SlideShare a Scribd company logo
1 of 67
Download to read offline
Water+Land+Schap
Klimaatrobuust agro-waterbeheer
Programma:
19u30 – 20u00: Toelichting project Mechelse Groenteregio
20u00 - 21u45: Workshop
21u45-23u00: Netwerkmoment
Toelichting
1. Water+Land+Schap?
2. Mechelse Groenteregio?
3. Hoe pakken we het aan?
4. Projectideeën
5. Oproep demonstratieprojecten
14/10/2019
1. Water+Land+Schap?
Programma Water+Land+Schap
Subsidies en ondersteuning voor projecten die
waterproblemen in landelijk gebied aanpakken
Programma Water+Land+Schap
https://vimeo.com/245341754
Middelen per project:
•500.000€ subsidies landinrichting (2019-2029)
•Toegang tot instrumenten uit het decreet Landinrichting
14 projecten:
Subsidies en ondersteuning voor projecten die
waterproblemen in landelijk gebied aanpakken
14 projecten in Vlaanderen goedgekeurd
14/10/2019
2. Mechelse Groenteregio?
Waar?
De Mechelse Groenteregio
Van oudsher tot vandaag een belangrijke groenteregio binnen Vlaanderen
Zowel voor open lucht teelten als serreteelten
Sector in volle groei in de regio!
Waar?
Waarom?
Overstromingsgevoeligheid
Waarom?
Actiegebied voor grondwater
Waarom?
Focusgebied voor nitraat
Waarom?
A-kwalitatief landschap door intensief landgebruik
Ruimtedruk
Verstedelijking
Versnippering
Omgevingskwaliteit
Waarom?
Klimaatverandering
Waarom?
Klimaatverandering betekent meer te maken krijgen met….
Watertekort (2017-2018) vs. Wateroverlast (vb. 1998)
Klimaatverandering: drogere zomers en nattere winters?
Droogte: Terugkeerperiode droogte 2018
 om 4 tot 5 jaar?
Hevigere neerslag
 meer overstromingen
Daarom!
Project Water+Land+Schap
Met wie kunnen we dit aanpakken?
Wat is de ambitie?
minder overstromings- en droogtegevoeligheid en een betere waterkwaliteit.
minder grondwaterafhankelijkheid en meer toegang tot alternatieve waterbronnen;
een optimaler en efficiënter ruimtegebruik en een betere landschappelijke kwaliteit.
14/10/2019
Hoe gaan we dit doen?
Investeringen
op publieke en private gronden
met, voor en door landbouwers
die zich vrijwillig willen inzetten
voor landbouw, water en landschap.
14/10/2019
3. Hoe pakken we het aan?
Hoe pakken we het aan?
• Waterkansenkaarten
• Studies in functie van innovaties
• Korte termijn: Demonstratieprojecten via oproep
• Lange termijn: Landinrichtingsplannen
Resultaat: Concrete projecten op het terrein
14/10/2019
Waterkansenkaarten
Waterkansenkaarten
Overzicht/kaart met watertekorten – wateroverlast
 Waar zijn maatregelen zinvol?
Waterkansenkaarten verrijken
tijdens workshop
 Droogte en overlast situeren
 Alternatieve waterbronnen situeren
 Projectideeën verzamelen
14/10/2019
Studies
in functie van innovatieve ideeën
Studie Slimme Buffers
Waterbassins slimmer aansturen:
- Preventief leegmaken voor zware bui?
- Extra volume benutten?
Gebaseerd op RainlevelR in NL
Resultaten RainLevelR
30/12/2020
Geplande acties:
- Demo Proefstation SKW
- Haalbaarheid/Effectiviteit
- Studie RainlevelR
Studie slimme drainages/stuwtjes
Doel:
Water langer vasthouden
Water beter laten infiltreren
Resultaten Bodemwater
15/12/2021
Geplande acties:
- Demo’s tuinbouwers
- Opvolging percelen
- Studie Bodemwater
14/10/2019
Korte termijn
Demonstratieprojecten
Korte termijn: Demonstratieprojecten
✔ 50% projectsubsidies voor demonstratieprojecten
✔ 75.000€ subsidies beschikbaar voor Mechelse Groenteregio
✔ Uitvoering binnen de 3 jaar
✔ Projecten die mikken op water, landbouw en landschap
✔ Projecten die innovatief zijn en demonstratiewaarde hebben
14/10/2019
Lange termijn
Landinrichtingsprojecten
Landinrichting
Waarom belangrijk?
• Watertechnische ingrepen → eigendomssituatie
• Doorwerking naar landschap en andere
gebruikers
→ Landinrichting biedt oplossingen
Wat is landinrichting?
Proces waarbij de integrale inrichting van een
gebied wordt gerealiseerd overeenkomstig de
gebiedsbestemming (natuur, landbouw,
recreatie, wonen, …) die toegekend is volgens de
ruimtelijke ordening.
•Instrumentenkoffer
• Herverkavelingen, gebruiksruil, verwervingen,
