Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Viestinnän ohituskaistalla

2,010 views

Published on

Pidin Pfizerin kevätseminaarissa puheenvuoron viestinnästä. Teemana olivat tehokas sisäinen viestintä sekä kriisiviestintä. Lisäilin dioihin hieman tekstiä, mutta ota toki yhteyttä, jos jokin dia ei aukea sellaisenaan.

Published in: Business

Viestinnän ohituskaistalla

 1. 1. P"izer kevätseminaari tuloksia ajassa 22.5.2014 Viestinnän ohituskaistalla – Enemmän lyhyemmässä © Katleena, eioototta."i
 2. 2. Aamun teemat
 3. 3. Aamun teemat Voiko sähköpostissa säästää aikaa? Uskottavuuden elementit Mitä vastaanottaja tarvitsee?
 4. 4. Aamun teemat Voiko sähköpostissa säästää aikaa? Uskottavuuden elementit Kiteyttäminen on taidoista jaloin Mitä vastaanottaja tarvitsee? Kriisi – se iskee aina
 5. 5. sähköpostissa säästää Voiko aikaa? © Katleena, eioototta."i
 6. 6. Voi.
 7. 7. 1
 8. 8. Ymmärrä sähköpos,n käy/ötarkoitus. 1
 9. 9. Ymmärrä sähköpos,n käy/ötarkoitus. • Ei sovi monenkeskiseen keskusteluun. • Ei sovi laajojen, monimutkaisten tai nega,ivisten asioiden käsi/elyyn. • Sopii kahdenkeskiseen nopeaan keskusteluun. • Sopii yksisuuntaiseen ,edo/amiseen yhdeltä monille. 1
 10. 10. 2
 11. 11. Sinä, minä, hän, me, te, he 2
 12. 12. Sinä, minä, hän, me, te, he • Sinu/ele ja minu/ele. • Varo passiivia. • Varo kolma/a persoonaa. • Varo nollapersoonaa. 2
 13. 13. Sinä, minä, hän, me, te, he • Sinu/ele ja minu/ele. • Varo passiivia. • Varo kolma/a persoonaa. • Varo nollapersoonaa. Vuoden 2014 alusta hoitoon meille voi hakeutua mistä tahansa Suomessa, kun valinnanvapaus terveydenhuoltolain mukaan laajenee. 2
 14. 14. Jos henkilö asuu tai oleskelee säännönmukaises, tai pitempiaikaises, ko,kuntansa ulkopuolella työn, opiskelun, vapaa-­‐ajan vieton tai muun syyn vuoksi, hän voi käy/ää oleskelupaikkakunnan terveyspalveluja hoitosuunnitelmansa mukaisen hoidon toteu/amiseen hoidosta vastaavan terveyskeskuksen muu/uma/a.
 15. 15. Jos henkilö asuu tai oleskelee säännönmukaises, tai pitempiaikaises, ko,kuntansa ulkopuolella työn, opiskelun, vapaa-­‐ajan vieton tai muun syyn vuoksi, hän voi käy/ää oleskelupaikkakunnan terveyspalveluja hoitosuunnitelmansa mukaisen hoidon toteu/amiseen hoidosta vastaavan terveyskeskuksen muu/uma/a. Paremmin: Jos asut tai oleskelet säännöllises, tai pitempiaikaises, ko,kuntasi ulkopuolella, voit käy/ää oleskelupaikkakunnan terveyspalveluja hoitosuunnitelmasi mukaan. Hoidosta vastaava terveyskeskus ei sil, muutu.
 16. 16. 3
 17. 17. Käytä lyhyitä virkkeitä. 3
 18. 18. Käytä lyhyitä virkkeitä. • Korkeintaan 17 sanaa per virke. • Piste on paras kaverisi. 3
 19. 19. Kiireellisen sairaanhoidon tarpeessa olevalle henkilölle on anne/ava hänen sairauden,lansa edelly/ämä hoito väli/ömäs, ja ei-­‐ kiireellisen hoidon tarpeen arvioin, on aloite/ava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut sairaanhoitopiirin sairaalaan tai muuhun sen toimintayksikköön.
