Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Some on asiantuntijatyön suola

2,510 views

Published on

Puhuin osana opintojani HAMKin henkilökunnalle somesta asiantuntijan työssä. Sarja jatkuu vielä kahtena seuraavana tiistaina.

Published in: Education

Some on asiantuntijatyön suola

 1. 1. Some%on% asiantuntijatyön%suola% HAMK,%ahot6näyttö%19.1.2016% ©%Katleena,%eioototta.?i%
 2. 2. Aamupäivän% teemat%
 3. 3. Aamupäivän% teemat% Mitä%hyötyä% somesta%on% juuri%minulle?% Some6 tuntosarvet% pystyyn% HAMK6viestinnän%kolme%tasoa% Missä%roolissa% viestin?% Juhlallinen%välitehtävän% julistus% Myy%muille% oman% työpaikkasi% tarkoitus%
 4. 4. Mitä%hyötyä%somesta% on%juuri%minulle?% ©%Katleena,%eioototta.?i%
 5. 5. Miksi%kannattaa% somettaa?%
 6. 6. Miksi%kannattaa% somettaa?% Keskusteluiden% paikka,% vinkkikanava% Kontaktit%ja% verkostot% Näkyväksi% tekeminen,% tiedotus% ulospäin% Palautteen%ja% kommenttien% keruu% Nopea% uutiskanava% Ajan%tasalla% pysyminen,% trendien% seuranta% Saa%tehdä%valinnan%itse,%eikä%joku%muu%tee%(vrt.% meililista)% Uusien%ideoiden% ja%uutisten%lähde% Meilin% nopeampi% korvike% Brändäyksen%ja% markkinoinnin% kanava%
 7. 7. Miksi%kannattaa% somettaa?% Keskusteluiden% paikka,% vinkkikanava% Kontaktit%ja% verkostot% Näkyväksi% tekeminen,% tiedotus% ulospäin% Palautteen%ja% kommenttien% keruu% Nopea% uutiskanava% Ajan%tasalla% pysyminen,% trendien% seuranta% Oma%ura%ja%oma% työpaikka% Saa%tehdä%valinnan%itse,%eikä%joku%muu%tee%(vrt.% meililista)% Uusien%ideoiden% ja%uutisten%lähde% Meilin% nopeampi% korvike% Kriisi6 viestinnän% kanava% Brändäyksen%ja% markkinoinnin% kanava% Tie%media6 näkyvyyteen%
 8. 8. Sometuntosarvet% pystyyn% ©%Katleena,%eioototta.?i%
 9. 9. Pyri%näkemään% asiat%somen% silmin.%
 10. 10. Pyri%näkemään% asiat%somen% silmin.% samoin%kuin%valokuvaaja%näkee%tilanteet%kuvina% tai%romaanikirjailija%näkee%ihmiset%tarinoina.% Itse%näen%tapahtumat%somesisältöinä,%
 11. 11. Ei%näkökulmaa% itsessä:% "Tämän%haluan% kertoa%minusta."%
 12. 12. Vaan%näkökulma% muissa:% "Voisiko%tämä% ilahduttaa,% huvittaa%tai% hyödyttää%muita?"% Ei%näkökulmaa% itsessä:% "Tämän%haluan% kertoa%minusta."%
 13. 13. Hassut%episodit%huvittavat%ihmisiä.%Neuvot%auttavat%ihmisiä.% Uutiset%kiinnostavat%ihmisiä.%
 14. 14. Mikä%on%omassa%arjessasi%sellaista,%että%se%voisi%aiheuttaa%muissa%positiivisen%tunnereaktion?%
 15. 15. Ja%nyt%tulee% bonusvinkki:%
 16. 16. 1)%Etsi%oma%ilmaisumuotosi%
 17. 17. 1)%Etsi%oma%ilmaisumuotosi% 2)%Etsi%oma%somekanavasi%
