Argumentace výběru tématu:Toto téma jsem si vybrala z toho důvodu, že studuji obor Teorie interaktivních médií, kterýkombi...
především zručnost a trpělivost, protože výroba často trvala až třicet let. Důležitým mezníkemve vývoji knih, a to předevš...
Umberto Eco tvrdí, že je bezpodmínečně důležité rozlišovat mezi dvěma druhy knih. Dojedné skupiny patří ty knihy, které js...
Zdroj: NetDirect.czOdkaz: http://infogr.am/Prodej-elektronickych-knih-v-CR/
Hodnocení zdrojů:Odborná monografie:KNEIDL, Pravoslav. Z historie evropské knihy: po stopách knih, knihtisku a knihoven. V...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kpi

522 views

Published on

Kurz práce s informacemi

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
522
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kpi

  1. 1. Argumentace výběru tématu:Toto téma jsem si vybrala z toho důvodu, že studuji obor Teorie interaktivních médií, kterýkombinuje digitální média a umění. Neboť chci v této práci zmínit vývoj knihy, tedy od jejichpočátků do dnešních dnů, kdy dochází k proměnám do digitálních podob, nazvala jsem tutopráci „Kniha, kniha v době digitálních médií a její budoucnost“.Anotace:Tato práce mapuje knihu a její historii. Zaměřuje se na současný stav, kdy se objevujíspekulace, že by nové technologie mohly vytlačit tištěné knihy z naší budoucnosti.Zmiňuje i myšlenky Umberta Eco, který se ve svém textu Od internetu ke Gutenbergovibudoucnost knihy probírá.Klíčová slova:Kniha, e-book, elektronická kniha, hypertext, digitalizace, Umberto EcoNázev práce:KNIHA, KNIHA V DOBĚ DIGITÁLNÍCH MÉDIÍ A JEJÍ BUDOUCNOSTText práce:Začátkem této práce je důležité uvědomit si, co to kniha vlastně je, zároveň se nabízí otázka,zda-li lze elektronické knihy či jiná nová média stále knihou. Různé zdroje nabízí různédefinice knihy. Například internetová encyklopedie Wikipedia1 říká, že kniha je svazek listů,či arch papírů, který je popsaný, potištěný nebo i prázdný, opatřený přebalem, a s vazbou,zároveň však tvrdí, že na ni lze nazírat jako na literární práci, a to i v elektronické podobě.Další definice vidí knihu jako neperiodické literární dílo, které tvoří myšlenkový nebovýtvarný celek, v konečné podobě by měla být zpravidla vytištěná a knihařsky zpracovaná vesvazek. S příchodem nových médií, především těch, o kterých se polemizuje, že by mohlynahradit knihu, bylo žádoucí, aby vznikaly i nové definice, obzvláště při srovnávání těchtonových moderních knih s těmi klasickými. Například e-book bývá trochu překvapivědefinována, i jako obyčejný textový soubor, ale měla by být stále především knihou. Už sevšak nedá mluvit o fyzickém objektu, představovaný právě svazkem listů. E-book je siceknihou, ale virtuální knihou, čili souborem virtuálních stránek.2Historie knihyPrvním impulzem pro vznik knih byl samozřejmě vznik písma, které bylo potřeba zapisovat auchovávat. Ve starověkých civilizacích tuto funkci zastávaly zpočátku hliněné destičky,později pergameny, ty byly postupně nahrazovány kodexem, což byla svázaná kniha.Středověké knihy vznikaly v klášterech a na císařských dvorech. Středověké písárny čiliskriptoria, a především práce v nich, byla velmi uznávána a záslužná. Psát knihu vyžadovalo1 Přispěvatelé Wikipedie, Kniha [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2012, Datum poslední revize13. 12. 2012, 12:37 UTC, [citováno 15. 12. 2012] <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kniha&oldid=9427827>2 KATOLICKÝ, Arnošt. E-Book. E-Kniha. Elektronická kniha. [online]. 2000. Dostupné z:http://www.ebook.zcu.cz/e_book_pdf.pdf
