Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Pensyarah: Mohd.  Yusri bin Bakir Disediakan oleh:  Nurmaziah binti    Mohd AliasNur Saffawati binti
  Bahasa Arab      mufrad,    jamak  Adalah perkara yang berkisar tentang sunnah  Rasulullah s.a.w. dan apa ...
  Hadis atau Sunnah Rasul s.a.w. adalah  sumber rujukan kedua selepas al-Quran.
  Setiap perkataan yang diucapkan oleh Rasul  s.a.w. seperti hadis berikut :"Sesungguhnya setiap amalan itu dikira den...
  Setiap perbuatan yang diucapkan oleh Rasul  s.a.w. seperti hadis berikut :  "bersembahyanglah kamu sebagaimana kam...
1.  Nabi membenarkan apa yang diperbuat oleh seorang   sahabat dengan tidak mencegah atau menyalahkan   serta menunju...
Sunan Sittah Kitab al-Jami as-Sahih - karya Imam Bukhari Kitab al-Jami as-Sahih - karya Imam Muslim Kitab Sunan an-Nasa...
  Hadis  Mutawatir  Hadis  Sahih  Hadis  Hasan  Hadis  Dhaif  Hadis  Maudhuk  Hadis  Ahad
  Nas hadis yang diketahui/diriwayatkan oleh  beberapa  bilangan  orang yang   sampai  menyampai perkhabaran ...
  Hadis di atas jika kita ambil dari sanad Imam  Darimi, ialah Darimi menerima  dari  1. Ishak bin Ibrahim,  dar...
  Hadith yang tidak bersambung sanadnya, atau di  antara sanadnya ada orang yang cacat. Cacat  yang dimaksud, rawiny...
  Apa sahaja yang disandarkan kepada  Rasulullah s.a.w dalam bentuk pembohongan  dan pendustaan berhubung dengan ses...
  Hadith yang mempunyai sanad yang  bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil  dan dhabit (tepat dalam meriwaya...
  Hadis yang berhubung/bersambungan sanad  dari permulaan hingga akhir dan periwayat-  periwayat tersebut bersifat s...
  Hadith yang bilangan periwayatnya tidak  mencapai bilangan hadith Mutawatir.  ”Sesungguhnya setiap amalan itu deng...
  Kedudukan hadith dalam Islam adalah sesuatu  yang tidak dapat diragukan kerana terdapat  penegasan yang banyak di ...
  Maksudnya ; “Dan taatilah Allah dan RasulNya, jika kamu  adalah orang-orang yang beriman” (surah al Anfāl : ayat 1)...
Hadith
Hadith
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hadith