 18. 18. 1)%Etsi%oma%ilmaisumuotosi% 2)%Etsi%oma%somekanavasi% 3)%Etsi%oma%tyylisi%ja%näkökulmasi%
 19. 19. 1)%Etsi%oma%ilmaisumuotosi% 2)%Etsi%oma%somekanavasi% Esim:& Pidän&valokuvauksesta.&4>&Valitsen&Instagramin.&4>&Keskityn&kaupunkiarjen& kuvaamiseen.& Pidän&kirjoi>amisesta&ja&pitkistä&teksteistä.&4>&Valitsen&blogin.&4>&Keskityn& kirjoi>amaan&humorisAsesA&opiskelusta&ja&koulutusjärjestelmästä.& Pidän&videoista.&4>&Valitsen&Youtuben.&4>&Keskityn&tekemään&ope>ajan& päiväkirjaa&omakohtaisesta&näkökulmasta.& 3)%Etsi%oma%tyylisi%ja%näkökulmasi%
 20. 20. ja%tuo%se%uuteen%asiayhteyteen:% Tyylivinkki:%ota%jokin%tekstilaji%
 21. 21. ja%tuo%se%uuteen%asiayhteyteen:% Tyylivinkki:%ota%jokin%tekstilaji%
 22. 22. HAMK6viestinnän% kolme%tasoa% ©%Katleena,%eioototta.?i%
 23. 23. Yksilötason%HAMK% Yksikkö6%ja%koulutustason%HAMK% Virallinen%HAMK%
 24. 24. Yksilötason%HAMK% Yksikkö6%ja%koulutustason%HAMK% Virallinen%HAMK% Kaikki&nämä&ovat& yhtä&tärkeitä&ja& väl>ämä>ömiä.&
 25. 25. Yksilötason%HAMK% Yksikkö6%ja%koulutustason%HAMK% Virallinen%HAMK% Niillä&vain& tehdään&eri& asioita.& Kaikki&nämä&ovat& yhtä&tärkeitä&ja& väl>ämä>ömiä.&
 26. 26. InsAtuAonaalinen&viesAntä,&aikataulute>u&viesAntä& VerkostoviesAntä,&improvisoitu&viesAntä&
 27. 27. Yksilötason%HAMK% Yksikkö6%ja%koulutustason%HAMK% Virallinen%HAMK% InsAtuAonaalinen&viesAntä,&aikataulute>u&viesAntä& VerkostoviesAntä,&improvisoitu&viesAntä&
 28. 28. Missä%roolissa% viestin?% ©%Katleena,%eioototta.?i%
 29. 29. Privaprofiili& & & & Hybridi& & & Työprofiili& & & Orga4 nisaa4 Ao& & Trolli& Epämuodollisuus& & & & & & & & & &&&&&InsAtuAonaalisuus&
 30. 30. Privaprofiili& & & Esim.& @mieskellarista& Twi>erissä& & Hybridi& & & Esim.& @jaajanne& Twi>erissä& & Työprofiili& & & Esim.& @appelsinulla& Twi>erissä& Orga4 nisaa4 Ao& & Trolli& Epämuodollisuus& & & & & & & & & &&&&&InsAtuAonaalisuus&
 31. 31. Valitse%itsellesi%yksi%pro?iili%kolmesta%keskimmäisestä.% Voit%myös%ottaa%kaksi,%jos%haluat%pitää%erikseen% privapro?iilin%ja%työpro?iilin.%(Esimerkiksi%privapro?iili% Facebookiin%ja%työpro?iili%Twitteriin.)% Privaprofiili& & & Esim.& @mieskellarista& Twi>erissä& & Hybridi& & & Esim.& @jaajanne& Twi>erissä& & Työprofiili& & & Esim.& @appelsinulla& Twi>erissä& Orga4 nisaa4 Ao& & Trolli& Epämuodollisuus& & & & & & & & & &&&&&InsAtuAonaalisuus&
 32. 32. Myy%muille%oman%työpaikkasi% tarkoitus% ©%Katleena,%eioototta.?i%
 33. 33. Uusi%työelämätaito:%oman%työn%legitimiteetin%perustelu%
