Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Korzystacie z tych kanałów społecznościowych?

1,015 views

Published on

Kilkanaście społecznościówek. Część znamy, ale nie mówi się o nich często. O niektórych nigdy nie słyszeliśmy. Prawie każda mnie zachwyciła. Która najbardziej? Slajd 11. Sprawdźcie sami :)

Published in: Social Media
 • Be the first to comment

Korzystacie z tych kanałów społecznościowych?

 1. 1. IIIII ninnnlilnnl ; URI IIEZĘEU'. _ l IIUIIHWN ! IĆIIIIIEIIII , hw i , mul J. . . I; !IIIIDI EĘÄIIIIIII IIINIIIIHIÄLHI I II IŃIIIIIIŚEII IUIMIDDHWMI_ IEEE Im II I IIIiIIII IIIŃIHIII , xDIIŃIIUIINH UiIUIIIIrmi IIIŃIIIIIH i. : ia l. I „JIŃIIIIIHĘ „ . mliililälää HHIRDHUHHHHV_ ma WŁ “i1 IiIIIIITEmE IIIIIIŃIIIIIÄEJ „I „n i! . u W n» ` L „.5 ? IHI ŃhIMIIIIIIIIIDI . 'Tii ü IIIIIIIIIIIIIIII iiiiŃiiiiiiišñüäi = IIIIIIIIIII¶E§MI IIPIIIUIIIEESI 'š ' o "FQ ' *M ü IE¶ . . A: c . u ; .1 " . EEIĆĆEEiñiiiäiäiiiiiiiśšäHi EHJEEEIJH-IĹIEIŻIŹEIŁBIEIIIIIIIIHE III mn? ? E35 FA. w) I! IIIIDIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIEHIHI "HIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIHIIIIIIMI J ¶ e ü ä i? ä Häšägšäääšää" _ l . :E = IIIIÄIIIIII : i a I I I I iiiiii» IlIIhd IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIŃII IIĹIIIIIIIIHIĘIIIIIIIIII IIIIIIIIFHWM IIIIIIIIEWEM IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIDI IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllIllHiliääkżñl iiiiiiiiiiiĆi_ ` IIIIIIIIIIIDIBMŁĹ IIIIĹIIIIIIIIIIIIIIŃIIIDIIIŃŃIUIIIIIIFW XII III? : : gum
 2. 2. LISTOPAD 204A ñPLIkA can, buga. uránsa „zaawan" Użwwoumuáw z Nütäuźslêóo @Toasmn Nnkfošcnouwnl TREŚuAHI, 11463 vmALouw ComNT( zoaęus Lua mm) ? Azsuaznwrmw : s51- NAJPtERHHOŚoIŁoM ZTUOUEJ ouoLno-I, :Ešu LUDZIE sn; Nm ; nanią „vooaozę Go DALE: . 'raw Powsram: EPIOEMIH. a O00 (pzseauunnmuuoii , bawi zs ›nazwa 2045) ' A” nvPsToRe , GooGLE nm 500M, Hee: n. NÓTES,
 3. 3. Q/ Quong Nnaooznaua: srwczsá zoo: OPI S: ZAMDEM Loo onvoumonnv m Faraona „ SOoŁEcmoSc' noże Eonrować 09.92 oMERwouJAĆ PoszcZEGoIruE PVITHNIH' kráaE ? oóauvownois s9_ wsuwa KoNKRETNHCI-c TEMA-row, Oosręoue ›ę HAN. ILošĆ uwšuusTLsJ ? HTAMA oaaz LuswA : anoa-gnębią UŹWTKoHNICW z Z@ M (nsssugamaoou: z SIEMMA n49) 69295 ŚŻUKRĆę: QUQRĄ_CQM 50cm_ ŃEOI A NGTES_
