Advertisement

More Related Content

Similar to BCG Matrix for ZARA.pptx(20)

Recently uploaded(20)

Advertisement

BCG Matrix for ZARA.pptx

  1. BCG Matrix The best marketing tool for your business.
  2. Overview Same piszemy kryteria w odniesieniu do naszej firmy , ale te z przykładu na zdjęciach może też być. Robimy trzy tabeli. 1 dla , 2 dla firmy konkurentów, 3 dla firmy konkurentów. W przykładzie na zdjęciach strony 11-14. Proszę zobaczyć zdjęcia. Wykres na podsumowaniu “obraz graficzny firmy na tle konkurencji” to znaczy, że robimy wszystkie 3 firmy ( i 2 firmy-konkurenty) na jednym wykresie.
  3. Understanding the problems 01 I grupa o charakterze społeczno-ekonomicznym ● Miejsce zamieszkania ● Dochody ● Status społeczno-ekonomiczny Unikamy opisów produktu II grupa demograficzne kryteria ● Płeć ● Wiek ● Wykształcenie ● Stan cywilny ● Narodowość ● Wielkość rodziny ● Fazy w cyklu życia rodziny (okres przedmałżeński, małżeństwo bez dzieci, małżeństwo z pierwszym dzieckiem, rodzice z dziećmi w wieku szkolnym, rodzice z dziećmi w wieku studenckim, dziadkowie) 02 03
  4. Project objective 7. Obowiązkowo bo z tego będzie osobna ocena. Marketing bezpośredni - to jest oddzielny moduł, więc trzeba bardzo fajnie opisać z nagłówkiem “Marketing bezpośredni” opis tego co firma wykorzystuje z marketingu bezpośredniego + można dodać również naszą propozycję uwzględniając firmę , specyfikę, do klienta którego mamy wybranego w rozdziale 6. Przykłady - mailing, telemarketing, kontakty pocztowe (wysyłania zaproszeń do firmy, dni otwarte i t.d., działalność PR)
  5. Target audience Obowiązkowo bo z tego będzie osobna ocena. Zarządzania relacjami z klientem - to jest oddzielny moduł, więc trzeba bardzo fajnie opisać z nagłówkiem “Zarządzania relacjami z klientem” (opracować na bazie teoretycznej dla firmy i na bazie przykładu, który podany na zdjęciach). n.p. Zarządzania kontaktami z klientem (można to uwzględnić w jakimś systemie organizacyjnym firmy). Gdy w rozdziale 7 daliśmy - wysyłania maili do klienta, zaproszenia do firmy, wysyłanie katalogów do konsumentów, czy badania na temat opinii konsumentów, to tutaj w rozdziale 8, możemy też wziąć coś podobnego (bo te rzeczy są powiązane między sobą)
Advertisement