Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Juridik

1,482 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Juridik

 1. 1. JURIDIK: U7 1ME108 Katarina Nikitin Upphovsrätt
 2. 2. Vilka delar består upphovsrätten av och vilka bestämmelser gäller för dessa?• Upphovsrätten består av ekonomiska rättigheter och ideella rättigheter.• Ekonomiska rättigheter bestämmer att upphovsmannen har rätt att tillåta eller förbjuda mångfaldigande av verket samt ger denne rätt att göra verket tillgängligt för allmänheten.• Den ideella rätten ger upphovsmannen rätt att bli namngiven i samband med att verket utnyttjas samt ger denne rätt till respekt för verket.• De ekonomiska rättigheterna kan överlåtas på en annan person till skillnad från de ideella.• De ideella rättigheterna ska alltid iakttas medan de ekonomiska rättigheterna hindrar inte användning av verk, i vissa fall. Man får till exempel citera ur offentliga verk om källan namnges.(Justitiedepartementet, 2012)
 3. 3. Hur många år gäller upphovsrätten?• Upphovsrätten gäller under upphovsmannens livstid och 70 år efter hennes eller hans död. (Justitiedepartementet, 2012).
 4. 4. Vad innebär verkshöjd?• Det innebär att verket ska visa upp originalitet eller individuell särprägel som ett resultat av upphovsmannens personliga skapande. Det är med andra ord upphovsmannens säregna sätt att uttrycka något som skyddas, inte de idéer eller fakta som verket kan innehålla. (Justitiedepartementet, 2012).
 5. 5. Du har skrivit en artikel på din arbetsplats. Vem har upphovsrätten?• Jag, men jag kan, i mitt anställningsavtal, ha accepterat att arbetsgivaren har nyttjanderätt till mina verk som jag skapat inom anställningen. (Wikipedia, 2012)• Från januari 2013 föreslås en ny upphovsrättslag att träda i kraft och där föreslås att : 7 § Om en arbetstagare har skapat ett verk som ett led i arbetsuppgifterna eller efter instruktioner av arbetsgivaren, får arbetsgivaren inom sitt verksamhetsområde och för sin normala verksamhet med ensamrätt framställa exemplar av verket och göra det tillgängligt för allmänheten. Arbetsgivarens rätt avser en användning av verket för de ändamål som kan förutses när verket tillkommer. I den mån verket måste ändras för att syftet med dess tillkomst i anställningsförhållandet ska uppnås är ändringen tillåten, dock endast i den omfattning det medges enligt 2 kap. 7 §. I 8 § finns det särskilda bestämmelser om rätt till datorprogram som skapats i anställningsförhållanden. (Justitiedepartementet, 2011)
 6. 6. Titta igenom materialet på din nuvarande Google Site. Bryter du mot upphovsrättslagen, eller har du kontrollerat att bilder och annat får användas? Motivera.• Jag vet inte om det fanns vissa bilder som bröt mot upphovsrätten. De jag har varit osäker på har jag tagit bort eller bytt ut mot andra ”säkra” bilder. Jag har nu bara bilder som jag har koll på vart de kommer från. Jag har en bild från en SlideShare-presentation som jag har följt spåret på och den är ok att sätta ut. Jag har ett antal Creative Commons-bilder på min sida och de är märkta så CC står med och vilken licens de har samt att den som gjort den är med. YouTube-filmerna har de som tillverkat dem lagt ut och därför anser jag dem som säkra.• Om jag har något som bryter mot upphovsrätten så har jag lagt ut dem i god tro att de är lagliga.
 7. 7. Vad betyder Creative Commons-licensen CC BY?• Att jag får använda personens verk bara jag berättar/skriver/uppger/erkänner upphovsmakaren som just upphovsman.• Jag får bearbeta, använda bilden i kommersiellt syfte och dela den vidare.(Webbstjärnan, 2012)
 8. 8. Vad betyder Creative Commons- licensen CC BY NC SA?• Verken får endast användas i icke-kommersiella sammanhang.• Bearbetning av verket är tillåtet med villkoret att jag om jag sprider verket med min bearbetning ska spridningen ske under samma villkor som jag tog del av verket under, alltså ska verket gå under samma Creativ Commons-licens som verket hade innan, när jag tog del av den.(Webbstjärnan, 2012)