 4. 4. CZERNIEC Z005 uąźow noŹE TUTAJ zctosuc' Lwk, kroma NASTĘPNIE ooooauamu 3291' Głosownmu mez srotsczuošć (DoOAuAmE Lva ooélnouAulê JEDNEGO QUNKTu), ILoŚĹ Gtosou oanz MEK LlrJKu OECHWJQ O 'JEGO Pozwana NA s-raouug Gtáuus: . LINKI . są PosguPownug ws. KATEGORMSUBREMMTH) 469 M (Mlistętzmsmnus z suszem» 2045) REDDITŹCOM 50cmL Hee: A NÓTES,
 5. 5. MARZEC. 204% Sootsczuošcuowun osz REuLAM, ALTERNATWA DLA Fslsüukowlcüw, *DME uŹ*4TKou~lk5LJ ms sę : :RAI NIE GĘGQ Smzzonwooœ osooorw TRŻECIM, ma Fwucawvüs TUTAJ ALconw-w , krów wPŁwwn NA PRMRHTETOHE uwšwIE-ruwse ? Łanowa Tusiu, náwnsz "ELLO" o muss? "LOVE" Ą M (MIESIĘLZNILOĄNE z susanna zoĄs) ELLo. c.o 50cm Meena NÓTE 5
 6. 6. "4 / YELP as Noeoozmw; Paźpznsamuzooa OPIS: Rscsuz: : LokALmcH onzaussiu. hoźwn Znennsznć ? W63 Looz: Do z~ Auer-Hon „oesszuouać lNTEREsvaQcacH agcsuzsorsu, Mnc' 002m wEvEWAcą, REKLąnouAc' 5w5: mugs, Roznnwnać z „comm , oonmuaę RECENZJE " GAs-raomnnoug" UŹWTKoHNIGW z ĄHĹM znnescgumaonu: z kultrum 2049) 60242 szuunćĘ; YELP, con 50c] ŃEOI A N0155_
 7. 7. Qä/ SHARM NARODZINW. HAD 20441 OPIŚ; pçuugçjn bo FOURSQUARE, Vule) GŁÄNNQ IOEQ 36S? ŁATuE NAMQMHANI: Komarna 2 MAST-WH! INAIOHW H I ozn: svaouozamackw-Szzw 2 Mou sę_ w naszam fobuźu. NOŻNA fLANoLJAĆ ZMMI ŚNTKAMĄ om aozmumo' NA : zme Gavfouün UŹWTKOHNICW 3 3 M (: Aaiälhtouáun UŹWKOHNIQLQQNSŻŻUĄH) 60m2 szuwa ć? , z m srozącoocce nm , mamom «ma ma: 50cm_ NEW Ą NOD55,
 8. 8. .`/ GRUDZIEŃ zooH MOŻNA „uwuornć" TUW-V: ) NIDDARDŁIEJ swrzesu-›Qcs HIsTonIE , o wránwcn noun SIĘ AKTUALNIE w INTEMECIE. UWŚLNETLANE sę Ráuussz' NADPWVLARNIEJSIE 'masci UDMTĘWIANE : ma NASMŁH Zunaonwcn NA Tucrrsgze „ MIIM (Mlisuęurvlimnus zemozma 104S) DIGG. coM 50cm_ Hao: n. NÓTES,
 9. 9. / STUMBLEUPON . «m LISTofAD Z002 w n ' KANAŁ Do PRZEGLQBANIA smw Hwmmäas są w ? wangu/ E zacowe z naszm» znumkesounnmmo, Dzuękl Pmwsuown „stamme" Pazstzzucanw TREScI , ‹A2'oe3 2E 91mm nożem ME kciuk w DŚŁ LUG »J öáašMlooczwn 75:1' usm 055a LUGIQcHcH mwg sraorukg. w W -II v 30M CMIESIĘLZNIŁonaIg z 2043) w” 'V STUHBLEUPOŁLCOH 500M, Hee: n. NÓTES,
 10. 10. /'| '5U (czyt. ws) NARODZINW. LIPIEC 2043 0ms; znano-znin. NATsU wi: scotsczuošc. nentów m: Fmwwáu, ?omEuAź zaznam się TWA: ?tsmęorącow kToš voostęemA 114015 TREŚCI . M1 UDoSTĘINIEÓ Tuoasao uvusupm 4,5m OGLA RSU. nousvnznesz i Suóä CoNTENT. i 3.5 M (nœgąa~œ_°ą~t z 204S) 6020s szukać? : TSWE, 500M_ HEOIĄ moms_
