Mobilní aplikace pro ISIS

522 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
522
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mobilní aplikace pro ISIS

 1. 1. Seminárna práca 3TM401 Management inovácií Mobilná aplikácia pre ISIS Akademický rok: 2013/2014 Prednášajúci: Ing. et Ing. Kateřina Jiřinová Vypracoval: Ján Kiselovič
 2. 2. Obsah Úvod ........................................................................................................................................... 1 1. Opodstatnenosť problému ................................................................................................. 1 2. Integrovaný študijný informačný systém............................................................................ 3 3. Univerzitný informačný systém .......................................................................................... 4 4. Mobilné aplikácie informačných systémov vysokých škôl .................................................. 5 5. Hrubý odhad nákladov ........................................................................................................ 7 6. Vyhodnotenie dotazníku ..................................................................................................... 7 7. Čo by mala aplikácia obsahovať .......................................................................................... 9 8. Varianty riešenia problému ................................................................................................ 9 9. Záver.................................................................................................................................. 10 10. Zdroje ............................................................................................................................ 12
 3. 3. Úvod Táto seminárna práca sa zaoberá problematikou mobilnej aplikácie pre Študijný informačný systém Vysokej školy ekonomickej v Prahe(ISIS). Cieľom tejto práce nie je navrhnúť presné technické riešenie vývoja aplikácie. Práca si kladie za cieľ skôr ozrejmiť a trocha priblížiť možnosť takéhoto riešenia laikom, čo sa týka oboru informačných technológií. V práci sa pokúsim popísať výhody, ktoré by mohla aplikácia priniesť študentom a ostatným užívateľom ISISu. Práca bude ďalej obsahovať stručné charakteristiky ISISU a jeho platformy UIS (Univerzitný informačný systém). Ďalej zmienim vysoké školy, ktoré už pre svoj informačný systém sprístupnili mobilný web alebo mobilnú aplikáciu. Na koniec navrhnem možnosti ako by sa dal tento problém vyriešiť. Prečo som si vybral pre seminárnu prácu práve túto problematiku? Študujem už na VŠE nejaký ten rok a nie raz sa mi stalo, že som sa včas nestihol prihlásiť napríklad na skúšku. Dôvod bol jednoduchý a to, že som nemal v tom momente pri sebe počítač a na žiadny iný som sa dostať v rýchlosti nemohol. Tento problém by sa dal z časti vyriešiť napríklad spomínanou mobilnou aplikáciou. Dnes je internetové pripojenie dostupné skoro všade prostredníctvom 3G siete alebo pomocou inej technológie. Na internet sa dá dostať jednoducho pomocou chytrých zariadení, ako sú mobilné telefóny alebo tablety. Mobilná aplikácia by dokázala zjednodušiť život študentom aj v iných smeroch ako je prihlasovanie na skúšky. Začiatkom semestru študentom nejaký ten čas trvá, kým si zapamätajú rozvrh. Prostredníctvom aplikácie by ho mali vždy po ruke dokonca aj bez internetového pripojenia. Popis ďalších prínosov bude pokračovať nižšie. 1. Opodstatnenosť problému Prečo by mala VŠE vôbec rozmýšľať o vytvorení aplikácie pre ISIS? V súčasnej dobe nie je možné pre študentov pristupovať na ISIS inak ako cez webovú stránku. Pre ISIS neexistuje mobilná verzia webu ani natívna mobilná aplikácia. Je pravda, že na ISIS sa pomocou webového prehliadača v mobilnom telefóne dá dostať, ale stránka nie je prispôsobená na použitie pre tieto tipy zariadení, čo so sebou prináša viaceré komplikácie. 1