 9. 9. Du ska använda en bild för att marknadsföra din skola i en broschyr. Kan du använda bilder du hittat på nätet med Creative Common-licens till det? Under vilka förutsättningar då?• Ja, jag kan använda bilder som jag hittat på nätet med Creativ Commons-licens så länge licensvillkoren tillåter att bilderna används för kommersiellt bruk, som CC BY, CC BY SA och CC BY ND.• Jag måste också berätta vad bilden heter, vem som är upphovsman och vilken licens jag får sprida verket under. Jag måste också ange webbadress till verket så den som vill använda verket efter mig vet var jag hittade bilden, var den kan hitta bilden, var mer information om upphovsmannen kan hittas samt webbadressen till var jag hittar mer information om hur jag får använda verket enligt Creativ Commons-licens.(Webbstjärnan, 2012)
 10. 10. Får du ändra i verk med Creative Commonslicens? I så fall, under vilka förutsättningar?• Jag får ändra i alla verk med Creativ Commons-licens som inte innehåller licensförkortningen ND= inga bearbetningar tillåtna. (Webbstjärnan, 2012)
 11. 11. Vad kan hända om du bryter mot upphovsrättslagen?• Straffet, i normala fall, ger böter men lagen ger möjligheten att döma dig till fängelse. Du kan också bli skyldig att betala skadestånd. (Justitiedepartementet, 2005).
 12. 12. Vad gäller för rättigheterna för det material som man lägger upp på slideshare och som andra lagt upp på Slideshare?• Jag ansvarar för det jag laddar upp på SlideShare, att jag har tillstånd av upphovsmannen om jag har använt någon annans verk i min uppladdning. Till exempel måste Creativ Commons- licens finnas tillgänglig på min presentation om sådan används.• Jag äger mitt verk på SlideShare men medger att SlideShare och deras användare får använda mitt verk.• Jag har rätt att använda de verk som finns på SlideShares webbplats utan att fråga om lov.SlideShare, 2012
 13. 13. Hur gör man för att hitta bilder och andra medie-filer som man fåranvända? Hur vet man att man får det? Ge något eller några exempel.• Du kan söka på webben, ex. Google, och då får du många förslag på webbplatser med bilder eller filer. I YouTube-filmen ”Så hittar och använder du bilder på nätet”(.se, 2010) får vi många bra tips på både var och hur man gör för att komma åt både betal- och gratisbilder.• Du måste läsa på webbplatsen vilka förutsättningarna är för att få använda bilderna utan att bryta mot upphovsrätten.• Det finns vissa sidor som Flickr; Creative Commons där det är väl utmärkt att bilderna får användas, men vilka villkor som måste uppfyllas för att få använda bilderna och i vilket syfte. (Flickr, 2012)• På Stock.xchng finns gratisbilder, men där behöver man logga in för att få rätten att komma åt bilderna. På den sidan behöver man vara uppmärksam på vilka rättigheter upphovsmannen har gett dig för att använda bilderna, det står i fotodetaljerna på sidan (.se, 2010). Det gäller för dig att läsa dig till hur du får använda bilderna så du inte bryter mot upphovsrätten. Den här sidan är inte lika lättöverskådlig som Creative Commons.
 14. 14. Källförteckning• Justitiedepartementet, 2012. Upphovsrätt, 2012-04-18. Hämtad 2012-05-26. Upphovsrätt• Justitiedepartementet, 2005. Upphovsrätt; Straff och skadestånd, 2005-12-19. Hämtad 2012-05-26. Straff och skadestånd• Wikipedia, 2012. Upphovsrätt, 2012-04-10. Hämtad 2012-05-26. Upphovsrätt – Wikipedia• Justitiedepartementet, 2011. En ny upphovsrättslag, 2011-04-15. Hämtad 2012-05-26. En ny upphovsrättslag• Webbstjärnan, 2012. Creativ Commons-licens, 2012-03-27. Hämtad 2012-05- 26. Vad är Creative Commons? [Animated whiteboard film] - YouTube• Flickr, 2012. Creative Commons, 2012. Hämtad 2012-05-26. Flickr: Creative Commons• .se, 2010. Så hittar och använder du bilder på nätet, 2010-04-28. Hämtad 2012-05-26. internetkunskap.se Så hittar och använder du bilder på nätet• SlideShare, 2012. SlideShare; Terms of Service, 2012. Hämtad 2012-05-26. SlideShare » Terms of Services

×