 11. 11. / HEETUP NAüobznuñ'. LINEC 2002 OPIS: unsun HEEfvP ! Est Rêunrauzacan Loknwvncn-n seotsczuešcn , cm šumr mn nożuuošć Łącze NIA snę W GMM, nictwo swoie: uwaman onna: ZAnNTE kasować . Ob owrnun omn? NA ? Acesoowu wwaöinna sną mn, !Eksowwzacaą w 'Rohnau/ bumu Smnœumcnn mn. macowa kntaumnsn , UŹHTKOUNICW z 23,4 M (tqam ILošĹJAui z 2045) GDZnE szuwaćz; „EEWRCM 50cm_ NEW A NOTES,
 12. 12. NŚQUS/ onseus NARoDzmń: snsavneń Zoo? - OPIS: GLOOALNE suwane, nożem koMEmouAĆ »msw ›Tum Lub Lvozn , ncrźnns oossawuenw, MAM» ocnnorę RoZPoCZQĆ WHQ Dwsuusüęhdwsnianną KANAŁ . minun ooeounnon Nasza-nv TEHATOHLNIE m -rnnunsóo KAuAtś/ ?HTEM zanuunonnvn _ Go Samn, UZHTKMJNICW: 425 M Uaączmn nnošámnus zm; ) GDZnE szuwaćz; pn5q„5„ç°„ 50cm_ NEW A NOD55_
 13. 13. /vlaoso NAüobzmń'. HHD 200"! OPIS; blnnźęuń Kawał. scotsczmošuouw, Htrimamwn wo Ln~uEon~/6o‹,0t~‹. s~5„ Nato TWA") ? oLAkŚu , ALE agšu mm suai Has ? Maa HE Fmwcan, wma ›rę : Aksan-mo unć, Daven NADHIĘ ksza áeotsczuošcušmą SMNĹoHA NA ? uname . Zovmuouąuą 90.132 cnsśamáu a FüNcügv-ł. Uźwkounnlcñ: 55 n (ŁQCŻNAILQŚĹMME 12m) GDZIE SZUKAĆ? : vmggmcom 50cm_ HEQIĄ moms,
 14. 14. SIEKPLEJ zoob: n KANAŁ Do wkzwnwurmnn kou-muw 2E Z~A3oMWMI oRAI Do ›Nbklfco Qozuawwmm ~tEz~A3oMwcHm1ożEn~4 khanga: : wnpqumms ? REZENTWI Dawar: „Luwlzeeomf snEmE NA „HEE-r „g" ognz svanuozuć Kro OGLQOM' wasz ? Rom , vźwkowmcw z Facetom svębzrsaę mn: ŚREDmo z mwo-rw Dwie: m7'. NA Fb. 300M uçęczm : Lešćmaws 22w; ) A” TA6(. Eo. CoM 500M, Meena NÓTES
 15. 15. a / super. NARoDIINń: CZERNIEC 2040g 0ms: koLE3NA scotEcznaošccáuwn oo ZWœŚZLZANIIIA zoaęc' , ALE umœę IIIM seans. DLA unica: ?otul unsssmz waétšusu 7w0: „m FIwoIlITE ", „Tug SsxIEsT" ETC, om 000Mhz co? oo MEME (NŁDOÓ 404039 “atakowi *DZIEN 00990903292 Luà. .. ZIMIE szans? . HMoNIHoHO. Użwrkoumcñ z bank DAmIcI-I 602m szumć? : GOOGLE ammo SToRE, sueEamE 50cm_ NEW Ą NOD55,
 16. 16. M3105 / Mwvs Nnüobzmñ: CZERNIEC 2045 OPIS: Tuan Auwmmošc' Im KANALE (nosnam acos , VoHENTAR7., VR2'1POHNIENIE, Zameszanug raešu) 'IE s1' ? UNkTowwA ImiE 6w5 wwnIEmomI NA zAsIEG, kamm NA mwo: 'To o? czasu, mo@ , HIDEo , zo-ącm, wlawunLnaw ? aaw-EL (z GITcomAnI) ORAZ ZASIW Fkowhuw HESSENGER . UŹIITKoIJNICW z 7/] M (nnw-n viwkouuœnmnns z (230452013) Geass szuuAćĘ; „wos , cm4 50cm_ HEIM Ą NOD55,
