Successfully reported this slideshow.
Talendinappus: põhjused, valikud ja lahendused    Raivo VARE    Talendid koju/KTK arutelu      Tallinn, 18.10...
Talendipuuduse lahendused kui      erapooletu arutelu objekt• Teema keeruline ja lai – raske kiirkorras läbi ratsut...
Mõned alused 1• Eesmärk ühiskonna arengus: Majanduslik heaolu + turvalisus, sh. sotsiaalne (indiv.+ kollekt.). Majandusli...
Mõned alused 2• Talendipoliitika eesmärk peakski olema teede leidmine   talentide  Eesti  majandusse kaasamiseks, ...
Riikide globaalne konkurentsivõime sõltubtalentide püüdmisest, arendamisest ja hoidmisest18.10.2012     Quo vadis, Ees...
Talendinappuse põhjused   7 trendi        Allikas: Arengufond        18.10.2012       Quo vadis,...
Talendiralli vs. migratsioon18.10.2012       Quo vadis, Eesti talent?/RV  7
Talendinappuse põhjused18.10.2012      Quo vadis, Eesti talent?/RV  8
PoliitikadSuur segu poliitilises diskussioonis:• Demograafiline probleem + töökäte olemasolu• Töötute ja heitunute tööturu...
Mõned mõjurid• Demograafiline auk: 20.aastaga -107 000 tööinimest + suurenevad sotsiaalkohustused• Samal ajal keskmine to...
Mõned võimalused oma- ja võõramaiste   talentide Eestisse toomisel 1• Talentide värbamise bürokraatia vähendamine: Sell...
Mõned võimalused oma- ja võõramaiste   talentide Eestisse toomisel 2• Eraldi kolmandatest, madalama elatustasemega riik...
Mõned võimalused oma- ja võõramaiste    talentide Eestisse toomisel 3• Toetusskeemide olemasolu inimesele (kolimiseks, ...
Lisaks veel: • Omamaise vananeva ühiskonna kogemuste ja   teadmiste rakendamise poliitika – seeniorid on ka   osa ko...
Tänan tähelepanu eest!18.10.2012   Quo vadis, Eesti talent?/RV  15
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Talendinappus: põhjused, valikud ja lahendused – Raivo Vare - 18.10.2012

861 views

Published on

Raivo Vare presentatsioon Talendid Koju projekti lõpuüritusel - 18.10.2012
Arengufondi nõukogu liikme Raivo Vare sõnul on oluline muuta Eesti atraktiivseks väljastpoolt tulijatele, vastasel korral muudab EL-i riikide omavaheline kasvav konkurents talentide pärast Eesti tulevikus sihtriigist doonorriigiks. Sihtriigiks saamiseks on Eestil vaja ületada ääremaa mentaliteet ning talendipoliitika puhul peab esimene valik olema oma talentide kaasamine enne teiste järele minekut.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Talendinappus: põhjused, valikud ja lahendused – Raivo Vare - 18.10.2012