  2. 2. především zručnost a trpělivost, protože výroba často trvala až třicet let. Důležitým mezníkemve vývoji knih, a to především v její výrobě znamenal vynález Johanna Guberga v 15. století -knihtisk. Gutenberg zdokonalil i písmolijectví, které umožňovalo sériové kopie literárníchděl.3 Důležitý byl pro knihu začátek éry počítačů, a především objev hypertextu. Jeho hlavnívýhodou, je to, že jej na rozdíl od knihy nemusíme číst lineárně zleva doprava, jako tištěnouknihu, a naopak zde každý bod může být potenciálně spojen s kterýmkoliv jiným.S příchodem hypertextu se objevily teze, že by mohl v budoucnosti nahradit knihy, protože sepřepokládalo, že je učiní zastaralými.4Pohled Eca na souboj elektronických a tištěných knihPrvní myšlenka elektronické knihy je přisuzována Michaelu S. Hartovi, který v roce 1971založil Projekt Gutenberg. Tyto knihy byly nejprve určeny pro jen pro specializovanouskupinu čtenářů, zahrnovaly především manuály, návody či technické příručky.5 Umberto Ecosi ve své práci Od internetu ke Gutenbergovi, pokládá otázku, jestli hypertextový disk můžeskutečně nahradit knihy ke čtení, a zda-li je možné, aby tyto způsoby změnily podstatu čteníknih, jako je román nebo básnická sbírka. Knihy podle něj zůstanou nezbytné nejen proliteraturu, ale i pro všechny ostatní oblasti, kde je potřeba pečlivého čtení, protože čístpapírovou knihu a knihu na obrazovce je velký rozdíl. Pro něj je největší výhoda knih v jejichtrvanlivosti, a v tom, že nepotřebují žádnou další energii. Počítačová komunikace náspředbíhá, zatímco knihy cestují stejnou rychlostí, jako čtenář. Důležité je podle Eca siuvědomit, že není lingvistický či encyklopedický systém. Daný text má nekonečněneomezené možnosti systému, a textuální hypertext je konečný a omezený, ale zároveňrovněž otevřený nesčetným zkoumáním. Hypertext tak může výborně fungovat se systémy,ale nikoliv s s texty. Vzhledem k tomu, že systémy jsou tedy omezené, ale nekonečně, anaproti tomu texty omezené a konečné, umožňující velký počet interpretací. Jako třetímožnost si můžeme hypertexty představit jako neomezené a nekonečné, kdy každý uživatelmůže cokoliv přidat, tedy vznikne nekonečný příběh. S touto možností by zanikalo klasicképojetí autorství, a vznikl by nový způsob zapojení tvořivosti. Tuto možnost Eco vítá.Na otázku, zda-li počítače učiní knihy zastaralými odpovídá, že pokud by se tak stalo, muselyby vymizet i všechny tištěné materiály, a to je velmi nepravděpodobné.množství publikovaných knih, protože těch je podle něj v knihkupectvích zbytečně mnoho.3 KNEIDL, Pravoslav. Z historie evropské knihy: po stopách knih, knihtisku a knihoven. Vyd. 1. Praha: Svoboda,1989, 143 s. ISBN 8020500936.4 ECO, Umberto. Od internetu ke Gutenbergovi [online]. Glosy.info, 21.duben 2005. [cit. 15.prosince2012].Dostupné na www: <http://glosy.info/texty/od-internetu-ke-gutenbergovi/>.ISSN 1214-88575 SILLMEN, David. První elektronická kniha prodala milion kopií [online]. 2010. Dostupné z:http://magazin.stahuj.centrum.cz/prvni-elektronicka-kniha-prodala-milion-kopii/
