Historia

1,231 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,231
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Historia

 1. 1. Bitwa Pod Grunwaldem 15 lipiec 1410 rok Bitwa pod Grunwaldem – Jan Matejko
 2. 2. Europa Środkowa w początkach XV wieku
 3. 3. Zakon krzyżacki Zakon krzyżacki (Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie) został założony w trakcie oblężenia Akki 1190 r przez krzyżowców pochodzenia niemieckiego. Po raz pierwszy w Europie zakon pojawił się w Siedmiogrodzie na zaproszenie króla węgierskiego, który chciał w ten sposób bronić swoich wschodnich rubieży. Herb zakonu krzyżackiego
 4. 4. Zakon krzyżacki na ziemiach polskich Na ziemiach polskich zakon pojawił się w 1226 na życzenie Konrada Mazowieckiego, który przyznał mu w dzierżawę ziemię chełmińską. W latach 1230-1283 Krzyżacy zdobyli całe Prusy, a w 1308 bezprawnie zajęli Pomorze Gdańskie. Później zakon próbował zdobyć Kujawy i Wielkopolskę.
 5. 5. Polska i Litwa w roku 1410 Od 1385 roku oba państwa tworzyły unię polsko-litewską. Polska i Litwa były poważnie zagrożone przez zakon krzyżacki, który okupował Pomorze Gdańskie. W tym okresie władcą polski był Władysław Jagiełło z dynastii Jagiellonów a wielkim księciem litewskim jego krewny Witold. Herb dynastii Jagiellonów
 6. 6. Ziemie zakonu krzyżackiego w 1410 Królestwo Polskie Wielkie Księstwo Litewskie Państwo Zakonu Krzyżackiego Trasy przemarszu wojsk: polskich Litewsko-rusko-tatarskich Krzyżackich i zaciężnych (z Rzeszy Niemieckiej i Szwajcarii) Rejony koncentracji wojsk bitwa oblężenie
 7. 7. Działania wojenne w latach 1409-1411 W 1409 roku wielki mistrz Ulrich von Jungingen wypowiedział królowi polskiemu wojnę. Krzyżacy zajęli ziemię dobrzyńską po czym zawarto rozejm w trakcie którego oba państwa wzmogły przygotowania do wojny. Działania wojenne rozpoczęto na przełomie czerwca i lipca 1410 roku. Kulminacyjnym momentem kampanii była bitwa pod Grunwaldem 15 lipca 1410 roku.
 8. 8. Wojsko – Polacy i Litwini Wojska polskie i litewski liczyły razem ponad 34 tys. żołnierzy. Wojska polskie składały się głównie z rycerstwa, a wojska Litwinów głównie z wojowników używających włóczni i łuków. W walce pomagały wojska tatarskie, ruskie i zaciężne.
 9. 9. Armia krzyżacka Wojska krzyżackie Krzyżacy przystąpili do bitwy z dużą armią. W jej skład wchodziło 15 tysięcy najlepszych w Europie konnych rycerzy oraz 6 tysięcy pieszych i artylerzystów.
 10. 10. Stosunki Polsko – Krzyżackie w latach 1226 - 1280 • 1231 r. – Rozpoczęcie chrystianizacji przez krzyżaków. • 1283 – Podbój Prus. • W roku 1237 Zakon Krzyżacki wchłonął Zakon Kawalerów Mieczowych. • W 1280 r. – Przeniesienie konwentu zantyrskiego do będącego w budowie Zamku Malborskiego. • Po zagrabieniu w latach 1308 - 1309 przez Krzyżaków Pomorza Gdańskiego zamek ten znalazł się pośrodku państwa zakonnego, w korzystnym pod względem gospodarczym , komunikacyjnym i militarnym punkcie. W związku z tym stolicę Zakonu przeniesiono z Wenecji do Malborka.