erfdienstbaarheden, inrichtingswerken, BO’s op maat…
•Meer info in de brochure Landinrichting
14/10/2019
5. Resultaat
 concrete projecten op het terrein
Beheerovereenkomst op maat
Voorbeelden van mogelijke projecten:
- Waterbeheersing (oeverzones)
- Beheer teeltvrije strook (kruidenmengsels)
- Koolstofgehalte (opbrengen houtsnippers)
- ...
Grondenruil/Gebruiksruil
Voorbeelden van mogelijke projecten:
Grasland voor paarden nabij ruiterpad/waterloop
 Productieve land- en tuinbouwgronden
Natuurinrichtingen nabij waterloop in functie van overstromingsgevoeligheid
 Productieve land- en tuinbouwgrond
Herverkaveling
Voorbeelden van mogelijke projecten:
Herverkaveling percelen in functie van waterbeheer/waterloop
 in functie van de aanleg van een buffer/oeverzone
Erfdienstbaarheid
Voorbeelden van mogelijke projecten:
Aanleg waterleiding door gebied
Hemelwater+
Voorbeelden van mogelijke projecten:
- Verbindingen tussen waterbekkens
- Extra dakoppervlak op waterbekken
- Waterbekken toegankelijk maken voor
andere gebruikers (blauwe dienst)
Kleinschalige landschapsinrichting
Voorbeelden van mogelijke projecten:
- Inrichting overstroombare zone
- Aanleg WADI
- Beheerovereenkomsten voor waterbeheer
- Stuwtjes
- ....
Aanleg spaarbekkens
Voorbeelden van mogelijke projecten:
- Aanleg spaarbekkens (collectief)
- ...
Stuwtjes
Voorbeelden van mogelijke projecten:
Stuwtjes in perceelsgracht (VLIF - 100%)
Peilgestuurde drainages
Voorbeelden van mogelijke projecten:
Aanleg peilsturing
Eindresultaat:
Voldoende irrigatiewater van de juiste kwaliteit
Eindresultaat:
Minder droogte
Eindresultaat:
Minder overlast
Eindresultaat:
Een betere waterkwaliteit
14/10/2019
Workshop W+L+S
14/10/2019
Ronde 1
Verdeling en opstart
✔ Ga aan uw tafel zitten
✔ Lier
✔ Putte
✔ Sint-Katelijne-Waver
✔ Kontich-Rumst-Duffel
✔ Kennismakingsronde
✔ Noteer uw aandachtspunt!
Ronde 1
Waar in het buitengebied ervaar jij droogte?
=> Rode sticker
Waar in het buitengebied ervaar jij wateroverlast?
=> Blauwe sticker
Vanwaar denk je dat die droogte/wateroverlast
komt?
Ronde 2
Welke projectideeën/oplossingen zorgen voor
minder wateroverlast?
Welke projectideeën/oplossingen zorgen voor
minder droogte?
Welke alternatieve bronnen zijn er in het
gebied?
Ronde 3
Welke projecten/ideeën zijn rijp voor
verdere uitwerking en indiening?
• Wat is er nog nodig?
Welke projecten/ideeën zijn nog niet rijp
genoeg?
• Wat is er nog nodig?
Ronde 3
Omcirkel de meest haalbare, prioritaire
projecten
14/10/2019
Oproep
demonstratiemaatregelen
Oproep demonstratieprojecten
Oproep gericht aan lokale coalities
✔ 50% projectsubsidies voor demonstratieprojecten
✔ 75.000€ subsidies beschikbaar voor Mechelse Groenteregio
✔ Uitvoering binnen de 3 jaar
✔ Projecten die mikken op water, landbouw en landschap
✔ Projecten die innovatief zijn en demonstratiewaarde hebben
Wie kan projecten indienen?
✔ Partners uit onze gebiedscoalitie
✔ Wij begeleiden en bundelen projectideeën
✔ Projectideeën van particulieren, landschapsbeheerders & landbouwers
✔ Op vrijwillige basis  win-wins
✔ Kostensoorten:
• facturen, overeenkomsten, beheersafspraken, opbrengstderving, ...
Projectideeën indienen tot 20/10!
✔ Op papier (nu of bij PSKW)
✔ Via mail (zelfde info nodig)
✔ Via Kobotoolbox
Projectideeën indienen tot 20/10!
https://ee.kobotoolbox.org/x/#otmZ9puv
Best zo snel mogelijk indienen!
Kan nog worden aangepast tot 20/10.
Vraag gerust onze hulp!
14/10/2019
Selectie
demonstratiemaatregelen
Indien niet geselecteerd
✔ Verbetervoorstellen voor volgende oproep
✔ Mogelijk andere subsidiekanalen (VLIF, VMM, ...)
✔ Verder uitwerken projectidee tot subsidie-aanvraag
✔ Ondersteuning vanuit PSKW, POM, RLRL, Provincie, Pidpa
Indien geselecteerd
Tot 30/11: Subsidieaanvraag indienen
https://ee.kobotoolbox.org/x/#otmZ9puv
Wanneer kan je beginnen?
✔ VANAF 30 maart 2020: start uitvoering op terrein
✔ 3 jaar de tijd voor uitvoering
✔ 50% subsidies
Vragen?
Aanspreekpunt: Stan Verdonck – 03 240 68 40

