Pengajian islam (mpw 2143)

4,843 views

Published on

Pengajian Islam .

Published in: Education
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,843
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
93
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pengajian islam (mpw 2143)

 1. 1. Pengajian Islam (MPW 2143)Tajuk : Kesan Sekularisme terhadap umat Islam di Malaysia. Disediakan oleh : Harniati Binti Alimin Kasmiyati Binti Andreas Nor Erma Binti Abdullah Mumin Nama Pensyarah :Ustazah Rafidah Binti Dollah Hamdani
 2. 2. PENGENALANMaksud Sekularisme ( Mengikut Pandangan Umum) Berasal daripada perkataan Latin ‘saeculum’ yang bermaksud masa iaitu kini dan zaman ini. Dengan itu maksud sekularisme ialah fahaman falsafah atau sistem yang memisahkan urusan dunia samada urusan pemerintahan, pendidikan dan lain-lain urusan pentadbiran daripada urusan-urusan agama. Sekularisme ini menolak peranan agama dan Tuhan daripada segala urusan manusia.
 3. 3. Maksud Sekularisme (Mengikut Pandangan Islam) Sekularisme bukan wujud seratus atau dua ratus tahun dahulu tetapi ia telah wujud sejak zaman Rasulullah lagi. Hanya istilahnya sahaja yang baru. Sekularisme sebenarnya telah diperkatakan oleh Rasulullah SAW di masa hidupnya. Cuma kita tidak perasan dan kita tidak sedar. Sebab dalam ajaran Islam banyak perkara yang tersirat. Istilah sekular datang dari Barat. Oleh kerana umat Islam sudah tidak faham Islam, maka mereka merasakan seolah-olah dalam Islam tidak ada cerita tentang sekularisme.
 4. 4. Ciri-ciri SekularismeBersifat terasing daripada aspekkeagamaan.Sekularisme melatih para pendokongnyaagar mengenepikan hal-hal akhirat dansecara tidak langsung supaya mencarikehidupan di dunia semata-mata. Sekularisme juga memperjuangkan ciri-ciriyang bersifat kebebasan, kebahagiaan dankebebasan yang tiada bersempadan.Sekularisme juga menampilkan cirinya yangtidak tetap dan tidak mutlak.
 5. 5. Golongan Sekular Golongan yang berfahaman sekularsejati. Golongan yang berfahaman sekularsesat. Golongan sekular disebabkan zalim. Golongan sekular yang tertukar nawaitu. Golongan sekular yang mementingkandunia.
 6. 6. Sejarah Pertubuhan Sekularisme di Dunia Islam Sekularisme lahir daripada pergolakan yangberlaku dalam agama Kristian pada abadpertengahan. kemunculannya adalah berikutan tindak balaspenganut agama tersebut terhadap kongkongandan penguasaan gereja ke atas masyarakat.Peperangan Salib telah membuka mata orangKristian Eropah terhadap perubahan, termasukmenuntut kebebasan daripada semua bentukkongkongan gereja yang selama ini hanyamembenarkan ilmu-ilmu yang tidak bercanggahdengan kepentingannya.
 7. 7. Sekularisme merebak ke dunia Islammelalui pertembungan dengan barat.Menjelang pertengahan abad ke-19,sebahagian besar wilayah Islam dijajaholeh barat. Ini termasuklah penjajahan Inggeris diTanah Melayu (1874), Perancis di Tunisia(1881), Inggeris di Mesir (1882) danRusia di Merv (1883).Penerimaan unsur-unsur barat turutmembawa idea dan nilai barat ke dalammasyarakat Turki.Kemasukan unsur-unsur ini merupakanpermulaan kepada usaha-usaha ke arahmemisahkan peranan agama dalampemerintahan.
 8. 8. usaha-usaha ini dijuarai oleh pergerakanTurki Muda yang kemudiannya berjayamenjatuhkan pemerintahan Sultan AbdulHamid II pada tahun 1909.Pemerintahan Turki Muda selama lebihkurang satu dekad menyaksikan DaulahUthmaniyah hancur dan turkikemudiannya muncul sebagai sebuahnegara sekular.
 9. 9. Amalan SekularGolongan agama dipinggirkan daripadamemberi pandangan dan pendapatmengenai hal-hal berkaitan pentadbiranNegara. Segala macam simbol dan institusiagama yang sebelum ini diterimamasyarakat telah hilang pengaruh dankedaulatannya. Sistem perundangan dibentuk melaluipemikiran atau akal sahaja tanpaberlandaskan wahyu dan ajaran agama
 10. 10. Kesan Sekularisme TerhadapUmat Islam di Malaysia dari segi :SOSIAL Sekularisme telah banyak mengakibatkan berlakunya kepincangan dalam kehidupan masyarakat islam hari ini. Kesan yang paling nyata dari pemikiran sekularisme ialah perubahan dalam perwatakan individu. Perubahan perwatakan ini bermaksud, seseorang itu tidak lagi mementingkan kehidupan beragama tetapi lebih kepada menurut hawa nafsu yang mana ia seterusnya mengakibatkan berlakunya kekosongan jiwa.