 4. 4. Výhodami mobilnej aplikácie vo všeobecnosti sú1:  zariadenie načíta iba zobrazované dáta. Ako budú dáta zobrazené na displeji, umiestnenie ovládacích prvkov a ich desingn je súčasťou aplikácie, takže sa neprenášajú spolu s dátami.  menší dátový prenos  vyššia rýchlosť zobrazenia  väčšie možnosti v zobrazovaní  využitie zobrazovacích možností dané platformy  možnosť bežať na pozadí Za nevýhodu mobilných aplikácií sa dá považovať použiteľnosť len pre určitú platformu. Napríklad pre použitie na Android musí byť aplikácia inak upravená ako pre použitie na iOS. Ďalším odôvodnením prečo by mobilná aplikácia ISISu dávala zmysel je rozšírenosť smartphonov. Spolu s tabletami sa smartphony stali celosvetovým fenoménom posledných rokov. Nasledujúci graf zobrazuje vývoj predaja smartphonov podľa štúdie analytickej spoločnosti IDC. Obrázok 1: Vývoj predaja smartphonov (v mil. ks) Zdroj: https://infogr.am/Rst-prodej-chytrch-telefon 1 https://is-stag.zcu.cz/zakaznici/mobilni_aplikace/ 2
 5. 5. Je vhodné doplniť túto prácu aj ďalšie relevantné údaje. Eurostat už dlhší čas vykonáva šetrenia ohľadom využívania informačných technológií domácnosťami a jednotlivcami. Do šetrenia sa zapája aj Český štatistický úrad. Viac informácií o prieskume a metodike je možné sa dozvedieť na stránke czso.cz.2 Podľa údajov za rok 2012 34 % opýtaných vo veku 16 - 24 rokov používa k prístupu na internet mobilný telefón. Pre porovnanie notebook využíva 32,1 % opýtaných. Ak sa pozrieme na špecifickú skupinu študenti 16 + rokov zistíme, že mobil pre prístup na internet využíva 39,8 % a notebook 40 %. Nasledujúci graf prezentuje frekvenciu pripojenia na internet z mobilu a notebooku. Obrázok 2: Frekvencia pripojenia na internet z mobilu* 32% 13% každý den z notebooku** 50% 40% 38% 27% jednou týdně méně často Zdroj: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vyuzivani_ict_jednotlivci_2005_2010/$File/Vyu%C5%BE%C3%ADv%C3%A1n%C3 %AD_ICT_jednotlivci_2005_2010.xls Prezentované údaje potvrdzujú relevantnosť otázky mobilnej aplikácie pre ISIS. 2. Integrovaný študijný informačný systém Nasledujúce informácie som získal z informačného portálu wiki.vse.cz 3. Pred zavedením ISISu na VŠE plnilo jeho úlohu viacero aplikácií, ako napr. PES, semstr, výsledky, klient pre zápis a registrácie a poštový klient Veverka. Nový informačný systém mal priniesť komplexné riešenie, pokryť všetky funkcie doposiaľ používaných aplikácií a pridať niečo viac. V júni roku 2007 bola podpísaná zmluva medzi rektormi VŠE a Mendelevovej univerzity v Brně o implementácií integrovaného študijného systému. ISIS funguje na platforme Univerzitného informačného systému, ktorého autorom je práve Mendelevova univerzita. S 2 3 http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/domacnosti_a_jednotlivci https://wiki.vse.cz/index.php/Hlavn%C3%AD_strana 3
 6. 6. implementáciou systému sa začalo v roku 2007. V roku 2009 bola ukončená skúšobná prevádzka. Integrovaný informačný systém je taký, ktorého celá dátová základňa je riešená jednotne. Laicky sa to dá popísať na príklade zanesenia známky do ISISU, kedy sa táto skutočnosť prejaví vo všetkých funkcionalitách systému, ktoré pracujú so študijnými výsledkami. Podrobný prehľad implementácie ISIS je dostupný na portály wiki.vse.cz. ISIS je modulárne navrhnutý informačný systém a v súčasnej dobe je zostavený z nasledujúcich modulov: Obrázok 3: Moduly ISIS Zdroj: https://wiki.vse.cz/index.php/ISIS#Popis_syst.C3.A9mu Z pohľadu študenta sa najpodstatnejšie veci nachádzajú po prihlásení do osobnej administratívy, v sekcii portál študenta. Tam si študent môže vytvárať rozvrh, registrovať sa na skúšky, podávať žiadosti na študijné oddelenie a veľa ďalších vecí. ISIS je dostupný v Češtine, Angličtine a Slovenčine. 