  3. 3. Umberto Eco tvrdí, že je bezpodmínečně důležité rozlišovat mezi dvěma druhy knih. Dojedné skupiny patří ty knihy, které jsou určené ke čtení, ta druhá skupina jsou knihy určené kekonzultacím. Knihy ke čtení, jako například román, filosofická pojednání nebo analýzy, jsouběžným způsobem čtení, Eco jej nazývá detektivním. Při takovém čtení zažíváme situaci, kdyautor chce, abychom knihu otevřeli na první straně, postupně sledovali nám předkládanéotázky, a na konci viděli, jak dospívá k závěru. Druhý způsob čtení poskytují knihyk nahlížení, jako příručky a encyklopedie, tedy knihy, které nemusíme číst celé, a hledámev nich jen to, co zrovna potřebujeme. Samotné encyklopedie jsou určeny ke konzultacím,nikdy je nečteme od první po poslední stránku. V těchto myšlenkách se Eco snaží vyjádřit, ženová média mohou nahradit encyklopedie, dokonce mohou být lepší než ty tištěné, nikolivvšak první skupinu knih, jelikož zážitek z nich žádné médium nenahradí.6Největšímproblémem, se kterým se setkáváme, je problém přesné definice knihy, vzhledem k tomu, žese odborníci, a ani společnost neshoduje na tom, jestli je kniha v elektronické podobě stáleknihou, nebo se knihou dá nazývat pouze umělecké dílo, které by mělo být v konečné podoběvytištěné a svázáno do vazby. Díky Umbertu Eco máme možnost si uvědomit, že hrozbu proknihy nepředstavuje jen hypertext a počítače, ale i další média, jako televize, v nich napříkladfilmy, nebo i rádio. Jeho pohled na budoucnost tištěných knih se zdá tímnejpravděpodobnějším, který může nastat. Tedy, že knihy rozhodně nevymizí, ale pouze jenová média nějakým způsobem ovlivní.Z mého pohledu je pro tuto práci a její závěr důležitá anketa, která probíhala mezi 108respondenty, a ze které vyplynulo, že převážná většina si nedokáže svou budoucnost bezknihy představit. Ze závěrů, které z této práce vyplynuly lze tvrdit, že tištěné knihy v našíbudoucnosti místo rozhodně mají a nové technologie je budou pouze doplňovat.6 ECO, Umberto. Od internetu ke Gutenbergovi [online]. Glosy.info, 21.duben 2005. [cit. 15.prosince2012].Dostupné na www: <http://glosy.info/texty/od-internetu-ke-gutenbergovi/>.ISSN 1214-8857
  4. 4. Zdroj: NetDirect.czOdkaz: http://infogr.am/Prodej-elektronickych-knih-v-CR/
  5. 5. Hodnocení zdrojů:Odborná monografie:KNEIDL, Pravoslav. Z historie evropské knihy: po stopách knih, knihtisku a knihoven. Vyd.1. Praha: Svoboda, 1989, 143 s. ISBN 8020500936.  tento zdroj považuji za zcela důvěryhodný  autor je odborníkem  problematikou se zabývá do hloubky  protože je to tištěná kniha, pravděpodobně byla redigovaná i recenzovaná  jazyk odpovídá tématu i potencionálním čtenářům, nevyskytují se chyby  vzhledem k tématu, ke kterému jsem ji využila bych řekla, že se dá považovat za aktuálníOdborný článek:ECO, Umberto. Od internetu ke Gutenbergovi [online]. Glosy.info, 21.duben 2005. [cit.15.prosince 2012].Dostupné na www: <http://glosy.info/texty/od-internetu-ke-gutenbergovi/>.ISSN 1214-8857  zdroj považuji opět za důvěryhodný  Umberto Eco je erudovaným odborníkem  myšlenky jsou originální  stránka obsahuje veškeré odkazy i obsáhlé informace o autorovi  stránka je velmi přehledná a tématická  úroveň jazyka odpovídá potencionálním čtenářůmPříspěvek na webu:Přispěvatelé Wikipedie, Kniha [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2012, Datumposlední revize 13. 12. 2012, 12:37 UTC, [citováno 15. 12. 2012]<http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kniha&oldid=9427827>  příspěvek jsem zhodnotila důvěryhodným vzhledem k tomu, že mi pouze posloužil na komparaci různých definic knihy  obsahuje odkazy, ze kterých čerpá, jsou funkční  byla aktuálně editovaná  sděluje přesné a jednoduché informace  stránka je přehledná a neobsahuje nic, co by se dalo zhodnotit zbytečným

×