Advertisement

Activity of journalism.ppt

Feb. 5, 2023
Advertisement

More Related Content

Similar to Activity of journalism.ppt(20)

Recently uploaded(20)

Advertisement

Activity of journalism.ppt

 1. Доповідачки: Людмила Панкратова, медіа-юристка, медіа-тренерка Віра Крат, медіа-юристка, адвокатка «Алгоритм дій журналістів у ситуації, коли здійснюється перешкоджання законній професійній діяльності журналіста»
 2. Дата проведення – 08 вересня 2017 р. 11.00-12.30 •питання до обговорення: •– ознаки перешкоджання законній професійній діяльності журналістів за Кримінальним кодексом України •– хто вважається журналістом •– алгоритм дій у ситуації, коли перешкоджають журналістській діяльності •Тренерка: Віра Крат, адвокатка, медіа-юристка.
 3. Ст.17 ЗУ «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» • Відповідальність за скоєння злочину проти журналіста у зв'язку з виконанням ним професійних обов'язків або перешкоди його службовій діяльності прирівнюється до відповідальності за скоєння таких же дій проти працівника правоохоронних органів. Норми даного закону прямо вказують на те, що службова діяльність журналіста не може бути підставою для його арешту, затримання, а також вилучення зібраних, опрацьованих, підготовлених ним матеріалів та технічних засобів, якими він користується у своїй роботі.
 4. Такий особливий статус потерпілого від злочину вимагає доведення, що: -потерпілий є журналістом -під час подій, щодо яких ведеться кримінальне провадження займався законною професійною журналістською діяльністю -правопорушник усвідомлював, що вчиняє правопорушення саме щодо журналіста -метою протиправних дій - перешкодити збору, зберіганню, розповсюдження інформації
 5. Ознаки перешкоджання законній діяльності журналістів - Законною є така діяльність журналістів, яка спрямована на реалізацію ними своїх повноважень у інформаційній сфері і здійснюється засобами та в порядку, передбачених законом. - Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів - це протиправне створення будь- яких перепон, обмежень, заборон щодо одержання, використання, поширення та зберігання інформації окремим журналістом (журналістами) чи засобом масової інформації. -До такого перешкоджання відноситься : незаконне вилучення зібраних, опрацьованих, підготовлених журналістом матеріалів і технічних засобів, якими він користується у зв’язку із своєю професійною діяльністю, незаконна відмова у доступі журналіста до інформації, незаконна заборона висвітлення окремих тем, показу окремих осіб, критики суб’єкта владних повноважень, а так само будь-яке інше умисне перешкоджання, а також вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків або переслідування журналіста у зв’язку з його законною професійною діяльністю. СЛОВЕСНА ДИСКУСІЯ не може кваліфікуватись як перешкоджання.
 6. Важливість законності дій журналістів під час збору інформації Стаття 171. Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів 1. Незаконне вилучення зібраних, опрацьованих, підготовлених журналістом матеріалів і технічних засобів, якими він користується у зв’язку із своєю професійною діяльністю, незаконна відмова у доступі журналіста до інформації, незаконна заборона висвітлення окремих тем, показу окремих осіб, критики суб’єкта владних повноважень, а так само будь-яке інше умисне перешкоджання здійсненню журналістом законної професійної діяльності - карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років. 2. Вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків або переслідування журналіста у зв’язку з його законною професійною діяльністю -
 7. Стаття 345-1 Кримінального кодексу України. Погроза або насильство щодо журналіста  Стаття 345-1. Погроза або насильство щодо журналіста  1. Погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо журналіста, його близьких родичів чи членів сім’ї у зв’язку із здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності -  карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.  2. Умисне заподіяння журналісту, його близьким родичам чи членам сім’ї побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку із здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності -  карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.  3. Умисне заподіяння журналісту, його близьким родичам чи членам сім’ї тяжкого тілесного ушкодження у зв’язку із здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності -  карається позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років.  4. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, вчинені організованою групою, -караються позбавленням волі на строк від семи до чотирнадцяти років.
 8. Стаття 347-1. Умисне знищення або пошкодження майна журналіста • 1. Умисне знищення або пошкодження майна, що належить журналісту, його близьким родичам чи членам сім’ї, у зв’язку із здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності - • караються штрафом від п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п’яти років. • 2. Ті самі дії, вчинені шляхом підпалу, вибуху або іншим загальнонебезпечним способом, або такі, що спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, - • караються позбавленням волі на строк від шести до п’ятнадцяти років.
 9. Стаття 348-1 Кримінального кодексу. Посягання на життя журналіста • Вбивство або замах на вбивство журналіста, його близьких родичів чи членів сім’ї у зв’язку із здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності - • караються позбавленням волі на строк від дев’яти до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.
 10. Стаття 349-1. Захоплення журналіста як заручника • Захоплення або тримання як заручника журналіста, його близьких родичів чи членів сім’ї з метою спонукання цього журналіста вчинити або утриматися від вчинення будь-якої дії як умови звільнення заручника - • караються позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років
