Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Plany filmowe

2,232 views

Published on

Published in: Art & Photos
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Plany filmowe

 1. 1. PLAN FILMOWY ;)
 2. 2. PLAN FILMOWY •  rozmiar kadru, obejmuj cego fragmentą przestrzeni; okre lony sposób kadrowania,ś wynikaj cy z odległo ci kamery odą ś filmowanego obiektu, rodzaju u ytegoż obiektywu i o wietlenia oraz sposobuś komponowania przestrzeni. Miar kadruą jest umieszczona w nim ludzka sylwetka i jej proporcje wzgl dem otoczenia.ę
 3. 3. PLAN TOTALNY ;) • totalny/daleki – przedstawia ogólną topografię przestrzeni akcji (panoramę), postać ludzka jest niewielka, wkomponowana w obszerne tło lub nieobecna; stosowany do ogólnych opisów miejsca akcji oraz prezentacji plenerów.
 4. 4. PLAN OGÓLNY • OGÓLNY – to pełny obraz miejsca akcji, sylwetka ludzka jest zauważalna, dobrze widoczny jest plener lub dekoracje, służy zazwyczaj zarysowaniu związków postaci z otoczeniem oraz przekazaniu ogólnych informacji o miejscu akcji.
 5. 5. PLAN PEŁNY • Pełny – to wycinek z planu ogólnego, w  kadrze mieści się cała sylwetka ludzka,  widać część dekoracji. Popularny w kinie  niemym.
 6. 6. PLAN AMERYKA SKIŃ • Amerykański – stanowi wycinek planu  pełnego, postać ludzka jest pokazana od  kolan w górę i dominuje w kadrze;  najczęściej stosowany w scenach  dialogowych.
 7. 7. PLAN REDNIŚ • Średni – kadruje postać ludzką od pasa w górę, kładąc większy nacisk na mimikę niż plan amerykański.
 8. 8. PÓŁZBLI ENIEŻ • bliski (półzbliżenie) – obejmuje popiersie, postać jest dominująca wobec tła
 9. 9. ZBLIŻENIE • zbliżenie/wielki plan – twarz lub inny obiekt zajmuje większą lub całą część kadru, umożliwia dokładne obserwowanie detali obiektu lub mimiki twarzy
 10. 10. DETAL • Detal/wielkie zbliżenie – szczególna forma zbliżenia, plan szczegółu ciała lub istotnego detalu akcji, który wypełnia kadr; jest to plan o maksymalnym skupieniu uwagi, służy zazwyczaj zwiększeniu napięcia emocjonalnego.
 11. 11. DZIĘKUJEMY ZA OBEJRZENIE!

×