Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

שיווק בפייסבוק ואיך עובד דף פייסבוק

444 views

Published on

מה זה דף פייסבוק? איך בונים ומעצבים עמוד פייסבוק? איך אפשר להרוויח בזכות אתר פייסבוק? איך משיגים לידים ומגדילים מכירות ב30 אחוזים?

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

שיווק בפייסבוק ואיך עובד דף פייסבוק

 1. 1. ?‫לחברה‬ ‫נותן‬ ‫זה‬ ‫ומה‬ ‫בפייסבוק‬ ‫שיווק‬
 2. 2. ?‫אנחנו‬ ‫מי‬ .‫חברתית‬ ‫מדיה‬ ‫של‬ ‫לשוק‬ ‫שנכנסה‬ ‫הראשונות‬ ‫בין‬ ‫החברה‬ ‫היא‬ IN-ON .‫לאינטרנט‬ ‫אתרים‬ ‫ועיצוב‬ ‫למיתוג‬ ‫כחברה‬ ‫נוסדה‬ IN-ON - 2007 ‫מותגים‬ ‫ניהול‬ ‫למטרת‬ ‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫לשיווק‬ ‫מחלקה‬ ‫נפתחה‬ - 2008 .‫באינטרנט‬ ‫מכירות‬ ‫וקידום‬ ‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫יעד‬ ‫קהל‬ ‫מוצאים‬ .‫לחברות‬ ‫ומושכת‬ ‫מתאימה‬ ‫אינטרנטית‬ ‫זהות‬ ‫בונים‬ ‫אנו‬ ‫המטרה‬ .‫היעד‬ ‫קהל‬ ‫עם‬ ‫שיח‬ ‫ודו‬ ‫אינטראקטיביות‬ ‫פעילויות‬ ‫יוצרים‬ .‫ממוקד‬ ‫גולשים‬ ‫עם‬ ‫שיחה‬ ‫ולפתוח‬ ‫החברה‬ ‫על‬ ‫מודעות‬ ‫להעלות‬ ‫היא‬ ‫קמפיינים‬ ‫של‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נעשה‬ ‫זה‬ ‫כל‬ .‫המותג‬ ‫של‬ ‫נאמנים‬ ‫לשליחים‬ ‫אותם‬ ‫להפוך‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫ואטרקטיבי‬ ‫פעיל‬ ‫לקוחות‬ ‫מועדון‬ ‫ובניית‬ ‫יומי‬ ‫יום‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫ברשת‬ ‫באזז‬ ‫יצירת‬ .‫לחברים‬
 3. 3. ‫יעד‬ ‫קהל‬ :‫יתרונות‬ • ‫טלוויזיה‬ ‫מול‬ ‫מבלים‬ ‫זמן‬ ‫פחות‬ • ‫רדיו‬ ‫שומעים‬ ‫מאוד‬ ‫מעט‬ • ‫עיתונים‬ ‫קוראים‬ ‫ולא‬ ‫כמעט‬ • ‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫מבלים‬ ‫מהם‬ 91% )2012 ‫למרץ‬ ‫(נכון‬ ‫ברשת‬ ‫נמצאים‬ ‫ישראלים‬ 3,469,020 ‫מעל‬ 64-55 54-45 44-35 34-25 24-18 17-13 ‫גיל‬ 173,451 242,831 520,353 901,925 971,325 565,040 ‫ישראל‬ ‫ביותר‬ ‫הפעיל‬ ‫היעד‬ ‫קהל‬
 4. 4. ‫משפיעים‬ ‫אוהדים‬ ‫פעילים‬ ‫צופים‬ ‫פעילים‬ ‫אוהדים‬ ‫המהלכים‬ ‫בכל‬ ‫המותג‬ ‫של‬ ‫דעה‬ ‫מובילי‬ ‫אך‬ ,‫שקטים‬ ‫צופים‬ ‫העדכונים‬ ‫אחר‬ ‫עוקבים‬ ‫הלאה‬ ‫אותם‬ ‫ומפיצים‬ ‫החשיפה‬