 11. 11. Przyczyny wojny Polsko-Krzyżackiej • 1308 – Oblężenie Gdańska przez Brandenburgów. • Polska była zbyt słaba żeby odbić te ziemie ze względu na podział dzielnicowy państwa. • 1320 r. Sąd papieski przyznaje Pomorze dla terytorium Polski. • W 1327 r. Łokietek, król Polski, najechał na ziemie Konrada, Krzyżacy odpowiedzieli atakiem na Kujawy tym samym pustosząc je. Następnie sprawę skomplikował jeszcze bardziej najazd Zakonu na Żmudź, gdzie Polacy pomogli swoim sojusznikom Litwinom, a w odwecie Krzyżacy najechali pogranicze Polski. • W latach 1329-1330 Krzyżacy napadali na pogrnicza krajów Polski. Przełom nastąpił w 1331 roku, gdzie najpierw zatrzymano Zakon pod Poznaniem a później pod Płowcami.
 12. 12. Przyczyny wojny Polsko-Krzyżackiej 1402 r. Ścibor ze Ściborzyc proponuje w imieniu Zygmunta Luksemburskiego wzięcie w zastaw Nowej Marchii.  Maj 1402 r. Ulryk von Osten, pan Drezdenka, składa hołd Jagielle i zobowiązuje się do przejścia lenna na króla polskiego w razie swej bezpotomnej śmierci – hołd ów stał się przyczyną sporu między zakonem krzyżackim a Polską o Drezdenko.  Grudzień 1403 r. - Zawarcie w Wilnie rozejmu z Zakonem.  1404 r. w Raciążu Unia Polsko - Litewska podpisuje pokój z Krzyżakami.  1405 r. - Ulryk von Jungingen najeżdża Wielkopolskę – Władysław II Jagiełło wysyła swe wojska i prosi wielkiego mistrza o pomoc przeciw zbuntowanemu wasalowi. 1406 r. Witold uznaje rację Polski podczas osądu, Mistrz odrzuca wyrok i żąda oddania Santoka.  Wiosna 1409 r. - Krzyżacy niesłusznie zajęły polskie statki ze zbożem dla głodującej Litwy pod pretekstem przewożenia broni dla pogan, co wywołało protest Polski.  Czerwiec 1409 r. - poselstwo Krzyżackie skarży się na Witolda, który zajął Żmudź i rozpoczął na niej powstanie przeciwko zakonowi.  10 sierpień 1409 r. Kancelaria królewska wystawia w Opatowie pierwszy memoriał skarżący Zakon o bezprawie i łamanie pokoju.  Luty 1410 r. Wacław IV Luksemburski przewodniczył sądowi rozjemczemu pomiędzy Polską a zakonem krzyżackim w Pradze – niekorzystny dla strony polskiej wyrok nie został przez nią uznany, co doprowadziło do bitwy pod Grunwaldem 15 lipca 1410 roku. 
 13. 13. Przebieg bitwy Wojska polskie Wojska litewskie Wojska zakonu
 14. 14. Przebieg bitwy Do spotkania sił krzyżackich i polskich doszło 15 lipca pod wsią Grunwald. Krzyżacy zajęli dogodne dla jazdy pozycje oraz przyciągnęli armaty i wykopali wilcze doły. Jagiełło swoje najlepsze oddziały ustawił na lewym skrzydle w cienistym lecie co spowodowało to że Krzyżacy widzieli tylko prawe skrzydło armii polskiej. W tym czasie gdy Witold objeżdżał chorągwie Jagiełło pasował nowych rycerz, słuchał mszy i czekał. Nadeszło południe Krzyżacy ofiarowali Jagielle dwa nagie miecze, wyzywając go w ten sposób do rozpoczęcia bitwy. Jagiełło dał znak i rycerstwo polskie odśpiewało "Bogurodzicę" i wznosiło kopię. Bitwa się rozpoczęła W tym czasie jednak król znalazł się w niebezpieczeństwie, gdyż został zaatakowany przez krzyżaka, który przypadkowo zapędził się w pobliże wzgórza nie zdając sobie sprawy kim jest skromnie ubrany rycerz. Królowi uratował życie Zbigniew Oleśnicki- przyszły biskup krakowski. Gdy Jagiełło skierował Polskie oddziały ciężkiej jazdy na krzyżaków poległ Urlich von Jungingen i większa część krzyżackiego rycerstwa. Bitwa została wygrana przez Polaków. Następnego dnia Jagiełło rozkazał odprawić na pobojowisku nabożeństwo dziękczynne za zwycięstwo i żałobne za poległych.