3. Univerzitný informačný systém Univerzitný informačný systém predstavuje podobne ako ISIS komplexný a integrovaný nástroj pre podporu činnosti univerzity. Nasledujúce informácie som čerpal z portálu is.mendelu.cz4 a is4u.cz5. Systém je prispôsobený pre využívanie v podmienkach českej a slovenskej legislatívy. O návrh, vývoj, realizáciu a správu systému pre vysoké školy sa stará spoločnosť IS4U s.r.o., ktorá vznikla v roku 2010 ako Start-up pracovníkov Ústavu pre informačný systém Mendelevovej univerzity v Brne. Licencia na informačný systém napriek 4 5 http://is.mendelu.cz/zajem.pl http://www.is4u.cz/cs/index 4
 7. 7. tomu patrí stále Mendelevovej univerzite. Univerzitný informačný systém je rozvíjaný od roku 1999, kedy bol prvý krát implementovaný na Medelevovej univerzite v Brne. V súčasnej dobe využíva UIS 10 škôl na Slovensku a v Českej republike. Na Slovensku systém využívajú napríklad Slovenská Technická Univerzita, Univerzita Mateja Bela a pár ďalších. V Českej republike okrem VŠE využíva systém aj VŠO, VŠEM, Škoda Auto Vysoká škola, ČŽU. UIS má 123 000 užívateľov, denne je v ňom vykonaných 2,5 mil. operácii. Systém bol dva krát ocenení cenou EUNIS. Iné vysoké školy si môžu UIS prenajať formou outsorcingu na jeden alebo viac rokov. Prenajímateľ odpovedá za plnenie systému dátami, ich aktualizáciu a bežné fungovanie služby súvisiace s prácou užívateľov. Poskytovateľ zodpovedá za technickú prevádzku systému, prevádzku databáze, ladenie systému, školenia, prispôsobenie informačného systému požiadavkám školy, konverzie dát a ďalší rozvoj. 4. Mobilné aplikácie informačných systémov vysokých škôl Viacero vysokých škôl už mobilné aplikácie pre svoje informačné systémy využíva. Ako jednoduchý a nenákladný príklad možno uviesť aplikáciu Rozvrh od Veroniky Dudovej 6. Veronika Dudová študentka Zápodočeskej univerzity v rámci svojej záverečnej práce7 vytvorila aplikáciu pre informačný systém. Aplikácia Rozvrh slúži študentom a učiteľom VŠ, ktoré využívajú informačný systém IS/STAG. Tento informačný systém je otvorený vývoju mobilných aplikácií nad ním, preto bolo možné pre študentku vytvoriť aplikáciu, ktorá je kompatibilná so systémom. Aplikácia je dostupná pre tieto VŠ: ZČU, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ostravská univerzita, Slezká univerzita v Opavě, Technická univerzita v Liberci, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Pardubice, Univerzita Tomáše Bati v Zlíně. Aplikácia umožňuje zobrazenie rozvrhu pre študentov a učiteľov, zobraziť detaily predmetov, možnosť aktualizácie a mazanie rozvrhov, zobrazenie detailov o študentovi a učiteľovi, widget zobrazujúci nasledujúce rozvrhové akcie. Viac informácií je dostupných v obchode Google Play, kde je možné aplikáciu bezplatne stiahnuť. Ďalej v tejto práci je vhodné spomenúť spoločnosť UniApps s.r.o. Táto spoločnosť vznikla v roku 2012 a jej predmetom podnikania sú okrem iného aj počítačové služby. 6 7 https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.zcu.portal.android&hl=sk http://theses.cz/id/s59djk/?furl=%2Fid%2Fs59djk%2F;so=nx;lang=en 5
