Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

IT- Presentatie.Net 2011 05

564 views

Published on

Meer weten over de nieuwste ontwikkelingen in .net?

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

IT- Presentatie.Net 2011 05

 1. 1. Moderne architectuur van een applicatie 26/05/2011 Moderne architectuur van een applicatie 1 Informatiesessie door Luc Standaert & Christophe Ketels Kennisevent ORBID – 26 mei 2011
 2. 2. De Agenda • Inleiding • Architectuur • Demo • Technologie 26/05/2011 Moderne architectuur van een applicatie 2
 3. 3. Inleiding • Architectuur = Fundering van de applicatie • De gekozen architectuur is een evenwicht tussen – Vereisten en beperkingen opgelegd door de business – Moderne tools en technologieën – Zoveel mogelijk toegevoegde waarde voor de business – Onderhoudbaarheid (interfaces), flexibiliteit en schaalbaarheid 26/05/2011 Moderne architectuur van een applicatie 3
 4. 4. 26/05/2011 Moderne architectuur van een applicatie 4 Architectuur
 5. 5. • Caching • Afhandelen van fouten • Meertaligheid • Logging • Security (authentication, authorization) • Validatie • Navigatie • Beheer van transacties 26/05/2011 Moderne architectuur van een applicatie 5 Architectuur: algemeen
 6. 6. • Client / Server (C/S) • Domain Driven Design (DDD) • Layered Architecture a layer is a logical structuring mechanism for the elements that make up your software solution • N-Tier a tier is a physical structuring mechanism for the system infrastructure • Object-Oriented (OO) include features such as data abstraction, encapsulation, messaging, modularity, polymorphism, and inheritance • Service-Oriented (SOA) A system based on a SOA will package functionality as a suite of interoperable services that can be used within multiple, separate systems from several business domains. 26/05/2011 Moderne architectuur van een applicatie 6 Architectuur patterns
 7. 7. • Architectuur = combinatie van verschillende patterns • Voorbeeld: – Layered architectuur (Data – Business – UI) – Layered UI laag: vb. MVC, MVP, MVVM, ... – 3-Tier (elke laag op andere server) – Object-Oriented objectmodel vb. Customer, Order,... 26/05/2011 Moderne architectuur van een applicatie 7 Architectuur patterns
 8. 8. • Applicatie type: – Mobiele applicatie – Rich Client applicatie: WPF, Windows Forms – Rich Internet Client applicatie: Silverlight – Web applicatie: ASP.NET, ASP.NET MVC – Service applicatie: Windows Communication Foundation (WCF) 26/05/2011 Moderne architectuur van een applicatie 8 Architectuur
 9. 9. 26/05/2011 Moderne architectuur van een applicatie 9 Windows vs Web Applicatie Windows Application Web Application Silverlight Application GUI Complex Eenvoudig Complex OS Windows Alle Veel Toestellen Windows gebaseerde Alle Veel Installatie Lokaal Server Server Interactie met lokale applicaties Ja Nee Beperkt Toegang tot lokale systeembronnen Ja Nee Beperkt Internet toegang Nee Ja Ja
 10. 10. • WPF: – Meer grafische mogelijkheden: 2D & 3D – Schermresolutie onafhankelijk – Streaming audio en video – Vector graphics – XAML (Extensible Application Markup Language): scheiding tussen UI en UI logica. – Data binding 26/05/2011 Moderne architectuur van een applicatie 10 WPF vs Windows Forms
 11. 11. • Windows Forms: – Bestaat al langer – Meer third-party controls beschikbaar (inhaal- race !) – Misschien reeds expertise in huis • Maar: – WPF is de opvolger van Windows Forms – Windows Forms krijgt op termijn enkel nog vermelding in geschiedenisboeken 26/05/2011 Moderne architectuur van een applicatie 11 WPF vs Windows Forms
 12. 12. 26/05/2011 Moderne architectuur van een applicatie 12 WPF vs Windows Forms
 13. 13. • Silverlight is een ontwikkelingsplatform waarmee complexe grafische interfaces kunnen worden ontwikkeld voor in browsers, als desktopsoftware of in mobiele apparaten – Plugin – Ook voor oudere browsers – XAML based UI en .NET code – „concurrent‟ van Adobe Flash • HTML5: – Nog niet 100% af – Enkel nieuwste browsers – HTML syntax en javascript (CSS3, Javascript, XML, JSON) 26/05/2011 Moderne architectuur van een applicatie 13 Silverlight vs HTML5
