Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hormoni

8,509 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hormoni

 1. 1. Endokrinologija-hormoniEndokrinologija-hormoni Katarina Čamber, prof.Katarina Čamber, prof.
 2. 2. Što je endokrinologija?Što je endokrinologija?  Nauka o produktima strukturno i funkcionalno specifičnihNauka o produktima strukturno i funkcionalno specifičnih žlijezda i njihovom djelovanju u održavanju biokemijskogžlijezda i njihovom djelovanju u održavanju biokemijskog i fiziološkog integriteta organizmai fiziološkog integriteta organizma  Endokrine žlijezde- sekrete izlučuju u krvEndokrine žlijezde- sekrete izlučuju u krv  Egzokrine žlijezde- sekrete izlučuju izvan organizmaEgzokrine žlijezde- sekrete izlučuju izvan organizma  Ključnu ulogu ima HIPOFIZA (master gland)Ključnu ulogu ima HIPOFIZA (master gland)  Prednji režanj hipofize tropni hormoni perifernePrednji režanj hipofize tropni hormoni periferne endokrine žlijezde (ciljne žlijezde)endokrine žlijezde (ciljne žlijezde)
 3. 3. Tropni hormoni i njihove ciljne žlijezdeTropni hormoni i njihove ciljne žlijezde 1.1. Tirotropin (TSH)Tirotropin (TSH) tiroidejatiroideja 2.2. KortikotropinKortikotropin (ACTH)(ACTH) kora nadbubrežnekora nadbubrežne 3.3. Somatropin (STH) cijeli organizamSomatropin (STH) cijeli organizam 4.4. Folitropin (FSH)Folitropin (FSH) jajnikjajnik 5.5. Lutropin (LH)Lutropin (LH) jajnikjajnik 6.6. ProlaktinProlaktin mliječne žlijezdemliječne žlijezde
 4. 4. Kako djeluju hormoni?Kako djeluju hormoni?  Aktivacija adenilat ciklaznog sustavaAktivacija adenilat ciklaznog sustava Hormoni brzog djelovanja: inzulin, glukagon, vazopresinHormoni brzog djelovanja: inzulin, glukagon, vazopresin aktivacija stanične membrane promjena spec. receptoraaktivacija stanične membrane promjena spec. receptora aktivacija adenilat ciklaze ATP prelazi u cAMP=aktivacija adenilat ciklaze ATP prelazi u cAMP= propusnost stanične membranepropusnost stanične membrane  Indukcija genske aktivnostiIndukcija genske aktivnosti Pojačana sinteza određenih proteina i enzima u ciljnomPojačana sinteza određenih proteina i enzima u ciljnom organuorganu
 5. 5. Podjela hormona:Podjela hormona:  Prema građi i kemijskoj strukturi:Prema građi i kemijskoj strukturi: 1. Steroidni hormoni:1. Steroidni hormoni: spolni:spolni: estrogeni, progesteron, testosteron,estrogeni, progesteron, testosteron, kortikosteroidi:kortikosteroidi: aldosteron, kortizolaldosteron, kortizol 2. Aminokiselinski:2. Aminokiselinski: hormoni štitnjače:hormoni štitnjače: tiroksin, trijodtironintiroksin, trijodtironin hormoni nadbubrežnehormoni nadbubrežne : adrenalin, noradrenalin: adrenalin, noradrenalin 3. Peptidni: ACTH, ADH, PTH, kalcitonin, somatropin, relaksin, inzulin,3. Peptidni: ACTH, ADH, PTH, kalcitonin, somatropin, relaksin, inzulin, glukagonglukagon 4. Proteinski: TSH, FSH, LH, gastrin, HCG4. Proteinski: TSH, FSH, LH, gastrin, HCG