 17. 17. /THE SOI-IEEE NARoDzwń: “W395 2°°3 OPIS: SGCIAL MEDIA DLA ELITM, ?Lewsze LvksusowE MEoIun 5V°ŁECZNoŚCIaHE . TARGETEH sę Looz: : Z nasm: SIŁQ NAMNCZQ ? IENIQDZĄ zuauoussz w M. I~. DIZNESouHcI-I #IAGNATSLIĄZNAMHLH vco-›Ewawäw om we HoDELkI, ZGŁonEmA aom: sensafocsmąue $9_ OME? . Komsuę cztoumusuę. UŹIITKoIJNICW z sang nywana GDZIE szuwaćĘ; TI-Igcspąfąfjorń 500M_ Hem A NOTES,
 18. 18. Może was ZHCIEuAmĆ RówNIEź -->
 19. 19. 33-. "(II'ŹI LEARNINC-›owlš MEDIUM Seoteczmšcsouê na NOTES,
 20. 20. u: : : i I L , . L" L` LI L I I FZHHIEIIHEIHIHIHH ämuiiuuiuuiiuiiu: äruiiiiiuuiiiiiui &AIIIIIIDIIIIIIDI iiiiiiuiiuuiiiiiu: :: iiiuiiuuiiiiiui : :iiiuiiuuiiiiiui iiiiiuiiuuiiiiiu: ši'r'š52-'IP""= EEE iizüäaiäiœiiui HIIIIIEIHEHIIEEIEI : :iiiiuiuuuiiuiiun EEEEHHEEEEEHEE" = =IIIüI`IIIIllIIE IIIŃIIUIIIIIĹIIIIUI IIIIIIIIIIIIIIIIDI IIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIMIIHIIIIIIDI IIIIIIIIIIIIIIIIITII I i I I . .L IIIMIIHIIIIIEI-ä wmwhuuuuuuuumLL„Luuuuuuuuu I _L I L I I 'mi LNE _L. .F I . I L L IIIIIIIILL IIIIIIŃII L L IIIWIF IJEDMMMDILĆDH „nu LLL. ..
 21. 21. IISTgeeks DZW-LEWE ŚIĘ ITWRYENIE LIST Z IJAźwIMI DLA NAs RZECZAMI 50m1_ HEIM NOTES,
 22. 22. Chirpńo HIISIIŁANIE TREŚCI z DŚIAIEKIEH 5°<ML HEDIĄ ›m5,
 23. 23. PWVANIA ORAZ FEĘDCBACK wcz/ asus Rzsczwtsvwm 500M, Meena NGTES
 24. 24. Moźna JEszcze 59039150' un l ! Z1 MEDIUM Mxwó ü IMG@ {zf REssLHousE {Z} svm/ ew- ü HRCHETWES I MIELE UNNWCH. .. Social. Hean A Nónss,
 25. 25. IIIIIIII IIIIIIIII IIIIIIIII IIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIII _ _ „gi IIIIIIIIIIIIEÄ T. _IHI Im IIIIIIIIIIQ-ä IIIIIIiIII IIIlIIiIII _ IIIIIIIIIIIIIWHJI( NIIIIII » „IIIIIIŃIIIIIIĘJKFII IIIIiI „IIIIIIIŃIIIIIIFKIIIIIIIIIIIIII IiII . IIIIIIŃIIIIIIHLIIIIIIIIIŃIII . üññjätämäi . manana I IIIIIIIII I i n I „ l_ IIIIIIIIIIIIIIIIIIII . IIIIIIŃIIIIIIWIIIIIIIIIIŹIIII _IIIIIIŃIIIIIIFWIIIIIIIIIĆ „ IIIIŃIIIIIIŃHIIIIIIIIIĆI, IIIŃIIIIIIEÄIIIII IIIiII IIIŃIIIIIIHMIIIII , IIIIIIIIIIIIIIIII IŃIIIIIIMMŃIŃI . IIIŃIIIIIITMÄIIII Ń vçrüüaäaà" ämüäämm unii IIIIIIIIIIII IIIIIIIIUI "ł IE IH

×