Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vårt fantastiska nervsystem ny version

1,314 views

Published on

nervsystemet

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to like this

Vårt fantastiska nervsystem ny version

 1. 1. VÅRT FANTASTISKA NERVSYSTEM 1 Bild på hjärnan Nervsystemets olika delar nervcell
 2. 2. NERVSYSTEMETS UPPGIFT  Samlar in information från kroppens alla delar och från yttervärlden  Bearbetar informationen  Svarar på informationen och samordnar kroppens reaktion – ibland helt automatiskt, ibland bestämmer vi 2
 3. 3. NERVSYSTEMET En anatomisk del  Centrala nervsystemet  Perifera nervsystemet En fysiologisk del  Somatiska nervsystemet  Autonoma nervsystemet Översiktsbild 3
 4. 4. NERVSYSTEMETS ANATOMI Centrala nervsystemet – CNS 1. Stora hjärnan 2. Lilla hjärnan 3. Hjärnstammen med förlängda märgen 4. Ryggmärgen Perifera nervsystemet – PNS 1. Hjärnnerver (12 par) 2. Ryggmärgsnerver (31 par) 4
 5. 5. NERVSYSTEMETS MINSTA DEL Nervcellen  Cellkropp med cellkärna  Dendriter – de korta utskotten - tar emot impulser  Axon – det långa utskottet – leder impulser  Myelin – vitaktig substans – impulsen leds snabbt i axon med myelin. Bildar vit nervsubstans  Nervceller utan myelin Nervcell 5 Nervcellens olika delar
 6. 6. IMPULSÖVERFÖRINGEN: Synaps Området där överföringen av de småelektrisk impulserna sker. Från en nervcells axon till nästa nervcells dendriter eller till en muskel. Överföringen sker med hjälp av kemiska ämnen – transmittorsubstanser/signals ubstanser Exempel på signalsubstanser: Acetylkolin (vanligast) Dopamin Noradrenalin Serotonin 6 Så här fungerar en synaps
 7. 7. DELAD I TVÅ HALVOR - HEMISFÄRER Vänster halva – ”akademisk”, logiskt tänkande, matte, språk Höger halva – ”konstnärlig”, kreativt tänkande, skapande, färger, musik Uppdelad i ”lober”  Pannlob  Hjässlob  Tinninglob  Nacklob 7 Höger respektive vänster hjärnhalva Hjärnans olika lober
 8. 8. VILKEN DEL AV HJÄRNAN STYR VAD? 8 Hjärnans olika centra
 9. 9. 2. LILLA HJÄRNAN - CEREBELLUM  Sitter under stora hjärnan i bakhuvudet  Djupt fårad Främsta uppgift:  Samordna /koordinera muskelrörelser 9 Lillhjärnan sedd från sidan och underifrån
 10. 10. HYPOTHALAMUS Reglerar de fyra F: Fighting Fleeing Feeding Fucking 10
 11. 11. NERVERNA  Nerver från CNS ut till kroppen = motoriska nerver (efferenta nerver)  Nerver till CNS från kroppen = sensoriska nerver (afferenta nerver)  Plexus = buntar av nerver t.ex Plexus Brachialis (armnerven)  Kroppens kraftigaste nerv = ichiasnerven (nervus ichiadicus) på baksidan av skinkan/låret  Signalerna till och från hjärnan, som leds i ryggmärgen, korsas i förlängda märgen = pyramidbanekorsningen – skador i höger hjärnhalva = symtom i vänster kroppshalva 11
 12. 12. REFLEXER Sker utan att hjärnan är inkopplad 1. Skyddsreflex t.ex. handen på en varm platta. Signal går till ryggmärgen som genast skickar ut en signal att rycka undan handen. Du rycker undan handen. Samtidigt går en signal från ryggmärgen till hjärnan. Först när signalen når hjärnan känner du smärta. 2. Medfödda reflexer t.ex. sugreflexen 3. Senreflexer t.ex. knäreflexen – du slår lätt strax under knät – benet far uppåt 12 knäreflex skyddsreflex sugreflex
 13. 13. NERVSYSTEMETS FYSIOLOGISKA INDELNING 1. Somatiska nervsystemet Viljemässigt styrda rörelser  Motorisk del – motoriska nerver skickar signaler till musklerna så att vi kan utföra en viljemässig rörelse  Sensorisk del – sensoriska nerver skickar signaler till CNS från yttervärlden via våra sinnesorgan 13
 14. 14. NERVSYSTEMETS FYSIOLOGISKA INDELNING FORTS. 2. Autonoma nervsystemet Icke viljestyrt – styr de inre organen Sympatiska nervsystemet – när vi är stressade, arga, rädda eller skrämda  Hjärtat slår snabbt, pupillerna vidgas, blodtrycket stiger, vi svettas. Kroppshåren reser sig, andningen ökar – kroppen bereder sig på strid eller flykt Parasympatiska nervsystemet – när vi vilar, är lugna  Mag-tarmkanalen arbetar, hjärtat slår lugnt osv. Normalt råder det balans mellan de båda systemen 14
 15. 15. DET SOMATISKA NERVSYSTEMET Exempel Vi ser ett vattenglas , sensoriskt synintryck skickas via de sensoriska, inåtledande (afferenta) nervbanorna till syncentra i stora hjärnan. Informationen bearbetas Vi bestämmer att vi skall dricka vattnet Signaler skickas via motoriska, utåtgående (efferenta) nervbanor till armens och handens muskler. Vi lyfter vattenglaset för att dricka, för att vi vill göra det. 15
 16. 16. DET AUTONOMA NERVSYSTEMET Exempel Du har precis ätit middag. Du vilar i soffan. Det parasympatiska nervsystemet ser till hjärtat slår lugnt och att mag-tarmkanalen arbetar för att smälta maten. Du drack en hel del vatten till maten. Det parasympatiska nervsystemet talar om för dig att du behöver kissa. På väg till toaletten börjar någon banka på ytterdörren. Du blir jätterädd. Det sympatiska nervsystemet ser till att dina pupiller vidgas, du börjar svettas, hjärtat slår snabbt, blodtrycket stiger, du behöver inte gå på toaletten längre. Du är beredd på att fly. 16
 17. 17. NERVSYSTEMETS UPPBYGGNAD 17

×