 20. 20. Kiireellisen sairaanhoidon tarpeessa olevalle henkilölle on anne/ava hänen sairauden,lansa edelly/ämä hoito väli/ömäs, ja ei-­‐ kiireellisen hoidon tarpeen arvioin, on aloite/ava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut sairaanhoitopiirin sairaalaan tai muuhun sen toimintayksikköön. Paremmin: Kiireellisen sairaanhoidon tarpeessa olevalle pitää antaa hänen sairauden,lansa edelly/ämä hoito väli/ömäs,. Sen sijaan ei-­‐kiireellisen hoidon tarpeen arvioin, on aloite/ava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on tullut sairaanhoitopiirin toimintayksikköön.
 21. 21. 4
 22. 22. Varo minen-­‐muotoja 4
 23. 23. Varo minen-­‐muotoja • Minen-­‐muodot ketjuuntuvat. • Minen on vain verbin puolikas. • Minen edustaa byrokraaGsta virkakieltä. 4
 24. 24. Neuvolapsykologit palvelevat äi,ys-­‐ ja lastenneuvolan asiakkaita seuraavissa ,lanteissa: • Uuteen elämän,lanteeseen tai vanhemmuuteen sopeutuminen on vaikeaa • Lapsen kasva1aminen askarru/aa
 25. 25. Neuvolapsykologit palvelevat äi,ys-­‐ ja lastenneuvolan asiakkaita seuraavissa ,lanteissa: • Uuteen elämän,lanteeseen tai vanhemmuuteen sopeutuminen on vaikeaa • Lapsen kasva1aminen askarru/aa Paremmin: Neuvolapsykologit palvelevat äi,ys-­‐ ja lastenneuvolan asiakkaita, • kun on vaikea sopeutua uuteen elämän,lanteeseen tai vanhemmuuteen. • kun lapsen kasvatus askarru/aa.
 26. 26. Uskottavuuden elementit – livenä ja tekstissä © Katleena, eioototta."i
 27. 27. 1
 28. 28. Varo väistökysymystä. Se paljastaa, e/ä sinulla ei ole vastausta. 1
 29. 29. Varo väistökysymystä. Se paljastaa, e/ä sinulla ei ole vastausta. ”Oletko jo eh,nyt hoitaa sen rapor,n?” ”Oisko sulla ensin antaa se vastaano/ajalista?” 1
 30. 30. 2
 31. 31. Varo ylenpalGsia epävarmuuden ilmaisuja. 2
 32. 32. Varo ylenpalGsia epävarmuuden ilmaisuja. ”Tällä saa/aisi kai olla mahdollisuuksia onnistua.” 2
 33. 33. Varo ylenpalGsia epävarmuuden ilmaisuja. ”Tällä saa/aisi kai olla mahdollisuuksia onnistua.” Paremmin: ”Tämä saa/aa onnistua.” 2
 34. 34. 3
 35. 35. Sievennä tuplakielto myönteiseksi. 3
 36. 36. Sievennä tuplakielto myönteiseksi. ”Tästä asiasta ei ole epävarmuu/a.” 3
 37. 37. Sievennä tuplakielto myönteiseksi. ”Tästä asiasta ei ole epävarmuu/a.” Paremmin: ”Tämä asia on varma.” 3
 38. 38. Sievennä tuplakielto myönteiseksi. ”Tästä asiasta ei ole epävarmuu/a.” Paremmin: ”Tämä asia on varma.” ”Efficassa ei ole enää häiriöitä.” 3
 39. 39. Sievennä tuplakielto myönteiseksi. ”Tästä asiasta ei ole epävarmuu/a.” Paremmin: ”Tämä asia on varma.” ”Efficassa ei ole enää häiriöitä.” Paremmin: ”Effica toimii jälleen.” 3
 40. 40. vastaanottaja tarvitsee? Mitä © Katleena, eioototta."i
 41. 41. 1
 42. 42. Jokaisen meilisi pitää kertoa, mitä odotat lukijalta. 1
 43. 43. Jokaisen meilisi pitää kertoa, mitä odotat lukijalta. • Toimintaa? • Vastausta? • Pelkkää noteerausta? 1
 44. 44. 2
 45. 45. Kirjoita yksi asia yhteen meiliin. 2
 46. 46. Kirjoita yksi asia yhteen meiliin. • Meilien määrä ei ratkaise, vaan niiden käsiteltävyys. 2