 15. 15. Władysław Jagiełło Władysław II Jagiełło urodził się ok. 1362. Był wielkim księciem litewskim w latach 1377-1381 i 1382-1401. W 1386 roku poprzez małżeństwo z Jadwigą wstąpił na tron polski. Panował w Polsce w latach 1386-1434. Założył dynastię Jagiellonów. Dowodził polskimi siłami podczas bitwy pod Grunwaldem. Zmarł 1 czerwca 1434 w Gródku.
 16. 16. Ulrich von Jungingen Ulrich von Jungingen był bratem Konrada. W latach 1396-1404 był komturem Bałgi, a później wielkim marszałkiem i komturem Królewca. Od 1407 roku pełnił funkcję wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego. W 1409 roku uderzył na ziemię dobrzyńską, rozpoczynając wojnę polsko-krzyżacką. Zginął w bitwie pod Grunwaldem w 1410r.
 17. 17. Witold wielki książę litewski Witold urodził się ok. 1350. Był on bratem stryjecznym Władysława Jagiełły. W 1401 roku został wielkim księciem litewskim. Witold brał udział w walkach z Moskwą, Krzyżakami oraz walkach o panowanie na Litwie z Jagiełłą. W 1401 r. podpisał unię wileńskoradomską, dzięki czemu otrzymał tytuł Wielkiego Księcia Litewskiego, podlegającego władcy polskiemu. Zmarł 27 października 1430 roku.
 18. 18. Zawisza Czarny z Garbowa Zawisza Czarny z Garbowa herbu Sulima urodził się ok. 1380 roku. Był jednym z najsłynniejszych polskich rycerzy, niepokonanym w licznych turniejach. Został starostą kruszwickim w roku 1417,a spiskim w 1420. Zawisza Czarny zginął podczas pobytu w tureckiej niewoli.
 19. 19. Skutki bitwy pod Grunwaldem Zwycięstwo pod Grunwaldem przyczyniło się do: • załamania potęgi zakonu krzyżackiego • wzrostu znaczenia dynastii Jagiellonów w Europie • zawarcia pokoju toruńskiego Niestety to zwycięstwo nie zostało w pełni wykorzystane, ponieważ król opóźnił pościg za niedobitkami wojsk krzyżackich i nie zdobył osłabionego Malborka. Powodem opieszałości władcy była obawa, że zostanie potępiony w Europie za zajęcie ziem zakonu.
 20. 20. Pokój toruński (1411) Postanowienia: • Wszystkie ziemie, miasta i zamki zdobyte przez obie strony wrócą pod poprzednią władzę. • Zakon krzyżacki zwrócił Żmudź na okres życia Władysława Jagiełły i Witolda. • Mazowsze odzyskało Zawkrze, a Polska ziemię dobrzyńską. • Toruń i ziemia chełmińska przeszły pod panowanie Krzyżaków. • Kupcy obu stron mogą swobodnie używać dróg lądowych i wodnych.
 21. 21. Pole bitwy pod Grunwaldem Pole bitwy położone jest ok. 2 km od wsi Grunwald. Obecnie na polu bitwy znajdują się: ruiny krakowskiego pomnika grunwaldzkiego, Kopiec Jagiełły, Pomnik Zwycięstwa Grunwaldzkiego. Pomnik Zwycięstwa Grunwaldzkiego

×