1,755 views

Published on

 • Be the first to comment

Hadith

 1. 1. Pensyarah: Mohd. Yusri bin Bakir Disediakan oleh: Nurmaziah binti Mohd AliasNur Saffawati binti
 2. 2.  Bahasa Arab  mufrad, jamak Adalah perkara yang berkisar tentang sunnah Rasulullah s.a.w. dan apa yang disandarkan kepada Rasul s.a.w. dari segi perkataan, perbuatan, pengakuan, sifat akhlak (peribadi) dan sifat kejadiannya
 3. 3.  Hadis atau Sunnah Rasul s.a.w. adalah sumber rujukan kedua selepas al-Quran.
 4. 4.  Setiap perkataan yang diucapkan oleh Rasul s.a.w. seperti hadis berikut :"Sesungguhnya setiap amalan itu dikira dengan niat dan sesungguhnya bagi tiap-tiap seseorang itu mengikut apa yang diniatkannya“ (Hadis Riwayat Bukhari).
 5. 5.  Setiap perbuatan yang diucapkan oleh Rasul s.a.w. seperti hadis berikut : "bersembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang.“ (Hadis Riwayat Bukhari Dan Muslim)
 6. 6. 1. Nabi membenarkan apa yang diperbuat oleh seorang sahabat dengan tidak mencegah atau menyalahkan serta menunjukkan keredhaannya.2. Menerangkan kebagusan yang diperbuat itu serta dikuatkan pula. Khalid al-Walid pernah memakan dhab(serupa biawak) kemudian dikemukakan orang kepada nabi. NABI SENDIRI ENGGAN MEMAKANNYA,MAKA BERTANYA SEBAHAGIAN SAHABAT: "adakah diharamkan makannya ya Rasulullah?Lalu ia bersabda tidak! Cuma binatang itu tidak ada di negeri kaumku,kerana itu aku tidak gemar kepadanya."
 7. 7. Sunan Sittah Kitab al-Jami as-Sahih - karya Imam Bukhari Kitab al-Jami as-Sahih - karya Imam Muslim Kitab Sunan an-Nasai - karya Imam Nasai Kitab Sunan Abi Daud - karya Imam Imam Abu Daud Kitab Sunan at-Tirmizi (al Jami as-Sahih) - karya Imam Tirmidzi Kitab Sunan Ibnu Majah - karya Imam Ibnu Majah Kitab Musnad - karya Imam Ahmad
 8. 8.  Hadis Mutawatir Hadis Sahih Hadis Hasan Hadis Dhaif Hadis Maudhuk Hadis Ahad
 9. 9.  Nas hadis yang diketahui/diriwayatkan oleh beberapa bilangan orang yang sampai menyampai perkhabaran (Al-Hadis) itu, dan telah pasti dan yakin bahawa mereka yang sampai menyampai tersebut tidak bermuafakat berdusta tentangnya. "Barangsiapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka tempatnya dalam neraka.” (H.R Bukhari, Muslim, Ad Darimi, Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmizi,. Abu Hanifah, Tabrani, dan Hakim).
 10. 10.  Hadis di atas jika kita ambil dari sanad Imam Darimi, ialah Darimi menerima dari 1. Ishak bin Ibrahim, dari 2. Itab bin Basir, dari 3. Ubaidillah bin Abu Ziyad, dari 4. Abu Zubair, dari 5. Jabir, dari Nabi Muhammad s.a.w. Nama yang tercela dalam sanad di atas ialah nomor 3 (Ubaidillah bin Abu Ziyad) sebab ia bukan seorang yang kuat dan teguh menurut Abu Yatim.
 11. 11.  Hadith yang tidak bersambung sanadnya, atau di antara sanadnya ada orang yang cacat. Cacat yang dimaksud, rawinya bukan orang Islam, atau belum baligh, atau tidak dikenal orang, atau pelupa/pendusta/fasik dan suka berbuat dosa. "Barangsiapa yang berkata kepada orang miskin, bergembiralah, maka wajib baginya surga.“ (H.R. Ibnu Adi). Di antara perawi hadis tersebut ialah Abdu Mali bin Harun. Menurut Imam Yahya, ia pendusta, sedangkan Ibnu Hiban mengatakannya sebagai pemalsu hadis.
 12. 12.  Apa sahaja yang disandarkan kepada Rasulullah s.a.w dalam bentuk pembohongan dan pendustaan berhubung dengan sesuatu yang baginda tidak pernah ucapkan, lakukan dan ikrarkan. “Tuntutlah ilmu pengetahuan itu walau di negeri Cina sekalipun”. (Hadis ini banyak dalam kitab, namun ulamak menghukumkannya maudhu’)
 13. 13.  Hadith yang mempunyai sanad yang bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit (tepat dalam meriwayatkan hadith sama ada melalui kekuatan ingatan atau ketepatan catatannya), dan terselamat daripada syaz dan kecacatan. An-Nu’man bin Basyir r.a. berkata: Aku telah mendengar Nabi SAW. bersabda: Sesungguhnya seringan-ringan siksa ahli neraka di hari kiamat, ialah orang yang di bawah telapak kakinya diletakkan bara api yang dapat mendidihkan otaknya. (Bukhari, Muslim).
 14. 14.  Hadis yang berhubung/bersambungan sanad dari permulaan hingga akhir dan periwayat- periwayat tersebut bersifat seperti Hadis Sahih, tetapi mereka tidak mempunyai ingatan yang kuat. "Sembelihan bagi bayi haiwan yang ada dalam perut ibunya {janin} cukuplah dengan sembelihan ibunya saja.“(H.R beberapa Imam, antara lain Tirmizi, Hakim dan Darimi).
 15. 15.  Hadith yang bilangan periwayatnya tidak mencapai bilangan hadith Mutawatir. ”Sesungguhnya setiap amalan itu dengan niat dan setiap orang itu bergantung pada perkara yang diniatkan”. (Hadith Bukhari dan Muslim)
 16. 16.  Kedudukan hadith dalam Islam adalah sesuatu yang tidak dapat diragukan kerana terdapat penegasan yang banyak di dalam al Quran tentang hadith – di dalam al Quran disebut sebagai al Sunnah – malahan dalam banyak tempat hadith disebutkan selari dengan al Kitab ataupun al Quran. Di dalam al-Quran juga disebutkan dengan ketaatan terhadap Rasulullah saw yang disebutkan bersama dengan ketaataan kepada Allah.
 17. 17.  Maksudnya ; “Dan taatilah Allah dan RasulNya, jika kamu adalah orang-orang yang beriman” (surah al Anfāl : ayat 1) Maksudnya ; “Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukminah, apabila Allah dan RasulNya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain bagi urusan mereka” (surah al Ahzāb : ayat 36) Maksudnya ; “Apa yang diberikan Rasul kepada kamu, maka ambillah ia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah” (surah al Hasyr : ayat 7)

×