Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KATEŘINA
PEŠKOVÁ
ing. arch. Kateřina Pešková
05. 11. 1984, Uherské Hradiště
katerina-peskova@centrum.cz
2006 - 2013 Fakulta architektury, Č...
OBYTNÝ SOUBOR NA ZAHRADÁCH
Rožnov pod Radhoštěm
ateliér doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer
FA ČVUT Praha
ZS 2012/2013
OBYTNÝ SOUBOR NA ZAHRADÁCH
Rožnov pod Radhoštěm
Obytný soubor byl navržen tak, aby obyvatelům Rož-
nova pod Radhoštěm nabí...
situace 1:500
1np 1:400
2np 1:400
3np 1:400
4np 1:600
1pp 1:600
řez územím 1:400
řez územím 1:400
řez územím 1:400
jihozápadní pohled 1:400
severozápadní pohled 1:400
jihovýchodní pohled 1:400
severovýchodní pohled 1:400
TRŽNICE U TYRŠOVA MOSTU
Přerov
ateliér prof. Ing. Akad. arch. Alena Šrámková
FA ČVUT Praha
LS 2011/2012
TRŽNICE U TYRŠOVA MOSTU
Přerov
Pozemek se nachází ve městě Přerov na Moravě. Je
situován v blízkosti Tyršova mostu, který ...
D
C B A
D
A
B
C
1np 1:250
jihozápadní
pohled 1:250
jihovýchodní
pohled 1:250
C
D
B A
D
A
B
C
2np 1:250
severozápadní
pohled 1:250
severovýchodní
pohled 1:250
C
A
B
D
B AC
D
1pp 1:250
řez D 1:250
řez C 1:250
řez B 1:250
řez A 1:250
RODINNÝ DŮM - CASA PATIO
Valencia
ateliér Carlos
ETSAV, UP de Valencia
LS 2005/2006
RODINNÝ DŮM - CASA PATIO
Valencia
Casa patio je termín popisující rodinný dům, který je
obrácen sám do sebe. Celý dům je p...
urbanistické
schéma 1:500
půdorysné
schéma 1:200
MATERIÁLY:
vertikální konstrukce - cihla, horizontální konstrukce - bílá ...
BB’ BB’
AA’ AA’
CC’CC’
1np 1:125
řez AA’
1:125
BB’ BB’
AA’ AA’
CC’CC’
2np 1:125
řez BB’
1:125
řez CC’
1:125
ZÁSTAVBA PROLUKY NA KNÍŽECÍ
Praha
ateliér doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer
FA ČVUT Praha
ZS 2011/2012
ZÁSTAVBA PROLUKY NA KNÍŽECÍ
Praha 5 - Smíchov
V těsné návaznosti na centrum města, v blízkosti Smí-
chovského nádraží a au...
situace 1:750
1np 1:400
+0,000 -1,400
-1,500
obchodní jednotky, služby
restaurace, kavárny
kancelářské prostory
2np 1:400
kancelářské prostory
byty jednopodlažní
3np 1:400
kancelářské prostory
byty jednopodlažní
6np 1:400
byty dvoupodlažní
byty jednopodlažní
7np 1:400
1pp, 2pp 1:400
-1,400
-2,800
-4,200
-5,600
-7,000
-7,000
-8,400
3pp 1:400
+0,000
-7,000
-4,200
-2,800
+0,000
-5,600
-8,400
řez A 1:400
řez B 1:400
+0,000
-5,600
-8,400
-4,200
-7,000
-2,800
-1,500
řez C 1:400
řez D 1:400
+0,000
-5,600
-8,400
-7,000
-4,200
-2,800
Kateřina Pešková - Portfolio - School projects
Kateřina Pešková - Portfolio - School projects
Kateřina Pešková - Portfolio - School projects
Kateřina Pešková - Portfolio - School projects
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kateřina Pešková - Portfolio - School projects

254 views

Published on

Výběr projektů ze školních ateliérů. / Selection of projects from school design studios.

