Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rodzaje reklam w mediach społecznościowych (Marzec 2016)

752 views

Published on

Czyli jakie cele reklamowe możemy zrealizować dla naszych klientów na Facebooku, Instagramie, Twitterze, LinkedInie oraz Pintereście.
Facebook: facebook.com/ads/manager
Instagram: facebook.com/ads/manager
Twitter: ads.twitter.com
LinkedIn: business.linkedin.com
Pinterest: ads.pinterest.com

Published in: Social Media
  • Be the first to comment

Rodzaje reklam w mediach społecznościowych (Marzec 2016)

  1. 1. RoDzAjE REKLAM N MEDIA CH SPOŁECZNOSCIOWCH (FAcEbooK , INSTAGRAHITUITTE R, LI~KED)N, P Wrens sT)
  2. 2. FACEBOOK X KLIKNIĘCIA razemeaouuaęca Do uwm ~~1 Pow bnENIA hitow Q Śkoñü 51mm z oFEŁn IC HWŚNIETLENIA Pmm; @ KoMJERSDE w wwnwmć @Ę INSTALHCDE APLIKACJI z? : RoZPoZNAuALNoŚĆ LOKALNA E Dwmm c2~E REKLAPM no o u m; w t! AKTHHNOŚĆ oofuczęcn PoSTñ wnw S@ AKTWM ošć w APLIKACJI KEAK UE NA HHOMZEAHŁ Y Pozwswunnla Komnsçráw 5cm. . Hae- x Nsr-ss_
  3. 3. !NSTHGRQM KLIKMĘCIH PazEKIERouuaącE KoNNĘRSDE u wITRwIE Dc wrrMnM HWŚNIETLENIA FILMU Amrwwošć oofaczęcn P0579 STMNW INSTALACJE APLMACZH AKTwNoŚĹ w APLIKACJI N” “IQDZENWGH Nowum c» NA uazęnzsmncw Nowum c»
  4. 4. TMTTER : I'm ` I kLIKNaęcnA PKZEKIEROHUDQCE KoNNŁŁSDE w wnfkwle HWŚHIETLENIA FILMU Do NITKH N*1 AKTwNošć Dofuczęcn obssewnroazw PozwsknuAwla Komnuráw -ru BETA INSTALACJE APuKAcm AKTwNoŚĹ w APLIKACJI ADSJHITTEKCoM
  5. 5. LINKEDIN 66 it'- "I SPONSORED ueonrss ousnew nos svousoaso mmm. Y ma' LEAD AccĘLuAToK TEW ADS DUSINESŁLINKEDINIoM mores_
  6. 6. PINTEKEST 2? PRoMoTED PINS Z 50031' ENGAGEMENT Gar ram: : c To uITH Houk PINS `1OUR HEDSITĘ MoiEMd aeuuanounć -muo ? ww zNnouaęcs SIĘ NA Nnszwn Koucug, NIE MOZNA REKLAHouqŹ -, buwAbLE PIN$, JIDEOIGIF, HPP PINS ADS. PINTĘRESĹCoM
  7. 7. DZIĘKUJĘ' SOCIHLMEDIA NOTES @ KQSLĄSMN kÓsŚLÓMSmWÓłĆS

×