 8. 8. Jedným zo spoločníkov spoločnosti je aj MTP Invest s.r.o., finančná skupina pod ktorú patrí IS4U s.r.o.8 Spoločnosť UniApps vytvára mobilné aplikácie pre slovenské vysoké školy. Dôležité je hlavne, že spoločnosť vytvára aj aplikácie pre UIS. Vytvorila už aplikácie pre Paneurópsku vysokú školu, ktorá využíva UIS využíva. Aplikácia pre informačné systémy ponúkajú funkcionality ako rozvrh, správy, menza, vyhľadanie spojenia a kalendár. Ďalšie funkcionality sú priebežne pridávané. Na Žilinskej univerzite, kde bola aplikácia ako prvá zavedená, už dnes umožňuje aj prihlasovanie na skúšky. Funkcionalita prihlasovanie na skúšky je pridávaná väčšinou až po určitom čase od zavedenia aplikácie. Aplikácia je dostupná pre operačné systémy Android. 16.10.2013 spoločnosť vydala aplikáciu UniApps CZ Beta9. V popise aplikácie na Google Play sú uvádzané podporované informačné systémy v akademickom roku 2013/2014 a to UIS/ISIS/SIS. Ďalej je uvedené, že do aplikácie sa môžu prihlásiť len užívatelia zo škôl, ktoré sú partnerom UniApps. Aplikácie je zatiaľ dostupná pre VŠO. Aby som získal viac informácií o tejto a aplikácií a projekte, kontaktoval som spoločnosť UniApps s.r.o. Nasledujúce informácie som získal z rozhovoru s konateľom spoločnosti Bc. Ondrejom Houbom. Týmto sa mu chcem poďakovať za ochotu a obetovaný čas. Aplikácia UniApps je kompatibilná s Univerzitným informačným systémom a jej zavedenie na VŠE ako aj na ostatné školy využívajúce UIS by bolo možné vo veľmi krátkom čase. UniApps už ponúklo VŠE zavedenie aplikácie, no odozvy zo strany školy sa nedočkalo. Kompetentní ľudia neprejavili o aplikáciu záujem. Veľkou výhodou je, že aplikácia by bola poskytnutá škole bezplatne. Spoločnosť UniApps momentálne chystá zavedenie aplikácie pre informačný systém IS/STAG, ktorý, ako bolo uvedené vyššie, využíva pomerne dosť vysokých škôl v ČR. UniApps momentálne tiež spolupracuje so Študentskou komorou Rady vysokých škôl, ktorá by mala spoločnosti pomôcť presadiť aplikáciu na viac vysokých škôl v ČR. 8 9 http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=242430&SID=5&P=0 https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.prosoft.uniapps 6
 9. 9. Obrázok 4: Aplikácia Uniapps Zdroj: http://www.mojandroid.sk/wp-content/uploads/2013/09/UniApps.png 5. Hrubý odhad nákladov Vyššie spomínané riešenia sú nákladovo veľmi prijateľné. Teraz sa pokúsim odhadnúť koľko by mohlo stáť úplne nové riešenie problému. Po opísaní problému programátorovi, ktorý by bol schopný aplikáciu vytvoriť odhadol, že by mu to zabralo zhruba 200 hodín. Náklady na hodinu práce kvalitného programátor sa môžu pohybovať zhruba v rozmedzí 400 - 500 Kč. V takomto prípade by sa náklady na vývoj aplikácie pohybovali v rozmedzí 80 000 - 100 000 Kč. Je to iba hrubý odhad, za takúto cenu by to pravdepodobne neurobila väčšia a zabehnutá IT firma, skôr programátor pracujúci ako OSVČ. Odhadnuté náklady môžeme považovať za spodnú hranicu nákladov vývoja nového riešenia. 6. Vyhodnotenie dotazníku V rámci seminárnej práce som vytvoril krátky dotazník, ktorý mal overiť záujem o mobilnú aplikáciu. Dotazník bo vytvorený prostredníctvom formulárového riešenia od Googlu. Následne som dotazník rozoslal spolužiakom a známym zo školy. So šírením dotazníku mi veľmi pomohla Ing et. Ing. Kateřina Jiřinová, ktorej by som sa chcel týmto 7
 10. 10. poďakovať. V dotazníku som sa respondentov pýtal, či vlastnia smartphone alebo tablet. V druhej otázke som sa pokúšal zistiť aký operačný systém využívajú. V tretej otázke som sa pýtal, či by mobilnú aplikáciu ISISu využívali. Dotazník vyplnilo od 29.10 do 25.11. 