 11. 11. Impak daripda kekosongan jiwa itu pulatelah mengakibatkan moral dan akhlakpara remaja khusus dalam masyarakatIslam hari ini kian runtuh.Ini mengakibatkan banyak perkaranegative dan berbagai ragam krisisakhlak dan moral terus menular, danmerebak daripada kes bosia, hamil luarnikah yang diikuti dengan pembuangan kedalam tong sampah, penderaan,gengsterisme dan vandalisme,rogol,sumbang mahram, ketagihan dadah,mat rempit dan lain-lain.
 12. 12. POLITIK Aspek politik adalah yang paling utama menerima kesan dari sekularisme. Perlembagaan Malaysia adalah bukti yang paling jelas dalam hal ini. Ia menafikan kekuasaan Allah, Rasulnya dan AlQuran. Politik dan agama menjadi terpisah.
 13. 13. Teras kepada sekularisme ialah politikyang berasaskan kepada perkauman ataupun kebangsaan, atau apa yang kitapanggil nasionalisma.Manakala ekonominya pula berasaskanlaissez faire dan falsafah individualisma.Ia kemudiannya merebak ke dalammasyarakat dan menjadi sebahagian darigaya hidup mereka yang merupakanpemujaan kepada modenisma,materialisma dan pemujaan hawa nafsu.
 14. 14. Tujuan utama politik yang didasari olehsekularisme hanyalah untuk mendapatkankekayaan dan juga kemegahan di sisimanusia sejagat,ini dapat dilihat keranadaripada sekularlah lahirnya kapitalismeyang mana tujuan utama kapitalisme ialahuntuk mengaut sebanyak mana kekayaanyang ada di muka bumi ini.Hal ini adalah sangat bertentangan denganpolitik yang dianjurkan oleh agama Islamyang mana tujuan utama politik adalahuntuk menjaga kemaslahatan manusia danIslam memandang jawatan sebagi seorangpemimpin itu adalah amanah daripada Allahdan juga merupakan tugas seorang khalifah
 15. 15. EKONOMI Dalam aspek ekonomi pula, dengan wujudnya sekularisme, terdapat dua sistem ekonomi baru iaitu ekonomi kapitalis dan juga ekonomi sosialis yang mana tujuannya adalah bermatlamat untuk mendapatkan kekayaan semata- mata ataupun materialistik. Alasan mereka adalah untuk menyediakan tempat-tempat khas untuk mengadakan kegiatan maksiat.
 16. 16. Antara sistem yang digubal dalam sekularialah konsep riba.Riba bukanlah suatu yang baru. Ianya sudahlama dipraktikkan sejak dahulu lagi.Sebenarnya riba inilah yang membantutpertumbuhan ekonomi manusia.Ianya diibaratkan sebagai lintah yangmenghisap darah manusia di mana akhirnyasisa-sisa hidup peminjam hutang secarariba terpaksa dihambakan kepadatuanpunya harta tersebut yang semakinlama semakinbertambah hutangnya apabilabayaran gagal diselesaikan dalamtempohnya.
 17. 17. PENDIDIKAN Berbagai-bagai kepalsuan seperti penyelewengan fakta-fakta sejarah islam, mengagungkan-agungkan sainstis barat, menabur para pelajar dengan cerita-cerita berkenaan dengan kehebatan yang dimiliki oleh musuh-musuh islam dari segi teknologi, persenjataan dan sebagainya ternyata berjaya mempengaruhi pemikiran manusia khususnya masyarakat islam sekaligus tertanam dalam jiwa mereka dengan kehebatan material yang sememangnya palsu dari penyerahan secara menyeluruh
 18. 18. PERUNDANGAN Menunjukkan pemikiran sekular dalam perundangan adalah amat bercanggah dengan syariat islam. Selain itu Undang-undang Sivil juga seterusnya turut memperuntukkan hak yang sama rata di antara lelaki dan perempuan dalam pewarisan harta dan perkahwinan. Amalan poligami diharamkan dan kaum wanita diberikan hak dalam urusan perceraian. Perkhwinan pula perlu didaftarkan mengikut undang-undang dan amalan tradisi mengikut ajaran islam,iaitu upacara majlis akad nikah hanya dijadikan sebagai pilihan.
 19. 19. Tetapi dalam hal ini, sekularisme telahmemberi banyak memberi kesan burukkepada akidah orang Islam sertaterpesong dari landasan FalsafahPendidikan Islam.Dekan Fakulti Pengajian Islam,Universiti Kebangsaan Malaysia, ProfZakaria Stapa berkata, tiada kajianempirikal menunjukkan umat Islam tidakmemberi perhatian terhadap agamamereka.Bagaimanapun setelah dilihat secaraumum, memang terdapat ramai umatIslam yang berkelakuan bertentangan
 20. 20. Tamat , SEKIAN TERIMA KASIH 

×