More Related Content

Similar to presentatie workshop Water+Land+Schap

Griet Beckers - Managementplan (De Europese natuurdoelen in vraag en antwoord)
Griet Beckers - Managementplan (De Europese natuurdoelen in vraag en antwoord)Griet Beckers - Managementplan (De Europese natuurdoelen in vraag en antwoord)
Griet Beckers - Managementplan (De Europese natuurdoelen in vraag en antwoord)Inverde - Forum voor groenexpertise
 
Handreiking Alle kinderboerderijen en bezoekers klimaatbestendig en waterbewu...
Handreiking Alle kinderboerderijen en bezoekers klimaatbestendig en waterbewu...Handreiking Alle kinderboerderijen en bezoekers klimaatbestendig en waterbewu...
Handreiking Alle kinderboerderijen en bezoekers klimaatbestendig en waterbewu...watercoalitie
 
2013.03.14 sessie d westland
2013.03.14 sessie d westland2013.03.14 sessie d westland
2013.03.14 sessie d westlandPraktijkleerstoel
 
Jaarplan onderzoek en innovatie Waternet 2018
Jaarplan onderzoek en innovatie Waternet 2018Jaarplan onderzoek en innovatie Waternet 2018
Jaarplan onderzoek en innovatie Waternet 2018Alice Fermont
 
Waterontspanner - Waterbouwdag 10 november 2015
Waterontspanner - Waterbouwdag 10 november 2015Waterontspanner - Waterbouwdag 10 november 2015
Waterontspanner - Waterbouwdag 10 november 2015Movares
 