2013 80 respondentov. Je to síce veľmi malá vzorka pri tom koľko študentov navštevuje VŠE, ale na približné určenie akéhosi trendu by to mohlo stačiť. Z 80 študentov, 67 vlastní smartphone resp. tablet. Nasledujúci graf zobrazuje aké operačné systémy študenti vo svojich zariadeniach využívajú. Obrázok 5: Operačné systémy využívané študentmi 45 40 35 Andorid 30 iOS 25 Iný 20 Windows Phone 15 10 5 0 Andorid iOS Iný Windows Phone Zdroj: Vytvorené autorom Najviac študentov využíva operačný systém Android. Druhým najpoužívanejším je operačný systém od Applu iOS. Štyria opýtaný využívajú operačný systém Windows Phone a dvaja respondenti využívajú iný operačný systém. Jeden študent neuviedol aký operačný systém používa. Nasledujúci graf ilustruje odpovede na otázku, či by študenti využívali mobilnú aplikáciu. Z majiteľov smartphonov odpovedalo na otázku kladne 63 študentov. Len štyria ľudia vlastniaci smartphone by aplikáciu nevyužívali. Podľa zastúpenia z jednotlivých fakúlt sa prieskumu zúčastnilo najviac študentov z Fakulty podnikohospodářskej, t.j. 66 študentov. Z Národhospodářskej fakulty sa prieskumu zúčastnilo 7 študentov. Z Fakulty mezinárodních vztahů sa prieskumu zúčastnilo 5 študentov. Po jednom študentovi mala v prieskume Fakulta informatiky a statistiky a Fakulta financí a účetníctví. 8
 11. 11. Obrázok 6: Záujem o mobilnú aplikáciu Využívali by ste mobilnú aplikáciu? 4 Ano Nie 63 Zdroj: Vytvorené autorom 7. Čo by mala aplikácia obsahovať Skoro všetky funkcie, ktoré by mala aplikácia obsahovať boli spomenuté už vyššie pri aplikácií od Veroniky Dudovej resp. od spoločnosti UniApps. Treba pripomenúť, že aplikácia nemá byť náhradou desktopevej verzie, má len sprístupniť niektoré najviac využívané súčasti informačného systému pre použitie na mobilných zariadeniach. V nasledujúcom texte sa pokúsim zhrnúť funkcie, ktoré by podľa môjho názoru mala aplikácia obsahovať. Súčasťou aplikácie by mala byť možnosť zobrazenia rozvrhov a zjednodušených sylabou predmetov. V aplikácií by mali byť dostupné informácie o ľuďoch na VŠE, hlavne kontakty a konzultačné hodiny. Aplikácia by mala obsahovať aj emailového klienta. Ako užitočná vec sa mi javí možnosť použitia widgetu na plochu s nadchádzajúcimi udalosťami. Dôležitou vecou je tiež možnosť prihlásiť sa na skúšky. Toto sú podľa mňa najdôležitejšie veci, ktoré by mala aplikácia zvládať. Aplikácia by mala byť v prvom rade dostupná pre operačný systém Android, ktorý je podľa prieskumu najviac využívaný medzi študentmi. Bolo by vhodné pouvažovať aj o verzii aplikácie pre operačný systém iOS. 8. Varianty riešenia problému Ako jedna z možností vytvorenia mobilnej aplikácie pre ISIS, sa javí vytvorenie aplikácie jedným zo študentov Fakulty informatiky a statistiky. Myslím, že vytvorenie mobilnej aplikácie pre ISIS je zaujímavým problémov na spracovanie záverečnej práce. Ak by 9
 12. 12. bola takáto téma záverečnej práce vypísaná, s veľkou pravdepodobnosťou by si ju nejaký študent vybral. Výhodou takéhoto riešenia sú minimálne náklady (predpokladám, že študent by aplikáciu škole ponúkol po vytvorení zdarma). Nevýhodou zas kvalita možného prevedenia a neschopnosť spolupracovať s informačným systémom. V prípade, ak by študentovi nechceli poskytnúť potrebné dáta vývojári ISISu, pri každej zmene ktorá by nastala v ISISe by musela táto zmena ručne opravená v mobilnej aplikácií. Ďalšou možnosťou je využitie mobilnej aplikácie UniApps CZ Beta, ktorá už je zavedená na viacerých vysokých školách. Výhodou je v tomto prípade, že aplikácia je škole ponúkaná zadarmo. Nevýhodou zas, že je zatiaľ prístupná len pre operačný systém Android. Technicky by to nemal byť, až taký veľký problém prispôsobiť aplikáciu pre použitie napr. na iOS. Výhodou je spolupráca spoločnosti UniApps s.r.o. so spoločnosťou IS4U s.r.o., ktorá je vývojárom Univerzitného informačného systému. Za výhodu tiež považujem, že táto aplikácia sprístupnila na jednej vysokej škole možnosť prihlasovania sa na skúšky. Myslím si, že VŠE by malo ešte raz prehodnotiť ponuku, ktorú dostalo od spoločnosti UniApps s.r.o. Možnosť