 14. 14. • Silverlight is enige optie bij: – Windows Phone – Out of browser applicaties – Games • Anders: – HTML5 waar dit volstaat/kan – Silverlight voor specifieke functionaliteit, geavanceerde databinding – Mix is mogelijk 26/05/2011 Moderne architectuur van een applicatie 14 Silverlight vs HTML5
 15. 15. 26/05/2011 Moderne architectuur van een applicatie 15 Silverlight
 16. 16. • Canvas 26/05/2011 Moderne architectuur van een applicatie 16 HTML5
 17. 17. • Javascript Library voor het lezen/bewerken van DOM, CSS en Ajax interactie. 26/05/2011 Moderne architectuur van een applicatie 17 JQuery
 18. 18. • Windows Communication Foundation • Opvolger van Web Services • HTTP en TCP gebaseerd • SOAP (XML) en binair • Gebruik: – Uitwisseling van data – Synchronisatie van data 26/05/2011 Moderne architectuur van een applicatie 18 WCF
 19. 19. • Object Relational Mapper (=ORM) • Aanbevolen manier om database te benaderen • Voordelen: – Geen code meer schrijven om database te benaderen – Query‟s met LINQ – Database onafhankelijk – Extra abstractie niveaus – Resultaat: objectmodel – evenwicht kan gevonden worden met stored procedures (kunnen opgenomen worden in EF) 26/05/2011 Moderne architectuur van een applicatie 19 Entity Framework
 20. 20. 26/05/2011 Moderne architectuur van een applicatie 20 DEMO
 21. 21. • Historiek .NET 26/05/2011 Moderne architectuur van een applicatie 21 Visual Studio
 22. 22. 26/05/2011 Moderne architectuur van een applicatie 22 Visual Studio
 23. 23. • Package Manager Console in VS 2010 • Installatie via Tools -> Extension Manager • Gemakkelijker gebruik van Third-party libraries: – Via “Add Library Package Reference” – Via Package Manager Console • Gebaseerd op powershell 26/05/2011 Moderne architectuur van een applicatie 23 NuGet
 24. 24. • Eenvoudige commando‟s: – get-package –remote – get-package –remote –filter [filter name] – install-package [package name] – uninstall-package [package name] 26/05/2011 Moderne architectuur van een applicatie 24 NuGet
 25. 25. • Package Explorer: packages bekijken! 26/05/2011 Moderne architectuur van een applicatie 25 NuGet
 26. 26. • Geen Edmx meer • Maak je klassen in code • Database – Connecteren met bestaande – Automatisch aanmaken • Alternatief: – Database First – Model First 26/05/2011 Moderne architectuur van een applicatie 26 EF Code First
 27. 27. • Open web protocol: – Ophalen van data – Updaten van data • Gebaseerd op HTTP - REST • Data formaat: – Atom – JSON – XML • Gebruik: – Informatie uitwisseling met derden – Eigen applicaties – API op je data 26/05/2011 Moderne architectuur van een applicatie 27 OData
 28. 28. • Gebruik – http://localhost:49955/AdventureWorksDataSe rvice.svc/Products?$filter=ProductID eq 710 – Filter operatoren 26/05/2011 Moderne architectuur van een applicatie 28 OData
 29. 29. 26/05/2011 Moderne architectuur van een applicatie 29 Powerpivot & OData
 30. 30. • NuGet: http://nuget.codeplex.com/ • EF Code First: http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/201 0/07/16/code-first-development-with-entity- framework-4.aspx • OData: http://www.odata.org/ • Powerpivot: http://www.powerpivot.com/ 26/05/2011 Moderne architectuur van een applicatie 30 Links
 31. 31. Vragen? 26/05/2011 Moderne architectuur van een applicatie 31 www.orbid.be Luc Standaert Projectleider • ORBID IT Services Luc.Standaert@orbid.be Axxes Business Park • Guldensporenpark 29 • Blok C • 9820 Merelbeke T. 32 9 272 99 11 • F. +32 9 272 99 11 www.orbid.be Christophe Ketels Technical Consultant • ORBID IT Services Christophe.Ketels@orbid.be Axxes Business Park • Guldensporenpark 29 • Blok C • 9820 Merelbeke T. 32 9 272 99 11 • F. +32 9 272 99 11 • Contact us:
 32. 32. 26/05/2011 Moderne architectuur van een applicatie 32

×