Ifma debat philippe monserez_scholen van morgen_realty_13-05-14
Ifma debat philippe monserez_scholen van morgen_realty_13-05-14Ifma debat philippe monserez_scholen van morgen_realty_13-05-14
Ifma debat philippe monserez_scholen van morgen_realty_13-05-14Muriel Walter
 
Presentatie Informatieavond Structuurvisie Nieuw Stroomland
Presentatie Informatieavond Structuurvisie Nieuw StroomlandPresentatie Informatieavond Structuurvisie Nieuw Stroomland
Presentatie Informatieavond Structuurvisie Nieuw StroomlandProvincie Fryslân
 
Rapport kansen voor kleine windturbines
Rapport kansen voor kleine windturbinesRapport kansen voor kleine windturbines
Rapport kansen voor kleine windturbinesFrank Stroeken
 
Webinar | Waterstof competenties 23-08-23
Webinar | Waterstof competenties 23-08-23Webinar | Waterstof competenties 23-08-23
Webinar | Waterstof competenties 23-08-23Stork
 
Klimaatparticipatie via de Vlaamse riviercontracten
Klimaatparticipatie via de Vlaamse riviercontractenKlimaatparticipatie via de Vlaamse riviercontracten
Klimaatparticipatie via de Vlaamse riviercontractenTree company
 
Energieambassadeurs Provincie Oost-Vlaanderen
Energieambassadeurs Provincie Oost-VlaanderenEnergieambassadeurs Provincie Oost-Vlaanderen
Energieambassadeurs Provincie Oost-VlaanderenToerisme Oost-Vlaanderen
 
Presentatie praktijknetwerk optimalisatie grondgebonden teelt 22 mei 2012
Presentatie praktijknetwerk optimalisatie grondgebonden teelt 22 mei 2012Presentatie praktijknetwerk optimalisatie grondgebonden teelt 22 mei 2012
Presentatie praktijknetwerk optimalisatie grondgebonden teelt 22 mei 2012René Corsten
 
PNH presentatie 10 juni 2013
PNH presentatie 10 juni 2013PNH presentatie 10 juni 2013
PNH presentatie 10 juni 2013René Dronkers
 
Presentatie boekelermeer e+ v291117
Presentatie boekelermeer e+ v291117Presentatie boekelermeer e+ v291117
Presentatie boekelermeer e+ v291117Hans-Peter Hioolen
 
Koersverandering in het productief landschap, inspirerende lessen voor open r...
Koersverandering in het productief landschap, inspirerende lessen voor open r...Koersverandering in het productief landschap, inspirerende lessen voor open r...
Koersverandering in het productief landschap, inspirerende lessen voor open r...Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG)
 
Berchemse honing is flop
Berchemse honing is flopBerchemse honing is flop
Berchemse honing is flopThierry Debels
 
Toekomstgericht milieubeleid in Vlaanderen
Toekomstgericht milieubeleid in VlaanderenToekomstgericht milieubeleid in Vlaanderen
Toekomstgericht milieubeleid in VlaandereneasyFairs_belgium
 
Toelichting interreg IVB NWE
Toelichting interreg IVB NWEToelichting interreg IVB NWE
Toelichting interreg IVB NWEG32
 

Similar to presentatie workshop Water+Land+Schap (20)

Griet Beckers - Managementplan (De Europese natuurdoelen in vraag en antwoord)
Griet Beckers - Managementplan (De Europese natuurdoelen in vraag en antwoord)Griet Beckers - Managementplan (De Europese natuurdoelen in vraag en antwoord)
Griet Beckers - Managementplan (De Europese natuurdoelen in vraag en antwoord)
 
Handreiking Alle kinderboerderijen en bezoekers klimaatbestendig en waterbewu...
Handreiking Alle kinderboerderijen en bezoekers klimaatbestendig en waterbewu...Handreiking Alle kinderboerderijen en bezoekers klimaatbestendig en waterbewu...
Handreiking Alle kinderboerderijen en bezoekers klimaatbestendig en waterbewu...
 
