Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Instagram - na co pozwala i na co nie pozwala

577 views

Published on

Może nie jest to "10 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o Instagramie", ale znajdziecie tutaj kilka najważniejszych zasad obowiązujących na Instagramie (wybór subiektywny).

Oryginalna wersja regulaminu dostępna tutaj: https://help.instagram.com/478745558852511

Published in: Social Media
 • Be the first to comment

Instagram - na co pozwala i na co nie pozwala

 1. 1. hm co NIE ? ozwoLl CI NSTAGRAM CZWLI l / 11.40 a 'A0 OíWCkJt. fí'*. ;~!1`C-, i / fí$r: ®s^. (,': ; Socmt. NEO! A NGTES
 2. 2. SOECIAL MASZ MNIEU Nní 43 LRT Low/ CA cz INSTAGRHM ', $13 f. 5©CML Mao» A
 3. 3. n k) 2 ~`I . $4. 4 l $373.: IZH_ . à I t , 4 ` ' A A A ' ' “ ` _IM _. I, I v ' . . ' ' u ul, . v W p : I . ~~~'n v, ua'. L' ? i y, . r, "-'_'»_: .; '.". I-v, n. '- Zjtpn : M: . - gruf? . : jan: [(. u.-"" I-< T: _:II. ?If -_1-, .|; ;;. A.| ' . ` . ;.(; _'_. '3.7¢; 'W' ? ML #gum &HI; t,
 4. 4. .X @um, / PL NIEDOZLJOLONE ass-r vávwawna Lm-, n L > 1., . . z . I LUD PM”. 'M' UP) I! I Fi. * *J NAZH I E UêWTkowNHAA ICHVBH áE UZHSKANo NA To uczeãmea ? LSEHNA zaoog sEawIsu Socmt. NEO! A NGTES
 5. 5. sícéfà uman NSTAGRHM zasmzeen some ? kAuo Do ODMONV] Dos-rgm: Do 5EP~V~HSU Dowowñnv UíWWoLJNLKoNL Z @ow ow ED VRZWCNKM I w DoHoLNAn M_ ? MoHENCAE #WIDZIMIS '5 Socmt_ NEO! A
 6. 6. SocmL EDI ñ NINDA NSTHGRAH NLE BEST SERHISEM Do ? RZECHONWNANIA Koç LL ZAPA SOHVLCH 50am_ Ham A
 7. 7. 5058?# uman 'JEàELL Pczzeêussz LmAcaanouL Tkeãcn, LNFoRMACUEFOWLStW, SvGEsTLE Lub L~~E MMEaLAtH ZEZHALASZ SERLJLsow ' / / x 3 1,19 . Z P G- 'T1 IV 3 m -I z rn Z D 1'" z rn o vo O o *a O i rn o fl 2> I" z Q KA ñ wwoazwãfnvmg ICH w L>owoLuWr1 CE LU Socml. HEOL A Nóüs s,
 8. 8. ` I 3x33?? ? &VQTJV NLmA . I , J M . . (PUIBLLKACJPL znngí/ r-'nmáw PREZELJTUDQMCH NAGOEE: - STOSUNEK ? Jçcnoww -nmm KAKHLAcE PIEKSIQ -GENITALIH - ? IERSI z DLLZNAH' Po - H ? Etm oonAêows ZAmEou HASTEKTOMII MLAOW -Oóaazw / zzsãovL ' komscg SUTLLI - NAGLE/ asãçuouo NAME DUEC' SocLLL MaoLA NGTES
 9. 9. n ? I f^ I “I y . . s' I1Iu; ;i. « I -. ' . JI : 3' I C' -* u _ . Ju I . .~_. ~'. al. . ; ung . -'~L'$r- ~ . v - . M5- . '.. .(. ;I _I'm , _ I “ i n- . Z " r. 1; all: I: .. '- I': ¢_J_. g, "fr. .. mc' v.4 15' "ng" . '”: . ` _vn . IIL u. , . “: v-<: ... ;|zv"I~. -na“ ? TWC-. n : ..-IY1«I! l;-. 'If' "1I^I'l: II. I“-: .~"-~ f* . .g o| ."': {f. *_s| ... ;', : : IL. :YII . !lál'. *" Iw ç . . n: : sw: : 'r. 1:94.; 3.151» I '4'. t 0 I, . -. .- I: I- 'l: YL. '?'p<'. .. ' . - fii nl : Ag_ ' #IL ^ "Shawn. w, . : rm: : n; a "fi-unan" ' lj. , T: to , ; *' I: .-II~I. _.; ;._I~. j: II . : ""H~^u`-L «u _: I`. '-“ "iN. ;I“Ií"---I"~ h_- --b n. - -. _-_. ~ : 9'* ç ? _- . '."« I: ) : fm-mm: z (aqui: »~
 10. 10. NIEKLEDW ZEZNOLoNE mgs? uma/ Ama nom NLENAwLsr-L* wCELv DE: ) ZNALczANLA LNG ZNIgKSZANIA wRAz' LL N05: L Obmoecéu NA : LE: PRZEDA w1 *NALEN wwkaiuvse ? oowAEãLLE CEL. Pvóuuncín Socmt. Mao» A NOFE s,
 11. 11. n íã i'l V i? _is l ; j-L_ «; "F1I3I_n: Ieivl: W' ? ML “Samar, &VII; t_
 12. 12. I % L k som &QTAVQLNJA SOCIAL -. IINSTA Uà`1L~JAM`1 L<oLoaoLm LJERSDL, 6L>~4 ZAcHQcAMA DO I "L/ L , ~ L: _/_. LL1 r 1.". f ; x) SocLLLL Mam A NGTES
 13. 13. socmL MEDIA NLNDA _ / GLLF MoZE Mc N DoNOLNWH KQLQQZEP LLE NLE NARu 51h 52 , L N N w oH A S P E RTS LJ SocLAL Haw A NOTES
 14. 14. L Mam $434.. ? NINDA SOCIAL uávwAj MATEALALcSLJ z TED 5 T RO N “I Brand Resources L 'LLL LL: LL L , * L LL LL, 'L3'LSO-¢j*”` i N SocLLLL LIEOL A NOTES
 15. 15. L IC, som VNLN9A SOCIAL NWLKORZASTANLE LLLLzLWL NLEzAs-vgeua sLouA , wsrAcaAr-L" LoGo LUb GLLFEH , INLKAJ IZLLLJANLA , IG" "INSTA" GKAM” ' I , UíWAJ stouA , ,L~s1A69.An" NTEJ SAHEJ CZcLorucE oaAz «Isama , Co HA LIADQCA TEusT / I Scam. Mam A NOTES
 16. 16. NINDA SOCIAL " A “CW I( 0.. :.. . - W ApplSlore “Y u ' Scam. Haw A NOTES
 17. 17. 'L som NLNJA SOCIAL DZLELKI L Do NAsTgLNEGOL > LVLL 'Jí_, LI“-aL”F<-L Z-L lszL *a J í~ LL LL/ J O' L'. . __`__, _._ ___"____ / 2 J 4 ***I I 50am, Ham A NOTES

×