Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Techniki radzenia sobie ze stresem

Prezentacja jest elementem wykładu "Techniki radzenia sobie ze stresem w pracy z pacjentem onkologicznym" prowadzonego przez Centrum Wsparcia Rodziny Consilia.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Techniki radzenia sobie ze stresem

 1. 1. Techniki radzenia sobie ze stresem mgr Katarzyna Kulwicka-Durmowicz
 2. 2. Plan wykładu Część pierwsza: Stres • koncepcje stresu • objawy stresu • przyczyny stresu Część druga: Sposoby radzenia sobie ze stresem
 3. 3. Koncepcje stresu Stres jako reakcja – fizjologiczna reakcja organizmu na stresory - zewnętrzne bodźce wywołujące stres (Hans Selye) Stres jako bodziec – zmiana w otoczeniu wywołuje napięcie emocjonalne i utrudnia normalne reagowanie (Irving Janis) Stres jako proces (transakcja)– relacja między jednostką a otoczeniem oceniana jako obciążająca i przekraczająca możliwości poradzenia sobie (Richard Lazarus & Susan Folkman)
 4. 4. • Objawy emocjonalne – lęk, niepokój, chwiejność emocjonalna, gniew, zmęczenie, drażliwość, nieufność, pesymizm, spadek samooceny • Objawy poznawcze (intelektualne) – natłok myśli, słabsza pamięć, problemy z koncentracją, spowolnienie reakcji, częstsze pomyłki, mniejsza efektywność pracy umysłowej • Objawy behawioralne (w zachowaniu) – konfliktowość, płaczliwość, nerwowość ruchów, przyspieszona mowa, objadanie się, nadużywanie tytoniu, nadużywanie alkoholu i innych środków uspokajających • Objawy fizyczne – napięcie i bóle mięśni, ból głowy, ból brzucha, ból w okolicy serca, suchość w ustach, bladość skóry, potliwość, drżenie dłoni, podwyższone tętno, problemy z oddychaniem, brak apetytu, problemy ze snem, nadwrażliwość na bodźce Objawy stresu
 5. 5. • Wzorek, 2008 – pielęgniarki z oddziałów intensywnej terapii, neurologii i POZ • nerwowa atmosfera • zła organizacja pracy • reanimacja i śmierć pacjenta (dot. oddziałów intensywnej terapii) • Ciesielska i in., 2013 – pielęgniarki z oddziałów intensywnej terapii i anestezjologii • odpowiedzialność za życie drugiego człowieka • niskie pobory • presja czasu • Dębska i in., 2014 – pielęgniarki z oddziałów internistycznych, intensywnej terapii, chirurgii oraz POZ • presja czasu • odpowiedzialność • konflikty • długotrwałe obciążenie Przyczyny stresu
 6. 6. - spadek odporności - osłabienie układu immunologicznego - łatwiejsza zapadalność na choroby - nasilenie objawów chorób autoimmunologicznych - nadciśnienie tętnicze - zwiększone ryzyko choroby wieńcowej i zawału serca - zwiększona zapadalność na choroby układu kostno-stawowego - zaburzenia snu - zaburzenia lękowe (nerwicowe) - zaburzenia nastroju (depresja) - wypalenie zawodowe (Ogińska-Bulik, 2010) Konsekwencje przewlekłego stresu
 7. 7. • Carver, Scheier & Weintraub • Aktywne radzenie sobie • Akceptacja • Planowanie • Unikanie konkurencyjnych działań • Pozytywne przewartościowanie i rozwój • Powstrzymywanie się od działania • Odwracanie uwagi • Koncentracja na emocjach i ich wyładowanie • Poszukiwanie instrumentalnego wsparcia społecznego • Poszukiwanie emocjonalne wsparcia społecznego • Zwrot ku religii • Poczucie humoru • Zaprzeczanie • Zaprzestanie działań • Zażywanie alkoholu lub innych środków psychoaktywnych Style radzenia sobie ze stresem
 8. 8. • Strategie radzenia sobie wg Lazarusa i Folkman: • skoncentrowane na problemie (instrumentalne, zadaniowe) – poprawa niekorzystnej sytuacji między wymaganiami a możliwościami • skoncentrowanie na emocjach (samoregulacja emocji) – obniżenie przykrego napięcia i łagodzenie negatywnych stanów emocjonalnych • Sposoby radzenia sobie wg Lazarusa: • poszukiwanie informacji (np. o chorobie) • bezpośrednie działanie (np. udanie się do lekarza) • powstrzymanie się od działania (np. rzucenie palenia) • metody intrapsychiczne – regulowanie emocji (mechanizmy obronne) Radzenie sobie ze stresem
 9. 9. • Ćwiczenia fizyczne • Trening Schultza • Skupianie na poszczególnych częściach ciała i wywoływanie w nich uczucia ciężaru i ciepła • Trening Jacobsona • Naprężanie i rozluźnianie poszczególnych partii mięśni • Wizualizacja • Metoda „3-6-9” Techniki radzenia sobie ze stresem
 10. 10. ● Ciesielska, M., Jelonek, A., Łysiak, N., Nalazek, A., Cieślicka, M., Zukow, W. (2014). Sposoby radzenia sobie ze stresem wśród pielęgniarek intensywnej terapii i anestezjologii. Journal of Health Sciences, 3(5). ● Dębska, G., Pasek, M., Wilczek-Rużyczka, E. (2013). Ociążenie psychiczne i wypalenie zawodowe u pielęgniarek pracujących w różnych specjalnościach zawodowych. Hygeia Public Health, 49(11), 113-119. ● Heszen, I. (2013). Psychologia stresu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ● Terelak, J. (2005). Psychologia stresu. Warszawa: Wydawnictwo Branta. ● Wzorek, A. (2008). Porównanie przyczyn stresu u pielęgniarek pracujących na oddziałach o różnej specyfice. Studia Medyczne, 2008(11), 33-37. Polecana literatura

×