Published in: Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kateřina Pešková - Portfolio - School projects

 1. 1. KATEŘINA PEŠKOVÁ
 2. 2. ing. arch. Kateřina Pešková 05. 11. 1984, Uherské Hradiště katerina-peskova@centrum.cz 2006 - 2013 Fakulta architektury, ČVUT Praha Thákurova 9, Praha 6 Studium v oboru Architektura a urbanismus 2010 - 2011 Universidad Politécnica de Madrid - ETSAM Madrid, Španělsko Studium v oboru Architektura 2005 - 2006 Universidad Politécnica de Valencia - ETSAV Valencia, Španělsko Studium v oboru Architektura 2004 - 2005 Fakulta mezinárodních vztahů, VŠE Praha Nám. W. Churchilla 4, Praha 3 Studium v oboru Ekonomie a Mezinárodní vztahy 1996 - 2004 Gymnázium Budějovická Budějovická 680, Praha 4 Všeobecné osmileté dvojjazyčné česko-španělské studium Zakončeno maturitou s vyznamenáním
 3. 3. OBYTNÝ SOUBOR NA ZAHRADÁCH Rožnov pod Radhoštěm ateliér doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer FA ČVUT Praha ZS 2012/2013
 4. 4. OBYTNÝ SOUBOR NA ZAHRADÁCH Rožnov pod Radhoštěm Obytný soubor byl navržen tak, aby obyvatelům Rož- nova pod Radhoštěm nabídl kvalitní a příjemné bydlení a zároveň nové možnosti využití volného času. Tyto dva požadavky znamenaly rozdělení projektu do dvou částí – domy na okraji pozemku, podél ulice Pionýrská a Na Zahradách, vytvářejí bariéru a chrání vnitřek pozemku před rušivými vlivy. Zároveň je v nich navržen parter s možností komerčního využití pro obchody, kanceláře, kavárny a jiné provozovny. Tyto domy mají čtyři nadzemní podlaží, pos- lední je ukryto pod sedlovou střechou, a jsou masivnější než objekty uprostřed. Z domů na okraji pozemku vybíhají jako prsty směrem doprostřed pavlačové domy. Tento způsob uspořádání je dán orientací pozemku (úhlopříčka v ose jih-sever) a také historickou stopou pozemků a tvarovou dispozicí okolních domů, zejména těch na náměstí. Tyto domy mají celkem tři nadzemní podlaží, z toho první podlaží je vyvýšené o půl patra a poskytuje tak místo pro předzahrádky. Pavlačová dispozice domu je dána orientací pozemku ke světovým stranám – tento typ bytového domu umožňuje natočení všech obytných místností na jihozápad. V rámci kompozice jsou zahrnuty i dva dvojdomy, které jsou součástí uzavřených „vnitrobloků“. Vnitrobloky, které vznikají mezi pavlačovými domy, jsou určené jako polo- soukromé prostory k užívání obyvateli přiléhajících domů. Jejich součástí jsou přístřešky pro jízdní kola, lavice a stoly pod pergolami i na volném prostranství. Zajišťují obyva- telům domů místo pro nerušený odpočinek i pro soused- ské štěbetání. Jejich dalším vybavením jsou přístřešky pro popelnice na komunální i tříděný odpad. Byty v obou typech domů nabízejí variabilitu dispozic i velikostí jednotlivých jednotek, od 1+kk do 5+1, od 28 m2 do 150 m2. Byty v krajních domech jsou větších rozměrů a v třetím a čtvrtém nadzemním podlaží jsou situovány mezonetové byty. Jednotky v pavlačových domech jsou menší a pouze jednopatrové. Některé byty disponují lodžiemi nebo balkony. Dalším prostorem, který projekt vytváří, je veřejná pěší cesta uprostřed kompozice obytných domů. Ta nabízí několik dětských hřišť pro různé věkové kategorie, hřiště na petang pro dospělé i seniory a místa pro posezení. Ces- ty jsou dlážděné pro umožnění snazšího pohybu malých dětí, seniorů a lidí jinak pohybově handicapovaných. Každé jednotlivé seskupení objektů má vlastní podzemní garáže, s vjezdem z ulice Na Zahradách nebo z ulice Pionýrská. schwarzplan centra města 1:5000
 5. 5. situace 1:500
 6. 6. 1np 1:400
 7. 7. 2np 1:400
 8. 8. 3np 1:400
 9. 9. 4np 1:600 1pp 1:600
 10. 10. řez územím 1:400 řez územím 1:400 řez územím 1:400
 11. 11. jihozápadní pohled 1:400 severozápadní pohled 1:400
 12. 12. jihovýchodní pohled 1:400 severovýchodní pohled 1:400
