Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie socius vormingsdag 'innoverend beweging maken' 6 oktober 2011

545 views

Published on

De presentatie die gegeven werd door Socius, steunpunt voor sociaal-cultureel werk op de vormingsdag rond 'innoverend beweging maken' van de Christelijke Arbeiders Beweging.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie socius vormingsdag 'innoverend beweging maken' 6 oktober 2011

 1. 1. Sociaal-cultureelvolwassenenwerk in Beweging , 6 oktober 2011 Marc Jans & Frank Cockx www.socius.be
 2. 2. Inhoud1 Innovatie2 Innovatie en sociaal-cultureel volwassenenwerk (SCvW)3 Innoveren in een tijdsgewricht4 Aandachtspunten voor Het Bewegingsproject www.socius.be - Marc Jans & Frank Cockx
 3. 3. 1. Innovatie (1)sociale innovatie aanpak proces Anders werken markt bereik productaanbod Object van innovatie www.socius.be - Marc Jans & Frank Cockx
 4. 4. 1. Innovatie (2) bestaand aanbod/ nieuw aanbod/ bestaande aanpak nieuwe aanpakbestaand bereik marktpenetratie productontwikkeling nieuw bereik marktontwikkeling diversificatie Groeimatrix van Ansoff www.socius.be - Marc Jans & Frank Cockx
 5. 5. 1. Innovatie (3)verandering tijd ontwikkeling Incrementele innovatie innovatiewww.socius.be - Marc Jans & Frank Cockx
 6. 6. 2. Innovatie en SCvW (1) praktijk - werk methodiekmaatschappelijke interventiestrategieën democratischverandering solidair duurzaam ideeënmissie interventies Richting van innovatie www.socius.be - Marc Jans & Frank Cockx
 7. 7. 2. Innovatieve en SCVW (2) product Sociaal-culturele organisaties die hun proces aanbod (product), hun aanpak markt (proces) of hun doelbereik (markt) of een combinatie van deze drie Innovatieve sociaal- objecten van innovatie vernieuwen.culturele organisatiesDoen ze dit binnen hun missie en in lijn met hun visie danspreken we over innovatieve sociaal-cultureleorganisaties. Meer en beter doen van wat ze in wezen aldeden. www.socius.be - Marc Jans & Frank Cockx
 8. 8. 2. Innovatieve en SCVW (3) bestaand aanbod/ nieuw aanbod/ bestaande aanpak nieuwe aanpak Pasar - GPS-afdeling (nieuwebestaand bereik vorm van verenigen in afdelingsverband) Ziekenzorg – Warme buurt KAV- Zelf gestikt (social (nieuw media en naaicursus in vrijwilligersengagement nieuw bereik functie van doorstroom (aanpak) in stedelijke naar bestaande afdelingen) omgeving (bereik)) www.socius.be - Marc Jans & Frank Cockx
 9. 9. 2. Innovatie en SCvW (4) Innovatieve sociaal-culturele praktijken praktijk – missie ontwikkelen en hanteren nieuwe werk ideeën, sociaal-culturele methodiek interventiestrategieën en interventies met het oog op een democratische, Innovatieve sociaal- duurzame en solidaire samenleving. culturele praktijkenVeranderende maatschappelijke omstandigheden dagen ook sociaal-culturele praktijken en organisaties uit om nieuwe, nog ongekende enonuitgegeven sociaal-culturele interventies en strategieën teontwikkelen. Dit is vaak uitdagend voor de eigenuitgangspunten, missie en visie. www.socius.be - Marc Jans & Frank Cockx
 10. 10. 2. Innovatie en SCvW (5)Innovatieve sociaal-culturele praktijken - Voorbeelden uit het bewegingsproject en depraktijkenbank van Socius- KAV-project ‘Pak een stoel en zet u erbij’: drempels in bestaande werking en bij mensen in armoede wegwerken met oog op een meer inclusieve werking.- Wereldcafé Bonangana: een multiculturele ontmoetingsplek als basis voor ‘internationale’ gemeenschapsvorming- Bewegingsproject – Bank: een bank voor een warme buurt- KWB en Ziekenzorg (Sint-Baafs) – Feest van de solidariteit: op zoek naar een nieuwe manier om solidariteit uit te drukken (samen vieren i.p.v. geld in te zamelen) www.socius.be - Marc Jans & Frank Cockx
 11. 11. 2. Innovatie en SCvW (6) dubbele leerlus niet geprogrammeerd geprogrammeerd transformeren vernieuwen verbeteren ontwikkelen enkele leerlus www.socius.be - Marc Jans & Frank Cockx
