Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Brändiarkkitehtuuri

4,646 views

Published on

Esitys tiivistää brändiarkkitehtuurimalleja esimerkkien valossa.

Published in: Business
  • Login to see the comments

Brändiarkkitehtuuri

  1. 1. KONSEPTITOIMISTO. Brändiarkkitehtuuri - Järjestyksellä on väliä
  2. 2. Brändiarkkitehtuuri on tapa koota yritys- ja tuotebrändit loogiseksi kokonaisuudeksi yrityksen kannalta tuottoisimmalla tavalla. Arkkitehtuuri ilmaisee brändien luonteen sekä niiden strategisen yhteyden.
  3. 3. 1. Traditionaalinen tapa Brändiarkkitehtuurin suunnittelu lähtee kysymyksestä: keitä ovat asiakkaamme? Tätä ns. monoliittista brändiarkkitehtuuria pidetään kustannustehokkaimpana ja se yleensä tukeutuu yrityksen nimeen. Mallia sovelletaan yleensä silloin kun tuoteportfolion tuotteet ovat hyvin samantyylisiä. Esim. GE medical, Ge capital, GE lightining…
  4. 4. 2. Alabrändit Jos olemassa oleva vahva brändi luo toisen vahvan brändin samalle kohderyhmälle, kuten Apple iPodin, on kyse alabrändistä. Molemmat ammentavat samoista arvoista ja molemmat hyötyvät toisistaan.
  5. 5. 3. Emobrändistä itsenäinen brändi Jos vahva brändi synnyttää toisen vahvan mutta emobrändistä täysin erottuvan brändin, on kyse uudesta lähes itsenäisestä brändistä. Näin tapahtui mm. Unileverin ja sen tuotteen Doven kesken. Mm. Unilever ja P&G ovat tyyppiesimerkkejä tästä ’House of Brands’ –arkkitehtuurista.
  6. 6. Tänä päivänä malleja voidaan soveltaa tai rikkoa vanhojen mallien rajoja. Applen tyyli nimetä tuotteet i-alkuisiksi on oiva innovaatio brändiarkkitehtuurin uudistamisesta ja brändien välisen tunnistettavuuden ja yhteyden säilyttämisestä.
  7. 7. Kuluttajien pääsy tiedon lähteille takaa sen, että arkkitehtuurin on oltava rehellinen. Intialainen teemerkki Tata koetti tuoda markkinoille teelaadun jota markkinoitiin pienenä ja itsenäisenä teemerkkinä, Good Earth Tea . Hämäys kuitenkin pian paljastui.
  8. 8. <ul><li>Milloin tulisi miettiä tai uudelleen arvioida brändiarkkitehtuuria? </li></ul><ul><li>Kun yrityksen strategia muuttuu </li></ul><ul><li>Kun yrityksen liiketoiminta-alueet menevät päällekkäin </li></ul><ul><li>Kun yrityksellä on paljon tuote- tai palvelubrändejä joita on vaikea ymmärtää </li></ul><ul><li>Kun halutaan parantaa tuottavuutta ja vähentää kustannuksia </li></ul><ul><li>Kun uusia tuote- tai palvelukategorioita ilmaantuu markkinoille </li></ul><ul><li>Kun suunnitellaan tulevaisuuden kasvu-uraa </li></ul>
  9. 9. Miten sinä kokoat oman salkkusi? Differo Oy Katri Tanni, PhD / planner & strategi [email_address] Puh. 0445928330 www.differo.fi

×