 6. 6. Poremećaji u izlučivanju hormona:Poremećaji u izlučivanju hormona:  Povišenje ili sniženje izlučivanjaPovišenje ili sniženje izlučivanja  Poremećaj u samo žlijezdiPoremećaj u samo žlijezdi  Poremećaj u kontrolnom mehanizmu izlučivanja hormonaPoremećaj u kontrolnom mehanizmu izlučivanja hormona Endokrinološka dijagnostika otkriva uzroke poremećaja:Endokrinološka dijagnostika otkriva uzroke poremećaja: stimulativnimstimulativnim testovimatestovima (ispitivanje nedovoljne sekrecije uz opterećenje tropnog(ispitivanje nedovoljne sekrecije uz opterećenje tropnog hormona), te supresivnim testovima (inhibicija sekrecije)hormona), te supresivnim testovima (inhibicija sekrecije)
 7. 7. Steroidni hormoniSteroidni hormoni  Imaju ciklopentanoperhidrofenantrenski presten (isto kaoImaju ciklopentanoperhidrofenantrenski presten (isto kao steroli i žučne kiseline)steroli i žučne kiseline)  Derivati su estrana, androstana i pregnana, nastaju izDerivati su estrana, androstana i pregnana, nastaju iz kolesterolakolesterola  Ovisno o prisutnosti enzima u određenim žlijezdamaOvisno o prisutnosti enzima u određenim žlijezdama sintetiziraju se različiti hormoni:sintetiziraju se različiti hormoni: 1. Nadbubrežna- iz pregnana – kortikosteroidi (ovisno o tome1. Nadbubrežna- iz pregnana – kortikosteroidi (ovisno o tome da li na C17 imaju OH skupinu razlikujemoda li na C17 imaju OH skupinu razlikujemo glukokortikosteroideglukokortikosteroide i ako nemajui ako nemaju mineralokotikosteroide)mineralokotikosteroide)
 8. 8. Steroidni hormoniSteroidni hormoni  Djelovanje:Djelovanje: 1.1. Regulacijski naRegulacijski na metabolizam ugljikohidrata-metabolizam ugljikohidrata- suprotnosuprotno inzulinu (stimuliraju glukoneogenezu, razgradnju lipida iinzulinu (stimuliraju glukoneogenezu, razgradnju lipida i proteina),proteina), 2.2. Metabolizam vode i soliMetabolizam vode i soli ( promet Na i K)( promet Na i K) 3.3. Metabolizam mastiMetabolizam masti
 9. 9. Steroidni hormoniSteroidni hormoni  Dijagnostička procjena nadbubrežne žlijezde:Dijagnostička procjena nadbubrežne žlijezde: Kortizol u serumu i mokraći,Kortizol u serumu i mokraći, ACTH, ostali kortikoidi i metaboliti u mokraćiACTH, ostali kortikoidi i metaboliti u mokraći Hiperfunkcija:Hiperfunkcija: pov izlučivanje kortizola (Cushingov sindrom)pov izlučivanje kortizola (Cushingov sindrom) pov. Izlučivanje aldosterona (Connov sindrom)pov. Izlučivanje aldosterona (Connov sindrom) Hipofunkcija:Hipofunkcija: sniž. Izlučivanje (Adissonova bolest)sniž. Izlučivanje (Adissonova bolest)
 10. 10. Androgeni hormoniAndrogeni hormoni  Steroidi s 19 C atoma, na C3 imaju hidroksilnu ili ketonskuSteroidi s 19 C atoma, na C3 imaju hidroksilnu ili ketonsku skupinuskupinu  Najjači na C17 imaju hidroksilnu skupinu:Najjači na C17 imaju hidroksilnu skupinu: testosterontestosteron  Sintetiziraju se u testisima, kori adrenalne žlijezde, manjeSintetiziraju se u testisima, kori adrenalne žlijezde, manje u ovarijima i placentiu ovarijima i placenti  Djeluju na spolni sustav muškaraca i uvjetuju razvojDjeluju na spolni sustav muškaraca i uvjetuju razvoj muških sek.spolnih karakteristika. Izlučuju se podmuških sek.spolnih karakteristika. Izlučuju se pod kontrolom hipofize koja preko LH djeluje na testise ukontrolom hipofize koja preko LH djeluje na testise u smjeru produkcije androgena.smjeru produkcije androgena.
