas.lt/2016/02/naujienos/kaunas-pristato-novatoriska-programa-iniciatyvos-kaunui/

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kaunas pristato novatorišką programą „Iniciatyvos Kaunui“

  1. 1. TI KS LAS- lDENTIFIKAVIMAS IR ATRANKA- miestui aktualíų problemų pagal miesto sprendimas ir teritorųas, bet_n_e gyventojų gerovė temas ar Srltls
  2. 2. NAUJAS POŽIŪRIS PARTNERYSTĖ DARBAS BENDRAM TIKSLUI INVEST| CIJOS PAŠALi-'A PARAMA
  3. 3. PRIORITETINĖS SRITYS Sveikatos stiprinimas, sveikatingumo skatinimas NVO ir miesto bendruomenės įgalinimas Socialinių paslaugų plėtra Kauno miesto įvaizdis Kultūra ir menas Jaunimas Sportas 1 ›
  4. 4. 99" i : į Komisijos gl _ ekspertinis „ vertinimas E. “ j A fęš_ . á <' 3** , ę satis. j? ? ' wa „„, :arf- *M-ĖIFŠN' r . , , I _ r-í-f „. -ę-q 9-2 , ._. .. : ą . * r' 6. į š” „ li; 'i _ __„„ į › Projektų ` , 'ę `~" › o n o n | l ą; įgyvendinimas | r „į stebėsena p; Sutarties Sprendimas *į -». A.× i pasirašymas finansuoti j *- »i m 'Iš *l ` x į t" i g“ w-“sçwy-w" : -=' ' 32:53_ ; " rekomendacijos "iwí į ; Ja : sam ; į - a- -t--trl-
  5. 5. avi o Greiciau ir - i_ patogiau n“ Skaidriau ir „išjobjektyviau . i į W J* lt» HI Efektyviau ira äįųkokybiškiauji, į Ar; ~'*'*`*'“"""3lą% . ' , gb n. . a; a“-
  6. 6. PROGNOZUOJAMA PROGRAMOS APIMTIS: 1 projektų per 2016 m. Išviso- 3,6 mln. eurų Šiemet- 25% daugiau

×