 13. 13. TRŽNICE U TYRŠOVA MOSTU Přerov ateliér prof. Ing. Akad. arch. Alena Šrámková FA ČVUT Praha LS 2011/2012
 14. 14. TRŽNICE U TYRŠOVA MOSTU Přerov Pozemek se nachází ve městě Přerov na Moravě. Je situován v blízkosti Tyršova mostu, který vede přes řeku Bečvu, a tvoří spojnici mezi starou a novou částí města. Pozemek je ukončením zástavby nábřeží, která je tvoře- na malým parkem pod středověkými hradbami a drob- nou zástavbou městských rodinných domů. V místě, kde most ústí na jižní straně řeky, nabírá zástavba charakter kompaktního města - houstne a přechází do vyšších bu- dov - nově jsou na nábřeží, západně od zadané parcely, vystavěny bytové domy o pěti podlažích a nacházejí se tu i starší bytové objekty o více podlažích. Náplní projektu je tržnice. Je koncipována jako samostatné obchodní plochy umístěné v jednotlivých objektech. Přístup do nich je umožněn z vyvýšeného pódia. Jsou zde čtyři obchody o rozměrech 10 x 6 metrů. Uprostřed kompozice je situován objekt kavárny, který je dvoupodlažní. Jeho rozměry jsou 15 x 9 metrů. Konstrukce všech objektů je železobetonová skořepina s finální vrs- tvou pohledového betonu. Do ní jsou vložena velkoroz- měrová okna. Pod tržnicí je podzemní parkoviště o kapacitě 29 parkovacích míst. Parkování pro osoby se sníženou schopností orientace a pohyblivosti je řešeno na úrovni terénu před tržnicí stejně jako zásobování. Prostor mezi objekty je veřejně přístupný, jsou zde vytvořena místa pro volný pohyb i odpočinek návštěvníků, a také plocha, kde se můžou konat i menší trhy. situace 1:400 schwarzplan centra města 1:2500
 15. 15. D C B A D A B C 1np 1:250 jihozápadní pohled 1:250 jihovýchodní pohled 1:250
 16. 16. C D B A D A B C 2np 1:250 severozápadní pohled 1:250 severovýchodní pohled 1:250
 17. 17. C A B D B AC D 1pp 1:250 řez D 1:250
 18. 18. řez C 1:250 řez B 1:250 řez A 1:250
 19. 19. RODINNÝ DŮM - CASA PATIO Valencia ateliér Carlos ETSAV, UP de Valencia LS 2005/2006
 20. 20. RODINNÝ DŮM - CASA PATIO Valencia Casa patio je termín popisující rodinný dům, který je obrácen sám do sebe. Celý dům je propojením na sebe zá- vislých prostorů, ať už vnitřních místností nebo venkovních zahrad/dvorků. Od sousedních staveb je oddělen zdí. Interiérem domu se tak stává i jeho exteriér, nerušený okolními vlivy. Zadáním ateliéru bylo vytvořit developerský projekt na nespecifikovaném místě ve Valencijské provincii. Cílem bylo vytvořit základní modul kobercové zástavby jednot- livými rodinnými domy ve stylu “casa patio” na pozemku 22 x 18 metrů. Dům měl být navržen tak, aby v něm po- hodlně mohla žít rodina dvou dospělých a čtyř dětí a přes- to jeho obytná plocha nepřesáhla 200 m2. Můj návrh staví na centrální ose západ-východ, kte- rá míří od vchodu a rozděluje dům na klidnou (noční) a rušnou (denní) část. Noční část obsahuje ložnici rodičů s koupelnou, pokoje dětí, koupelnu a prostor pro učení/ hraní. Všechny ložnice mají přístup do klidné části zahrady s vodním elementem. Denní část domu obsahuje kuchyň, jídelní prostor pro- pojený s obývacím a knihovnu/studovnu/pokoj pro hosty na galerii. Kuchyň je přístupná přímo z chodníku vedou- cího ke vstupu a z jídelny, zároveň má vlastní verandu umožňující letní (ve Valencii skoro celoroční) stolování. Jí- delní prostor je taktéž napojen na tuto verandu. Je součástí většího obývacího prostoru, ze kterého vedou schody na galerii. Toto vyvýšené patro poskytuje obývacímu poko- ji náležitou vzdušnost a také násobí prostor pro rodinné setkávání. Zeď a horizontální konstrukce jsou bíle omítnuty, zdi a sloupy jsou obloženy červenými cihlami. Okna jsou dře- věná a většina z nich je na výšku celého patra. Nic tak ne- narušuje přechod na dřevěné verandy, které dávají další dimenzi všem místnostem. Klasické materiály působí jed- noduše a přitom zdobí svým přírodním dekorem. Orientace ke světovým stranám Rozdělení na funkční části Vytvoření jednotlivých prostorů a jejich napo- jení na části zahrady