 11. 11. Androgeni hormoniAndrogeni hormoni  U jetri se konjugiraju s glukurunskom kiselinom i izlučujuU jetri se konjugiraju s glukurunskom kiselinom i izlučuju mokraćom =mokraćom = 17- oksosteroidi17- oksosteroidi (uvid u funkciju muških(uvid u funkciju muških gonada, te funkcija nadbubrežne u oba spola),gonada, te funkcija nadbubrežne u oba spola),  U krvi su vezani na albumine i globulineU krvi su vezani na albumine i globuline  Smanjeno izlučivanjeSmanjeno izlučivanje: Klinefelterov sindrom, sek.: Klinefelterov sindrom, sek. Hipogonadizam, Adisonova bolestHipogonadizam, Adisonova bolest  Povišeno izlučivanjePovišeno izlučivanje: tumor testisa, hirzutizam ,virilizam,: tumor testisa, hirzutizam ,virilizam, hiperplazija i tumor nadbubrežnehiperplazija i tumor nadbubrežne
 12. 12. ProgesteronProgesteron  Ženski spolni hormon, zajedno s estrogenima sudjeluje uŽenski spolni hormon, zajedno s estrogenima sudjeluje u regulaciji MCregulaciji MC  Zadaća: priprema uterusa za primitak sjemenih stanicaZadaća: priprema uterusa za primitak sjemenih stanica muškaraca, te regulacija trudnoćemuškaraca, te regulacija trudnoće  Stvara se i izlučuje iz žutog tijela, a u trudnoći iz placenteStvara se i izlučuje iz žutog tijela, a u trudnoći iz placente  Nedostatak ovulacije- nema porasta progesterona,Nedostatak ovulacije- nema porasta progesterona, Snižene vrijednosti:Snižene vrijednosti: insuficijencija žutog tijela, ljuštenjeinsuficijencija žutog tijela, ljuštenje endometrija, premenstrualne tenzijeendometrija, premenstrualne tenzije  Povišene vrijednostiPovišene vrijednosti: tumor jajnika, trudnoća, hiperplazija: tumor jajnika, trudnoća, hiperplazija nadbubrežnenadbubrežne
 13. 13. EstrogeniEstrogeni  Najzastupljeniji: estron,Najzastupljeniji: estron, estradiolestradiol i estrioli estriol  Ženski spolni hormoni, regulacija i razvoj ženskih spolnih organa iŽenski spolni hormoni, regulacija i razvoj ženskih spolnih organa i sek.spolnih karakteristika, MC i trudnoćesek.spolnih karakteristika, MC i trudnoće  Derivati estrana s 18 C atomaDerivati estrana s 18 C atoma  Izlučuju se iz ovarijalnih folikula, u trudnoći iz placente, vrlo složenIzlučuju se iz ovarijalnih folikula, u trudnoći iz placente, vrlo složen metabolizammetabolizam  Snižene vrijednosti:Snižene vrijednosti: prim. i sek. hipogonadizam, Turnerov sindrom,prim. i sek. hipogonadizam, Turnerov sindrom, poremećaji MCporemećaji MC  Povišene vrijednostiPovišene vrijednosti: feminizacija u muškaraca, ginekomastija, tumori: feminizacija u muškaraca, ginekomastija, tumori koji produciraju estrogenekoji produciraju estrogene  Jako povišena vrijednost: upozorenje prijevremenog porođajaJako povišena vrijednost: upozorenje prijevremenog porođaja  Snižene vrijednosti uzastopce ili nagli pad: smrt fetusaSnižene vrijednosti uzastopce ili nagli pad: smrt fetusa
 14. 14. Proteinski hormoniProteinski hormoni  Izlučuju ih hipofiza, pankreas i paratireoidejaIzlučuju ih hipofiza, pankreas i paratireoideja  Prednji režanj hipofizePrednji režanj hipofize (adenohipofiza: hormon rasta,(adenohipofiza: hormon rasta, prolaktin, lutropin, folitropin, tirotropin, kortikotropin,prolaktin, lutropin, folitropin, tirotropin, kortikotropin, melanoforni stimulirajući hormon)melanoforni stimulirajući hormon)  Stražnji režanj hipofizeStražnji režanj hipofize (neurohipofiza: vazopresin i(neurohipofiza: vazopresin i oksitocin)oksitocin)
