Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Työyhteisötaidot 1

1,213 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Työyhteisötaidot 1

  1. 1. Työyhteisötaidot 1. webinaari 18.8.2011 Kim Polamo ja Jari Tiensuu
  2. 2. perustehtävä johtajuus rakenteet ilmapiiri
  3. 3. Työrooli ja perustehtävä <ul><li>Organisaatio (perustehtävä, johtajuus ja rakenteet=ilmapiiri) </li></ul><ul><li>Työrooli Persoonallisuus </li></ul><ul><li>tavoite, suhteet temperamentti, kokemukset, ”minä” </li></ul>
  4. 4. Johtaminen on viestintää <ul><li>Kaikki kantavat johtajuutta + virallinen johtajuus </li></ul><ul><li>Jokainen teko ja tekemättä jättäminen vaikuttaa </li></ul><ul><li>Tulkitsemmeko oikein? </li></ul><ul><li>Olenko mukana ”leikissä” </li></ul><ul><li>Olemmeko roolien vankeja? </li></ul><ul><li>Missä foorumeilla asioita käsitellään? </li></ul><ul><li>Mikä on työntekijän ja johtajan vastuu vuorovaikutuksesta –kaikki vastaavat omastaan? </li></ul>
  5. 5. Systeemin taso <ul><li>Järjestys kompleksisuus kaaos </li></ul><ul><li>bifurkaatiopiste </li></ul><ul><li>Mitä työntekijät edustavat? Minkälainen on asiakkaan maailma? Missä on muutospiste? Mitä siirtyy maailmojen välillä (paralleelisesti)? Minkälaisiksi päiväkodit ovat muuttuneet ja muuttuvat? Mihin voi vaikuttaa? </li></ul>
  6. 6. PALKKA <ul><li>P= Palaute </li></ul><ul><li>A= Avoimuus </li></ul><ul><li>L= Luottamus </li></ul><ul><li>K=Kannustaminen </li></ul><ul><li>K=Kannattavaisuus </li></ul><ul><li>A=Arvostus </li></ul><ul><li>Kuinka nämä toteutuvat työyhteisössäsi? </li></ul>

×