 47. 47. Esimiehen jä6meilissä on paljon asiaa: • Oman ,imin syyskauden aloitusjuhlat 1.9. • Kuka haluaisi tehdä sinne ohjelmaa? • Olen lomalla viikon 32; Eeva tuuraa. • Harjoi/elija tulee viikolla 40; kuka perehdy/ää? • Kaisa lähtee eläkkeelle 15.6. Mitä lahjaksi? • Lomatoiveet talvilomaksi?
 48. 48. Yksi meili: • Oman ,imin syyskauden aloitusjuhlat 1.9. • Kuka haluaisi tehdä ohjelmaa? Toinen meili: • Olen lomalla viikon 32; Eeva tuuraa. • Harjoi/elija tulee viikolla 40; kuka perehdy/ää? Kolmas meili: • Kaisa lähtee eläkkeelle 15.6. Mitä lahjaksi? Neljäs meili: • Lomatoiveet talvilomaksi?
 49. 49. Kiteyttäminen on taidoista jaloin © Katleena, eioototta."i
 50. 50. Maallikko
 51. 51. Harrastaja Maallikko Tiedon määrä lisääntyy
 52. 52. AmmaGlainen Harrastaja Maallikko Tiedon määrä lisääntyy
 53. 53. Huippu-­‐ ammaGlainen AmmaGlainen Harrastaja Maallikko Vies,nnän osaaminen lisääntyy
 54. 54. AmmaGlaisen ja huippuammaGlaisen >edoissa ei ole eroa. Ero on vies,ntätaidoissa.
 55. 55. AmmaGlaisen ja huippuammaGlaisen >edoissa ei ole eroa. Ero on vies,ntätaidoissa. Siksi moni ammaGlainen poh,i, e/ä ”miksi tuo toinen tyyppi on aina mediassa? Minähän ,edän ihan samat jutut.”
 56. 56. AmmaGlaisen ja huippuammaGlaisen >edoissa ei ole eroa. Ero on vies,ntätaidoissa. Siksi moni ammaGlainen poh,i, e/ä ”miksi tuo toinen tyyppi on aina mediassa? Minähän ,edän ihan samat jutut.” Niin varmas, ,edätkin, mu/a toinen tyyppi osaa vies,ä ,etonsa paremmin.
 57. 57. Kitey/äminen on sitä, e/ä rajaat puheena olevan asian tarpeeksi ,ukas, – vaikka ,edätkin, e/ä siihen lii/yisi sata muuta asiaa, joista olisi kiva mainita. Taitava kitey/äjä uskaltaa tehdä valinnan: hän sanoo olennaisimman ja jä/ää loput pois.
 58. 58. Kriisi – se iskee aina © Katleena, eioototta."i
 59. 59. Kerää kaikki tiedot. Mitä tapahtui? Milloin ja miksi? Mitä sitten tehtiin? Keitä oli paikalla? Kuka oli vastuussa ja mitkä olivat seuraukset?
 60. 60. Kerää kaikki tiedot. Mitä tapahtui? Milloin ja miksi? Mitä sitten tehtiin? Keitä oli paikalla? Kuka oli vastuussa ja mitkä olivat seuraukset? Puhu vain totta. Valehtelu on pahin virhe, jonka voit kriisissä tehdä. Kaikkea ei aina tarvitse sanoa ääneen, mutta valeita ei missään nimessä saa möläyttää.
 61. 61. Tallenna ”hätä”numero. Kilpailuta viestintätoimistot saman tien ja tallenna valitsemasi toimiston numero kännykkääsi. Kerää kaikki tiedot. Mitä tapahtui? Milloin ja miksi? Mitä sitten tehtiin? Keitä oli paikalla? Kuka oli vastuussa ja mitkä olivat seuraukset? Puhu vain totta. Valehtelu on pahin virhe, jonka voit kriisissä tehdä. Kaikkea ei aina tarvitse sanoa ääneen, mutta valeita ei missään nimessä saa möläyttää.