 15. 15. Proteinski hormoniProteinski hormoni  Hormon rasta:Hormon rasta: rast kosti, drugih tkiva, anabolično i dijabetogenorast kosti, drugih tkiva, anabolično i dijabetogeno djelovanjedjelovanje Pod utjecajem: prehrane, tjelesne aktivnosti, sna, stresa,Pod utjecajem: prehrane, tjelesne aktivnosti, sna, stresa, Povišene vrijednostiPovišene vrijednosti: akromegalija, gigantizam: akromegalija, gigantizam Snižene vrijednosti:Snižene vrijednosti: dvarfizamdvarfizam  ACTH- kotrikotropin:ACTH- kotrikotropin: regulira funkciju nadbubrežne i izlučivanjeregulira funkciju nadbubrežne i izlučivanje kortikosteroida, mobilizira masti iz depoa, i oksidaciju MK, možekortikosteroida, mobilizira masti iz depoa, i oksidaciju MK, može izazvati hipoglikemijuizazvati hipoglikemiju Povišene vrijednostiPovišene vrijednosti: Adisonova bolest, hiperplazija nadbubrežne, stres,: Adisonova bolest, hiperplazija nadbubrežne, stres, hipoglikemija kod inzulinske terapijehipoglikemija kod inzulinske terapije Snižene vrijednosti:Snižene vrijednosti: karcinom nadbubrežne,karcinom nadbubrežne,
 16. 16. Proteinski hormoniProteinski hormoni  TSH-tirotropin:TSH-tirotropin: kontrolira izlučivanje hormona štitnjačekontrolira izlučivanje hormona štitnjače Povišene vrijednostiPovišene vrijednosti: hipotiroidizam: hipotiroidizam Snižene vrijednosti:Snižene vrijednosti: hipertiroidizamhipertiroidizam Glavno djelovanje hormona štitnjače je da pojačavajuGlavno djelovanje hormona štitnjače je da pojačavaju metaboličku djelatnost u većini tkiva u tijelu uzmetaboličku djelatnost u većini tkiva u tijelu uz iznimke kao što su: mozak, retina, slazena, testisi i pluća.iznimke kao što su: mozak, retina, slazena, testisi i pluća. Bazalni metabolizam može porasti čak za 60 do 100%.Bazalni metabolizam može porasti čak za 60 do 100%. Zatim ubrzavaju rast i povećavaju potrošnju kisika.Zatim ubrzavaju rast i povećavaju potrošnju kisika.
 17. 17. Proteinski hormoniProteinski hormoni  Gonadotropini: FSH i LH (hipofiza i placenta)Gonadotropini: FSH i LH (hipofiza i placenta)  FSH: rast jajčanih folikula, spermatogenezaFSH: rast jajčanih folikula, spermatogeneza  LH: lučenje estrogena iz folikula, ovulacija folikula, lučenjeLH: lučenje estrogena iz folikula, ovulacija folikula, lučenje progesteronaprogesterona  Snižene vrijednosti:Snižene vrijednosti: poremećaj hipotalamus-hipofiza,poremećaj hipotalamus-hipofiza, pojava tumora, zakašnjeli pubertet, infarkt ili nekrozapojava tumora, zakašnjeli pubertet, infarkt ili nekroza hipofize, anoreksija nervozahipofize, anoreksija nervoza  Povišene vrijednostiPovišene vrijednosti: ispad funkcije gonada: ispad funkcije gonada  Poremećaji menstrualnog ciklusaPoremećaji menstrualnog ciklusa
 18. 18. Proteinski hormoniProteinski hormoni  Prolaktin- sličan hormonu rasta, važan u reprodukcijskomProlaktin- sličan hormonu rasta, važan u reprodukcijskom ciklusu čovjeka.ciklusu čovjeka. Djeluje na regulaciju stvaranja i sekrecijeDjeluje na regulaciju stvaranja i sekrecije mlijeka u dojci za vrijeme laktacije, na metabolizam vode imlijeka u dojci za vrijeme laktacije, na metabolizam vode i elektrolita, na regulaciju reprodukcijskog ciklusaelektrolita, na regulaciju reprodukcijskog ciklusa  Izlučuje se pulsativno kao i ostali hipofizni hormoni (60-90Izlučuje se pulsativno kao i ostali hipofizni hormoni (60-90 minuta nakon početka sna)minuta nakon početka sna)  NaNa povećanje djelujupovećanje djeluju: hipoglikemija, hipotireoza,: hipoglikemija, hipotireoza, serotonin, estrogeni, anestezija, šok, tjelesna aktivnost,serotonin, estrogeni, anestezija, šok, tjelesna aktivnost, bolesti bubregabolesti bubrega