 5. 5. ‫השיווק‬ ‫מטרות‬ ‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫החברה‬ ‫מיתוג‬ ‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫דומיננטית‬ ‫נוכחות‬ ‫יצירת‬ ‫חדש‬ ‫יעד‬ ‫לקהל‬ ‫ענקית‬ ‫חשיפה‬ ‫ליין‬ ‫און‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫הלקוחות‬ ‫שירות‬ ‫לפייסבוק‬ ‫מחוץ‬ ‫ונאמן‬ ‫מסודר‬ ‫לקוחות‬ ‫מועדון‬ ‫בניית‬ ‫הלקוחות‬ ‫מועדון‬ ‫דרך‬ ‫קיימים‬ ‫לקוחות‬ ‫וטיפוח‬ ‫שימור‬ ‫מתעניינים‬ ‫של‬ ‫לידים/פניות‬ ‫הגדלת‬ ‫במתעניינים‬ ‫שותף‬ ‫טיפול‬ ‫שותף‬ ‫באופן‬ ‫לקוחות‬ ‫מועדון‬ ‫ניהול‬ ‫בשטח‬ ‫מכירות‬ ‫אחוזי‬ ‫העלאת‬
 6. 6. ‫מקבלים‬ ‫אתם‬ ‫מה‬ ‫אתר‬ ‫את‬ ‫לקדם‬ ‫או‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫כמיניסייט‬ ‫לתפקד‬ ‫יכול‬ :‫ומקצועי‬ ‫מעוצב‬ ‫פייסבוק‬ ‫דף‬ ‫הקמת‬ .1 .‫הקיים‬ ‫החברה‬
 7. 7. ‫מקבלים‬ ‫אתם‬ ‫מה‬ ‫וקהל‬ ‫המותג‬ ‫חשיפת‬ ‫הגדלת‬ .‫הפייסבוק‬ ‫בדף‬ ‫המותג‬ ‫של‬ ‫האוהדים/מעריצים‬ ‫כמות‬ ‫הגדלת‬ .2 .‫יעד‬
 8. 8. ‫מקבלים‬ ‫אתם‬ ‫מה‬ .‫יומי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫ליין‬ ‫און‬ ‫לקוחות‬ ‫ושירות‬ ‫מתעניינים‬ ‫עם‬ ‫שיחה‬ ‫יצירת‬ .3
 9. 9. ‫מקבלים‬ ‫אתם‬ ‫מה‬ ‫לקוחות‬ ‫מועדון‬ ‫הגדלת‬ .4
 10. 10. ‫מקבלים‬ ‫אתם‬ ‫מה‬ .‫פתיחה‬ ‫אחוזי‬ ‫והגדלת‬ ‫ניוזלטרים‬ ‫שליחת‬ ,‫שותף‬ ‫באופן‬ ‫לקוחות‬ ‫מועדון‬ ‫וניהול‬ ‫טיפוח‬ .5
 11. 11. ‫מקבלים‬ ‫אתם‬ ‫מה‬ .‫לשירות/מוצר‬ ‫חמים‬ ‫לידים‬ ‫הספקת‬ .6
 12. 12. ‫מקבלים‬ ‫אתם‬ ‫מה‬ .‫הקופונים‬ ‫בזכות‬ ‫בשטח‬ ‫מכירות‬ ‫הגדלת‬ .7
 13. 13. ‫הלקוחות‬ ‫אחד‬ ‫של‬ ‫סטטיסטיקות‬ .‫ומתנות‬ ‫הבית‬ ‫לאופנת‬ ‫הרשת‬ ENTER :‫לקוח‬ ‫ברשת‬ ‫מכירות‬ ‫הגדלת‬ :‫הפעילות‬ ‫מטרת‬ .‫הפייסבוק‬ ‫בזכות‬ ‫שצברנו‬ ‫הלקוחות‬ ‫למועדון‬ ‫הרשת‬ ‫של‬ ‫המוצרים‬ ‫אחד‬ ‫על‬ ‫הנחה‬ ‫קופון‬ ‫נשלח‬ ‫בשבועיים‬ ‫פעם‬ :‫נעשה‬ ‫מה‬ ‫המייל‬ ‫את‬ ‫העבירו‬ 156 -‫ו‬ ‫הקופון‬ ‫את‬ ‫הורידו‬ ‫חברים‬ 256 ,‫המייל‬ ‫את‬ ‫פתחו‬ 844 ,‫נמענים‬ 2464‫ל‬ ‫נשלח‬ ‫הקופון‬ :‫התוצאות‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫חוזר‬ ‫הסיפור‬ ‫כך‬ .‫הזה‬ ‫הספציפי‬ ‫למוצר‬ ‫ההנחה‬ ‫קופון‬ ‫את‬ ‫הורידו‬ ‫אנשים‬ 412-‫ש‬ ‫אומר‬ ‫זה‬ .‫שלהם‬ ‫לחברים‬ ‫הקופון‬ ‫עם‬ .‫הרשת‬ ‫של‬ ‫ומגוונים‬ ‫שונים‬ ‫מוצרים‬ ‫עם‬ ‫שבועיים‬
 14. 14. ,‫חשיפה‬ ‫להגדיל‬ ‫יכולות‬ ‫אנו‬ ‫איך‬ ?‫עבורכם‬ ‫ומכירות‬ ‫לקוחות‬ ‫מועדון‬ 0 7 7 - 7 5 1 3 4 3 3 ‫רמתי‬ ‫שורר‬ ‫ענבל‬ :‫בפגישה‬ ‫לספר‬ ‫אשמח‬ www.in-on.co.il inbal@in-on.co.il

×