ako vyriešiť tento problém je tiež zadať vývoj mobilnej aplikácie softwarovej firme. Výhodou môže byť napr. možnosť vytvorenia mobilnej aplikácie na mieru, s funkcionalitami, ktoré si škola sama nadefinuje. Nevýhodou je značná finančná náročnosť v porovnaní s vyššie uvedenými riešeniami. Jedným z riešení každého problému je jeho neriešenie, tak aj v tomto prípade sa dá problém vyriešiť tým, že žiadna mobilná aplikácia pre ISIS nebude k dispozícií. Mobilná aplikácia nie je problém, ktorý by sa neriešením prejavil napríklad v poklese počtu záujemcov o štúdium, resp. v počte študentov, ktorý by predčasne ukončili štúdium. No na druhú stranu, vyriešením tohto problému môže škola čiastočne uľahčiť štúdium študentom. 9. Záver Cieľom tejto práce bolo popísať problematiku mobilnej aplikácie pre Študijný informačný systém Vysokej školy ekonomickej v Prahe. V práci sú vysvetlené výhody, ktoré plynú z mobilných aplikácií obecne. Ďalej je podložená opodstatnenosť tohto problému napr. údajmi o využívaní mobilných zariadení pre prístup na internet. V jednoduchosti je opísaná platforma ISISu a to Univerzitný informačný systém. Pre lepšiu predstavu riešenia takéhoto 10
 13. 13. problému sú v práci uvedené tiež príklady vysokých škôl, ktoré už mobilné aplikácie využívajú. V práci sú prezentované výsledky krátkeho dotazníku, ktorý čiastočne potvrdil opodstatnenosť problematiky. V poslednej časti práce sú popísané možné riešenia problému, ktoré som navrhol. Táto seminárna práca by mala upútať pozornosť kompetentných ľudí, aby sa nad touto problematikou zamysleli a zvážili vhodnosť mobilnej aplikácie pre ISIS. Myslím si, že ak škola nechce zaostávať v trende za ostatnými vysokými školami resp. organizáciami mala by vytvoriť mobilnú aplikáciu pre ISIS. V prípade, ak by sa tak rozhodla doporučoval by som využiť aplikáciu UniApps, ktorá môže byť v rýchlom čase prispôsobená a spustená na VŠE. 11
 14. 14. 10. Zdroje CIV-SIS ZČU. IS/STAG: Informační systém studijní agendy [online]. [cit. 2013-11-02]. Dostupné z: https://is-stag.zcu.cz/zakaznici/mobilni_aplikace/ ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. ČSU [online]. [cit. Dostupné 2013-11-02]. z: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vyuzivani_ict_jednotlivci_2005_2010/$File/Vyu%C5%BE%C3%A Dv%C3%A1n%C3%AD_ICT_jednotlivci_2005_2010.xls ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. ČSU [online]. [cit. Dostupné 2013-11-02]. z: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/domacnosti_a_jednotlivci VŠE WIKI. [online]. [cit. 2013-11-02]. Dostupné z: https://wiki.vse.cz/index.php/Hlavn%C3%AD_strana MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. UIS Mendelu [online]. [cit. 2013-11-02]. Dostupné z: http://is.mendelu.cz/zajem.pl IS4U, s.r.o. [online]. [cit. 2013-11-02]. Dostupné z: http://www.is4u.cz/cs/index GOOGLE. Google Play [online]. [cit. Dostupné 2013-11-02]. z: https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.zcu.portal.android&hl=sk DUDOVÁ, Veronika. Rozvrh hodin pro mobilní zařízení. Plzeň, 2012. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd Dostupné z : http://theses.cz/id/s59djk/?furl=%2Fid%2Fs59djk%2F;so=nx;lang=en MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Obchodný register na internete [online]. [cit. 2013-11-02]. Dostupné z: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=242430&SID=5&P=0 GOOGLE. Google Play [online]. [cit. 2013-11-02]. Dostupné z: https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.prosoft.uniapps MOJANDROID.SK. Môj Android: Najčítanejší portál o Androide na Slovensku [online]. [cit. 2013-1102]. Dostupné z: http://www.mojandroid.sk/wp-content/uploads/2013/09/UniApps.png 12

×