 19. 19. Proteinski hormoniProteinski hormoni  Inzulin-Inzulin- ββ stanice Langerhansovih otočića gušteračestanice Langerhansovih otočića gušterače  2 polipeptidna lanca, vezana disulfidnom vezom2 polipeptidna lanca, vezana disulfidnom vezom  Nastanak proteolitičkim cijepanjem: preproinzulin,Nastanak proteolitičkim cijepanjem: preproinzulin, proinzulin, aktivni inzulinproinzulin, aktivni inzulin  Razgrađuje se u jetri, manje u bubreguRazgrađuje se u jetri, manje u bubregu  Ciljni organi inzulina: jetra, mišići, masno tkivo zbogCiljni organi inzulina: jetra, mišići, masno tkivo zbog kontrole metabolizma ugljikohidratakontrole metabolizma ugljikohidrata  Snižene vrijednosti:Snižene vrijednosti: DMDM  Povišene vrijednostiPovišene vrijednosti: tumor gušterače, akromegalija,: tumor gušterače, akromegalija, gigantizamgigantizam
 20. 20. KatekolaminiKatekolamini  Adrenalin, noradrenalin, dopaminAdrenalin, noradrenalin, dopamin  Nastanak: tirozin, DOPA, dopamin, noradrenalin,Nastanak: tirozin, DOPA, dopamin, noradrenalin, adrenalinadrenalin Dopamin i noradrenalin- vazokontrikcijski, pov. krvnog tlakaDopamin i noradrenalin- vazokontrikcijski, pov. krvnog tlaka Adrenalin- metabolički procesi, vazodilatacija mišićaAdrenalin- metabolički procesi, vazodilatacija mišića Metaboliziraju do : VMA (adrenalin i noradrenalin) i HVAMetaboliziraju do : VMA (adrenalin i noradrenalin) i HVA (dopamin)(dopamin)
 21. 21. IMUNOLOGIJAIMUNOLOGIJA Ag + At Ag-AtAg + At Ag-At IMUNOKEMIJAIMUNOKEMIJA Analit + At Analit-AtAnalit + At Analit-At
 22. 22. Podjela imunokemijskih metodaPodjela imunokemijskih metoda  prema naravi obilježivača i/ili mjerenjaprema naravi obilježivača i/ili mjerenja enzimske, fluorescentne, luminescentne, radioizotopneenzimske, fluorescentne, luminescentne, radioizotopne  prema obilježavanju Ag ili Atprema obilježavanju Ag ili At imunometrijske (nekompetitivne), 2 At (vezujuće i detekcijsko)imunometrijske (nekompetitivne), 2 At (vezujuće i detekcijsko) kompetitivnekompetitivne  prema odvijanju reakcije Ag-At u jednom koraku, sekvencija višeprema odvijanju reakcije Ag-At u jednom koraku, sekvencija više koraka odvojenih ispiranjemkoraka odvojenih ispiranjem  prema odvajanju vezane i nevezane obilježene frakcijeprema odvajanju vezane i nevezane obilježene frakcije homogene, heterogenehomogene, heterogene  prema načinu izvođenjaprema načinu izvođenja manualne, automatiziranemanualne, automatizirane
 23. 23. Podjela interferencijaPodjela interferencija  prema podrijetlu interferenata: endogeni egzogeni  prema mjestu djelovanja interferenta: in vivo in vitro  prema ovisnosti o analitu: analit neovisne analit ovisne
 24. 24. Steroidni hormoniSteroidni hormoni Predanalitički čimbenici Vrijeme uzorkovanja (kortizol, aldosteron, testosteron) Epruvete BEZ gela Lipemija i ↑ slobodnih masnih kiselina i/ili hilomikrona (nastanak micela i blokada vezanja detekcijskog antitijela) vezujući proteini specifični: SHBG, CBG nespecifični: albumin, α1-kiseli glikoprotein
 25. 25. Polipeptidni hormoniPolipeptidni hormoni Predanalitički čimbenici Vrijeme uzorkovanja (ACTH, prolaktin) Uzorkovanje natašte (inzulin, gastrin, kalcitonin) Proteolitička razgradnja i degradacija in vitro: PTH, ACTH Hemoliza (inzulin, PTH, ACTH, kalcitonin, gastrin) Nespecifičnost antitijela Heterofilna antitijela i HAAA

×