 21. 21. urbanistické schéma 1:500 půdorysné schéma 1:200 MATERIÁLY: vertikální konstrukce - cihla, horizontální konstrukce - bílá omítka; povrchy - dřevo, tráva STROMY: 1 - bříza, 2- jacaranda, 3 - pomerančovník, 4 - okrasná tráva (např. Calmagrostis) 1 2 3 4 4 4
 22. 22. BB’ BB’ AA’ AA’ CC’CC’ 1np 1:125 řez AA’ 1:125
 23. 23. BB’ BB’ AA’ AA’ CC’CC’ 2np 1:125 řez BB’ 1:125 řez CC’ 1:125
 24. 24. ZÁSTAVBA PROLUKY NA KNÍŽECÍ Praha ateliér doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer FA ČVUT Praha ZS 2011/2012
 25. 25. ZÁSTAVBA PROLUKY NA KNÍŽECÍ Praha 5 - Smíchov V těsné návaznosti na centrum města, v blízkosti Smí- chovského nádraží a autobusového nádraží Na Knížecí, podél jedné z frekventovaných pražských silnic a přímo nad stanicí metra B Anděl se nachází pozemek, který je v současné době využíván jako vietnamská tržnice a hlí- dané parkoviště. Svou plochou zabírá téměř čtvrt bloku a navazuje na smíchovskou činžovní zástavbu. Část města, kde se pozemek nachází, dříve býva- la průmyslovým předměstím – nacházely se zde textilní továrna, papírna a pivovar, později zde byla postavena i továrna na výrobu železničních vagonů. Duch dělnického obyvatelstva a tovární dědictví dělaly z této čtvrti done- dávna spíše nehostinné místo. V 80. letech se ale rozhodlo o demolici Ringhofferových závodů a od roku 1999 začala revitalizace celé čtvrti. Kromě nového obchodně-kultur- ního centra a kancelářských budov se zde zlepšila také dopravní infrastruktura a tato lokalita začíná vzkvétat a být velmi oblíbeným místem jak pro firmy, tak i pro residenty. Projekt se skládá ze šesti objektů, které doplňují bloko- vou strukturu zástavby a vnáší novou funkci i do vnitro- bloku. Funkce vyplývají z rozboru okolí – v klidnější ulici Stroupežnického vzniká činžovní dům s obchodní jedno- tkou v přízemí. V domech podél rušné ulice Ostrovského jsou situovány obchody v přízemí, kanceláře ve vyšších pa- trech a v posledních dvou patrech, nejdále od hluku, jsou umístěny bytové jednotky. Ve vnitrobloku je pak navržen dům s převažující bytovou funkcí a přízemím vyhrazeným pro kavárnu. Zde se nachází i parčík určený obyvatelům bytových jednotek přiléhajících domů. Průčelí domů jsou řešena v návaznosti na jejich funkce – dům v ulici Stroupežnického je proveden ve světle šedé omítce s klasickými okny tak, aby se co nejvíce přizpůsobil okolní zástavbě. Domy ve vnitrobloku jsou obloženy líco- vými cihlami a domy v nejrušnější části kombinují cihlu a omítku. Jejich fasáda je členěna různými hloubkami vsaze- ní oken; okna stejně jako ostatní klempířské prvky jsou z tmavě šedého pozinkovaném plechu. Jednoduchým systé- mem střídání hloubky vsazení skel vzniká lehká, skoro až klasicizující, ale přitom hravá kompozice stínů a odlesků. schwarzplan 1:5000 centrum města Prahy a okolí 1,5 km (20 min pěšky) - parcela stávající stav - hlavní průčelí, nároží stávající stav - vnitroblok
 26. 26. situace 1:750
 27. 27. 1np 1:400 +0,000 -1,400 -1,500 obchodní jednotky, služby restaurace, kavárny kancelářské prostory
 28. 28. 2np 1:400 kancelářské prostory byty jednopodlažní
 29. 29. 3np 1:400 kancelářské prostory byty jednopodlažní
 30. 30. 6np 1:400 byty dvoupodlažní byty jednopodlažní 7np 1:400
 31. 31. 1pp, 2pp 1:400 -1,400 -2,800 -4,200 -5,600 -7,000 -7,000 -8,400 3pp 1:400
 32. 32. +0,000 -7,000 -4,200 -2,800 +0,000 -5,600 -8,400 řez A 1:400 řez B 1:400
 33. 33. +0,000 -5,600 -8,400 -4,200 -7,000 -2,800 -1,500 řez C 1:400 řez D 1:400 +0,000 -5,600 -8,400 -7,000 -4,200 -2,800

×