Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hand outs resilience 2016

138 views

Published on

Slide Deck opleiding Resilience 2016

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hand outs resilience 2016

 1. 1. ENERGIE JEZELF GOED VOELEN +5 +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -5 -4 -3 -2 -1 +1 +2 +3 +4 +50
 2. 2. Limbic System Reptilian Brain Neocortex Newest and biggest part, but slowest, very resource- hungry Features intellectual planning logic rational language abstractions symbols Similar to… Apes and dolphinsReptielen brein Zoogdieren brein Menselijk brein: Neocortex
 3. 3. Adrenaline Cortisolvs.
 4. 4. OXYTOCINEDOPAMINE SEROTONINE ENDORPHINE
 5. 5. ! UITDAGING VERVELING BURN-OUT PRESTATIE STRESSNIVEAU LAST positief negatief BORE-OUT
 6. 6. STRESSSIGNALEN MIJN ALARMPROFIEL
 7. 7. Versnelde hartslag | Hyperventilatie | Sneller ademhalen Vermoeidheid | Weinig energie hebben | Hoofdpijn/migraine Spierpijn | Rugpijn | Maag –en darmproblemen | Beklemmend gevoel op borst | Frequent urineren | Zweten | Slecht slapen| Beven, zweten, trillen | Tics | Duizelig voelen | Verhoogde bloeddruk | Verminderde weerstand | Huiduitslag | Toenemende of afnemende eetlust | Zware armen en benen Bron: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
 8. 8. POSITIEVE STRESS STRESSSIGNALEN ALARMSIGNALEN MIJN ALARMPROFIEL
 9. 9. • Chronische hoge bloeddruk • Gevoel van vermoeidheid zonder te kunnen recupereren • Maagzweer • Hyperventilatie | Paniekaanvallen • Veelvuldig ziekteverzuim Bron: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
 10. 10. STRESSSIGNALEN MIJN ALARMPROFIEL
 11. 11. Opgejaagd | Neerslachtig | Concentratiemoeilijkheden Ontevredenheid | Onzekerheid | Achterdocht Pessimisme | Lusteloos | Verward | Stemmingswisselingen | Kort lontje| Angstig| Paniekerig| Gevoelig voor prikkels | Geen zin in sociaal contact | Fixatie op bepaalde gedachten | ‘Afwezig’ zijn | Onthechting Verlies van zelfvertrouwen Bron: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
 12. 12. OXYTOCINEDOPAMINE SEROTONINE ENDORPHINE
 13. 13. • Uitstelgedrag • Twijfel • Disinteresse • Concentratieproblemen • Verminderde energie Dopamine
 14. 14. • Afzondering • Eenzaamheid • Stemmingswisselingen • Lusteloosheid • Verlaagd zelfbeeld Serotonine
 15. 15. • Onrust • Wantrouwen • Angst • Gebrek aan verbondenheid • Vermoeidheid Oxytocine
 16. 16. • Gespannen • Negativisme • Pijn • Verstrooidheid • Dissociatie ENDORPHINE
 17. 17. ALARMSIGNALEN MIJN ALARMPROFIEL
 18. 18. • Apathie • Angst • Depressieve stemming • Dualiteit • Verminderd controlegevoel • Gewijzigd ideaalbeeld
 19. 19. STRESSSIGNALEN MIJN ALARMPROFIEL
 20. 20. Overuren of achterstand | Onderpresteren | Prioriteiten verwarren Fouten of ongevallen | Weinig pauze nemen | Sociale isolatie Meer en ongezonder eten of drinken | Van de hak op de tak springen | Kleine tegenslagen met grote impact | Geen afstand nemen | Controle willen | Prikkelbaar |Agressief | Nerveus Teruggetrokken | Niets meer afkrijgen | Automatische piloot Cynisme | Drukte vermijden | Impulsiviteit | Slordig | Elkaar niet meer begroeten Bron: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
 21. 21. ALARMSIGNALEN MIJN ALARMPROFIEL
 22. 22. • Attitudeverandering t.o.v. anderen • Blijvende isolatie • Verminderde performantie • Absenteïsme • Risicogedrag • Geen inzet meer
 23. 23. VEERKRACHT = INDIVIDU X OMGEVING
 24. 24. OORZAKEN
