Advertisement

triedne stretnutie_jesen 2021_22 sablona.pptx

Mar. 30, 2023
Advertisement

triedne stretnutie_jesen 2021_22 sablona.pptx

 1. Triedne stretnutie 8.V 21. 9. 2021
 2. Harmonogram • Privítanie, predstavenie • Zmeny tento školský rok • Plán podujatí na šk. rok • Rada rodičov • Špecifické informácie pre ročník • Triedny fond • Otázky a iné
 3. Privítanie a predstavenie • Advisori: • Nada Bjelajac – nada.bjelajac@narniaba.sk • Katarína Krajcerová – katarina.krajcerova@narniaba.sk
 4. Zápisnica :-) • Kto nám spíše zápisnicu prosím? • Prezentáciu rodičom pošleme, netreba ju prepisovať do zápisnice.
 5. Zástupcovia v Rade rodičov • 8. ročník - pokračujú aktuálni zástupcovia RR? Ak áno, ďakujeme. Máte pre nás nejaké informácie z Rady rodičov? • Ak nie, poďme si zvoliť zástupcov 8V 
 6. Pripomíname • Rada 26 – Adam Ulbrik, Izabela Begánová • OneNote ako nástroj pre chýbajúcich • SLÚŽI AKO PODPORA VYUČOVANIA, NIE JEHO NÁHRADA • prosíme sledujte Pointbook, Edupage a infomail
 7. OSPRAVEDLNENKY • Ospravedlnenky už len cez Edupage • Cieľom je zladenie celej školy v jednotnom systéme + prehľadnosť • Prosíme posielať plánované absencie, odchody zo školy, aj spätné ospravedlnenky • Návod, ako na to: • https://help.edupage.org/text.php?id=1252&lang=sk
 8. Objednávanie obedov • Cez Edupage deň vopred do 23:59 • Už nemáme bufet v škole, pribaľte prosím deťom desiatu • Ak máte objednaný obed a dieťa si zabudne kartičku/čip - môže prísť do jedálne pred 8:00 po náhradný lístoček • Nie sú už k dispozícii obedy "navoľno"
 9. Organizovanosť Karisbloky MS Outlook – maily a kalendár Reminder Binder MS Teams – online hodiny a zadania
 10. Téma roka Tento rok sa zamýšľame: „Zo skupiny do komunity“ •Dôrazy v ročníkoch: • 8. ročník - VIP, Podpora pri prijímačkách na SŠ
 11. Noví učitelia • MAT – Milica Holecová • KAJ - Dianna Dzurov • NAB - Tomáš Barek • OBN - Andrea Lichá
 12. Špeciálny tím II. stupňa Mirka Ivka Vierka Lenka Janka Veronika Janette Terka Hali
 13. ŠPECIÁLNY TÍM 2. stupňa • Mirka MARTONOVÁ – líderka tímu • Vierka HOJNOŠOVÁ – špeciálna pedagogička 2.st. • Veronika KERN-SINOVÁ – špeciálna pedagogička (5.ročník) • Ivka CIENKA - školská psychologička • Janka ŤAPUŠOVÁ – asistentka učiteľa (SJ) • Terezka LUKÁČIKOVÁ - asistentka učiteľa (Mat/5-6.roč.) • Lenka ŠILLEROVÁ - asistentka učiteľa (Mat v 6-8.roč.) • Halina ZÍKOVÁ - asistentka učiteľa (Mat+SjL/5.roč.) • Janette JÁNOŠOVÁ - asistentka učiteľa (Aj 5. a 6. ročník)
 14. Školský poriadok na webe • Aktualizovaný k šk. roku 2021_22 • Zjednodušená verzia pre deti (dostupná aj na webe) • Kľúčové body sme si prešli spolu so žiakmi na hodinách ADV • Ďakujeme, že ste si šk. poriadok prešli so svojimi deťmi a za vyplnené a podpísané návratky
 15. Plán podujatí na školský rok 2021/22 • 27.9. – odpovede vedenia na otázky z online plenárky – video online • 6.10. - Piaty ročník LIVE - info stretnutie pre rodičov detí 5. ročníka a pre rodičov nových žiakov 2.stupňa - online • 2.11. – 3.11. – riaditeľské voľno (školenie učiteľov) • 22.11.- 24.11. – konzultácie pre rodičov (osobne/ online podľa situácie) • 4.12. – Narnijská rodičovská konferencia • 12.2. – Spoločný rodičovský ples • 25.4.- 26.4. - konzultácie pre rodičov (osobne/ online podľa situácie) O ďalších termínoch informuje kalendár a informátor (mailom)
 16. Koronavírus opatrenia • Aktuálne info na webe školy • Naďalej nosíme rúška • Cez Edupage -> Vyhlásenia - Informácia rodičov škole o • Výnimke z karantény • Bezpríznakovosti • Výsledku domáceho samotestu • Máme pripravené rozvrhy pre prípadný prechod triedy do online
 17. Škola popoludní • Ponuka krúžkov – viď web školy (vzdelávacie poukazy je možné odovzdať do piatka na recepcii školy) • Špeciálna ponuka krúžkov vedených našimi učiteľmi • Zuzana Šicková – tvorivo-výtvarný krúžok • Richard Pikulík a Pavol Hudec – športový krúžok
 18. Špecifické informácie pre 8. ročník • Pošleme samostatný mail s dôležitými dátumami k prijímačkám • Bližšie informácie o školách a ich naplnenosti môžete priebežne sledovať na stránke http://www.svs.edu.sk/prehlady.aspx • V ôsmom ročníku si môžu žiaci podať dve prihlášky na bilingválne školy • 11.11. - Komparo - "simulácia" prijímačiek • z matematiky, slovenčiny, biológie, geografie a všeobecných študijných predpokladov. • Kontaktné osoby pre poradenstvo pri výbere školy: milica.holecova@narniaba.sk a miroslava.martonova@narniaba.sk • Cvičenia z MAT a SJL- začínajú 27.9. - info a prihláška išli mailom, prihlasovanie do dnes • VIP - rozprávajte sa s deťmi o ich téme, povzbudzujme ich k samostatnosti • LVK: bližšie informácie na online stretnutí v utorok 28.9.– čas upresníme • Podmienka prechodu hranicami: očkovanie alebo PCR/ AG test
 19. Advisory 8 • Jesenný teambuilding • Príprava na SŠ – stretnutie s absolventmi Narnie • Prevenčné stretnutie o poruchách príjmu potravy • Podpora reziliencie (odolnosti) so špecialistami • Prevenčné stretnutie - ako pracovať so stresom • Rozlúčková ŠVP + rozlúčka na konci roka • Ako pracovať na svojej VIP práci • Téma roka „Zo skupiny do komunity“ • Muži a ženy
 20. Triedny fond/Financie • Časť pracovných zošitov a učebníc bola uhradená Ministerstvom školstva sumou 18,7 EUR/ žiak • MŠ neprepláca pracovné zošity v plnej miere • Triedny fond pre rok 2021_22 zahŕňa (suma na žiaka): • Doplatok za pracovné zošity • 8. roč – 5,4 EUR • MAT- Pomocník, FYZ, SJL • Pomôcky na výchovy – 1 EUR • Triedne aktivity počas roka • Návrh: 30 Eur /osoba
 21. Iné a otázky
 22. Ďakujeme za pozornosť!
Advertisement