2013.03.14 sessie d westland
2013.03.14 sessie d westland2013.03.14 sessie d westland
2013.03.14 sessie d westland
 
Jaarplan onderzoek en innovatie Waternet 2018
Jaarplan onderzoek en innovatie Waternet 2018Jaarplan onderzoek en innovatie Waternet 2018
Jaarplan onderzoek en innovatie Waternet 2018
 
Selection Mission2010
Selection Mission2010Selection Mission2010
Selection Mission2010
 
Waterontspanner - Waterbouwdag 10 november 2015
Waterontspanner - Waterbouwdag 10 november 2015Waterontspanner - Waterbouwdag 10 november 2015
Waterontspanner - Waterbouwdag 10 november 2015
 
Ifma debat philippe monserez_scholen van morgen_realty_13-05-14
Ifma debat philippe monserez_scholen van morgen_realty_13-05-14Ifma debat philippe monserez_scholen van morgen_realty_13-05-14
Ifma debat philippe monserez_scholen van morgen_realty_13-05-14
 
Presentatie Informatieavond Structuurvisie Nieuw Stroomland
Presentatie Informatieavond Structuurvisie Nieuw StroomlandPresentatie Informatieavond Structuurvisie Nieuw Stroomland
Presentatie Informatieavond Structuurvisie Nieuw Stroomland
 
Rapport kansen voor kleine windturbines
Rapport kansen voor kleine windturbinesRapport kansen voor kleine windturbines
Rapport kansen voor kleine windturbines
 
Iedereen kan tuinieren!
Iedereen kan tuinieren!Iedereen kan tuinieren!
Iedereen kan tuinieren!
 
Webinar | Waterstof competenties 23-08-23
Webinar | Waterstof competenties 23-08-23Webinar | Waterstof competenties 23-08-23
Webinar | Waterstof competenties 23-08-23
 
Klimaatparticipatie via de Vlaamse riviercontracten
Klimaatparticipatie via de Vlaamse riviercontractenKlimaatparticipatie via de Vlaamse riviercontracten
Klimaatparticipatie via de Vlaamse riviercontracten
 
Energieambassadeurs Provincie Oost-Vlaanderen
Energieambassadeurs Provincie Oost-VlaanderenEnergieambassadeurs Provincie Oost-Vlaanderen
Energieambassadeurs Provincie Oost-Vlaanderen
 
Presentatie praktijknetwerk optimalisatie grondgebonden teelt 22 mei 2012
Presentatie praktijknetwerk optimalisatie grondgebonden teelt 22 mei 2012Presentatie praktijknetwerk optimalisatie grondgebonden teelt 22 mei 2012
Presentatie praktijknetwerk optimalisatie grondgebonden teelt 22 mei 2012
 
PNH presentatie 10 juni 2013
PNH presentatie 10 juni 2013PNH presentatie 10 juni 2013
PNH presentatie 10 juni 2013
 
Presentatie boekelermeer e+ v291117
Presentatie boekelermeer e+ v291117Presentatie boekelermeer e+ v291117
Presentatie boekelermeer e+ v291117
 
Koersverandering in het productief landschap, inspirerende lessen voor open r...
Koersverandering in het productief landschap, inspirerende lessen voor open r...Koersverandering in het productief landschap, inspirerende lessen voor open r...
Koersverandering in het productief landschap, inspirerende lessen voor open r...
 
Berchemse honing is flop
Berchemse honing is flopBerchemse honing is flop
Berchemse honing is flop
 
Toekomstgericht milieubeleid in Vlaanderen
Toekomstgericht milieubeleid in VlaanderenToekomstgericht milieubeleid in Vlaanderen
Toekomstgericht milieubeleid in Vlaanderen
 
Toelichting interreg IVB NWE
Toelichting interreg IVB NWEToelichting interreg IVB NWE
Toelichting interreg IVB NWE
 

presentatie workshop Water+Land+Schap