 25. 25. TRAUMATISCHE GEBEURTENISSEN INTERPERSOONLIJKE FACTOREN WERKGERELATEERDE FACTOREN INTRAPERSOONLIJKE FACTOREN
 26. 26. PRIME-TIME 1 PRIME-TIME 2 DOWN-TIME MINUTEN HERINNERINGSGRAAD WANNEER BLIJFT WAT HANGEN?
 27. 27. DRIVERS
 28. 28. BESTRONG BEPERFECT HURRYUP TRYHARD PLEASE
 29. 29. BEPERFECT ‣ Oog voor detail ‣ Nauwkeurig ‣ Doet het liever zelf dan over te laten aan anderen ‣ Moet juist zijn ‣ Goed georganiseerd ‣ Liefst van de eerste keer juist ‣ Boodschap: Geen fouten maken! ‣ Doel: Maximale controle over mensen en dingen ‣ Kracht: Gevoel voor perfectie KENMERKEN
 30. 30. PLEASE ‣ Goed in werken in team ‣ Goede communicator ‣ Vernieuwers, geen uitvinders ‣ Probeert conflict te vermijden ‣ Schrik om anderen teleur te stellen ‣ Sluiten compromissen ‣ Boodschap: Wees altijd beminnelijk! ‣ Doel: Men ontvangt alleen genegenheid door te behagen, dus nooit 'nee' zeggen. ‣ Kracht: Gevoelig en ‘mindful’ KENMERKEN
 31. 31. BESTRONG ‣ Sterkhouder in crisis ‣ Blijven zeer kalm onder druk ‣ Zal niet zichtbaar panikeren ‣ Leggen veel druk op zichzelf ‣ Geven wel de indruk brede schouders te hebben ‣ Goede onderhandelaar ‣ Boodschap: Toon geen zwakte! Altijd kalm blijven ‣ Doel: Veiligheid is alleen te vinden in de onafhankelijkheid en daarvoor moeten kwetsbaarheden vermeden worden ‣ Kracht: Krachtig! KENMERKEN
 32. 32. HURRYUP ‣ Energiek (praat snel) ‣ Enthousiast ‣ Onderbreken anderen of beëindigen hun zinnen ‣ Doen meer dan de tijd toelaat ‣ Houdt zich sterk in crisis KENMERKEN ‣ Boodschap: Altijd vooruit kijken! Niet opgeven! ‣ Doel: Schiet op, zodat ik niets moet missen ‣ Kracht: Hoge activiteits- en prestatiegraad
 33. 33. TRYHARD ‣ Zeer gemotiveerd ‣ 100% moeite doen ‣ Zoekt naar alternatieven ‣ Blazen en puffen erg veel ‣ Hebben verschillende zaken tegelijk lopen ‣ Sterk in volhouden en nog die laatste moeite doen ‣ Doe je uiterste best! Alleen het moeilijk is de moeite waard! ‣ Alleen een maximale inspanning zal succes veilig te stellen! ‣ Kracht: uithoudings- en doorzettingsvermogen KENMERKEN
 34. 34. BEPERFECT ‣ Oog voor detail ‣ Nauwkeurig ‣ Doet het liever zelf dan over te laten aan anderen ‣ Moet juist zijn ‣ Goed georganiseerd ‣ Liefst van de eerste keer juist ‣ Controleverlies ‣ Doel niet kunnen bereiken ‣ Niet de beste zijn ‣ Té veel emoties van anderen KENMERKENSTRESSORS
 35. 35. BEPERFECT ‣ Oog voor detail ‣ Nauwkeurig ‣ Doet het liever zelf dan over te laten aan anderen ‣ Moet juist zijn ‣ Goed georganiseerd ‣ Liefst van de eerste keer juist ‣ Enkel eigen standpunt zien ‣ Meer en meer controle willen ‣ Doordrammen ‣ Mensen verliezen door focus op doel ‣ Ratio over emotie KENMERKENGEDRAG
 36. 36. PLEASE ‣ Goed in werken in team ‣ Goede communicator ‣ Vernieuwers, geen uitvinders ‣ Probeert conflict te vermijden ‣ Schrik om anderen teleur te stellen ‣ Sluiten compromissen ‣ Genegeerd worden ‣ Bekritiseerd worden ‣ Angst om ‘schuldig’ bevonden te worden ‣ Afgewezen worden KENMERKENSTRESSORS
 37. 37. PLEASE ‣ Goed in werken in team ‣ Goede communicator ‣ Vernieuwers, geen uitvinders ‣ Probeert conflict te vermijden ‣ Schrik om anderen teleur te stellen ‣ Sluiten compromissen ‣ Kan emotioneel worden ‣ Moeite met ‘neen’ zeggen ‣ Drang om anderen te redden boven zichzelf ‣ Meer doen dan gevraagd (met duidelijke nadelen voor zichzelf) KENMERKENGEDRAG
 38. 38. HURRYUP ‣ Energiek (praat snel) ‣ Enthousiast ‣ Onderbreken anderen of beëindigen hun zinnen ‣ Doen meer dan de tijd toelaat ‣ Houdt zich sterk in crisis ‣ Stilte ‣ Niets om handen hebben ‣ Moeten reflecteren ‣ Traagheid KENMERKENSTRESSORS