 11. Ст.347-1 Кримінального кодексу • Примітка. Під професійною діяльністю (але не зазначено, що є законною) журналіста у цій статті та статтях 171, 347-1, 348-1цього Кодексу слід розуміти систематичну діяльність особи, пов’язану із збиранням, одержанням, створенням, поширенням, зберіганням або іншим використанням інформації з метою її поширення на невизначене коло осіб через друковані засоби масової інформації, телерадіоорганізації, інформаційні агентства, мережу Інтернет. Статус журналіста або його належність до засобу масової інформації підтверджується редакційним або службовим посвідченням чи іншим документом, виданим засобом масової інформації, його редакцією або професійною чи творчою спілкою журналістів (щодо фрілансерів)
 12. важливо • Якщо професійна діяльність журналіста є незаконною, то перелічені статті Кримінального кодексу журналіста не захищають. • Кримінальна відповідальність може мати місце якщо в діях кривдників є склад інших злочинів – нанесення тілесних ушкоджень, хуліганство…
 13. Яка діяльність є незаконною - Діяльність журналістів щодо збирання, зберігання, використання та поширення інформації з обмеженим доступом (конфіденційна та таємна) з порушенням встановленого законом порядку. При цьому слід мати на увазі, що інформація з обмеженим доступом може бути поширена без згоди її власника, якщо ця інформація є суспільно значимою, тобто якщо вона є предметом громадського інтересу і якщо право громадськості знати цю інформацію переважає право її власника на її захист. - Діяльність журналістів, яка полягає у: закликах до захоплення влади, насильницької зміни конституційного ладу або територіальної цілісності України; пропаганді війни, насильства та жорстокості; розпалюванні расової, національної, релігійної ворожнечі; поширенні порнографічної чи іншої інформації, яка підриває суспільну мораль або підбурює до правопорушень, принижує честь і гідність людини; втручанні у приватне життя особи тощо.
 14. Чи можлива відповідальність за перешкоджання незаконній діяльності ? • Дії при умисному перешкоджанню незаконній діяльності журналіста можуть в окремих випадках бути кваліфіковано як злочин проти життя, здоров’я, волі особи, злочин проти власності тощо. • Наприклад, нанесення тілесних ушкоджень, хуліганство, пошкодження майна, але кваліфікація буде, як вчинення злочину відносно звичайної особи.
 15. Поради журналістам • 1. Зафіксуйте протиправні дії на технічні засоби. • 2. Зателефонуйте 102, по телефону опишіть, що трапилось та попросіть, щоб на місце вчинення правопорушення направили слідчу оперативну групу. • 3. Зателефонуйте 103, якщо внаслідок протиправних дій завдано шкоди здоров’ю. • 4.Повідомте керівництву ЗМІ або Вашим колегам-журналістам з метою ії прибуття на місце правопорушення і висвітлення інциденту. • 5.Подайте заяву про злочин. Таку заяву можете подати слідчій оперативній групі, про що складається протокол. По можливості, сфотографуйте цю заяву і протокол. В заяві зазначте хто, коли, в якому місці і яким чином протидіяв .
 16. Як довести здійснення професійної діяльності? • Журналіст здійснює свою діяльність на засадах самостійності (ст.26 Закону «Про друковані ЗМІ»). Необхідність здійснювати власний творчий пошук нової потрібної інформації та її джерел є специфічною рисою та умовою журналістської діяльності відповідно до ст.12 Закону «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів».
 17. продовження • 6. Заяву можете подати до відділу поліції за місцем вчинення правопорушення з відміткою на другому екземплярі заяви. • 7.Через добу необхідно звернутись до відділку з вимогою надати витяг з Реєстру досудових розслідувань. У витягу має зазначатись, серед іншого, номер кримінального провадження, слідчий, який буде проводити досудове розслідування. • 8. Оскаржити бездіяльність, якщо протягом 24 годин з моменту подання заяви не порушено кримінальне провадження. Оскарження можливе протягом 10 днів. Якщо цей строк пропущено, то можливо його «поновити» через подачу нової заяви. • 9.Зберігайте пошкоджене майно аудіо-, відео апаратуру, телефон, одяг, авто
 18. продовження • 10. Зберігайте підтверджуючі документи – звернення до лікарів, купівлю ліків, оскільки це буде підтвердженням завданої Вам шкоди. • 11. Самостійно або попросіть колег, з’ясуйте наявність відеокамер на місці інциденту, спробуйте отримати копію запису інциденту. • 12. Опитайте свідків інциденту, запишіть їх прізвища, ім’я по батькові, місце проживання, номер телефону, місце роботи (по можливості). • 13. Якщо Ви працюєте в ЗМІ і інцидент спровокував невиконання редакційного завдання – подайте керівництву доповідну записку (чи інший прийнятий в редакції документ) з зазначенням причин невиконання редакційного завдання.
 19. важливо На місці події поліцейський: - відбирає пояснення. Ці пояснення не є доказом у справі, але дають можливість оцінити правдивість показів у подальшому. - проводить огляд місцевості, що є слідчою дією і одним із доказів у справі. Мета огляду – виявлення і фіксація обставин вчинення кримінального правопорушення: уламки фото-, аудіо-, відео апаратури, слідів авто, знаряддя злочину (палиця і т.і.). Тому необхідно бути уважним і вимагати фіксувати в протоколі і вилучати на місці події всі речі, які можуть допомогти розслідуванню.
 20. Найчастіше виникають питання: • 1. Журналіст не виконував редакційне завдання. • 2. Правопорушник захищав своє приватне життя. • 3. Журналіст порушував закон. • 4. Правопорушник не усвідомлював, що перешкоджає законній діяльності журналіста.
 21. Контакти • Тел. 050 310 23 47 • Електронна пошта: krat.vira@gmail.com • Дякую за увагу!
Advertisement