 34. 34. Oman&pesAn& olemassaolon& tarkoitusta& kutsutaan& legiAmiteeAksi.& Uusi%työelämätaito:%oman%työn%legitimiteetin%perustelu%
 35. 35. Oman&pesAn& olemassaolon& tarkoitusta& kutsutaan& legiAmiteeAksi.& Jokaisen&pitää& pystyä& perustelemaan& oman&työnsä& legiAmiteeM&sekä& sisäisesA&e>ä& ulospäin.& Uusi%työelämätaito:%oman%työn%legitimiteetin%perustelu%
 36. 36. Oman&pesAn& olemassaolon& tarkoitusta& kutsutaan& legiAmiteeAksi.& Jokaisen&pitää& pystyä& perustelemaan& oman&työnsä& legiAmiteeM&sekä& sisäisesA&e>ä& ulospäin.& LegiAmiteeM&on& kateissa,&jos&& •  "mä&tarvin&tän&työn"& •  "mun&mielestä& ihmisiä&pitää& työllistää"& •  "meillä&oli&löysää& budjeAssa".& Uusi%työelämätaito:%oman%työn%legitimiteetin%perustelu%
 37. 37. Oman&pesAn& olemassaolon& tarkoitusta& kutsutaan& legiAmiteeAksi.& Jokaisen&pitää& pystyä& perustelemaan& oman&työnsä& legiAmiteeM&sekä& sisäisesA&e>ä& ulospäin.& LegiAmiteeM&on& kateissa,&jos&& •  "mä&tarvin&tän&työn"& •  "mun&mielestä& ihmisiä&pitää& työllistää"& •  "meillä&oli&löysää& budjeAssa".& LegiAmiteeM&on&olemassa&esimerkiksi&silloin,&jos& •  "mä&hankin&uusia&opiskelijoita"&•  "mä&hankin& rahoitusta"&•  "mä&säästän&talon&rahoja".& Uusi%työelämätaito:%oman%työn%legitimiteetin%perustelu%
 38. 38. Huonoja%uutisia:%
 39. 39. Olemme& siirtyneet&Aeto4 yhteiskunnasta& media4 yhteiskuntaan.& Huonoja%uutisia:%
 40. 40. Olemme& siirtyneet&Aeto4 yhteiskunnasta& media4 yhteiskuntaan.& Huonoja%uutisia:% Sillä&ei&ole&enää& väliä,&miten& asiat&ovat.&
 41. 41. Olemme& siirtyneet&Aeto4 yhteiskunnasta& media4 yhteiskuntaan.& Sillä&on&väliä,&miltä&ne&näy>ävät.& Huonoja%uutisia:% Sillä&ei&ole&enää& väliä,&miten& asiat&ovat.&
 42. 42. Mitä%hyötyä% työpaikkasi% tuottaa%muille?%
 43. 43. Mitä%hyötyä% työpaikkasi% tuottaa%muille?% Miten%kerrot%siitä%ulospäin?%
 44. 44. Mitä%hyötyä% työpaikkasi% tuottaa%muille?% Miten%kerrot%siitä%ulospäin?% Jos%et%perustele%työpaikkasi%hyötyä%ja%tuottamaasi%arvoa,% ihmiset%luulevat,%ettet%tee%mitään%hyödyllistä.%
 45. 45. Juhlallinen% välitehtävän%julistus% ©%Katleena,%eioototta.?i%
 46. 46. Noviiseille% Konkareille%
 47. 47. Noviiseille% Konkareille% Perusta% Twitter6tili%tai% Instagram6tili.%
 48. 48. Noviiseille% Konkareille% Perusta% Twitter6tili%tai% Instagram6tili.% Tee%blogipostaus%johonkin%HAMKin%blogeista.% TAI% % Tee%diaesitys%Slideshareen.%
 49. 49. Vielä%yksi%oppi%somesta%ja% medialukutaidosta% ©%Katleena,%eioototta.?i%
 50. 50. Kuten%Madonnakin%toteaa:%

×