Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Da netværkstræf 12.06.14

260 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Da netværkstræf 12.06.14

  1. 1. IT-didaktisk design Kasper Ejgaard Jespersen Stud. cand.pæd. i IT-didaktisk design
  2. 2. Hvad udforsker vi så? Kasper Ejgaard Jespersen Stud. cand.pæd. i IT-didaktisk design
  3. 3. Spil og læring Formel læring Uformel læring Kasper Ejgaard Jespersen Stud. cand.pæd. i IT-didaktisk design • Læring i et praksisfælleskab • Læring er kontekstsensitiv (Klaus Nielsen, 2013)
  4. 4. Minecraft og digitale kompetencer • Deltagelsesarenaer  Minecraft som et socialt online spil. • Informationstilgang  Der findes et utal af informationer om spillet på internettet, som kan styrke elevens brug af MC (YouTube tutorials, blogs osv.) • Kommunikationsmuligheder  I Minecraft er det muligt for spillere at kommunikere med hinanden. • Indholdsproduktion  Muligheden for at optage og dele video af ens konstruktioner på sociale medier. (Ola Erstad,2010) Kasper Ejgaard Jespersen Stud. cand.pæd. i IT-didaktisk design
  5. 5. Digitale medier Kasper Ejgaard Jespersen Stud. cand.pæd. i IT-didaktisk design
  6. 6. ”Everyone can and does design”(Nigel Cross, 2011) Elevinvolvering -en motivationsfaktor Skab kreativitet og innovation gennem digital fabrikation Kasper Ejgaard Jespersen Stud. cand.pæd. i IT-didaktisk design
  7. 7. Let's do homework together Kasper Ejgaard Jespersen Stud. cand.pæd. i IT-didaktisk design

×