 1. 1. Talendinappus: põhjused, valikud ja lahendused Raivo VARE Talendid koju/KTK arutelu Tallinn, 18.10.2012
 2. 2. Talendipuuduse lahendused kui erapooletu arutelu objekt• Teema keeruline ja lai – raske kiirkorras läbi ratsutada• Eestis puudu erapooletu, õigemini mittepolitiseeritud arutelu platvorm sel teemal• Arengufond püüdis pakkuda: Talendiseire ja Talendifoorum talvel – tänaseks esimesena kinnipandud teema. Siiski kasutuskõlbulik ka edaspidi sisendina• => täna loodetavasti mitte viimane closingu- üritus KTK kui vedaja poolt – kes jätkab?18.10.2012 Quo vadis, Eesti talent?/RV 2
 3. 3. Mõned alused 1• Eesmärk ühiskonna arengus: Majanduslik heaolu + turvalisus, sh. sotsiaalne (indiv.+ kollekt.). Majanduslik vahend: lisandväärtuse kasv• Eesti majandus oma väiksuses on mõistetud olema avatud ja ekspordisõltuv => võtmeks konkurentsivõimekus• Kõrgema lisandväärtusega konkurentsivõimekas majandus – võtmekomponendid: inimkapital + rahakapital + tehnoloogia + müügivõimekus• Kõige alus – inimene: võimed + teadmised + oskus neid rakendada• Eelduseks sisemine motivatsioon + ümbritsev keskkond, eriti meritokraatiline talendi väärtustamine ühiskonnas, haridusliku ja sotsiaalse elukorralduse võimekus• Globaalne talendikonkurents on objektiivne ja väikesele ääremaale ebasoodsa loogikaga18.10.2012 Quo vadis, Eesti talent?/RV 3
 4. 4. Mõned alused 2• Talendipoliitika eesmärk peakski olema teede leidmine talentide Eesti majandusse kaasamiseks, kuidas seda soodustada ja valkondlike poliitikatega toestada• Esimene poliitiline valik, enne teiste järele minekut, on loomulikult OMA TALENTIDE kaasamine• Lahti räägitud konkreetsemalt Talendifoorumil http://www.arengufond.ee/videocasts/videoc ast2136/18.10.2012 Quo vadis, Eesti talent?/RV 4
 5. 5. Riikide globaalne konkurentsivõime sõltubtalentide püüdmisest, arendamisest ja hoidmisest18.10.2012 Quo vadis, Eesti talent?/RV 5
 6. 6. Talendinappuse põhjused 7 trendi Allikas: Arengufond 18.10.2012 Quo vadis, Eesti talent?/RV 6
 7. 7. Talendiralli vs. migratsioon18.10.2012 Quo vadis, Eesti talent?/RV 7
 8. 8. Talendinappuse põhjused18.10.2012 Quo vadis, Eesti talent?/RV 8
 9. 9. PoliitikadSuur segu poliitilises diskussioonis:• Demograafiline probleem + töökäte olemasolu• Töötute ja heitunute tööturule toomine• Struktuurne tööjõupuudus + tööjõu kvaliteet• Tööemigratsioon ja kuna kõiki spetsialiste ise ei suuda nagunii ette valmistada – ka (selektiivne?) immigratsioon• Poliitikad: Demograafiline/Sotsiaalne/Tööturu/Haridus/ Immigratsiooni ja neid toestav Maksupoliitika18.10.2012 Quo vadis, Eesti talent?/RV 9
 10. 10. Mõned mõjurid• Demograafiline auk: 20.aastaga -107 000 tööinimest + suurenevad sotsiaalkohustused• Samal ajal keskmine tootlikkuse kasv 3% ja majanduse kasv 4,3% aastas (Valitsuse konkurentsivõime kava Eesti 2020)• Kuidas? Tööhõive määra + kapitali sissevoolu + tootlikkuse kasv!• Peamine väljakutse: lõhe tööandja ootuste ja lokaalselt hetkel tööturul vakantsete ja tööd otsivate inimeste oskuste vahelLahenduste raamistik: riigisisene tööjõu mobiilsus + selektiivne immigratsioon puuduolevatel erialadel (peamine ressurss on kolmandatest riikidest) + omamaiste talentide sidumine/tagasitoomine18.10.2012 Quo vadis, Eesti talent?/RV 10
 11. 11. Mõned võimalused oma- ja võõramaiste talentide Eestisse toomisel 1• Talentide värbamise bürokraatia vähendamine: Selleks pikaajalise majandushuve arvestava strateegilise plaani väljatöötamine ja rakendamine riigi tasandil a’la Singapur, punktisüsteemi juurutamine a’la Austraalia, Rootsi, Austria, talendivärbamine välisesinduste kohustuslikuna töökavasse lülitamine, Sinise kaardi automaatne rakendamine prioriteetse valdkonna ettevõtte taotlusel, elamisloataotluste vastuvõtusüsteemi laiendamine, eelneva sissetuleku tõendamise, tegeliku elukoha olemasolu ja apostillimise nõudest loobumine, vajalike blankettide ning info mitmekeelsus ja KMA ametnike keeleoskus etc.• Eraldi välismaalasi ja tagasipöörduvaid eestlasi igapäevaselt teenindava ja nõustava üksuse loomine - TALENDIAGENTUUR? kui vahendaja inimese, ettevõtte ja riigibürokraatia vahel 18.10.2012 Quo vadis, Eesti talent?/RV 11
 12. 12. Mõned võimalused oma- ja võõramaiste talentide Eestisse toomisel 2• Eraldi kolmandatest, madalama elatustasemega riikidest talentide meelitamise KOORDINEERITUD programm Eesti ülikoolidesse ja seejärel neile soodsate võimaluste andmine töötamiseks või ettevõtjana tegutsemiseks Eestis, “suletud rahvusvahelistumise” kõrvaldamine kõrgkoolide õppe- ja teadustöös ja selle asendamine tõelise konkurentsivõimelise avatusega, võõrkeelse õppe laiendamine (inglise, vene, veel mõni?) ja õppejõudude oksustaseme tõstmine• Omamaiste õpilaste süsteemne välismaale õppima suunamine ja sealt tagasitoomise korraldamine (kõikide kiire arenguga riikide kogemus) 18.10.2012 Quo vadis, Eesti talent?/RV 12
 13. 13. Mõned võimalused oma- ja võõramaiste talentide Eestisse toomisel 3• Toetusskeemide olemasolu inimesele (kolimiseks, elu sisseseadmiseks, laste hoidmiseks/koolitamiseks, hariduse ja kraadi omandamiseks, rakendusteaduslikeks uuringuteks)• Toetusskeemide olemasolu ettevõtetele (sotsiaalmaksu lagi, erisoodustusmaksu erandid, usaldusettevõtetele partnerite viisarezhiimi ja värvatavate töö- ja elamislubade “roheline koridor” tolli eeskujul, ümber- ja täiendõpet soodustavad maksusoodustused ja toetused)=>EESMÄRK: Saada talendirallidoonorriigist sihtriigiks! 18.10.2012 Quo vadis, Eesti talent?/RV 13
 14. 14. Lisaks veel: • Omamaise vananeva ühiskonna kogemuste ja teadmiste rakendamise poliitika – seeniorid on ka osa kodumaisest talendifondist • Haridus- ja teaduspoliitikas kontsentreerumine teatud tehnoloogiatele ja neid rakendatavatele ärivaldkondadele • Tark ümber- ja täiendõppe korraldamine paidliku elukestva õppe- ja haridussüsteemi raames • Kaugtöö infrastruktuuri arendusprogrammi käivitamine koostöös omavalitsustega, selleks vajaliku infrastruktuuri planeerimine ja väljaehitamise koordineerimine, võimalusel kaasates nii ELi kui ettevõtlusrahastust18.10.2012 Quo vadis, Eesti talent?/RV 14
 15. 15. Tänan tähelepanu eest!18.10.2012 Quo vadis, Eesti talent?/RV 15

×