 12. 12. 2. Innovatie en SCvW (7) dubbele leerlus Sociaal-culturele innovatie niet geprogrammeerd geprogrammeerd transformeren vernieuwen Integrale kwaliteitszorg verbeteren ontwikkelen enkele leerlus www.socius.be - Marc Jans & Frank Cockx
 13. 13. 2. Innovatie en SCvW (8)Sociaal-cultureel werk draagt ook bij totmaatschappelijke veranderingen, tot transformatieen vernieuwing van het samen leven. Dat noemen wesociale innovatie. Sociale innovaties die steunen opsociaal-culturele praktijken noemen we sociaal-culturele innovaties. Sociaal-culturele innovaties zijnmeestal een werk van lange adem en komen vaakachteraf, vanuit een historisch perspectief, voldoendescherp aan het licht. www.socius.be - Marc Jans & Frank Cockx
 14. 14. 2. Innovatie en SCvW (9)Sociaal-culturele innovaties - Voorbeelden uit het bewegingsproject en de praktijkenbank van Socius- KAJ – interimactie: naar een arbeidsmarkt die op een correcte wijze rekening houdt met laaggeschoolde jongeren- KWB – samenaankoop (jaren 70): sociaal-culturele bijdragen aan de ontwikkeling van een ondertussen ingeburgerde sociaal- economische strategie om marktfalen sociaal te corrigeren- KAV LETS-project: bijdrage aan het invoeren van alternatief muntsysteem met kansen voor vrouwen met een laag inkomen. www.socius.be - Marc Jans & Frank Cockx
 15. 15. 3. Innoveren in een tijdsgewricht (1)Toenemende diversiteit in de Homogeen samengesteldesamenleving afdelingen en verenigingenIndividualisering Lidmaatschap op basis van gedeelde waarden en normen En dan zijn er ook nog de technologische omwenteling, milieurisico’s, globalisering, … www.socius.be - Marc Jans & Frank Cockx
 16. 16. 3. Innoveren in een tijdsgewricht (1) IC/ACV/ACW – Wereldcafé BonanganaToenemende diversiteit in de Homogeen samengesteldesamenleving een stoel en zet u erbij KAV – Pak afdelingen en verenigingenIndividualisering Lidmaatschap op basis van Pasar – GPS-afdeling gedeelde waarden en normen En dan zijn er ook nog de technologische omwenteling, milieurisico’s, globalisering, … www.socius.be - Marc Jans & Frank Cockx
 17. 17. 3. Innoveren in een tijdsgewricht (2)“Als je hetzelfde blijft doen in veranderendeomstandigheden, krijg je andere resultaten. Als jeomgekeerd in veranderende omstandigheden dezelfderesultaten wilt, dan zul je iets anders moeten doen danje deed.” Hustinx, 2008 Zoektocht naar nieuwe vormen van verenigen en beweging maken. www.socius.be - Marc Jans & Frank Cockx
 18. 18. 3. Innoveren in een tijdsgewricht (2)“Als je hetzelfde blijft doen in veranderendeomstandigheden, krijg je andere resultaten. Als jeomgekeerd in veranderende omstandigheden dezelfderesultaten wilt, dan zul je iets anders moeten doen danje deed.” KWB– sociale fotografie Hustinx, 2008 Inspelen op groeiende beeldcultuur om nieuwe maatschappelijk relevante banden Zoektocht naar nieuwe vormen van verenigen te smeden en beweging–maken. KAJ interimactie Vertalen van missie naar hedendaagse context www.socius.be - Marc Jans & Frank Cockx
 19. 19. 3. Innoveren in een tijdsgewricht (3) Tal van leerrijke praktijken, vaak kleinschalig en lokaal verankerd (buurtinitiatieven zoals spinnen in de straat, buurtfeesten, speelstraat, volkstuintjes,…) Hoe kunnen we dergelijke particuliere successen verbinden met een gemeenschap en een beweging op bovenlokaal niveau? www.socius.be - Marc Jans & Frank Cockx
 20. 20. 3. Innoveren in een tijdsgewricht (3) Tal van leerrijke praktijken, vaak kleinschalig en lokaal verankerd (buurtinitiatieven zoals spinnen in de straat, buurtfeesten, speelstraat, volkstuintjes,…) Hoe kunnen we dergelijke particuliere successen verbinden met een gemeenschap en een beweging op bovenlokaal niveau? Bewegingsproject – Kampenhout: Bottom up groep verbinden met organisatie www.socius.be - Marc Jans & Frank Cockx
 21. 21. 4. Aandachtspunten (1) dubbele leerlusAANDACHTSPUNT 1 niet geprogrammeerd geprogrammeerd transformeren vernieuwenToeval enalledaagse, eenfantastische bron SCvWvoor vernieuwing verbeteren ontwikkelen enkele leerlus www.socius.be - Marc Jans & Frank Cockx