 39. 39. HURRYUP ‣ Energiek (praat snel) ‣ Enthousiast ‣ Onderbreken anderen of beëindigen hun zinnen ‣ Doen meer dan de tijd toelaat ‣ Houdt zich sterk in crisis ‣ In ‘overdrive’ gaan ‣ Nerveus worden ‣ Chaos ‣ Verwarrig KENMERKENGEDRAG
 40. 40. BESTRONG ‣ Sterkhouder in crisis ‣ Blijven zeer kalm onder druk ‣ Zal niet zichtbaar panikeren ‣ Leggen veel druk op zichzelf ‣ Geven wel de indruk brede schouders te hebben ‣ Goede onderhandelaar ‣ Als kwetsbaar aanschouwt worden ‣ Emoties moeten uiten ‣ Hun zwakte tonen KENMERKENSTRESSORS
 41. 41. BESTRONG ‣ Sterkhouder in crisis ‣ Blijven zeer kalm onder druk ‣ Zal niet zichtbaar panikeren ‣ Leggen veel druk op zichzelf ‣ Geven wel de indruk brede schouders te hebben ‣ Goede onderhandelaar ‣ Gaat zich eerder terugtrekken ‣ Kan stress verbergen ‣ Kan stiller en terughoudend worden KENMERKENGEDRAG
 42. 42. TRYHARD ‣ Zeer gemotiveerd ‣ 100% moeite doen ‣ Zoekt naar alternatieven ‣ Blazen en puffen erg veel ‣ Hebben verschillende zaken tegelijk lopen ‣ Sterk in volhouden en nog die laatste moeite doen ‣ Bekritiseerd worden op het feit dat ze niet hun best doen ‣ Onverantwoordelijkheid ‣ Aanschouwd worden als een luilak ‣ Onverantwoordelijk aanschouwd worden KENMERKENSTRESSORS
 43. 43. TRYHARD ‣ Zeer gemotiveerd ‣ 100% moeite doen ‣ Zoekt naar alternatieven ‣ Blazen en puffen erg veel ‣ Hebben verschillende zaken tegelijk lopen ‣ Sterk in volhouden en nog die laatste moeite doen ‣ Veel tijd steken in iets, zonder veel resultaat ‣ Reactief gedrag ‣ Verliezen in details ‣ Over hun grenzen gaan KENMERKENGEDRAG
 44. 44. MINDSIGHT
 45. 45. MINDSIGHT
 46. 46. Gedachte Automatisch Reactief Emotie Weerstand Gevolg Reactiviteit VVV
 47. 47. MIJN ROL ALS N+1? 1. ALERTHEID 2. (H)ERKENNEN 3. AANSPREKEN OP
 48. 48. BOILINGFROG SYNDROME
 49. 49. © CRIMECONTROL ➡ Maak afspraken over frequentie van het contact ➡ Maak afspraken over wie contact opneemt ➡ Check of de medewerker contact wil met het team ➡ Hou het gesprek kort ➡ Bedenk vooraf welke vragen je zal stellen ➡ Geef aan dat ze tijd kunnen nemen ➡ Maak duidelijk dat je ook in moeilijke tijden bezorgt bent over de medewerker TIJDENS UITVAL
 50. 50. © CRIMECONTROL ➡ Wees je ervan bewust dat de wensen van de medewerker kunnen wijzigen doorheen het genezingsproces ➡ Houd de belangrijkste veranderingen op de dienst bij die relevant kunnen zijn voor de werknemer die na een afwezigheid het werk zal hervatten ➡ Ondersteun het team en de communicatie met collega’s ➡ Geef erkenning aan de collega’s van de afwezige medewerker die extra werk opnemen tijdens diens afwezigheid TIJDENS UITVAL
 51. 51. ➡ Verwelkom de medewerker op het bureau ➡ Zorg dat administratief alles in orde wordt gebracht ➡ Verwelkom de medewerker zelf ➡ Verwelkom de medewerker in het team ➡ Betrek de medewerker op een actieve manier bij de re-integratie ➡ Maak er geen End Year gesprek van RE-INTEGRATIE
 52. 52. ➡ Neem je MW mee in de belangrijkste, relevante veranderingen op de afdeling/Telenet breed die tijdens de afwezigheid hebben plaatsgevonden ➡ Ga de timing en de manier waarop het werk hervat kan worden na (taken, voorwaarden) ➡ Met welke aanpassingen, hulpmiddelen (extra overleg, steun van collega’s, coaching, …) ➡ Zijn eventuele problemen met collega’s/derden uitgeklaard en nodige afspraken gemaakt? ➡ Plan na een langdurige afwezigheid een werkhervattingsgesprek in met de arbeidsgeneesheer. RE-INTEGRATIE

×