Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Valtakunnallisen tiedonkeruun kehittämistarpeet ja mahdollisuudet

335 views

Published on

Esitys valtakunnallisten sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus- ja tilastorekistereiden uudistamistyön aloituskokouksesta 12.12.2015

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Valtakunnallisen tiedonkeruun kehittämistarpeet ja mahdollisuudet

  1. 1. Alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyöfoorumi Valtakunnallisen tiedonkeruun kehittämistarpeet ja mahdollisuudet 12.1.2015 Karri Vainio VALTAKUNNALLISTEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TUTKIMUS- JA TILASTOREKISTEREIDEN UUDISTAMISTYÖN ALOITUSKOKOUS
  2. 2. 1990- 2020- Asiakas- ja potilastiedot pääasiassa Paperilla Paikallinen / alueellinen hyödynnettävyys tutkimus- ja tilastointitarpeet Sote-organisaatioiden alueelliset, paikalliset ja yhteiset tietolähteet Tiedot lähes poikkeuksetta (vain) sähköisessä muodossa. Kansallinen ja kansainvälinen hyödynnettävyys järjestämisen/alueellisen ohjauksen tarpeet palvelutuotannon vertaiskehittämisen tarpeet palveluiden käyttäjien/asiakkaiden tarpeet Innovaatio- ja elinkeinotoiminnan tarpeet, ..Valtakunnalliset henkilörekisterit ? Kansalliset sote-tj-palvelut Valtakunnalliset sote-henkilörekisterit Kansalaisen ”omat” tiedot +väestötiedot, kustannustiedot, Paikkatiedot,.. +mittaus/ Tiedonkeruu- teknologioiden kehitys
  3. 3. Lainsäädännön ja kansallisten rekisterien uudistamistyössä huomioitava • Tiedon tuottaminen ja kerääminen ”kerta-periaatteella” » eroon päällekkäisestä kirjaamisesta ja kansallisesta päällekkäisestä tiedonkeruusta » Edellyttää laajempaa semanttista yhteentoimivuutta ja yhtenäisiä toimeenpantuja kirjaamiskäytäntöjä • Asiakas- ja potilastiedon ja ”tilastotiedon” kansallisen ohjauksen yhtenäistäminen (edellytys myös edelliselle) • Lainsäädäntö selkeää, ristiriidatonta ja sen toimeenpano ohjeistettavissa eri toimijaryhmille » Lainsäädännössä keskityttävä yleisiin periaatteisiin, ei toteutusyksityiskohtiin • rekisteritoteutusten suunnittelussa eroon ”me ja ne” – ajattelusta » viranomaisten, ”tutkijayhteisöjen” ja sote- järjestäjien/tuottajien yhteistyön lisääminen
  4. 4. Patientdatalag (2008:355) • 1 kap. Lagens tillämpningsområde m.m. • 2 kap. Grundläggande bestämmelser om behandling av personuppgifter • 3 kap. Skyldigheten att föra patientjournal • 4 kap. Grundläggande bestämmelser om inre sekretess och elektronisk åtkomst inom en vårdgivares verksamhet • 5 kap. Grundläggande bestämmelser om utlämnande av uppgifter och handlingar samt viss uppgiftsskyldighet • 6 kap. Sammanhållen journalföring • 7 kap. Nationella och regionala kvalitetsregister • 8 kap. Rättigheter för den enskilde • 9 kap. Omhändertagande och återlämnande av patientjournal • 10 kap. Skadestånd och överklagande • Övergångsbestämmelser [pvm] Etunimi Sukunimi titteli | Tapahtuma4 Olisiko yksi yhteinen sote-tietojenkäsittelylaki järkevä toteutustapa myös Suomessa ? (sisältäen myös kansallisia laatu-/tutkimusrekistereitä koskevat säädökset)

×