 22. 22. 4. Aandachtspunten (1) dubbele leerlusAANDACHTSPUNT 1 niet geprogrammeerd geprogrammeerd transformeren vernieuwen Bewegingsproject – Bank:Toeval enalledaagse, eenfantastische bron SCvW Onvermoede mobilisatiekracht van een bankvoor vernieuwing verbeteren ontwikkelen enkele leerlus www.socius.be - Marc Jans & Frank Cockx
 23. 23. 4. Aandachtspunten (2) Open innovatie prescriptiefAANDACHTSPUNT 2 TechnologisInnoveren is eenkwestie van chduurzaamheidtransitiesrelevantie. Laat jeniet verleiden tot Descriptiefinnoveren om teinnoveren. economisch www.socius.be - Marc Jans & Frank Cockx
 24. 24. 4. Aandachtspunten (2) Open innovatie prescriptiefAANDACHTSPUNT 2 TechnologisInnoveren is eenkwestie van OKRA – OKRA-mobiel: speelt in op chduurzaamheidtransitiesrelevantie. Laat je omwille van de mobiliteitskwestieniet verleiden tot en persoonlijke maatschappelijke Descriptief relavantie ervan.innoveren om teinnoveren. economisch www.socius.be - Marc Jans & Frank Cockx
 25. 25. 4. Aandachtspunten (3)AANDACHTSPUNT 3 veranderingInnoveren in eentijdsgewrichtverloopt over eenhobbelig parcours tijd Incrementele innovatie www.socius.be - Marc Jans & Frank Cockx
 26. 26. 4. Aandachtspunten (3) OKRA: Okra-mobiel draagt bij tot introduceren van STOP-principe, eenAANDACHTSPUNT 3 duurzame kijk op mobiliteit veranderingInnoveren in een KAV – LETS en KWB - Samenaankooptijdsgewrichtverloopt over een Betrokkenheid van ACW-organisaties bijhobbelig parcours de ontwikkeling van samenlevingsopbouw en basiseducatie tijd Incrementele innovatie www.socius.be - Marc Jans & Frank Cockx
 27. 27. 4. Aandachtspunten (4)AANDACHTSPUNT 4Zoek partners, werksamen en deelkennis Verschillende schaalniveaus van een transitie volgens Geels & Kemp (2000) www.socius.be - Marc Jans & Frank Cockx
 28. 28. 4. Aandachtspunten (4) Hoboken Familiehulp tot 3 vrouwen in van sectorverantwoordelijken van Bewegingsproject Kom erbij :AANDACHTSPUNT 4Zoek partners, werksamen en deelkennis Ziekenzorg – Warme buurt: Partners in zorg, OCMW, stad Verschillende schaalniveaus van een transitie volgens Geels & Kemp (2000) www.socius.be - Marc Jans & Frank Cockx
 29. 29. 4. Aandachtspunten (5) dubbele leerlusAANDACHTSPUNT 5 Sociaal-culturele innovatie niet geprogrammeerdDurf ook radicaal zijn geprogrammeerden je uitgangspuntenin vraag te stellen enkele leerlus www.socius.be - Marc Jans & Frank Cockx
 30. 30. 4. Aandachtspunten (5) ACW – Pitstop Verkeersplatform: Alternatief voor klassieke adviesraden op lokaal niveau (4 E’s dubbele leerlus strategie:AANDACHTSPUNT 5 engage, enable, encourage en exemplify) Sociaal-culturele KAJ – interimactie: innovatie niet geprogrammeerdDurf ook radicaal zijn Radicale keuze om te vertrekken van geprogrammeerden je uitgangspunten leefwereld van laaggeschooldein vraag te stellen jongeren en niet van een KAJ-groep enkele leerlus www.socius.be - Marc Jans & Frank Cockx
 31. 31. 4. Aandachtspunten (6) sociaal-culturele marktbenadering benadering discours sociaal-cultureel economischAANDACHTSPUNT 6 maatschappelijke finaliteit economische groei meerwaardeKijk verder dan alleenmaar naar het belang drive missie en visie winstvan de eigen oriëntatie organisatie-extern organisatie-internorganisatie samenwerking partnerschappen tijdelijke allianties relatie burger - samenleving consument - producent www.socius.be - Marc Jans & Frank Cockx
 32. 32. 4. Aandachtspunten (7) Waarderend kader met plaats, ruimteAANDACHTSPUNT 7 en vertrouwen om te experimentereneen waarderendkader maakt kritisch-reflexief sociaal-cultureel werkenmogelijk Kritisch-refexieve professionals www.socius.be - Marc Jans & Frank Cockx
 33. 33. 4. Aandachtspunten (7) Waarderend kader met plaats, ruimteAANDACHTSPUNT 7 en vertrouwen om te experimentereneen waarderendkader maakt kritisch-reflexief sociaal-cultureel werkenmogelijk Kritisch-refexieve professionals www.socius.be - Marc Jans & Frank Cockx

×