 62. 62. Harjoittele! Kriisiviestintää on myöhäistä harjoitella silloin, kun tilanne on päällä. Treenaa jo etukäteen videokameran edessä oloa ja vaikeisiin kysymyksiin vastaamista. Tallenna ”hätä”numero. Kilpailuta viestintätoimistot saman tien ja tallenna valitsemasi toimiston numero kännykkääsi. Kerää kaikki tiedot. Mitä tapahtui? Milloin ja miksi? Mitä sitten tehtiin? Keitä oli paikalla? Kuka oli vastuussa ja mitkä olivat seuraukset? Puhu vain totta. Valehtelu on pahin virhe, jonka voit kriisissä tehdä. Kaikkea ei aina tarvitse sanoa ääneen, mutta valeita ei missään nimessä saa möläyttää.
 63. 63. Miten toimin, kun media haastattelee? © Katleena, eioototta."i
 64. 64. Älä kiellä negatiivista X:ää, vaan myönnä positiivinen Y.
 65. 65. Älä kiellä negatiivista X:ää, vaan myönnä positiivinen Y. Kun toimittaja kysyy negatiivisen oletuksen, joka ei ole totta, • älä kiellä sitä, • vaan myönnä sen vastakohta.
 66. 66. Älä kiellä negatiivista X:ää, vaan myönnä positiivinen Y. Kun toimittaja kysyy negatiivisen oletuksen, joka ei ole totta, • älä kiellä sitä, • vaan myönnä sen vastakohta. ”Ajoitteko humalassa?”
 67. 67. Älä kiellä negatiivista X:ää, vaan myönnä positiivinen Y. Kun toimittaja kysyy negatiivisen oletuksen, joka ei ole totta, • älä kiellä sitä, • vaan myönnä sen vastakohta. ”Ajoitteko humalassa?” EI NÄIN: ”En ajanut humalassa.”
 68. 68. Älä kiellä negatiivista X:ää, vaan myönnä positiivinen Y. Kun toimittaja kysyy negatiivisen oletuksen, joka ei ole totta, • älä kiellä sitä, • vaan myönnä sen vastakohta. ”Ajoitteko humalassa?” EI NÄIN: ”En ajanut humalassa.” VAAN NÄIN: ”Ajoin selvin päin.”
 69. 69. Jos toimittaja haastattelee ja kuvaaja ottaa samalla videota, katso haastattelijaa, älä kameraa.
 70. 70. Jos toimittaja haastattelee ja kuvaaja ottaa samalla videota, katso haastattelijaa, älä kameraa. Opettele menemään vastauksissasi suoraan asiaan. Jätä pois alustukset kuten ”Jos nyt tätä ilmiötä pohdimme, niin tosiasiahan on että – –”
 71. 71. Jos toimittaja haastattelee ja kuvaaja ottaa samalla videota, katso haastattelijaa, älä kameraa. Opettele menemään vastauksissasi suoraan asiaan. Jätä pois alustukset kuten ”Jos nyt tätä ilmiötä pohdimme, niin tosiasiahan on että – –” Opettele eleissä kultainen keskitie. Kädet eivät saa olla liimattuna paikoilleen, mutta ne eivät myöskään saa viuhtoa kuin tuuliviirit.
 72. 72. Jos toimittaja haastattelee ja kuvaaja ottaa samalla videota, katso haastattelijaa, älä kameraa. Opettele menemään vastauksissasi suoraan asiaan. Jätä pois alustukset kuten ”Jos nyt tätä ilmiötä pohdimme, niin tosiasiahan on että – –” Opettele eleissä kultainen keskitie. Kädet eivät saa olla liimattuna paikoilleen, mutta ne eivät myöskään saa viuhtoa kuin tuuliviirit. Jos saat mikin paitaasi, älä hipellä sitä. Jos taas saat kapulamikin nokkasi alle, älä kurkottele siihen. Toimittaja tietää kyllä oikean etäisyyden.
 73. 73. Ja päätteeksi suurenmoinen loppukaneetti:
 74. 74. ”Don’t shoot the messenger” on turha toive.
 75. 75. Huonojen uu,sten tuoja ammutaan aina. ”Don’t shoot the messenger” on turha toive.
 76. 76. Huonojen uu,sten tuoja ammutaan aina. Hyvä vies,ntä on kuin luo,liivi. Sen avulla selviät tulituksesta. ”Don’t shoot the messenger” on turha toive.

×