Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Karolienselhorstocn2008

832 views

Published on

This presentation shows how Bibliotheek Vlissingen deals with lifelong learning.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Karolienselhorstocn2008

 1. 1. Kan een bibliotheek een ‘leven lang leren’ concreet maken? OCN2008 – Karolien Selhorst – Openbare Bibliotheek Vlissingen
 2. 2. <ul><li>“ In a society of lifelong learning public libraries will be nodes connecting the local learning setting – whether it is of a formal or informal kind – with the global resources of information and knowledge, public libraries can therefore play a role of fundamental importance in the </li></ul><ul><li>development of future systems of lifelong learning.” (IFLA report on lifelong learning, 2004) </li></ul>
 3. 3. Waarom een ‘leven lang leren’? <ul><li>De overheid gaat uit van de goed </li></ul><ul><li>opgeleide burger die zelfstandig keuzes </li></ul><ul><li>kan maken </li></ul><ul><li>Informatievloedgolf => mensen zien door de bomen het bos niet meer </li></ul>
 4. 4. Waarom een ‘leven lang leren’? <ul><li>Het internet en de pc is </li></ul><ul><li>alomtegenwoordig in de vrije tijd, op </li></ul><ul><li>het werk, voor het leggen van sociale contacten,… </li></ul><ul><li>Niet iedereen ‘profiteert’ in dezelfde mate van deze vooruitgang </li></ul>
 5. 5. Waarom een ‘leven lang leren’? <ul><li>De informatievloedgolf, het </li></ul><ul><li>groeiende belang van informatie en de uiteenlopende informatievaardigheden van burgers => keuzestress en sociale ongelijkheid </li></ul>
 6. 6. Bibliotheek Vlissingen: verbreding functie <ul><li>Missie: de burger toerusten </li></ul><ul><li>zodat hij/zij zich kan ontwikkelen tot een volwaardig en betrokken deelnemer aan de hedendaagse maatschappij </li></ul><ul><li>Veelsporenbeleid: de OB als gids in het informatiedoolhof en de OB als ‘docent’ informatie- en mediavaardigheden </li></ul>
 7. 7. Hoe deze missie te verwezenlijken? <ul><li>Uitbouw van de vraaggerichte </li></ul><ul><li>digitale bibliotheek: </li></ul><ul><ul><li>Vraaggericht: niet onze collectie staat centraal, maar wél de actieve relatie met de klant; we moeten meer luisteren naar de klant </li></ul></ul><ul><ul><li>Digitale bibliotheek: in web1.0 richtte de bibliotheek zich vooral op de etalagefunctie; in web2.0 wil de bibliotheek daar zijn waar de klant is </li></ul></ul>
 8. 8. Vier uitgangspunten <ul><li>Bibliotheek Vlissingen stimuleert nieuwsgierigheid </li></ul><ul><li>Bibliotheek Vlissingen wil ‘vragen redden’ </li></ul><ul><li>Bibliotheek Vlissingen stimuleert intern en extern kennis delen </li></ul><ul><li>Bibliotheek Vlissingen maakt mediawijs </li></ul>
 9. 9. Bibliotheek Vlissingen stimuleert nieuwsgierigheid <ul><li>Een aantrekkelijke digitale </li></ul><ul><li>dienstverlening prikkelt de nieuwsgierigheid: </li></ul><ul><ul><li>Een interactieve website </li></ul></ul><ul><ul><li>Aanwezigheid op sociale netwerken zoals Hyves </li></ul></ul>
 10. 10. Biebvlissingen.hyves.nl
 11. 11. Bibliotheek Vlissingen wil vragen ‘redden’ <ul><li>Bibliotheek Vlissingen wil daar </li></ul><ul><li>zijn waar de vragen zijn: </li></ul><ul><ul><li>Uitbouw van een fysieke en digitale vraagbaak voor kinderen </li></ul></ul><ul><ul><li>Samenwerking met de backoffices van de gemeente en lokale partners </li></ul></ul>
 12. 12. Bibliotheek Vlissingen stimuleert kennis delen <ul><li>Vraagbeantwoording op basis van een </li></ul><ul><li> lerend netwerk van kennisexperts: </li></ul><ul><ul><li>Intern: kennismanagement en teamwork </li></ul></ul><ul><ul><li>Extern: samenwerking in project ‘kennis delen’ </li></ul></ul><ul><li>Vereist cultuuromslag </li></ul><ul><li>Ondersteund door een interne wiki </li></ul>
 13. 13. Bibliotheek Vlissingen stimuleert kennis delen
 14. 14. Bibliotheek Vlissingen stimuleert kennis delen
 15. 15. Bibliotheek Vlissingen maakt mediawijs <ul><li>Bibliotheek Vlissingen wil de </li></ul><ul><li>informatie – en mediavaardigheden aanscherpen van zowel: </li></ul><ul><ul><li>Medewerkers: ’23 Dingen’ </li></ul></ul><ul><ul><li>Vlissingse jeugd: aanwezigheid op scholen & opleiding mediacoaches </li></ul></ul>
 16. 16. Bedankt voor uw aandacht! Vragen?

×