Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Bc. Kateřina Steinerová
31.07.2014
katkarapu.blog.cz
TEST: Němčina jako druhý cizí jazyk po angličtině pro české rodilé
ml...
Bc. Kateřina Steinerová
31.07.2014
katkarapu.blog.cz
1. Doplň německé ekvivalenty, do hranatých závorek napiš výslovnost:
...
Bc. Kateřina Steinerová
31.07.2014
katkarapu.blog.cz
4. Doplň tabulku:
telefonieren
ignorovat
to combine
protestovat
disku...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Test: German as a second language after English (for Czech)

313 views

Published on

a test to find out how far a lerner is in his ability to connect his knowledge in English with the learning process of German,

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Test: German as a second language after English (for Czech)

  1. 1. Bc. Kateřina Steinerová 31.07.2014 katkarapu.blog.cz TEST: Němčina jako druhý cizí jazyk po angličtině pro české rodilé mluvčí Tento test si neklade za úkol prověřit znalosti ani v anglickém, ani v německém (natož v českém ) jazyce. Cílem je zjistit, v jaké míře je Lerner momentálně schopen využít svoje znalosti mateřského a zejména anglického jazyka v dalším studiu jazyků, konkrétně v němčině (podobné principy lze aplikovat i na jiné příbuzné jazyky). Odbornými základy pro tento test jsou jak teoretické, tak prakticky zaměřené práce: Mehrsprachigkeit in der Tschechischen Republik am Beispiel Deutsch nach Englisch (Sorger, Janíková), Deutsch ist easy! (Kursiša, Neuner), Wortschatzerwerb nach dem Mehrsprachigkeitskonzept Deutsch nach Englisch (Steinerová) Pro koho je test určen? Test je určen pro každého, kdo se a) chce začít učit německy, b) učí německy a hledá nové finty, jak si zlepšit slovní zásobu, c) učil německy a chce oprášit znalosti. Jediným předpokladem je znalost anglického jazyka alespoň na úrovni B1, nejlépe však B2 a výše podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky1 . Výhodou je min. pasivní znalost cizích slov. Jak postupovat? Postup je jednoduchý. Test je rozdělen na úkoly. Každý úkol lze vyřešit pomocí propojení znalostí angličtiny nebo češtiny (pozor, někdy i obou) a němčiny. V úkolech nejsou zahrnuty tzv. False Friends/falsche Freunde, to jsou slova, která mají stejnou grafickou podobu, ale jinačí význam (př. die Fabrik X fabric, die Wand X a wand). Německý ekvivalent lze odvodit pomocí různých principů (více:Wortschatzerwerb nach Mehrsprachigkeitskonzept…) Co dál? V případě, že test vyplníte (v jakékoli úplnosti), můžete mi jej poslat na vyhodnocení na Facebook nebo na SteinerovaKaterina@seznam.cz . Test vyhodnotím. V případě zájmu odpovím na všechny věcné dotazy. Hodně zdaru! 1 Ptáte se proč? Angličtina nám v tomto případě slouží jako pomůcka. Nelze se zabývat tím, že to a tamto slovíčko neznám v AJ. Učím se JEDEN nový jazyk, ne dva naráz.
  2. 2. Bc. Kateřina Steinerová 31.07.2014 katkarapu.blog.cz 1. Doplň německé ekvivalenty, do hranatých závorek napiš výslovnost: míč: der ______ [____________] váza: die ______ [____________] prsten: der _______ [____________] problém: das _________ [____________] máslo: die ________ [____________] země: ___________ [____________] pomeranč: die ____________ [____________] jméno: der _____________ [____________] 2. Vyjádři větou, o čem pojednává následující text. Podtrhni nebo jinak označ slova, která ti napovídají o obsahu textu: Sport im Allgemeinen ist ein sehr beliebtes Hobby unter den Leuten. Der Grund dafür wahrscheinlich ist, dass es so viele Arten gibt und jeder sich das passendste finden kann. Diejenigen, die sich gerne im Team bewegen, mögen meistens die Sportarten wie Fußball, Eis-Hockey, Korbball oder Volleyball. Die Leute, die diese Aktivitäten bevorzugen, nennen vor allem Freundschaft oder Unterstützung untereinander als Vorteile. Unumstritten ist, dass die Teamspiele Anforderungen vor allem an große Toleranz haben. Für andere, die lieber als Single spielen, sind Tennis, Federball oder Golf passender. Da verlässt sich man nur auf sich selbst. Nichtsdestoweniger sind sie auch sehr interessant. Zu bemerken ist, dass es sich lohnt, Sport zu treiben - er baut Stress ab, macht Spaß, man findet Freunde und man lernt die Disziplin zu halten. 3. Doplň tabulku: Česky Anglicky Německy najít finden to test zpívat schwimmen to park přistát packen
  3. 3. Bc. Kateřina Steinerová 31.07.2014 katkarapu.blog.cz 4. Doplň tabulku: telefonieren ignorovat to combine protestovat diskutieren to discuss 5. K anglickému slovu doplň německý ekvivalent, označ, co se změnilo a případně podej vysvětlení: Př. book = das Buch -> oo/oe v AJ odpovídá u v NJ, př. foot - der Fuß, good - gut shoe = der ___________ to shine = ___________ fever = das __________ to make = ___________ to cook = ___________ milk = die __________ pepper = der ________ to dance = _________ 6. Doplň myšlenkovou mapu: der Job der Professor

×